Chipper 2X BT-kortlæser

Chipper 2X BT-kortlæseren sælges ikke længere af Shopify. Hvis du ejer en Chipper 2X BT-kortlæser, og din butik ligger i USA, kan du stadig få support til produktet.

Chipper 2X BT-kortlæseren er en EMV-kompatibel kortlæser, der opretter trådløs forbindelse til dine enheder ved hjælp af Bluetooth. Du kan bruge Chipper 2X BT-kortlæseren til at acceptere kontaktløse betalinger samt betalinger med chipkort og magnetstribe via Shopify POS-appen.

Chipper 2X BT-kortlæseren til Shopify POS

Krav til Chipper 2X BT-kortlæsere

Du skal opfylde følgende krav, hvis du vil bruge Chipper 2X BT-kortlæseren:

 • En butik, der er placeret i USA
 • Shopify Payments skal være aktiveret som din detailforretnings betalingsudbyder og testtilstand skal være deaktiveret
 • dine fysiske detaillokationer ligger i USA
 • du sælger i USD
 • Shopify POS-appen

Shopify POS-appen kan bruges med enheder, der opfylder følgende krav:

Enheder, der fungerer sammen med Shopify POS-appen
Enhed Beskrivelse
iPhone iPhone 7 eller nyere, som bruger iOS 15 eller nyere
iPad Air Generation 2 eller nyere med iPadOS 15 eller nyere
iPad Generation 5 eller nyere med iPadOS 15 eller nyere
iPad mini Generation 4 eller nyere med iPadOS 15 eller nyere
iPad Pro Alle iPad Pro-modeller med iPadOS 15 eller nyere
Android Telefon eller tablet med den officielle Android-version 10.0 eller nyere

Shopify POS-appen er kun tilgængelig til iOS- og Android-enheder. Den er ikke tilgængelig til stationære computere.

Bemærk: Shopify POS-appen understøtter ikke betaoperativsystemet. Af sikkerhedsmæssige hensyn understøttes Shopify POS ikke for operativsystemer, der er modificeret ved hjælp af "jailbreaking", "rooting" eller andre lignende teknikker. Vi opfordrer kraftigt alle brugere til at holde deres operativsystemer opdaterede, så dine data er beskyttet bedst muligt.

Krav til tilladelser i iOS 14

Hvis du har opdateret din enhed til iOS 14 eller nyere og bruger Shopify-apps fra tredjeparter, skal du muligvis aktivere Sporing på tværs af websites i dine iOS-indstillinger. Sporing på tværs af websites giver Shopify-apps fra tredjeparter, som du har installeret i din Shopify-administration, være knyttet til Shopify Inbox, Shopify POS og Shopify-appen.

For at aktivere sporing på tværs af websites skal du gennemføre følgende trin:

 1. Åbn appen Indstillinger på din enhed.
 2. Tryk på Shopify, Shopify POS eller Shopify Inbox.
 3. Aktivér Tillad sporing på tværs af websites.

Understøttede betalingstyper for Chipper 2X BT-kortlæseren

I USA kan du bruge Chipper 2X BT-kortlæseren til at acceptere betalinger fra følgende betalingstyper:

 • Visa og Visa Debit
 • Mastercard og Mastercard Debit
 • American Express
 • Discover
 • Diners Club
 • Apple Pay
 • Google Pay
 • Samsung Pay

De fleste nationale debetkort som Interac, Girocard eller eftpos-kort, der er co-branded med Visa eller Mastercard, kan behandle betalinger uden for deres hjemlande ved hjælp af Visa og Mastercard.

Tænd og sluk Chipper 2X BT-kortlæseren

Tryk på tænd/sluk-knappen på Chipper 2X BT, og slip den for at tænde kortlæseren. Når statuslampen tændes, skal du vente, indtil statuslampen lyser blåt. Hvis du allerede har parret og forbundet kortlæseren med din POS-enhed, vil kortlæseren automatisk genoprette forbindelsen til enheden.

Chipper 2X BT-kortlæseren sendes i standbytilstand efter 30 sekunders inaktivitet. Kortlæseren bevarer forbindelsen til din Shopify POS, mens den er i standbytilstand, og afslutter automatisk standbytilstanden, når du genoptager din aktivitet. Kortlæseren slukkes automatisk efter 10 timers inaktivitet. Du kan slukke kortlæseren manuelt ved at trykke på tænd/sluk-knappen og holde den nede, indtil statuslampen går ud. Du behøver ikke at slukke kortlæseren for at spare strøm.

Oplad Chipper 2X BT-kortlæseren

Du kan oplade Chipper 2X BT-kortlæseren ved hjælp af det medfølgende USB-kabel. Hvis du vil oplade kortlæseren, skal du sætte den lille ende af USB-stikket i kortlæseren eller dens base og derefter sætte den store ende i en telefonoplader eller computer.

Det tager 3-4 timer at oplade Chipper 2X BT-kortlæseren helt. Når kortlæseren er fuldt opladet, bør batteriet kunne holde til en uges salg.

Statuslampen lyser rødt, når Chipper 2X BT har lavt batteriniveau.

Par og forbind Chipper 2X BT-kortlæseren med din POS-enhed

Hvis du vil bruge kortlæseren med Shopify POS, skal du parre kortlæseren med din enhed via Shopify POS. Når kortlæseren og enheden er parret, opretter kortlæseren automatisk forbindelse til enheden, når begge er tændt og inden for rækkevidde af hinanden.

Fremgangsmåde:

 1. Tryk på tænd/sluk-knappen på kortlæseren, og slip for at tænde den.
 2. Tryk på > Indstillinger > Opsæt hardware i Shopify POS.
 3. Tryk på Kortlæser.
 4. Tryk på Chipper 2X BT på siden Vælg kortlæser.
 5. Tryk på kortlæserens tænd/sluk-knap, og slip den. LED-statuslampen blinker blåt, når kortlæseren er klar til parring.
 6. Tryk på Tilslut ud for kortlæserens navn, når kortlæseren vises under Tilgængelige kortlæsere.

Ophæv parringen af Chipper 2X BT-kortlæseren fra din POS-enhed

Du kan kun bruge Chipper 2X BT-kortlæseren med én enhed ad gangen. Hvis du vil bruge kortlæseren sammen med en anden enhed, skal du først ophæve parringen af kortlæseren med den aktuelle enhed.

Fremgangsmåde:

 1. Åbn Shopify POS, og tryk på og derefter på Indstillinger.
 2. Tryk på Administrer tilsluttet hardware.
 3. Tryk på navnet på din tilsluttede kortlæser.
 4. Tryk på Glem kortlæser.

Tag imod en kontaktløs betaling med Chipper 2X BT-kortlæseren

Du kan bruge Chipper 2X BT-kortlæseren til at acceptere kontaktløse betalinger.

Kontaktløse betalinger kan være begrænset til køb under et bestemt beløb for nogle korttyper. Hvis kunden ønsker at købe for et større beløb, kan vedkommende indsætte kortet i stedet.

Fremgangsmåde:

 1. Tryk på Betaling i Shopify POS. Hvis Chipper 2X BT-kortlæseren er tilsluttet og klar, vises Betal kontaktløst, eller brug chip eller magnetstribe øverst på skærmen i Shopify POS.
 2. Hold det kontaktløse betalingskort eller den kontaktløse enhed mod kortlæserens forside, indtil de fire blå statuslamper på forsiden tændes. Transaktionen er gennemført, når Shopify POS viser beskeden Betalingen blev godkendt.

Tag imod en betaling med chipkort med Chipper 2X BT-kortlæseren

Du kan bruge Chipper 2X BT-kortlæseren til at acceptere betalinger med chipkort.

Fremgangsmåde:

 1. Tryk på Betaling i Shopify POS. Hvis Chipper 2X BT-kortlæseren er tilsluttet, vises Betal kontaktløst, eller brug chip eller magnetstribe øverst på skærmen i Shopify POS.
 2. Giv kunden mulighed for at indsætte sit kort. Kortet skal indsættes med chippen nedad mod forsiden af kortlæseren.
 3. Hvis valg af en konto er nødvendigt, skal kunden vælge, om han eller hun bruger en check- eller opsparingskonto. Kunden skal muligvis også vælge, hvilket sprog transaktionen skal gennemføres på.
 4. Transaktionen er gennemført, når Shopify POS viser beskeden Betalingen blev godkendt, og kunden kan fjerne sit kort.

Tag imod en betaling med magnetstribe med Chipper 2X BT-kortlæseren

Du kan bruge Chipper 2X BT-kortlæseren til at acceptere kortbetalinger med magnetstribe.

Fremgangsmåde:

 1. Tryk på Betaling i Shopify POS. Hvis Chipper 2X BT-kortlæseren er tilsluttet, vises Tryk på eller indsæt kortet, eller brug magnetstriben øverst på skærmen i Shopify POS.
 2. Giv kunden mulighed for at bruge magnetstriben på sit kort. Kortet skal køres igennem med magnetstriben vendt ind mod kortlæserens forside.
 3. Transaktionen er gennemført, når Shopify POS viser beskeden Betalingen blev godkendt.

Fejlfinding af Chipper 2X BT-kortlæseren

Hvis din kortlæser ikke virker, kan du undersøge problemet nærmere ved hjælp af følgende trin:

 1. Bekræft, at du opfylder kravene for brug af Chipper 2X BT-kortlæseren.
 2. Bekræft, at du har en internetforbindelse. Shopify POS skal oprette forbindelse til internettet via wi-fi eller din enheds mobildata for at behandle betalinger. Hvis du ikke kan oprette forbindelse til internettet, skal du bruge en anden betalingstype, mens du er offline.
 3. Kontrollér dine firewallindstillinger
 4. Sørg for, at din enhed har aktiveret Bluetooth, og at Shopify POS har de nødvendige tilladelser til at tilgå enhedens Bluetooth.
 5. Sørg for, at lokationstjenester er aktiveret på din enhed, og at Shopify POS-appen har de nødvendige tilladelser til at tilgå din enheds lokation.
 6. Du skal deaktivere testtilstanden for Shopify Payments for at kunne tilslutte Chipper 2X BT-kortlæseren.
 7. Kortlæseren opretter ikke forbindelse til Shopify POS, hvis den kræver en softwareopdatering, eller hvis den ikke er mindst 50 % opladet. Slut kortlæseren til strøm, og giv den mulighed for at lade op til mindst 50 %, før du prøver at slutte den til Shopify POS igen.
 8. Kontrollér, at kortlæseren er angivet som en tilsluttet enhed i hardwareindstillingerne i Shopify POS. Hvis kortlæseren ikke er tilsluttet, skal du parre kortlæseren med din enhed.

Hvis din kortlæser ikke virker, når du har fuldført disse fejlfindingstrin, skal du sende en rapport til Shopify Support ved at trykke på symbolet > Support > Rapportér en fejl. Supportteamet kontakter dig baseret på din rapport.

Fejlfinding af kortlæser i forbindelse med opdatering

Hvis Shopify POS opdaterer kortlæseren, og opdateringen fryser, skal du følge disse fejlfindingstrin.

Fremgangsmåde:

 1. Kontrollér, kortlæseren er sluttet til en strømkilde, og at batteriet er opladet mindst 50 %.
 2. Kontrollér, at du bruger den seneste version af Shopify POS.
 3. Luk Shopify POS-appen på din enhed, og åbn den igen.
 4. Ophæv parringen af kortlæseren fra Shopify POS, og Par derefter kortlæseren med Shopify POS igen.
 5. Genstart opdateringen af kortlæseren.

Hvis din kortlæser ikke virker, når du har fuldført disse fejlfindingstrin, skal du sende en rapport til Shopify Support ved at trykke på symbolet > Support > Rapportér en fejl. Supportteamet kontakter dig baseret på din rapport.

Fejlfinding af accept af betaling

Hvis din kortlæser ser ud til at virke, men ikke behandler betalinger, kan du undersøge problemet nærmere ved hjælp af følgende trin:

 1. Sørg for at indsætte kortet korrekt.
 2. Sørg for, at lokationstjenester er aktiveret på enheden, og at Shopify POS-appen har de nødvendige tilladelser til at tilgå enhedens lokation.
 3. Chipper 2X BT card reader kan ikke behandle korttransaktioner, når Shopify Payments er i testtilstand. Du skal deaktivere testtilstand for at gennemføre en transaktion med et kreditkort. Få mere at vide om behandling af testtransaktioner med Shopify POS.

 4. Prøv at nulstille kortlæseren. Find nulstillingsknappen ved siden af indgangen til opladeren nederst på kortlæseren, og tryk en tynd, spids genstand, som f.eks. enden af en papirclips, ind i hullet. Tryk ned i fem sekunder for at nulstille kortlæseren. Vent, indtil kortlæserens statuslamper angiver, at den er tilsluttet, før du bruger den til en ny betaling.

Flere tips til fejlfinding, inden du sender en rapport til Shopify Support

 • Pust aldrig ind i åbningen til chipkort, da spytpartikler kan få chipkontakterne til at ruste.
 • Brug aldrig klæbende elementer, som post-its eller tape, da de kan efterlade rester, som opsamler snavs.
 • Brug en dåse med komprimeret luft til at løsne skidt i åbningen til chipkort.
 • Brug isopropylalkohol og tynde vatpinde til forsigtigt at rense kontakterne i åbningen til chipkort.

Hvis din kortlæser ikke virker, når du har fuldført disse fejlfindingstrin, skal du sende en rapport til Shopify Support ved at trykke på symbolet > Support > Rapportér en fejl. Supportteamet kontakter dig baseret på din rapport.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis