Czytnik kart Chipper 2X BT

Czytnik kart Chipper 2X BT nie jest już sprzedawany przez Shopify. Jeśli posiadasz czytnik kart Chipper 2X BT i Twój sklep znajduje się w Stanach Zjednoczonych, możesz nadal uzyskać pomoc techniczną dla produktu.

Czytnik kart Chipper 2X BT jest zgodnym ze standardem EMV czytnikiem kart, który łączy się z urządzeniami bezprzewodowo za pomocą Bluetooth. Możesz użyć czytnika kart Chipper 2X BT, aby akceptować płatności kartą zbliżeniową, chipową i magnetyczną za pomocą aplikacji Shopify POS.

Czytnik kart Chipper 2X BT dla aplikacji Shopify POS

Wymagania dotyczące czytnika kart Chipper 2X BT

Aby użyć czytnika kart Chipper 2X BT, musisz spełnić następujące wymagania:

 • Sklep jest zlokalizowany w Stanach Zjednoczonych
 • usługa Shopify Payments aktywowana jako dostawca płatności w Twoim sklepie detalicznym oraz wyłączony tryb testowy
 • Twoje punkty sprzedaży detalicznej znajdują się w Stanach Zjednoczonych
 • prowadzisz sprzedaż w USD
 • aplikacja Shopify POS

Aplikacja Shopify POS współdziała z urządzeniami, które spełniają następujące wymagania:

Urządzenia współpracujące z aplikacją Shopify POS
Urządzenie Opis
iPad Generacja 5 lub wyższa z oprogramowaniem iPadOS w wersji 15 lub wyższej
iPad Air Generacja 2 lub wyższa z oprogramowaniem iPadOS w wersji 15 lub wyższej
iPad mini Generacja 4 lub wyższa z oprogramowaniem iPadOS w wersji 15 lub wyższej
iPad Pro Wszystkie modele iPad Pro z oprogramowaniem iPadOS w wersji 15 lub wyższej
iPhone iPhone 7 lub wyższy model z oprogramowaniem iOS w wersji 15 lub wyższej
POS Go POS Go z najnowszymi aktualizacjami oprogramowania dostarczonymi przez Shopify
Android Telefon lub tablet z oficjalnym systemem Android w wersji 10.0 lub wyższej z włączonymi usługami Google Play

Aplikacja Shopify POS jest dostępna wyłącznie na urządzenia z systemem iOS i Android. Nie jest dostępna w wersji na komputery stacjonarne.

iOS 14 - wymagania dotyczące uprawnień

Jeśli urządzenie zostało zaktualizowane do iOS 14 lub wyższej wersji i korzysta z zewnętrznych aplikacji Shopify, może być konieczna aktywacja śledzenia w wielu witrynach w ustawieniach iOS. Funkcja Śledzenie w wielu witrynach pozwala, by aplikacje Shopify innych firm, które zostały zainstalowane w panelu administracyjnym Shopify, pozostały podłączone w aplikacji Shopify Inbox, Punkt sprzedaży Shopify i aplikacji Shopify.

Aby aktywować Śledzenie poza witryną, wykonaj następujące kroki:

 1. Otwórz aplikację Ustawienia na swoim urządzeniu.
 2. Naciśnij Shopify, Shopify POS lub Shopify Inbox.
 3. Aktywuj opcję Zezwalaj na śledzenie poza witryną.

Obsługiwane typy płatności dla czytnika Chipper 2X BT

W Stanach Zjednoczonych możesz użyć czytnika kart Chipper 2X BT, aby akceptować następujące typy płatności:

 • Visa i Visa Debit
 • Mastercard i Mastercard Debit
 • American Express
 • Discover
 • Diner's Club
 • Apple Pay
 • Google Pay
 • Samsung Pay

Większość krajowych kart debetowych, takich jak Interac, Girocard lub karty eftpos, które są objęte wspólną marką Visa lub Mastercard, może przetwarzać płatności poza krajem ojczystym za pośrednictwem Visa i Mastercard.

Włączanie i wyłączanie czytnika kart Chipper 2X BT

Aby włączyć czytnik kart Chipper 2X BT, należy nacisnąć i zwolnić przycisk zasilania. Po włączeniu kontrolki statusu poczekaj, aż zmieni kolor na niebieski. Jeśli czytnik został już przez Ciebie sparowany i połączony z Twoim urządzeniem POS, czytnik automatycznie połączy się ponownie z urządzeniem.

Po 30 sekundach bezczynności czytnik kart Chipper 2X BT przechodzi w tryb czuwania. W trybie czuwania czytnik pozostaje połączony z aplikacją Shopify POS i automatycznie wychodzi z tego trybu po wznowieniu działania. Czytnik wyłącza się automatycznie po 10 godzinach bezczynności. Aby wyłączyć czytnik ręcznie, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aż do zgaśnięcia diody stanu. Nie ma potrzeby wyłączania czytnika w celu oszczędzania energii.

Ładowanie czytnika kart Chipper 2X BT

Czytnik Chipper 2X BT ładować można za pomocą załączonego przewodu USB. Aby rozpocząć ładowanie, podłącz małą końcówkę złącza USB do czytnika kart, a dużą końcówkę do ładowarki telefonicznej lub komputera.

Ładowanie czytnika kart Chipper 2X BT do pełna trwa 3-4 godziny. Po pełnym naładowaniu czytnika jego bateria powinna wystarczyć na tydzień sprzedaży.

Gdy poziom baterii czytnika Chipper 2X BT jest niski, kontrolka statusu zmieni kolor na czerwony.

Sparuj i połącz czytnik kart Chipper 2X BT z urządzeniem POS

Aby móc używać czytnika kart z Shopify POS, należy go sparować z urządzeniem za pomocą Shopify POS. Po sparowaniu czytnika z urządzeniem czytnik automatycznie się z nim połączy ilekroć oba urządzenia będą włączone i znajdą się w swoim zasięgu.

Kroki:

 1. Aby włączyć czytnik kart, naciśnij i zwolnij przycisk zasilania.
 2. W Shopify POS naciśnij > Ustawienia > Skonfiguruj sprzęt.
 3. Naciśnij Czytnik kart.
 4. Na stronie Wybierz czytnik naciśnij opcję Chipper 2X BT.
 5. Naciśnij i zwolnij przycisk zasilania na czytniku. Wskaźnik LED stanu miga na niebiesko, gdy czytnik kart jest gotowy do sparowania.
 6. Gdy czytnik kart wyświetli się pod opcją Dostępne czytniki kart, naciśnij przycisk Połącz znajdujący się obok nazwy czytnika kart.

Rozłącz czytnik kart Chipper 2X BT od urządzenia POS

Czytnika kart Chipper 2X BT możesz używać tylko z jednym urządzeniem jednocześnie. Aby używać czytnika kart z innym urządzeniem, musisz najpierw odłączyć go od aktualnie sparowanego urządzenia.

Kroki:

 1. W Shopify POS naciśnij opcję , a następnie Ustawienia.
 2. Naciśnij opcję Zarządzaj podłączonym sprzętem.
 3. Naciśnij nazwę podłączonego czytnika kart.
 4. Naciśnij przycisk Zapomnij czytnik kart.

Akceptuj płatności zbliżeniowe za pomocą czytnika kart Chipper 2X BT

Możesz użyć czytnika kart Chipper 2X BT, aby akceptować płatności zbliżeniowe.

W przypadku niektórych typów kart dokonywanie płatności zbliżeniowych może być ograniczone do zakupów poniżej określonej kwoty. Aby zapłacić za zakupy na większe kwoty, klient może włożyć kartę.

Kroki:

 1. W Shopify POS naciśnij opcję Realizacja zakupu. Jeśli czytnik kart Chipper 2X BT będzie podłączony i gotowy, na górze ekranu Shopify POS wyświetli się instrukcja Przyłóż, włóż lub przeciągnij kartę.
 2. Przyłóż kartę lub urządzenie do płatności zbliżeniowych do przedniej strony czytnika kart i przytrzymaj, aż zaświecą się cztery niebieskie wskaźniki stanu. Gdy Shopify POS wyświetli wiadomość Płatność zatwierdzona, transakcja zostanie zakończona.

Akceptuj płatności kartą czipową za pomocą czytnika kart Chipper 2X BT

Możesz użyć czytnika kart Chipper 2X BT, aby akceptować płatności kartą chipową.

Kroki:

 1. W Shopify POS naciśnij opcję Realizacja zakupu. Jeśli czytnik kart Chipper 2X BT będzie podłączony, na górze ekranu Shopify POS wyświetli się instrukcja Przyłóż, włóż lub przeciągnij kartę.
 2. Zapewnij klientowi możliwość zbliżania lub wkładania karty. Kartę należy włożyć chipem do dołu w kierunku przodu czytnika.
 3. Jeśli wymagany jest wybór konta, klient musi zdecydować, czy korzysta z konta czekowego, czy oszczędnościowego. Klient może również zostać poproszony o wybranie języka, w którym zostanie ukończona transakcja.
 4. Gdy w Shopify POS wyświetli się wiadomość Płatność zatwierdzona, transakcja zostanie zakończona i klient może usunąć swoją kartę.

Akceptuj płatności kartą magnetyczną za pomocą czytnika kart Chipper 2X BT

Za pomocą czytnika kart Chipper 2X BT możesz akceptować płatności magnetyczną kartą płatniczą.

Kroki:

 1. W Shopify POS naciśnij opcję Realizacja zakupu. Jeśli czytnik kart Chipper 2X BT będzie podłączony, na górze ekranu Shopify POS wyświetli się instrukcja Przyłóż, włóż lub przeciągnij kartę.
 2. Poproś klienta o przeciągnięcie karty. Kartę powinna być przeciągana w taki sposób, by pasek magnetyczny był skierowany w stronę przedniej części czytnika.
 3. Gdy Shopify POS wyświetli wiadomość Płatność zatwierdzona, transakcja zostanie zakończona.

Rozwiązywanie problemów z czytnikiem kart Chipper 2X BT

Jeśli czytnik kart nie działa, możesz zbadać problem, wykonując poniższe kroki:

 1. Sprawdź, czy spełniasz wymagania uprawniające do korzystania z czytnika kart Chipper 2X BT.
 2. Sprawdź, czy masz połączenie z Internetem. W celu przetworzenia płatności Shopify POS musi połączyć się z Internetem poprzez Wi-Fi lub używając danych komórkowych urządzenia. Jeśli nie możesz połączyć się z Internetem, musisz użyć innego rodzaju płatności, gdy jesteś w trybie offline.
 3. Sprawdź ustawienia zapory
 4. Upewnij się, że Twoje urządzenie ma aktywowany Bluetooth i że aplikacja Shopify POS ma niezbędne uprawnienia dostępu do Bluetooth tego urządzenia.
 5. Upewnij się, że Twoje urządzenie ma włączone usługi lokalizacyjne i że aplikacja Shopify POS ma niezbędne uprawnienia dostępu do lokalizacji Twojego urządzenia.
 6. Aby połączenie z czytnikiem kart Chipper 2X BT było możliwe, tryb testowy Shopify Payments musi być wyłączony.
 7. Jeśli czytnik wymaga aktualizacji oprogramowania, a bateria czytnika nie jest naładowana w co najmniej 50%, czytnik nie połączy się z Shopify POS. Podłącz ładowarkę czytnika i poczekaj na naładowanie się co najmniej 50% baterii, zanim ponownie podłączysz czytnik do Shopify POS.
 8. Sprawdź, czy w ustawieniach sprzętu Shopify POS ten czytnik kart figuruje jako podłączone urządzenie. Jeśli czytnik kart nie jest podłączony, sparuj czytnik kart z urządzeniem.

Jeśli czytnik kart nie będzie działał po zakończeniu tych kroków mających na celu rozwiązanie problemu, wyślij raport do Pomocy technicznej Shopify, naciskając symbol > Pomoc techniczna > Zgłoś błąd. Pomoc techniczna skontaktuje się z Tobą po otrzymaniu Twojego raportu.

Rozwiązywanie problemów z aktualizacją czytnika kart

W przypadku zawieszenia się aktualizacji czytnika kart dokonywanej przez Shopify POS wykonaj następujące kroki w celu rozwiązania problemu.

Kroki:

 1. Upewnij się, że czytnik jest podłączony do źródła zasilania, a jego bateria jest naładowana w co najmniej 50%.
 2. Upewnij się, że używasz najnowszej wersji Shopify POS.
 3. Zamknij i otwórz ponownie aplikację Shopify POS na swoim urządzeniu.
 4. W Shopify POS odłącz czytnik kart, a następnie ponownie sparuj czytnik kart z Shopify POS.
 5. Uruchom ponownie aktualizację czytnika kart.

Jeśli czytnik kart nie będzie działał po zakończeniu tych kroków mających na celu rozwiązanie problemu, wyślij raport do Pomocy technicznej Shopify, naciskając symbol > Pomoc techniczna > Zgłoś błąd. Pomoc techniczna skontaktuje się z Tobą po otrzymaniu Twojego raportu.

Rozwiązywanie problemów z akceptacją płatności

Jeśli czytnik kart wydaje się działać poprawnie, ale nie przetwarza płatności, spróbuj zbadać problem, wykonując poniższe kroki:

 1. Upewnij się, że prawidłowo wkładasz kartę.
 2. Upewnij się, że Twoje urządzenie ma włączone usługi lokalizacyjne i że aplikacja Shopify POS ma niezbędne uprawnienia dostępu do lokalizacji urządzenia.
 3. Czytnik Chipper 2X BT card reader nie może przetwarzać transakcji kartą, gdy usługa Shopify Payments działa w trybie testowym. Musisz dezaktywować tryb testowy, aby zakończyć transakcję kartą kredytową. Dowiedz się więcej o przetwarzaniu transakcji testowych za pomocą Shopify POS.

 4. Spróbuj zresetować czytnik kart. Do otworu obok portu ładowania na spodzie czytnika włóż cienki spiczasty przedmiot, np. końcówkę spinacza do papieru. Naciśnij i przytrzymaj przez pięć sekund, aby zresetować czytnik. Poczekaj, aż dioda stanu czytnika kart pokaże, że czytnik jest podłączony, zanim użyjesz go do kolejnej płatności.

Dalsze wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów przed wysłaniem raportu do Pomocy technicznej Shopify

 • Nigdy nie dmuchaj do slotu na chipie, ponieważ cząsteczki śliny mogą skorodować styki chipa.
 • Nie używaj naklejek, takich jak karteczki samoprzylepnych lub taśma, ponieważ mogą pozostawić resztki, które zbierają zanieczyszczenia.
 • Użyj puszki ze sprężonym powietrzem, aby wydmuchać wszelkie zanieczyszczenia znajdujące się wewnątrz slotu na chipie.
 • Użyj alkoholu izopropylowego i cienkich wacików bawełnianych, aby delikatnie wyczyścić styki w slocie na chipie.

Jeśli czytnik kart nie będzie działał po zakończeniu tych kroków mających na celu rozwiązanie problemu, wyślij raport do Pomocy technicznej Shopify, naciskając symbol > Pomoc techniczna > Zgłoś błąd. Pomoc techniczna skontaktuje się z Tobą po otrzymaniu Twojego raportu.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo