Kvittohantering

Kvitton är ett underlag till kunden på vad de har köpt och hur mycket de har betalat.

Du kan ge dina kunder deras kvitton på flera olika sätt, till exempel skriva ut det på kvittoskrivaren, skicka det via e-post eller skicka det via SMS.

Om du har flera kvittoskrivare kan du välja vilken som är standardskrivare för var och en av dina POS-enheter.

Du kan även anpassa hur dina kvitton visas genom att lägga till butikens plats, kundens information eller eventuella orderanteckningar.

I det här avsnittet

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis