Reguły zwrotu

Reguły dotyczące zwrotów określają, kiedy klienci mogą żądać zwrotów i w jaki sposób naliczane są opłaty za zwrot w sklepie. Stosowanie reguł dotyczących zwrotów w aplikacji Shopify POS umożliwia pracownikom zapoznanie się z politykami sklepu w zakresie obsługi produktów podczas zwrotu. POS wyświetla reguły dotyczące zwrotów i identyfikuje produkty nieobjęte regułami zwrotów, które są aktywne w sklepie.

Wymagania dotyczące stosowania reguł zwrotów w aplikacji Shopify POS

Aby stosować reguły dotyczące zwrotów w aplikacji Shopify POS, musisz spełnić poniższe wymagania:

 • Musisz korzystać z subskrypcji Shopify POS Pro
 • Reguły dotyczące zwrotów muszą być skonfigurowane w panelu administracyjnym Shopify

Reguły zwrotów

Możesz skonfigurować reguły zwrotów, które są automatycznie stosowane do zamówień podczas ich składania przez klientów. Reguły zwrotów dotyczących zamówienia mają zastosowanie wtedy, gdy klienci żądają zwrotów z Twojego sklepu. Szacunkowy zwrot kosztów jest wyświetlany klientom na podstawie reguł zwrotów.

Klienci mogą składać wnioski o zwrot tylko tych przedmiotów, które kwalifikują się zgodnie z ustalonymi przez Ciebie regułami. Pozwala to na większą kontrolę nad żądaniami zwrotów i uniemożliwia klientom wnioskowanie o zwroty produktów, które nie kwalifikują się do zwrotów na podstawie Twojej polityki zwrotów.

Aby można było używać reguł zwrotów, należy aktywować samoobsługowe zwroty. Dzięki temu klienci mogą wnioskować o zwroty z ich kont, na których w zasadach zwrotów wyświetlane są niekwalifikujące się pozycje i opłaty za zwrot.

Domyślne reguły zwrotów mają zastosowanie do większości produktów i obejmują następujące typy reguł zwrotów:

 • okno czasowe dla zwrotów
 • koszty wysyłki zwrotnej
 • opłata za zwrot towaru

Możesz również zdefiniować produkty z wyprzedaży końcowej, które stanowią wyjątki od reguł zwrotów.

Okno zwrotu

Wybierz wstępnie ustawione okno czasowe dla zwrotów lub wprowadź niestandardową liczbę dni. Możesz wybrać jedną z następujących opcji:

 • 14 dni
 • 30 dni
 • 90 dni
 • Nieograniczone
 • Dni niestandardowe

Datą początkową okna czasowego dla zwrotów jest dzień dostawy pozycji. Jeśli data dostawy jest niedostępna, początek okna czasowego dla zwrotów liczy się od dnia realizacji pozycji plus bufor na czas transportu.

Koszty wysyłki zwrotu

Możesz wybrać sposób obsługi kosztów wysyłki zwrotu, wybierając jedną z następujących opcji:

 • oferuj darmową wysyłkę zwrotną
 • dodaj zryczałtowaną opłatę za wysyłkę zwrotu, która jest naliczana jednorazowo za każdy zwrot
 • zachęć klienta do zakupu własnej etykiety wysyłkowej zwrotu

Opłata za wysyłkę zwrotu jest wyświetlana po utworzeniu zwrotu. Możesz edytować opłatę za wysyłkę zwrotu dla określonego zwrotu.

Opłata za zwrot towaru

Zdecyduj, czy chcesz naliczać opłatę za zwrot towaru, która stanowi procent wartości zwrotu. Po aktywacji opłata za zwrot towaru jest wyświetlana klientom.

Opłata za zwrot do magazynu jest wyświetlana po utworzeniu zwrotu. Możesz edytować opłatę za zwrot do magazynu dla określonego zwrotu i edytować ją według pozycji.

Produkty z wyprzedaży końcowej

Możesz określić, które produkty lub kolekcje nie kwalifikują się do zwrotów jako produkty z wyprzedaży końcowej. W przypadku tych produktów klienci nie mogą przesyłać żądań zwrotów. Przykładami produktów z wyprzedaży końcowej mogą być produkty, których nie można zwrócić, takie jak łatwo psujące się produkty, towary spersonalizowane, artykuły higieniczne lub produkty z dużymi rabatami.

Możesz dodać wiele produktów lub kolekcji do wyjątków dotyczących ostatecznej wyprzedaży, jednak produkty i kolekcje nie mogą być dodawane jednocześnie.

Udostępnij reguły dotyczące zwrotów dla aplikacji Shopify POS

Przed stosowaniem reguł dotyczących zwrotów w aplikacji Shopify POS musisz skonfigurować reguły dotyczące zwrotów. Gdy reguły i polityki zwrotów będą gotowe, aplikacja Shopify POS będzie mogła ustalić kwalifikowalność produktu do zwrotu po udostępnieniu ich w tej aplikacji.

Kroki:

 1. Na panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia.
 2. Kliknij Polityki.
 3. W sekcji Reguły zwrotów kliknij opcję Włącz.

W sekcji Egzekwowanie wyświetlane są informacje na temat aktywności reguł dotyczących zwrotów w lokalizacjach POS Pro.

Reguły dotyczące zwrotów w aplikacji Shopify POS

Podczas obsługi zwrotu w aplikacji Shopify POS pozycje są sortowane na dwie kategorie:

 • Kwalifikuje się do zwrotu: Jeśli produkt kwalifikuje się do zwrotu, możesz przetworzyć zwrot.
 • Nie kwalifikuje się do zwrotu: Jeśli produkt nie kwalifikuje się do zwrotu, jest wyświetlany w sekcji Nie kwalifikuje się wraz z powodem, dla którego produkt nie kwalifikuje się do zwrotu.

Reguły dotyczące zwrotów wyświetlane w procesie zwrotu umożliwiają pracownikom zapoznanie się z powodem, dla którego nie należy zwracać produktu.

Przykład: w kolekcji wyprzedażowej używana jest reguła zwrotu, która oznacza wszystkie sprzedawane z niej produkty jako produkty z ostatecznej wyprzedaży. Klient kupuje sweter, który znajduje się w kolekcji wyprzedażowej. Tydzień później klient wraca do sklepu, aby zwrócić zakupiony sweter. Po rozpoczęciu procesu zwrotu sweter zostaje oznaczony jako Nie kwalifikuje się i jako powód braku kwalifikowalności wyświetla się Ostateczna wyprzedaż.

Nadpisz reguły dotyczące zwrotów

Aby dokonać zwrotu pozycji, która nie jest zgodna z regułami dotyczącymi zwrotów obowiązującymi w Twoim sklepie, możesz zaakceptować zwrot, a następnie dodać powód zwrotu w celu udokumentowania wyjątku.

Kroki:

 1. W aplikacji Shopify POS naciśnij Zamówienia.
 2. Naciśnij zamówienie, dla którego chcesz utworzyć zwrot.
 3. Naciśnij Zwrot.
 4. Naciśnij przycisk Dalej.
 5. Wybierz powód zwrotu i dodaj uwagę, która opisuje powód, dla którego nie jest stosowana reguła zwrotu.
 6. Naciśnij przycisk Dalej.
 7. Potwierdź szczegóły zwrotu i naciśnij opcję Zwrot kosztów.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo