Krótkie informacje - przetwarzanie sprzedaży

Zablokuj ekran iPada

Blokowanie ekranu, gdy oddalasz się od iPada, jest dobrą praktyką zapewnienia bezpieczeństwa.

Aby zablokować ekran, w aplikacji Shopify POS naciśnij , a następnie kliknij opcję Zablokuj ekran.

Dodaj pozycję do koszyka

Jeśli masz kilka lokalizacji, w widoku produktów dostępne są tylko produkty przechowywane w lokalizacji przypisanej w urządzeniu Shopify POS.

 1. W aplikacji Shopify POS naciśnij > Produkty.

 2. Na pasku wyszukiwania wpisz nazwę produktu.

 3. Naciśnij produkt.

 4. Jeśli produkt ma warianty, naciśnij wariant.

Produkt jest dodawany do koszyka.

Dodaj pozycję niestandardowej sprzedaży do koszyka

Jeśli klient chce kupić towar, ale nie można go znaleźć w aplikacji Shopify POS, możesz go sprzedać, tworząc pozycję niestandardowej sprzedaży.

Kroki:

 1. W aplikacji Shopify POS naciśnij > Strona główna.

 2. Naciśnij Dodaj niestandardową sprzedaż.

 3. Opcjonalnie: Dodaj tytuł i dostosuj ilość.

 4. Dodaj cenę.

 5. Naciśnij Dodaj do koszyka.

Możesz teraz zakończyć sprzedaż lub dodać inne pozycje do koszyka.

Zastosuj rabat dla koszyka

 1. W Shopify POS naciśnij opcję Zastosuj rabat.

 2. Naciśnij opcję Kwota, Procent (%) lub Zastąpienie ceny.

 3. Wypełnij pola i naciśnij Zapisz.

Rabaty dla koszyka zmieniają sumę częściową wyświetlaną w koszyku. Zwykła cena detaliczna zamówienia pojawia się w obszarze suma częściowa.

Zastosuj rabat dla pojedynczej pozycji

 1. W Shopify POS naciśnij nazwę produktu.

 2. Naciśnij opcję Zastosuj rabat.

 3. Naciśnij opcję Kwota, Procent (%) lub Zastąpienie ceny.

 4. Wypełnij pola i naciśnij Zapisz.

 5. Naciśnij Zapisz.

Cena produktu w koszyku jest aktualizowana po zastosowaniu rabatu. Regularna cena detaliczna produktu pojawia się pod obniżoną ceną.

Usuń podatek z pozycji

Możesz usunąć podatek z pozycji, którą sprzedajesz. Może to być konieczne, jeśli klient jest zwolniony z podatku lub jeśli podatek nie ma zastosowania do pozycji.

Kroki:

 1. Dodaj pozycję do koszyka.

 2. Naciśnij pozycję.

 3. Naciśnij podatek, aby go wyłączyć.

Wydrukuj ponownie paragon

 1. W aplikacji Shopify POS naciśnij , a następnie Zamówienia.

 2. Naciśnij zamówienie, dla którego chcesz wydrukować paragon.

 3. Naciśnij opcję Paragon, a następnie naciśnij Drukuj paragon.

Wydrukuj paragon prezentowy dla zakończonej sprzedaży

Kroki:

 1. W aplikacji Shopify POS naciśnij , a następnie Zamówienia.

 2. Naciśnij zamówienie.

 3. Naciśnij Paragon > Paragon prezentowy.

Wyślij szczegóły koszyka do klienta e-mailem

 1. Na poziomie realizacji zakupu Shopify POS dodaj produkty wybrane przez klienta do koszyka.

 2. Opcjonalnie: Dostosuj koszyk w razie potrzeby.

 3. Gdy będziesz gotowy(-a) do wysłania e-maila, naciśnij opcję Więcej czynności

 4. Naciśnij opcję Wyślij koszyk.

 5. Wpisz adres e-mail klienta.

 1. Opcjonalnie: Wprowadź wiadomość, która zostanie zawarta w e-mailu.
 1. Naciśnij opcję Wyślij.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo