Opłaty niestandardowe

Jeśli masz typowe opłaty niestandardowe, które dodajesz do zamówienia klienta, takie jak opłaty za dostawę lokalną lub dostosowania, możesz je zapisać jako kafelek sieci inteligentnej. Wówczas, aby dodać niestandardową opłatę do zamówienia, możesz szybko nacisnąć inteligentny kafelek.

Dodaj niestandardowy kafelek opłaty do inteligentnej siatki

Możesz wstępnie ustawić niestandardowe kafelki opłat w inteligentnej siatce, aby je szybko dodawać do koszyków klientów.

Kroki:

  1. W aplikacji Shopify POS naciśnij opcję Dodaj kafelek w siatce.

  2. Naciśnij opcję Opłata, wprowadź nazwę i wysokość opłaty niestandardowej, a następnie naciśnij opcję Zapisz.

Dodaj niestandardową opłatę do koszyka klienta

Oprócz korzystania z wstępnie ustawionych niestandardowych kafelków opłat w inteligentnej siatce możesz dodawać niestandardowe opłaty do koszyka klienta. Do koszyka można dodać tylko jedną opłatę niestandardową. Aby dodać wiele opłat, dodaj łączną kwotę jako pojedynczą opłatę niestandardową.

Kroki:

  1. Naciśnij kafelek Opłata niestandardowa w swojej inteligentnej siatce.

  2. Sprawdź kwotę, a następnie naciśnij przycisk Zapisz.

Aby usunąć opłatę niestandardową, naciśnij kafelek Usuń opłatę w swojej inteligentnej siatce.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo