Blipp- och Chipkortläsare

Endast tillgängligt från Shopify

Shopifys kortläsare för kontaktlösa kort och smartkort är en kreditkortsläsare som är kompatibel med EMV och ansluts trådlöst till din iPad eller iPhone. Du kan använda Shopifys kortläsare för kontaktlösa kort och smartkort för att acceptera kontaktlösa kortbetalningar och kortbetalningar med chip med Shopify POS-appen.

Tap & Chip Card Reader för Shopify POS

Obs! Shopifys läsare för kontaktlösa betalkort och smartkort är endast tillgänglig för handlare baserade i USA och Kanada.

Krav på kortläsare

För att använda Tap & Chip Card Reader måste du uppfylla följande krav:

 • en butik baserad i USA eller Kanada
 • Shopify Payments är aktiverat som din butiks betalningsleverantör
 • det helt nya Shopify POS
 • en kompatibel iPad eller iPhone som kör iOS 11.4 eller högre och stöder Bluetooth 4.2 eller högre:
  Enheter som fungerar med läsare för kontaktlösa betalkort och smartkort
  Enhet Beskrivning
  iPhone iPhone 5 eller senare, med iOS 11.4 eller senare
  iPad Air Generation 2 eller senare, med iOS 11.4 eller senare
  iPad Generation 4 eller senare, med iOS 11.4 eller senare
  iPad Mini Generation 2 eller senare, med iOS 11.4 eller senare
  iPad Pro Alla iPad Pro-modeller med iOS 11.4 eller senare

Stödda betalningstyper i USA

I USA kan du använda kortläsare för kontaktlösa betalkort och smartkort för att acceptera betalningar från följande betalningstyper:

 • Visa och Visa Debit
 • Mastercard och Mastercard Debit
 • American Express
 • Discover
 • Apple Pay
 • Apple Pay Cash
 • Google Pay
 • Samsung Pay

Stödda betalningstyper i Kanada

I Kanada kan du använda läsare för kontaktlösa betalkort och smartkort för att acceptera betalningar från följande betalningstyper:

 • Visa
 • Mastercard
 • American Express
 • Interac Flash
 • Apple Pay
 • Google Pay
 • Samsung Pay

För Visa, Mastercard och American Express finns en gräns på 250 CAD när kortet läses direkt. Det finns ingen gräns om kortet är kopplat till Apple Pay eller Google Pay Wallet.

För Interac finns det en gräns på 100 $ CAD när kortet blippas direkt och upp till 200 $ när kortet är kopplat till en Apple Pay- eller Google Pay-plånbok. Byten är inte tillgängliga för order som görs med Interac debit. I syfte att förhindra bedrägeri är återbetalningar endast tillgängliga för Interac debit om kortet är på plats (och kan därför inte göras via admin). Detta är en gräns som införts av Interac debit och är inte specifik för Shopify.

Obs! Det utgår en avgift på 0,10 CAD för Interac Flash-transaktioner utöver de hanteringskostnader som är kopplade till din butiks Shopify-prenumerationsplan.

Köpställen för Tap & Chip Card Reader

Läsaren för kontaktlösa betalkort och smartkort är endast tillgänglig från Shopifys hårdvaruaffär i USA och Kanada.

Säkerhetsfunktioner

Läsaren för kontaktlösa betalkort och smartkort är en PCI-kompatibel enhet. För att upprätthålla dessa standarder utför kortläsaren och POS-appen säkerhetskontroller under hela dagen i butiker baserade i Kanada. Dessa säkerhetskontroller kan inte kringgås och kan förekomma under transaktioner.

Observera: platstillstånd måste vara aktiverade för att POS-appen ska kunna utföra säkerhetskontroller.

Som skydd mot modifiering kommer läsaren att ange ett manipulerat tillstånd om den har manipulerats eller tagits bort med en allvarlig inverkan. Det manipulerade tillståndet indikeras med röda lysdioder upplysta både till vänster och till höger om maskinen. När läsaren har angett ett manipulerat tillstånd kommer den att bli oanvändbar och måste bytas ut.

Slå på och av Tap & Chip Card Reader

Tryck på strömknappen och släpp den sedan för att aktivera kortläsaren för kontaktlösa kort och smartkort. Statuslampan tänds. Om du redan har synkroniserat och anslutit kortläsaren till din POS-enhet ansluts kortläsaren automatiskt till enheten.

Efter en timmes inaktivitet hamnar Tap & Chip Card Reader i viloläge. Du måste trycka på och släppa strömbrytaren för att aktivera kortläsaren igen. Om du trycker på och håller nere strömbrytaren i 4 sekunder eller mer kommer kortläsaren att återställa all Bluetooth-anslutning den hade och måste anslutas igen.

Ladda Tap & Chip Card Reader

Du kan ladda Tap & Chip Card Reader med hjälp av USB-kabeln som medföljer den. För att ladda kortläsaren, anslut den lilla änden av USB-anslutningen till kortläsaren eller dess bas, och anslut sedan den stora änden till en telefonladdare eller dator.

Det tar 1-2 timmar att ladda upp Tap & Chip Card Reader. Efter att läsaren är fulladdad bör batteriet hålla i en veckas försäljning.

Tryck på strömbrytaren för att visa läsarens batterinivå på de fyra statuslamporna:

Status för batterinivå i kortläsaren för kontaktlösa betalkort och smartkort
● ● ● ● Fulladdad
● ● ● ○ 75% laddad
● ● ○ ○ 50% laddad
● ○ ○ ○ 25% laddad
● ○ ○ ○ (röd) Låg batterinivå
● ❂ ○ ○ (blinkande) Laddar

Synkronisera och anslut Tap & Chip Card Reader till din POS-enhet

Du måste para läsaren med din enhet via Shopify POS för att kunna använda kortläsaren med Shopify POS. När läsaren och enheten är ihopparade kommer läsaren automatiskt att ansluta till enheten när båda är påslagna och inom räckhåll.

Obs! Om du vill para en enhet i Kanada måste platstjänster vara aktiverade i inställningarna för iOS-enheter och du måste använda det helt nya POS.

Steg:

 1. Tryck in och släpp strömknappen för att starta läsaren.

 2. Tryck på > Inställningar > Ställ in maskinvara i Shopify POS.

 3. Tryck på Kortläsare.

 4. Tryck på Kontaktlösa betalkort och smartkort på sidan Välj kortläsare.

 5. Tryck in kortläsarens strömknapp i 4 sekunder och släpp den sedan. De 4 LED-indikatorerna blinkar som i ett mönster fram och tillbaka för att visa att kortläsaren är redo för synkronisering.

Obs! se till att du släpper strömbrytaren när LED-lampan blinkar fram och tillbaka i blått. Om du fortsätter att hålla strömbrytaren kommer Bluetooth-anslutningen återställas eller så stängs läsaren av.

 1. När kortläsaren visas under Tillgängliga kortläsare trycker du på Anslut bredvid den.

Koppla bort Tap & Chip Card Reader från din POS-enhet

Du kan endast använda Tap & Chip Card Reader med en enhet åt gången. Om du vill använda kortläsaren med en annan enhet måste du först koppla isär den från den nuvarande enheten.

Steg:

 1. Tryck på = och sedan på Inställningar i Shopify POS.

 2. Tryck på Hantera ansluten maskinvara.

 3. Skriv in namnen på din anslutna kortläsare.

 4. Tryck på Glöm kortläsare.

Acceptera en betalning med kortläsare för kontaktlösa betalkort och smartkort

Du kan använda en kortläsare för kontaktlösa betalkort och smartkort för att acceptera kontaktlösa betalningar.

Kontaktlösa betalningar kan begränsas till inköp under ett visst belopp beroende på betalningstyp eller det land där ditt företag är baserat. För att göra inköp för större belopp, eller om din kund har överskridit sin betalningsgräns, måste din kund välja en annan betalningstyp.

Steg:

 1. Från Shopify POS trycker du på utcheckning. Om läsare för kontaktlösa betalkort och smartkort är ansluten och klar, blir alternativet tryck eller infoga kort tillgängligt.

 2. Tryck på det kontaktlösa betalkortet eller enheten på kortets framsida och håll det intryckt tills de fyra blå meddelandelamporna visas. När Shopify POS visar meddelandet Betalning mottagen är transaktionen slutförd.

Acceptera betalning med läsaren för blipp- och chipkort

Du kan använda kortläsaren för kontaktlösa betalkort och smartkort för att acceptera smartkortsbetalningar.

Steg:

 1. Från Shopify POS trycker du på utcheckning. Om läsare för kontaktlösa betalkort och smartkort är ansluten kommer den att visa Tryck eller sätt in kort högst upp på skärmen.

 2. Låt kunden sätta in sitt kort. Chipet ska vara vänd uppåt mot Shopify-logotypen.

 3. Om det krävs PIN-kod, låt då kunden diskret ange sin PIN-kod på skärmen för PIN-inmatning. När kunden har slutfört inmatningen av sin PIN trycker de på den gröna knappen med logotypen för bocka av.

Obs! I Kanada stöder kortläsaren för kontaktlösa betalkort och smartkort och PIN-betalningar endast kreditkort. I USA stöds inte betalningar med smartkort och PIN.

 1. Låt kunden skriva under med sitt namn på signaturskärmen om en signatur krävs. När kunden är nöjd med sin signatur trycker de på Skicka signatur.

 2. När transaktionen är slutförd väljer du om du vill tillhandahålla ett kvitto och trycker sedan på Starta ny order. Kunden kan nu ta bort sitt kort.

Felsök Tap & Chip Card Reader

Om kortläsaren inte fungerar kan du felsöka problemet genom att gå igenom följande steg med en testorder:

 1. Kontrollera att du uppfyller kraven för att använda Tap & Chip Card Reader.

 2. Kontrollera att du har en internetanslutning. Shopify POS måste ansluta till internet via wi-fi eller enhetens mobildata för att bearbeta betalningar. Om du inte kan ansluta till internet kan du inte behandla betalningar med kortläsare för kontaktlösa kort och smartkort.

Obs! Shopify Payments är endast tillgängligt online. Du måste använda en betalningstyp som är tillgänglig offline om du inte har tillgång till internet.

 1. Kontrollera att din enhet har Bluetooth aktiverat och att kortläsaren visas som ansluten i Shopify POS maskinvaruinställningar. Om kortläsaren inte visas som ansluten, prova att synkronisera kortläsaren med din enhet.

 2. Om du även använder en "Tap, Chip and Swipe"-läsare (endast tillgänglig i USA), så trycker du på anslutningsmenyn i det nedre högra hörnet och kontrollerar om din enhet även är parad med Tap, Chip and Swipe-kortläsaren.

  När båda kortläsarna är parade med din enhet så prioriterar Shopify POS "Tap, Chip and Swipe"-kortläsaren eftersom den har flest funktioner. Om du istället vill använda "Tap and Chip"-läsaren så stänger du av "Tap, Chip and Swipe"-kortläsaren.

Obs! Kortläsaren för kontaktlösa betalkort, smartkort och kort med magnetremsa är endast tillgänglig i USA.

Om din kortläsare fortfarande inte fungerar så skickar du en rapport till Shopify-supporten genom att trycka på = > Support > Skicka en rapport. Supporten kommer kontakta dig när rapporten har skickats.

Felsökning av betalningsgodkännande

Om din kortläsare verkar fungera men inte behandlar betalningar så felsöker du problemet genom att gå igenom följande steg med en testorder:

 1. Se till att du sätter in kortet på rätt sätt. Om du är i Kanada så kan du inte sätta in ett betalkort för att behandla en betalning. Blippa kortet istället.

 2. Om du är i Kanada och kortläsaren avvisar en kontaktlös Interac-betalning bekräftar du att beloppet är för mindre än 100 $ CAD för en kortbetalning eller 200 $ CAD för ett Apple Pay- eller Google Pay-plånbokskonto.

Obs! Gränsen på 100 $ CAD för ett kort eller 200 $ CAD för ett Apple Pay- eller Google Pay-plånbokskonto för kontaktlösa Interac-betalningar är en kumulativ summa, inte en transaktionell summa. Om inköpssumman är lägre än gränsen och transaktionen nekas, är det möjligt att kunden har överskridit sin kumulativa gräns i tidigare transaktioner. Kunden kan utföra en autentiserad transaktion (infoga chip och ange PIN) på en Interac debit-terminal som accepterar chipkorttransaktioner, för att återställa denna gräns.

 1. Tvångsavsluta Shopify POS-appen och stäng sedan av enheten. Slå på enheten igen, öppna Shopify POS och se till att kortläsaren har anslutit igen. Försök med en annan testorder när kortläsarens statuslampa visar att den är ansluten.

 2. Försök återställa din läsare med en nål. Det finns ett litet hål uppe på läsaren, intill strömbrytaren. Sätt in ett tunt spetsigt föremål, till exempel ett gem, i hålet och tryck ner det i fem sekunder för att återställa läsaren.

 3. Om kortläsaren fortfarande inte fungerar så skickar du en rapport till Shopify-support genom att trycka på > Support > Send a report (skicka en rapport). Supporten kommer att kontakta dig efter att rapporten har skickats in.

Shopify Dock for the Tap & Chip Reader

Shopify Dock for the Tap & Chip

The dock for the Tap & Chip Reader provides the following benefits:

 • keeps the reader powered on

 • elevates the reader

 • secures the reader to a countertop

The dock is available from the Shopify Hardware Store in the United States and Canada.

Attach the Tap & Chip Reader

You need to power on and pair the Shopify Tap & Chip card reader before you insert it into the dock.

 1. Optional: Mount the dock to a countertop using the M5 (0.8 mm) bolt and nut. You need to drill a hole through the countertop. You then screw the bolt through the bottom of the countertop and into the bottom of the dock.

 2. Remove the end cap from the dock.

 3. Slide the Tap & Chip Reader into the dock. Make sure that the USB-C connector on the dock connects to the card reader.

 4. Replace the end cap.

 5. Connect the power cable to the dock and then to a power source that has a USB-A connector, such as the Shopify Retail Stand.

Iphone-skal med blipp- och chipkortläsare

Obs! Shopifys iPhone-skal med blipp- och chipkortläsare är endast tillgängliga för handlare i USA och Kanada.

Iphone-skal med blipp- och chipkortläsare

Skalet är utformat så att du ska kunna fästa Shopifys blipp- och chipkortläsare på baksidan av din iPhone. Detta ger dig rörlighet och smidighet att ta emot betalningar utan att vara begränsad till en vanlig kassa. Den erbjuder även skydd för din iPhone och kortläsare.

Skalet är kompatibelt med modellerna iPhone X och iPhone XS. Det finns tillgängligt från Shopify Hardware Store i USA och Kanada.

Fästa fodralet till iPhone och Shopifys blipp- och chipkortläsare

Vi rekommenderar att du fäster iPhone-enheten till skalet innan du fäster Shopifys blipp- och chipkortläsare.

Du måste Aktivera och parkoppla Shopifys blipp- och chipkortläsare med enheten innan du kopplar den till skalet.

Steg:

 1. Sätt på kortläsaren och parkoppla den sedan till din telefon.

 2. Fäst skalet vid iPhone-enheten.

 3. Fäst skalet vid Shopifys blipp- och chipkortläsare.

Ta bort Shopifys blipp- och chipkortläsare från skalet innan du kopplar bort iPhone-enheten.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis