เครื่องอ่านบัตร Chipper 2X BT

เครื่องอ่านบัตร Chipper 2X BT เป็นเครื่องอ่านบัตรที่ได้มาตรฐาน EMV ซึ่งเชื่อมต่อแบบไร้สายผ่านระบบ Bluetooth กับอุปกรณ์ iOS ของคุณ คุณสามารถใช้เครื่องอ่านบัตร Chipper 2X BT เพื่อรับการชำระเงินด้วยการแตะ อ่านชิป หรือรูดบัตรด้วยแอป Shopify POS

เครื่องอ่านบัตร Chipper 2X BT สำหรับ Shopify POS

ข้อกำหนดของเครื่องอ่านบัตร Chipper 2X BT

หากต้องการใช้เครื่องอ่านบัตร Chipper 2X BT คุณต้องมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดต่อไปนี้:

 • ร้านค้าต้องตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกา
 • เปิดใช้งาน Shopify Payments เป็นผู้ให้บริการการชำระเงินของร้านค้าปลีกของคุณ
 • แอป Shopify POS

แอป Shopify POS ทำงานร่วมกับอุปกรณ์ดังต่อไปนี้:

อุปกรณ์ที่ทำงานร่วมกับแอป Shopify POS
อุปกรณ์ คำอธิบาย
iPhone iPhone 5s ขึ้นไปซึ่งใช้ iOS 12 หรือสูงกว่า
iPad Air รุ่นที่ 2 ขึ้นไปซึ่งใช้ iOS 12 หรือสูงกว่า
iPad รุ่นที่ 5 ขึ้นไปซึ่งใช้ iOS 12 หรือสูงกว่า
iPad mini รุ่นที่ 2 หรือรุ่นใหม่กว่าซึ่งใช้ iOS 12 หรือสูงกว่า
iPad Pro iPad Pro ทุกรุ่นที่ใช้ iOS 12 หรือสูงกว่า

หมายเหตุ: แอป Shopify POS ไม่รองรับ iOS เวอร์ชันเบต้า

ประเภทการชำระเงินที่ Chipper 2X BT รองรับ

ในสหรัฐอเมริกา คุณสามารถใช้เครื่องอ่านบัตร Chipper 2X BT เพื่อรับการชำระเงินประเภทต่อไปนี้ได้:

 • บัตร Visa และบัตรเดบิต Visa
 • Mastercard และ Mastercard Debit
 • American Express
 • Discover
 • Apple Pay
 • Google Pay
 • Samsung Pay

สถานที่ที่จำหน่ายเครื่องอ่านบัตร Chipper 2X BT

เครื่องอ่านบัตร Chipper 2X BT วางจำหน่ายเฉพาะที่ร้านค้าฮาร์ดแวร์ของ Shopify ในสหรัฐอเมริกาเท่านั้น

วิธีเปิดและปิดเครื่องอ่านบัตร Chipper 2X BT

หากต้องการเปิดเครื่องอ่านบัตร Chipper 2X BT ให้กดปุ่มเปิด/ปิดแล้วปล่อย ไฟแสดงสถานะจะสว่างขึ้น และรอจนกว่าไฟแสดงสถานะจะเปลี่ยนเป็นสีฟ้า หากคุณได้จับคู่และเชื่อมต่อเครื่องอ่านบัตรกับอุปกรณ์ POS ไว้แล้ว เครื่องอ่านบัตรจะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ดังกล่าวอีกครั้งโดยอัตโนมัติ

หลังจากไม่มีการใช้งานหนึ่งชั่วโมง เครื่องอ่านบัตร Chipper 2X BT จะเข้าโหมดสลีป คุณต้องกดปุ่มเปิด/ปิดแล้วปล่อยเพื่อปลุกเครื่องอ่านบัตรอีกครั้ง หากคุณกดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้อย่างน้อย 4 วินาที เครื่องอ่านบัตรจะรีเซ็ตการจับคู่ Bluetooth ทั้งหมดที่มี และคุณต้องจับคู่เครื่องอ่านบัตรกับอุปกรณ์อีกครั้ง

วิธีชาร์จเครื่องอ่านบัตร Chipper 2X BT

คุณสามารถชาร์จครื่องอ่านบัตร Chipper 2XBT โดยใช้สาย USB ที่ให้มาด้วยได้ หากต้องการชาร์จเครื่องอ่านบัตร ให้เสียบหัวต่อ USB ด้านที่เล็กกว่าเข้ากับเครื่องอ่านบัตร จากนั้นเสียบปลายด้านที่ใหญ่กว่าเข้ากับเครื่องชาร์จโทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์

เครื่องอ่านบัตร Chipper 2X BT จะใช้เวลาชาร์จประมาณ 1-2 ชั่วโมงจึงจะเต็ม หลังจากชาร์จแบตเตอรี่เต็มแล้ว แบตเตอรี่ของเครื่องจะสามารถใช้ในการขายสินค้าได้หนึ่งสัปดาห์

เมื่อ Chipper 2X BT มีแบตเตอรี่ต่ำ ไฟแสดงสถานะจะเปลี่ยนเป็นสีแดง

วิธีจับคู่และเชื่อมต่อเครื่องอ่านบัตร Chipper 2X BT เข้ากับอุปกรณ์ POS ของคุณ

หากต้องการใช้เครื่องอ่านบัตรกับ Shopify POS คุณจำเป็นต้องจับคู่เครื่องอ่านบัตรกับอุปกรณ์ของคุณผ่าน Shopify POS หลังจากที่จับคู่เครื่องอ่านและอุปกรณ์แล้ว เครื่องอ่านบัตรจะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์โดยอัตโนมัติทุกครั้งที่เปิดใช้งานและอยู่ในระยะสัญญาณ

ขั้นตอน:

 1. หากต้องการเปิดเครื่องอ่านบัตร ให้กดปุ่มเปิด/ปิดแล้วปล่อย

 2. ใน Shopify POS ให้แตะที่ > การตั้งค่า > ตั้งค่าฮาร์ดแวร์

 3. แตะที่ เครื่องอ่านบัตร

 4. ในหน้าเลือกเครื่องอ่านบัตร ให้แตะที่ Chipper 2X BT

 5. กดปุ่มเปิด/ปิดแล้วปล่อย ไฟแสดงสถานะ LED จะกะพริบเป็นสีฟ้าเมื่อเครื่องอ่านบัตรพร้อมจับคู่

 6. เมื่อเครื่องอ่านบัตรปรากฏใต้เครื่องอ่านบัตรที่พร้อมใช้งาน ให้แตะ "เชื่อมต่อ" ที่อยู่ด้านข้างชื่อของเครื่องอ่านบัตร

วิธียกเลิกการจับคู่เครื่องอ่านบัตร Chipper 2X BT กับอุปกรณ์ POS ของคุณ

คุณสามารถใช้เครื่องอ่านบัตร Chipper 2XBT กับอุปกรณ์ได้ทีละเครื่องเท่านั้น หากต้องการใช้เครื่องอ่านบัตรกับอุปกรณ์อื่น คุณต้องยกเลิกการจับคู่กับอุปกรณ์ปัจจุบันก่อน

ขั้นตอน:

 1. ใน Shopify POS ให้แตะที่ จากนั้นแตะ การตั้งค่า

 2. แตะที่ จัดการฮาร์ดแวร์ที่เชื่อมต่อ

 3. แตะที่ชื่อของเครื่องอ่านบัตรที่คุณเชื่อมต่อไว้

 4. แตะที่ลืมเครื่องอ่านบัตร

รับการชำระเงินด้วยการแตะด้วยเครื่องอ่านบัตร Chipper 2X BT

คุณสามารถใช้เครื่องอ่านบัตร Chipper 2X BT เพื่อยอมรับการชำระเงินด้วยการแตะแบบไร้สัมผัสได้

การชำระเงินแบบไร้สัมผัสอาจใช้ได้เฉพาะการซื้อในจำนวนที่ระบุไว้ โดยขึ้นอยู่กับประเภทการชำระเงิน หากต้องการซื้อในจำนวนที่มากขึ้น หรือหากลูกค้าของคุณได้ใช้การแตะจนเกินขีดจำกัดแล้ว ลูกค้าของคุณสามารถเสียบบัตรได้

ขั้นตอน:

 1. ใน Shopify POS ให้แตะที่ "การชำระเงิน" หากเชื่อมต่อกับเครื่องอ่านบัตร Chipper 2X BT แล้ว ด้านบนหน้าจอจะแสดงข้อความแนะนำให้ "แตะ เสียบ หรือรูดบัตร"

 2. แตะบัตรชำระเงินหรืออุปกรณ์แบบไร้สัมผัสค้างไว้บนหน้าของเครื่องอ่านบัตรจนไฟแสดงสถานะสีน้ำเงิน 4 ดวงสว่างขึ้น เมื่อ Shopify POS แสดงข้อความว่า "ได้รับการชำระเงินแล้ว" ก็ถือว่าธุรกรรมเป็นอันเสร็จสิ้น

วิธีรับชำระเงินด้วยชิปด้วยเครื่องอ่านบัตร Chipper 2X BT

คุณสามารถใช้เครื่องอ่านบัตร Chipper 2X BT เพื่อรับการชำระเงินด้วยชิปการ์ดได้

ขั้นตอน:

 1. ใน Shopify POS ให้แตะที่ "การชำระเงิน" หากได้เชื่อมต่อเครื่องอ่านบัตร Chipper 2X BT แล้ว เครื่องอ่านบัตรจะแสดงคำแนะนำในการแตะหรือเสียบบัตรที่ด้านบนของหน้าจอ

 2. ให้ลูกค้าแตะ เสียบ หรือรูดบัตรของตน ควรเสียบบัตรโดยให้ชิปหันลงทางด้านหน้าของเครื่องอ่านบัตร

 3. หากต้องมีการเลือกบัญชี ลูกค้าต้องเลือกว่าพวกเขาจะใช้เช็คหรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ โดยลูกค้าอาจได้รับแจ้งให้เลือกภาษาที่จะดำเนินธุรกรรม

 4. เมื่อทำธุรกรรมสำเร็จ ให้เลือกว่าต้องการออกใบเสร็จให้หรือไม่ จากนั้นแตะที่เริ่มคำสั่งซื้อใหม่ เสร็จแล้วลูกค้าจึงสามารถนำบัตรของตนออกได้

รับวิธีการชำระเงินด้วยการรูดเครื่องอ่านบัตร Chipper 2X BT

คุณสามารถใช้เครื่องอ่านบัตร Chipper 2X BT เพื่อรับชำระเงินด้วยการรูดบัตรได้

ขั้นตอน:

 1. ใน Shopify POS ให้แตะที่ "การชำระเงิน" หากได้เชื่อมต่อเครื่องอ่านบัตร Chipper 2X BT แล้ว เครื่องอ่านบัตรจะแสดงคำแนะนำในการแตะหรือเสียบบัตรที่ด้านบนของหน้าจอ

 2. ให้ลูกค้าแตะ เสียบ หรือรูดบัตรของตน ควรเสียบบัตรโดยให้ชิปหันลงทางด้านหน้าของเครื่องอ่านบัตร

 3. เมื่อทำธุรกรรมสำเร็จ ให้เลือกว่าต้องการออกใบเสร็จให้หรือไม่ จากนั้นแตะที่เริ่มคำสั่งซื้อใหม่ เสร็จแล้วลูกค้าจึงสามารถนำบัตรของตนออกได้

แก้ไขปัญหาเบื้องต้นในเครื่องอ่านบัตร Chipper 2X BT

หากเครื่องอ่านบัตรไม่ทำงาน ให้ตรวจสอบปัญหาดังกล่าวโดยดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้:

 1. ตรวจสอบยืนยันว่าคุณมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดในการใช้งานเครื่องอ่านบัตร Chipper 2X BT

 2. ตรวจสอบยืนยันว่าคุณได้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแล้ว เนื่องจาก Shopify POS จำเป็นต้องเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตผ่าน Wi-Fi หรือข้อมูลเซลลูลาร์ของอุปกรณ์เพื่อดำเนินการชำระเงิน หากคุณไม่สามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ คุณจำเป็นต้องใช้การชำระเงินประเภทอื่มในตอนที่คุณออฟไลน์

 3. ตรวจสอบยืนยันว่าอุปกรณ์ของคุณเปิดใช้ Bluetooth และเครื่องอ่านบัตรแสดงสถานะว่าเชื่อมต่ออยู่ในการตั้งค่าฮาร์ดแวร์ Shopify POS หากเครื่องอ่านบัตรไม่แสดงสถานะว่าเชื่อมต่ออยู่ ให้ลองจับคู่เครื่องอ่านบัตรกับอุปกรณ์ของคุณ

หากเครื่องอ่านบัตรของคุณยังไม่สามารถใช้งานได้ โปรดส่งรายงานไปยังฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify โดยแตะที่ > ความช่วยเหลือ > ส่งรายงาน ฝ่ายช่วยเหลือจะติดต่อคุณหลังจากที่คุณได้ส่งรายงานแล้ว

แก้ไขปัญหาการอัปเดตเครื่องอ่านบัตร

หากคุณกำลังอัปเดตเครื่องอ่านบัตรผ่านแอป Shopify POS ของคุณแล้วการอัปเดตเกิดหยุดชะงักลง คุณจะต้องจับคู่เครื่องอ่านบัตรกับอุปกรณ์อื่นแล้วลองอีกครั้ง

ขั้นตอน:

 1. เลิกจับคู่เครื่องอ่านบัตรจากอุปกรณ์ปัจจุบันของคุณ
 2. จับคู่เครื่องอ่านบัตรกับอุปกรณ์รองซึ่งมีแอป Shopify POS ติดตั้งอยู่
 3. ดำเนินการอัปเดตเครื่องอ่านบัตรให้เสร็จสิ้น
 4. เลิกจับคู่เครื่องอ่านบัตรจากอุปกรณ์รอง
 5. จับคู่เครื่องอ่านบัตรกับอุปกรณ์หลักของคุณเพื่อดำเนินธุรกรรม

แก้ไขปัญหาการยอมรับการชำระเงิน

หากเครื่องอ่านบัตรของคุณดูเหมือนจะทำงานแต่ไม่มีการประมวลผลการชำระเงิน ให้ตรวจสอบปัญหาดังกล่าวโดยดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้:

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เสียบบัตรเข้าไปอย่างถูกต้อง

 2. บังคับปิดแอป Shopify POS แล้วปิดอุปกรณ์ จากนั้นเปิดอุปกรณ์อีกครั้ง เปิด Shopify POS แล้วตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เชื่อมต่อเครื่องอ่านบัตรอีกครั้งแล้ว เมื่อไฟแสดงสถานะของเครื่องอ่านบัตรแสดงว่ามีการเชื่อมต่อ ให้ลองใช้คำสั่งซื้อสำหรับทดสอบอีกครั้งหนึ่ง

 3. ลองรีเซ็ตเครื่องอ่านของคุณด้วยรูสำหรับรีเซ็ต รูสำหรับรีเซ็ตจะอยู่ที่ด้านล่างของเครื่องอ่านบัตร ถัดจากพอร์ตสำหรับชาร์จ สอดวัตถุปลายแหลมเรียว (เช่น ปลายคลิปหนีบกระดาษ) เข้าไปในรู แล้วกดค้างไว้ 5 วินาทีเพื่อรีเซ็ตเครื่องอ่าน

 4. หากเครื่องอ่านบัตรของคุณยังไม่สามารถใช้งานได้ โปรดส่งรายงานไปยังฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify จากแอป Shopify POS ของคุณ โดยแตะที่ > ความช่วยเหลือ > ส่งรายงาน ฝ่ายช่วยเหลือจะติดต่อคุณหลังจากที่คุณได้ส่งรายงานแล้ว

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี