Regler for returnering

Regler for returnering afgør, hvornår kunder kan anmode om returneringer, og hvordan der opkræves returgebyrer for din butik. Brugen af regler for returnering i Shopify POS giver medarbejderne mulighed for at forstå butikkens politikker for produkter under en returnering. POS viser regler for returnering og identificerer produkter, der falder uden for de politikker om regler for returnering, som du har aktiveret i din butik.

Krav til brugen af regler for returnering i din Shopify POS

Hvis du vil bruge regler for returnering i din Shopify POS, skal du opfylde følgende krav:

Regler for returnering

Du kan konfigurere regler for returnering, der automatisk anvendes på en ordre, når kunderne afgiver deres ordrer. En ordres regler for returnering gælder derefter, når kunder anmoder om returneringer fra din butik. Dine kunder får vist en forventet tilbagebetaling baseret på dine regler for returnering.

Kunder kan kun indsende anmodninger om returnering for varer, som er kvalificerede i henhold til de regler, du har konfigureret. Dette giver dig mulighed for at få større kontrol over anmodninger om returneringer og forhindrer dine kunder i at anmode om returneringer for varer, som ikke er kvalificerede baseret på din returpolitik.

Selvbetjeningsreturneringer skal slås til, hvis du vil bruge returregler. Dette giver dine kunder mulighed for at anmode om returneringer fra deres konti, hvor der vises kvalificerede varer og returgebyrer for returneringsregler.

Dine standard regler for returnering gælder for de fleste varer og indeholder følgende typer regler for returnering:

 • returfrist
 • leveringsomkostninger for returneringer
 • genopfyldningsgebyr

Du kan også definere slutudsalgsvarer, som er undtagelser fra dine standardregler for returnering.

Returfrist

Vælg et forudindstillet returvindue, eller angiv et tilpasset antal dage. Du kan vælge én af følgende valgmuligheder:

 • 14 dage
 • 30 dage
 • 90 dage
 • Ubegrænsede
 • Brugerdefinerede dage

Returvinduet starter på varens leveringsdato. Hvis leveringsdatoen ikke er tilgængelig, starter returvinduet på varens klargøringsdato plus en buffer for transittid.

Leveringsomkostninger for returneringer

Du kan vælge, hvordan du vil håndtere leveringsomkostninger for returneringer, ved at vælge en af følgende valgmuligheder:

 • tilbyd gratis returlevering
 • tilføj et fast beløb for returlevering, der opkræves én gang pr. returnering
 • få din kunde til at købe sin egen fragtlabel til returnering

Gebyret for returlevering vises, når du opretter en returnering. Du kan redigere gebyret for returlevering for en bestemt returnering.

Genopfyldningsgebyr

Vælg, om du vil opkræve et genopfyldningsgebyr, som er en procentdel af returneringen. Hvis det er aktiveret, vises der et genopfyldningsgebyr for dine kunder.

Returgebyret vises, når du opretter en returnering. Du kan redigere returgebyret for en bestemt returnering og redigere det efter vare.

Slutudsalgsvarer

Du kan vælge, hvilke produkter eller kollektioner der ikke er kvalificeret til returneringer som slutudsalgsvare. Dine kunder kan ikke sende anmodninger om returnering for slutudsalgsvarer. Eksempler på slutudsalgsvarer kan være produkter, der ikke kan returneres, f.eks. letfordærvelige, tilpassede eller personlige varer eller varer med store rabatter.

Du kan inkludere flere produkter eller kollektioner til undtagelserne for den endelige udsalgsvare, men ikke begge dele.

Gør regler for returnering tilgængelige for Shopify POS

Før du kan bruge regler for returnering i Shopify POS, skal du sørge for, at du har opsat regler for returnering. Når dine regler og politikker for returnering er fuldført, kan Shopify POS identificere et produkts kvalificering til returnering, når du har gjort dem tilgængelige for Shopify POS.

Trin:

 1. Klik på Indstillinger i din Shopify-administrator.
 2. Klik på Politikker.
 3. I afsnittet Regler for returnering klikker du på Slå til.

Afsnittet Håndhævelse viser, at regler for returnering er aktive på dine POS Pro-lokationer.

Regler for returnering i Shopify POS

Når du fuldfører en returnering i Shopify POS, sorteres varerne i to kategorier:

 • Kvalificeret til returnering: Du kan behandle returneringen, hvis et produkt er kvalificeret til returnering.
 • Ikke kvalificeret til returnering: Hvis et produkt ikke er kvalificeret til returnering, vises produktet i afsnittet Ikke-kvalificeret med årsagen til, at produktet ikke er kvalificeret til en returnering.

Regler for returnering, der vises i returprocessen, giver dine medarbejdere en forståelse af, hvorfor et produkt ikke bør returneres.

Din udsalgskollektion bruger f.eks. en regel for returnering, der markerer alle varer, der er solgt af den, som et slutsalg. En kunde køber en sweater, som er i din udsalgskollektion. En uge senere vender kunden tilbage til din butik for at returnere den sweater, vedkommende købte. Når du starter returprocessen, markeres sweateren som Ikke-kvalificeret og viser Slutsalg som årsagen til, at den ikke er kvalificeret.

Tilsidesæt regler for returnering

Hvis du vil returnere en vare, der ikke stemmer overens med din butiks regler for returnering, kan du acceptere returneringen og derefter tilføje en årsag til returneringen for at dokumentere en undtagelse.

Trin:

 1. Tryk på Ordrer i Shopify POS-appen.
 2. Tryk på den ordre, som du vil oprette en returnering for.
 3. Tryk på Returnering.
 4. Tryk på Næste.
 5. Vælg en årsag til returneringen, og tilføj en bemærkning, der beskriver årsagen til, at reglen for returnering ikke følges.
 6. Tryk på Næste.
 7. Bekræft returoplysningerne, og tryk på Refunder.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis