Wymiana lub zwrot kosztów zamówienia

Korzystając z aplikacji Shopify POS, możesz realizować zwroty i zwroty kosztów lub wymieniać zwrócony towar na nowy. Jeśli istnieje różnica w cenie między dwoma pozycjami, możesz pobrać lub wypłacić różnicę podczas wymiany.

Pozycje, za które zwrócono koszty, są dodawane do zapasów przypisanej lokalizacji w aplikacji Shopify POS.

Przetwarzanie wymiany lub zwrotu kosztów w przypadku subskrypcji Shopify POS Pro

Jeśli Twoja lokalizacja ma subskrypcję Shopify POS Pro, możesz wykonać poniższe kroki, aby przetworzyć wymianę przez klienta lub zwrot kosztów.

W ramach subskrypcji Shopify POS Pro możesz używać reguł dotyczących zwrotów. Reguły dotyczące zwrotów określają, kiedy klienci mogą żądać zwrotów i w jaki sposób naliczane są opłaty za zwrot w Twoim sklepie.

Kroki:

 1. W aplikacji Shopify POS naciśnij Zamówienia.
 2. Naciśnij zamówienie, dla którego chcesz utworzyć wymianę lub zwrot.
 3. Naciśnij Wymiana, wybierz pozycję, która jest wymieniana, i naciśnij Dalej. Zwrócone pozycje są dodawane do zapasów przypisanej lokalizacji dla Twojego urządzenia POS.
 4. Opcjonalnie: Kliknij opcję Wybierz powód, aby wyświetlić listę opcji do wyboru na potrzeby dokonania zwrotu. Jeśli klikniesz opcję Dalej po wyświetleniu się ekranu powodu zwrotu pojawi się monit o zaakceptowanie powodu zwrotu „Nieznany”. Do każdego powodu możesz opcjonalnie dodać uwagę. Po wybraniu opcji Inny dla powodu zwrotu musisz podać powód. Powody zwrotów nie są wyświetlane dla zamówień, w których istnieją niezrealizowane pozycje. Zamiast nich dostępne jest pole dowolnego tekstu, w którym można wprowadzić uwagi dotyczące zwrotu kosztów.
 5. Opcjonalnie: Jeśli nie chcesz zwracać pozycji do zapasów, naciśnij opcję Zwróć do magazynu w tej lokalizacji, wyłącz opcję zwrotu do magazynu, a następnie naciśnij opcję Zapisz.
 6. naciśnij Dalej
 7. Z dostępnej listy produktów wybierz pozycję, na którą chcesz wymienić zwrócony towar.
 8. Zaktualizuj ilość wybranej pozycji, Dodaj więcej pozycji w razie potrzeby i kliknij Dalej.
 9. Opcjonalnie: Naciśnij przełącznik włączający opcję Oznacz pozycję jako niezrealizowaną, aby pamiętać, że pozycję należy wysłać do klienta w późniejszym terminie. Zostanie utworzone nowe zamówienie dla pozycji.
 10. Jeśli pozostała jakaś kwota, naciśnij opcję Zwrot kosztów lub Pobierz i zakończ transakcję. Jeśli nie pozostała żadna kwota, naciśnij Wymiana.
 11. Naciśnij Gotowe.

Przetwarzanie zwrotu kosztów w przypadku subskrypcji Shopify POS Lite

Możesz zwrócić koszty całego zamówienia lub część zamówienia na ekranie Zamówienia Shopify POS.

Kroki:

 1. Na ekranie głównym aplikacji Shopify POS naciśnij Zamówienia.
 2. Naciśnij zamówienie na zwracany towar.
 3. Naciśnij Zwrot.
 4. Użyj + i -, aby wprowadzić ilość każdej pozycji, za którą są zwracane koszty.
 5. Naciśnij przycisk Dalej.
 6. Opcjonalnie: Jeśli nie chcesz zwracać pozycji do zapasów, naciśnij opcję Zwróć do magazynu w tej lokalizacji, wyłącz opcję zwrotu do magazynu i naciśnij opcję Zapisz.
 7. Opcjonalnie: Naciśnij opcję Zwróć koszty wysyłki, aby zwrócić koszty wysyłki.
 8. Opcjonalnie: Włącz opcję Zwróć kwotę na kartę prezentową, aby wydać klientowi kartę prezentową na kwotę zwrotu. Produkt typu karta prezentowa musi zostać opublikowany w kanale sprzedaży POS, aby ta opcja była dostępna.
 9. Jeśli klient użył kilku metod płatności, możesz podzielić zwrot między te same metody płatności, których używał klient. Naciśnij Edytuj w sekcji Kwota do zwrotu i wprowadź kwotę, którą chcesz zwrócić dla każdej metody płatności.
 1. Opcjonalnie: Dodaj powód zwrotu.
 2. Gdy będziesz gotowy(-a) do przetworzenia zwrotu, naciśnij opcję Zwrot kosztów.
 3. Naciśnij opcję Oznacz jako zwrócone.
 4. Opcjonalnie: Przekaż paragon klientowi.
 5. Naciśnij Gotowe.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo