Kortlæser til kontaktløs og chip

Fås kun hos Shopify

Shopifys kortlæser til kontaktløs og chip er en EMV-kompatibel kortlæser, der opretter trådløs forbindelse til din iPad, iPhone eller Android-enhed i USA. Du kan bruge Shopifys kortlæser til kontaktløs og chip til at acceptere kontaktløse betalinger og betalinger med chipkort via Shopify POS-appen.

Kortlæser til kontaktløs og chip til Shopify POS

Krav til kortlæseren

Du skal opfylde følgende krav, hvis du vil tilslutte kortlæseren til kontaktløs og chip:

 • Hvis din butik ligger i USA, skal du bruge et iOS- eller Android-operativsystem.
 • Shopify Payments skal være aktiveret som din detailforretnings betalingsudbyder, og testtilstand skal være deaktiveret.
 • Dine fysiske detaillokationer ligger i det samme land, som din butik er baseret i
 • Du sælger i USD (hvis du er baseret i USA)
 • Shopify POS-appen skal være installeret.

Shopify POS-appen kan bruges med enheder, der opfylder følgende krav:

Enheder, der fungerer sammen med Shopify POS-appen
Enhed Beskrivelse
iPad Generation 5 eller nyere med iPadOS 15 eller nyere
iPad Air Generation 2 eller nyere med iPadOS 15 eller nyere
iPad mini Generation 4 eller nyere med iPadOS 15 eller nyere
iPad Pro Alle iPad Pro-modeller med iPadOS 15 eller nyere
iPhone iPhone 7 eller nyere, som bruger iOS 15 eller nyere
POS Go POS Go, der kører de seneste softwareopdateringer leveret af Shopify
Android Telefon eller tablet med den officielle Android-version 10.0 eller nyere, hvor Google Play-tjenester er aktiveret

Shopify POS-appen er kun tilgængelig til iOS- og Android-enheder. Den er ikke tilgængelig til stationære computere.

Bemærk: Shopify POS-appen understøtter ikke betaoperativsystemer. Af sikkerhedsmæssige hensyn understøttes Shopify POS ikke for operativsystemer, der er modificeret ved hjælp af "jailbreaking", "rooting" eller andre lignende teknikker. Vi opfordrer kraftigt alle brugere til at holde deres operativsystemer opdaterede, så dine data er beskyttet bedst muligt. Du bør kun anskaffe Shopify POS-appen direkte fra Apple App Store eller Google Play Butik.

Krav til tilladelser i iOS 14

Hvis du har opdateret din enhed til iOS 14 eller nyere og bruger Shopify-apps fra tredjeparter, skal du muligvis aktivere Sporing på tværs af websites i dine iOS-indstillinger. Sporing på tværs af websites giver Shopify-apps fra tredjeparter, som du har installeret i din Shopify-administration, være knyttet til Shopify Inbox, Shopify POS og Shopify-appen.

For at aktivere sporing på tværs af websites skal du gennemføre følgende trin:

 1. Åbn appen Indstillinger på din enhed.
 2. Tryk på Shopify, Shopify POS eller Shopify Inbox.
 3. Aktivér Tillad sporing på tværs af websites.

Understøttede betalingstyper i USA

I USA kan du bruge kortlæseren til kontaktløs og chip til at acceptere betalinger fra følgende betalingstyper:

 • Visa og Visa Debit
 • Mastercard og Mastercard Debit
 • American Express
 • Discover
 • Apple Pay
 • Apple Pay Cash
 • Google Pay
 • Samsung Pay

De fleste nationale debetkort som Interac, Girocard eller eftpos-kort, der er co-branded med Visa eller Mastercard, kan behandle betalinger uden for deres hjemlande ved hjælp af Visa og Mastercard.

Hvor kan man købe kortlæseren til kontaktløs og chip?

Kortlæseren til kontaktløs og chip kan købes via Shopifys hardwarebutik i understøttede lande.

Sikkerhedsfunktioner

Hvis der pilles ved kortlæseren, hvis den tabes med stor kraft eller forbindes med en ustabil strømkilde, går kortlæseren i ændret tilstand. Ændret tilstand angives ved, at de røde LED-lamper både lyser på maskinens venstre og højre side.

Når kortlæseren er gået i ændret tilstand, kan den ikke bruges, og den skal udskiftes.

Tænd og sluk for kortlæseren til kontaktløs og chip

Tryk på tænd/sluk-knappen, og slip den for at tænde kortlæseren til kontaktløs og chip. Statuslamperne burde blive tændt og vise batteriniveauet. Hvis du allerede har parret og tilsluttet kortlæseren til din POS-enhed, vil kortlæseren automatisk genoprette forbindelsen til enheden.

Kortlæseren til kontaktløs og chip går i dvale efter 8 timers inaktivitet. Tryk på tænd/sluk-knappen, og slip den igen for at vække kortlæseren. Hvis du trykker på tænd/sluk-knappen og holder den nede i fire sekunder eller mere, nulstilles den Bluetooth-parring, den havde, og den skal parres igen.

Du kan forhindre, at kortlæseren til kontaktløs og chip går i dvale ved at sørge for, at den er sluttet til en konstant strømkilde.

Oplad kortlæseren til kontaktløs og chip

Du kan oplade kortlæseren til kontaktløs og chip ved hjælp af det medfølgende USB-kabel. Hvis du vil oplade kortlæseren, skal du sætte den lille ende af USB-stikket i kortlæseren eller dens base og derefter sætte den store ende i en telefonoplader eller computer.

Kortlæseren oplades også, når den placeres i docken til kortlæseren til kontaktløs og chip. Det USB-kabel, der medfølger docken, skal være sluttet til en mobil- eller computeroplader.

Det tager 1-2 timer at oplade kortlæseren til kontaktløs og chip helt. Når kortlæseren er fuldt opladet, bør batteriet kunne holde til en uges salg.

Tryk på tænd/sluk-knappen og slip den igen for at få vist kortlæserens batteriniveau på de fire statuslamper:

Lamper for batteriniveau på kortlæseren til kontaktløs og chip
● ● ● ● Fuld opladning
● ● ● ○ 75 % opladning
● ● ○ ○ 50 % opladning
● ○ ○ ○ 25 % opladning
● ○ ○ ○ (rød) Lavt batteriniveau
● ❂ ○ ○ (blinkende) Oplader

Par og forbind kortlæseren til kontaktløs og chip med din POS-enhed

Hvis du vil bruge kortlæseren med Shopify POS, skal du parre kortlæseren med din enhed via Shopify POS. Når kortlæseren og enheden er parret, opretter kortlæseren automatisk forbindelse til enheden, når begge er tændt og inden for rækkevidde af hinanden.

Fremgangsmåde:

 1. Tænd for kortlæseren ved at trykke på tænd/sluk-knappen og slippe igen.
 2. Tryk på > Indstillinger > Opsæt hardware i Shopify POS.
 3. Tryk på Kortlæser.
 4. Tryk på Kontaktløs og chip på siden Kortlæser.
 5. Tryk på tænd/sluk-knappen på kortlæseren, og hold den nede i fire sekunder. Slip knappen igen. De fire LED-lamper for oven vil blinke frem og tilbage for at angive, at kortlæseren er klar til parring.
 1. Tryk på Forbind ud for kortlæseren, når den vises under Tilgængelige kortlæsere.

Ophæv parringen af kortlæseren til kontaktløs og chip med din POS-enhed

Du kan kun bruge kortlæseren til kontaktløs og chip sammen med én enhed ad gangen. Hvis du vil bruge kortlæseren sammen med en anden enhed, skal du først ophæve parringen med den aktuelle enhed.

Fremgangsmåde:

 1. Åbn Shopify POS, og tryk på og derefter på Indstillinger.
 2. Tryk på Administrer tilsluttet hardware.
 3. Tryk på navnet på din tilsluttede kortlæser.
 4. Tryk på Glem kortlæser.
 5. Gå til din enheds Bluetooth-indstillinger, og glem læseren på listen over tidligere tilsluttede enheder.

Tag imod en kontaktløs betaling med kortlæseren til kontaktløs og chip

Du kan bruge kortlæseren til kontaktløs og chip til at modtage kontaktløse betalinger.

Kontaktløse betalinger kan være begrænset til køb under et bestemt beløb for nogle korttyper. Hvis kunden ønsker at købe for et større beløb, kan vedkommende indsætte kortet.

Fremgangsmåde:

 1. Tryk på Betaling i Shopify POS. Hvis kortlæseren til kontaktløs og chip er tilsluttet og klar, viser Shopify POS Betal kontaktløst eller brug chip, og kortlæserens lampe yderst til venstre tændes.
 2. Hold det kontaktløse betalingskort eller den kontaktløse enhed mod kortlæserens forside, indtil de fire blå notifikationslys lyser. Transaktionen er gennemført, når Shopify POS viser beskeden Betalingen blev godkendt.

Tag imod en chipbetaling med kortlæseren til kontaktløs og chip

Du kan bruge kortlæseren til kontaktløs og chip til at modtage betalinger med chipkort.

Fremgangsmåde:

 1. Tryk på Betaling i Shopify POS. Hvis kortlæseren til kontaktløs og chip er tilsluttet og klar, viser Shopify POS Betal kontaktløst eller brug chip, og kortlæserens lampe yderst til venstre tændes.
 2. Giv kunden mulighed for at indsætte sit kort. Chippen skal vende opad i forhold til Shopify-logoet.
 3. Hvis valg af en konto er nødvendigt, skal kunden vælge, om han eller hun bruger en check- eller opsparingskonto. Afhængigt af kundens bank, skal han eller hun muligvis også vælge, hvilket sprog transaktionen skal gennemføres i.
 4. Giv kunden mulighed for angive sin pinkode eller signatur diskret på skærmen. Efter at have indtastet pinkoden skal kunden trykke på den grønne knap med fluebensikonet.
 5. Kunden kan fjerne sit kort, så snart Fjern kort vises på skærmen.
 6. Når transaktionen er gennemført, skal du vælge, om du vil give en kvittering. Tryk derefter på Udført. POS-appen fuldfører transaktionen og vender tilbage til startskærmen.

Refusioner og ombytninger med kortlæseren til kontaktløs og chip

Du kan foretage refusioner for Interac-debetkort. Refusionen skal udstedes med kortet fysisk til stede. Dette sker for at forebygge svindel. Hvis kunden har brugt et Interac-kort, der er knyttet til en digital tegnebog, såsom Apple Pay eller Google Pay, skal enheden, der blev brugt til transaktionen, være fysisk til stede. Du kan ikke udstede en refusion til en anden betaling end den, der blev brugt til det oprindelige køb. Du kan heller ikke udstede refusionen i kontanter. Refusioner kan ikke foretages ved hjælp af Shopify-administratoren.

Ombytninger kan kun foretages af shopejere, der bruger Shopify POS Pro.

Fejlfinding af kortlæseren til kontaktløs og chip

Hvis din kortlæser ikke virker, kan du undersøge problemet nærmere ved hjælp af følgende trin:

 1. Bekræft, at du opfylder kravene til at bruge kortlæseren til kontaktløs og chip.
 2. Bekræft, at du har en internetforbindelse. Shopify POS skal oprette forbindelse til internettet via Wi-Fi eller din enheds mobildata for at behandle betalinger. Hvis du ikke kan oprette forbindelse til internettet, skal du bruge en anden betalingstype, mens du er offline.
 3. Kontrollér dine firewallindstillinger
 4. Sørg for, at din enhed har aktiveret Bluetooth, og at Shopify POS har de nødvendige tilladelser til at tilgå enhedens Bluetooth.
 5. Sørg for, at lokationstjenester er aktiveret på din enhed, og at Shopify POS-appen har de nødvendige tilladelser til at tilgå din enheds lokation.
 6. Du skal deaktivere testtilstanden for Shopify Payments for at kunne tilslutte kortlæseren til kontaktløs og chip.
 7. Kortlæseren opretter ikke forbindelse til Shopify POS, hvis den kræver en softwareopdatering, eller hvis den ikke er mindst 50 % opladet. Slut kortlæseren til strøm, og giv den mulighed for at lade op til mindst 50 %, før du prøver at slutte den til Shopify POS igen.
 8. Kontrollér, at kortlæseren er angivet som en tilsluttet enhed i hardwareindstillingerne i Shopify POS. Hvis kortlæseren ikke er tilsluttet, skal du parre kortlæseren med din enhed.
 9. Prøv at nulstille din kortlæser via nulstillingsknappen. Nulstillingsknappen sidder øverst på kortlæseren ved siden af tænd/sluk-knappen. Tryk en tynd, spids genstand, som f.eks. enden af en papirclips, ind i hullet, og tryk ned i fem sekunder for at nulstille kortlæseren. Vent, indtil kortlæserens statuslamper blinker fire gange for at angive, at kortlæseren er tilsluttet.

Hvis din kortlæser stadig ikke virker, skal du indsende en rapport til Shopify Support via din Shopify POS-app: Tryk på > Support > Rapportér en fejl. Supportteamet kontakter dig, når rapporten er blevet indsendt.

Fejlfinding af kortlæser i forbindelse med opdatering

Hvis du opdaterer kortlæseren via din Shopify POS-app, og opdateringen fryser, skal du parre kortlæseren med en anden enhed og prøve igen.

Fremgangsmåde:

 1. Kontrollér, kortlæseren er sluttet til en strømkilde, og at batteriet er opladet mindst 50 %.
 2. Sørg for, at du bruger den nyeste version af Shopify POS, og at din enhed er forbundet til internettet.
 3. Luk Shopify POS-appen på din enhed, og åbn den igen.
 4. Ophæv parringen af kortlæseren fra Shopify POS, og Par derefter kortlæseren med Shopify POS igen.
 5. Genstart opdateringen af kortlæseren.

Hvis din kortlæser ikke virker, når du har fuldført disse fejlfindingstrin, skal du sende en rapport til Shopify Support ved at trykke på symbolet > Support > Rapportér en fejl. Supportteamet kontakter dig baseret på din rapport.

Fejlfinding af accept af betaling

Hvis din kortlæser ikke behandler betalinger, kan du undersøge problemet nærmere ved hjælp af følgende trin:

 1. Sørg for at indsætte kortet korrekt.
 2. Sørg for, at lokationstjenester er aktiveret på enheden, og at Shopify POS-appen har de nødvendige tilladelser til at tilgå enhedens lokation.
 3. Tap & Chip Reader kan ikke behandle korttransaktioner, når Shopify Payments er i testtilstand. Du skal deaktivere testtilstand for at gennemføre en transaktion med et kreditkort. Få mere at vide om behandling af testtransaktioner med Shopify POS.
 1. Afbryd Shopify POS-appen, og sluk enheden. Tænd for enheden igen, åbn Shopify POS, og sørg for, at kortlæseren har oprettet forbindelse igen. Prøv en anden betaling, når kortlæserens statuslampe angiver, at den er tilsluttet.
 2. Prøv at nulstille din kortlæser via nulstillingsknappen. Nulstillingsknappen sidder øverst på kortlæseren ved siden af tænd/sluk-knappen. Tryk en tynd, spids genstand, som f.eks. enden af en papirclips, ind i hullet, og tryk ned i fem sekunder for at nulstille kortlæseren. Vent, indtil kortlæserens statuslamper blinker fire gange for at angive, at kortlæseren er tilsluttet, før du bruger den til en anden betaling.

Flere tips til fejlfinding, inden du sender en rapport til Shopify Support

 • Pust aldrig ind i åbningen til chipkort, da spytpartikler kan få chipkontakterne til at ruste.
 • Brug aldrig klæbende elementer, som post-its eller tape, da de kan efterlade rester, som opsamler snavs.
 • Brug en dåse med komprimeret luft til at løsne skidt i åbningen til chipkort.
 • Brug isopropylalkohol og tynde vatpinde til forsigtigt at rense kontakterne i åbningen til chipkort.

Hvis din kortlæser stadig ikke virker, skal du sende en rapport til Shopify Support ved at trykke på > Support > Rapportér en fejl. Supportteamet kontakter dig, når rapporten er blevet indsendt.

Shopify-dock til kortlæseren til kontaktløs og chip

Shopify-dock til kontaktløs og chip

Docken til kortlæseren til kontaktløs og chip har følgende fordele:

 • holder kortlæseren tændt, når den er sluttet til en USB-strømkilde
 • at løfte kortlæseren op
 • at fastgøre kortlæseren på en disk

Docken er tilgængelig i Shopifys hardwarebutik i USA.

Fastgør kortlæseren til kontaktløs og chip

Du skal tænde og parre Shopifys kortlæser til kontaktløs og chip, før du sætter den i docken.

Fremgangsmåde:

 1. Valgfrit: Monter Docken på en bordplade ved hjælp af bolt og møtrik M5 (0,8 mm). Du skal bore et hul gennem bordpladen. Derefter kan du skrue bolten op gennem bordpladen og ind i bunden af docken.
 2. Fjern hætten fra enden af docken.
 3. Skub kortlæseren til kontaktløs og chip ind i docken. Sørg for, at USB-C-stikket på docken har forbindelse med kortlæseren.
 4. Sæt hætten tilbage på enden af etuiet.
 5. Slut strømkablet til docken og derefter til en strømkilde med USB-A-stik, f.eks. en Shopify Retail Stand.

iPhone-etui til Shopify-kortlæser til kontaktløs og chip

Etuiet er beregnet til at fastgøre Shopify-kortlæseren til kontaktløs og chip på bagsiden af din iPhone. Det giver dig mobilitet, og det gør det nemt at modtage betalinger uden at være afhængig af at have betalingsmulighed ved en bordplade. Det beskytter desuden din iPhone og kortlæseren.

Etuiet passer til modellerne iPhone X og iPhone XS.

Sådan sættes etuiet fast på din iPhone og Shopify-kortlæseren til kontaktløs og chip

Vi anbefaler, at du fastgør din iPhone til etuiet, før du fastgør Shopify-kortlæseren til kontaktløs og chip.

Du skal tænde og parre Shopify-kortlæseren til kontaktløs og chip, før du fastgør den til etuiet.

Fremgangsmåde:

 1. Tænd kortlæseren, og par derefter kortlæseren med din telefon.
 2. Fastgør etuiet til din iPhone.
 3. Fastgør etuiet til Shopify-kortlæseren til kontaktløs og chip.

Fjern Shopify-kortlæseren til kontaktløs og chip fra etuiet, før du fjerner din iPhone.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis