Returregler

Returregler avgör när kunder kan begära returer och hur returavgifter tillämpas i din butik. Om du använder returregler i Shopify kassasystem kan personalen förstå butikspolicyer för produkter vid en retur. Kassasystem visar returregler och identifierar produkter som faller utanför de returregelspolicyer som är aktiva i din butik.

Krav för att använda returregler med Shopify kassasystem

För att använda returregler med Shopify kassasystem måste du uppfylla följande krav:

 • Du måste använda Shopify POS Pro
 • Returregler måste anges i Shopify-administratören

Returregler

Du kan ställa in returregler som automatiskt tillämpas på en order när kunder lägger sina ordrar. En orders returregler gäller sedan när kunder begär returer från din butik. En uppskattad återbetalning visas för dina kunder baserat på dina returregler.

Kunder kan endast skicka returförfrågningar för artiklar som är berättigade enligt de regler du ställer in. Detta gör att du har mer kontroll över returförfrågningar och hindrar dina kunder från att begära returer för artiklar som inte är berättigade baserat på din returpolicy.

Returer med självbetjäning måste aktiveras för att returregler ska kunna användas. Detta gör att dina kunder kan begära returer från sina konton, där returregler visar berättigade artiklar och returavgifter.

Dina standardreturregler gäller för de flesta artiklar och innehåller följande typer av returregler:

 • returperiod
 • leveranskostnader för retur
 • påfyllningsavgift

Du kan även definiera slutrea-artiklar som är undantagna från dina standardregler för returer.

Returperiod

Välj en förinställd returperiod eller ange ett anpassat antal dagar. Du kan välja ett av följande alternativ:

 • 14 dagar
 • 30 dagar
 • 90 dagar
 • Obegränsat
 • Anpassat antal dagar

Returperioden startar på artikelns leveransdatum. Om leveransdatumet inte är tillgängligt startar returperioden på artikelns leveransdatum plus en buffert för transporttid.

Fraktkostnader för retur

Du kan välja hur du hanterar fraktkostnader för returer genom att välja ett av följande alternativ:

 • erbjuda fri returfrakt
 • lägg till en fast leveransavgift för retur som debiteras en gång per retur
 • be din kund att köpa sin egen fraktsedel för retur

Leveransavgiften för retur visas när du skapar en retur. Du kan redigera leveransavgiften för retur för en specifik retur.

Avgift för att skicka tillbaka till lager

Välj om du vill debitera en påfyllningsavgift som är en procentandel av returen. Om den är aktiverad visas en påfyllningsavgift för dina kunder.

Påfyllningsavgiften visas när du skapar en retur. Du kan redigera påfyllningsavgiften för en specifik retur och redigera den efter artikel.

Slutrea-artiklar

Du kan välja vilka produkter eller produktserier som inte ska vara berättigade till returer som slutförsäljningsartiklar. Dina kunder kan inte skicka in returförfrågningar för slutförsäljningsartiklar. Exempel på slutförsäljningsartiklar kan vara produkter som inte kan returneras, till exempel färskvaror, anpassade artiklar eller artiklar med stora rabatter.

Du kan inkludera flera produkter eller produktserier till de undantagen för slutförsäljningsartiklar, men inte båda.

Gör returregler tillgängliga för Shopify kassasystem

Innan du kan använda returregler i Shopify kassasystem måste du se till att du har angett returregler. När returreglerna och policyerna är kompletta kan Shopify kassasystem identifiera om en produkt berättigar till retur när du har gjort dem tillgängliga för Shopify kassasystem.

Steg:

 1. Från din Shopify-admin, klicka på Inställningar.
 2. Klicka på Policyer.
 3. Klicka på Slå på i avsnittet Returregler.

I avsnittet Verkställande visas att returregler är aktiva på dina POS Pro-platser.

Returregler på Shopify kassasystem

När du genomför en retur i Shopify kassasystem sorteras artiklarna i två kategorier:

 • Berättigade till retur: Du kan behandla returen om en produkt är berättigad till retur.
 • Ej berättigade till retur: Om en produkt inte är berättigad till retur visas produkten i avsnittet Ej berättigade tillsammans med orsaken till att produkten inte är berättigad till retur.

Returregler som visas i returprocessen gör att din personal förstår varför en produkt inte ska returneras.

Till exempel använder din produktserie för utförsäljning en returregel som markerar alla artiklar som säljs från den som slutrea. En kund köper en tröja som finns i din produktserie för utförsäljning. En vecka senare återvänder kunden till din butik för att returnera tröjan som hen köpt. När du startar returprocessen markeras tröjan som Ej berättigad och som orsak visas Slutrea.

Åsidosätt returregler

Om du vill returnera en artikel som inte överensstämmer med butikens returregler kan du acceptera returen och sedan lägga till en returorsak för att dokumentera ett undantag.

Steg:

 1. Tryck på Ordrar i Shopify POS-appen.
 2. Tryck på den order där du vill skapa en retur.
 3. Tryck på Returnera.
 4. Tryck på Nästa.
 5. Välj en returorsak och lägg till en anteckning som beskriver anledningen till att returregeln inte följs.
 6. Tryck på Nästa.
 7. Bekräfta returuppgifterna och tryck på Återbetala.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis