Samla in dricks med den helt nya Shopify POS

Dricks ger dina kunder möjlighet att visa sin uppskattning för din goda service. Dina kunder kan lägga till dricks för varje order som behandlas personligen på Shopify POS. Dricks är för närvarande endast tillgänglig för kreditbetalningar som behandlats med en kortläsare som stöds.

Kortläsare som stöds

Du kan samla in dricks med Shopify POS med följande stödda kortläsare:

Aktivera dricks med Shopify POS

Om du aktiverar och lägger till betalningsmetod för kredit läggs dialogrutan dricks till i kassa-vyn för din Shopify POS när kreditbetalningsmetoden är vald. Du kan skapa upp till tre förinställda dricksnivåer och aktivera anpassad dricks för att dina kunder ska kunna ange sina egna dricksbelopp.

Steg:

 1. Tryck på > Inställningar i Shopify POS.

 2. Tryck på dricksunder Kassautcheckning.

 3. Ange ett procentuellt värde i alternativfälten under DRICKSALTERNATIV. Du kan lägga till upp till tre olika värden.

 4. Valfritt: Inaktivera anpassad dricks om du inte tillåter anpassade dricksnivåer.

 5. Valfritt: Aktivera minsta dricksbelopp.

Minsta belopp för dricks

Aktivera minsta dricksbelopp för att ersätta de förinställda dricksprocentsatser med inställda dollarvärden när en transaktionen sjunker under ett visst belopp. Om du till exempel anger ett minimibelopp på 10 USD, kan du ersätta dina förinställda dricksprocent på 15 %, 18 % och 20 % med de fastställda dollarbeloppen 1 USD, 2 USD och 3 USD för transaktioner under 10 USD.

Steg:

 1. Tryck på > Inställningar i Shopify POS.

 2. Tryck på dricksunder Kassautcheckning.

 3. Kontrollera de minimala dricksbeloppen.

 4. Ange det minimala dricksbeloppet till transaktionsgränsen.

 5. Ange ett dollarvärde för vart och ett av de tre förinställda dricksbeloppen.

Samla in dricks

Om dricks har aktiverats visas dialogrutan dricks vid utcheckningen när kreditbetalningsmetoden väljs. Kunderna kan välja ett av flera dricksalternativ:

 • en förinställd dricksprocent
 • ett anpassat dricksbelopp (om anpassad dricks är aktiverat)
 • ingen dricks

OBS! Om butikens valuta är USD eller CAD är maximalt dricksbelopp som kunden kan lägga till 1000 USD för belopp i kassan upp till 500 USD. Summor över 500 USD har maximal dricks på dubbelt så mycket som det totala beloppet i kassan. Alla andra valutor har maximal dricks på dubbelt så mycket som totalt belopp i kassan. Oberoende av valuta har delade betalningar alltid maximal dricks på dubbelt så mycket som totalt belopp i kassan.

Steg:

 1. Tryck på kassa i Shopify POS varukorgs-vy.

 2. Från dialogrutan Välj betalning trycker du på Kredit.

 3. Låt kunden välja belopp för dricks och göra en betalning.

Observera: Dricks är för närvarande endast tillgängligt för kreditbetalningar som behandlats med en kortläsare som stöds.

Återbetala dricks

Du kan återbetala dricks utan att återbetala hela ordern.

Steg:

 1. Från Shopify POS trycker du på > Order.

 2. Tryck på ordern med den dricks som du vill återbetala.

 3. Tryck på Återbetalning.

 4. I återbetalningsvyn trycker du på + bredvid dricks för att öka återbetalningkvantiteten till 1.

 5. Tryck på Nästa.

 6. Bekräfta att återbetalningsuppgifterna är korrekta.

 7. Valfritt: Ange en orsak till återbetalningen.

 8. Tryck på Återbetalning.

 9. Valfritt: E-posta eller texta ett kvitto till kunden.

Dricksrapporter

Du kan se den dricks som samlats in av var och en av dina medarbetare i din Dricksrapport och totalt insamlad dricks i din Finansiella rapport.

Steg:

Så här visar du den totala dricksen som samlats in i din finansiella rapport:

 1. Från din Shopify-admin går du till Analys > Rapporter.

 2. Klicka på Visa alla i avsnittet ekonomi.

 3. Klicka på dricks.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis