เครื่องอ่านบัตรระบบรูด (แจ็คหูฟัง)

มีจำหน่ายจาก Shopify เท่านั้น

เครื่องอ่านบัตรระบบรูด (แจ็คหูฟัง) เป็นโซลูชันน้ำหนักเบาและต้นทุนต่ำสำหรับร้านค้าที่มักจะเปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้ง

Shopify POS - เครื่องอ่านบัตรแจ็คเสียง

เครื่องอ่านบัตรเสียบเข้ากับแจ็คหูฟังของอุปกรณ์ iPhone, iPad หรือ Android ของคุณ หากคุณกำลังใช้อุปกรณ์ iOS คุณสามารถปิดใช้งานเครื่องอ่านบัตรได้จากการตั้งค่าทั่วไปเพื่อเข้าถึงแจ็คหูฟังสำหรับการเล่นเพลง

หมายเหตุ: ในการใช้งานเครื่องอ่านบัตรแบบรูดที่เข้ารหัสซึ่งรองรับโดย Shopify คุณต้องมีShopify Payments หรือเปิดใช้ผู้ให้บริการการชำระเงินที่รองรับการใช้งานระบบขายหน้าร้านไว้

ใครบ้างที่ควรใช้เครื่องอ่านบัตรนี้

เครื่องอ่านบัตรระบบรูด (แจ็คหูฟัง) มีน้ำหนักเบาและใช้ต้นทุนต่ำ จึงเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับผู้ขายที่เพิ่งเริ่มรับการชำระเงินผ่านบัตรเครดิต เครื่องอ่านบัตรเสียบเข้ากับแจ็คหูฟังของอุปกรณ์ POS ของคุณและไม่มีสาย ดังนั้นจึงเหมาะสำหรับการใช้ในงานออกร้าน ตลาด หรือร้านค้าป๊อปอัพ

อุปกรณ์และผู้ให้บริการการชำระเงินที่เข้ากันได้

ตารางต่อไปนี้แสดงอุปกรณ์และผู้ให้บริการการชำระเงินที่เข้ากันได้กับเครื่องอ่านบัตรระบบรูด (แจ็คหูฟัง)

อุปกรณ์และผู้ให้บริการการชำระเงินที่เข้ากันได้กับเครื่องอ่านบัตรระบบรูด (แจ็คหูฟัง)
อุปกรณ์ ผู้ให้บริการการชำระเงินที่รองรับ
 • iPad
 • iPhone
Shopify Payments (สหรัฐอเมริกาและแคนาดา)

สถานที่ซื้อเครื่องอ่านบัตรระบบรูด (แจ็คหูฟัง)

เครื่องอ่านบัตรระบบรูด (แจ็คหูฟัง) มีจำหน่ายเฉพาะจากร้านค้าฮาร์ดแวร์ของ Shopify ในแคนาดาเท่านั้น

ติดตั้งเครื่องอ่านบัตรระบบรูด (แจ็คหูฟัง)

ขั้นตอน:

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ตั้งค่าระดับเสียงบนอุปกรณ์ของคุณเป็นระดับสูงสุดและไม่ได้ปิดเสียงเครื่องไว้ หมายเหตุ: หากระดับเสียงของอุปกรณ์ไม่ได้อยู่ที่ระดับสูงสุด ระบบจะตรวจไม่พบเครื่องอ่านบัตร

 2. เสียบเครื่องอ่านบัตรเข้ากับแจ็คหูฟังของอุปกรณ์ของคุณ หากคุณใช้แท่นวาง iPad Windfall ให้วางเครื่องอ่านบัตรไว้บนแท่นวาง

 3. เมื่อคุณได้รับแจ้งเตือนให้อนุญาตการเข้าถึงไมโครโฟนของ iPad ในระหว่างการชำระเงินด้วยเครดิตครั้งถัดไป ให้แตะที่ตกลง

วิธีการรูดบัตร

รูดบัตรเครดิตกับเครื่องอ่านบัตรโดยให้แถบแม่เหล็กของบัตรหันไปทางตัวคุณ:

Shopify POS - เครื่องอ่านบัตรแจ็คเสียง

แก้ปัญหาเครื่องอ่านบัตร

หากคุณประสบปัญหาในการใช้เครื่องอ่านบัตรระบบรูด (แจ็คหูฟัง) ลองใช้ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาเหล่านี้

 1. คุณเห็นข้อผิดพลาดการรูดล้มเหลวหรือไม่

 2. มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตหรือไม่

 3. คุณกำลังใช้งานผู้ให้บริการการชำระเงินและสกุลเงินที่เข้ากันได้หรือไม่

 4. คุณได้แตะที่เครดิตในขั้นตอนการชำระเงินหรือไม่

 5. อุปกรณ์ POS ของคุณอยู่ในเคสหรือไม่

 6. คุณกำลังใช้อุปกรณ์เพื่อฟังเพลงอยู่หรือไม่

 7. Shopify POS ได้รับสิทธิ์อนุญาตให้ใช้ไมโครโฟนของอุปกรณ์ของคุณหรือไม่

 8. ระดับเสียงอุปกรณ์ของคุณอยู่ที่ระดับสูงสุดหรือไม่

 9. คุณได้ปิดใช้งานตัวเลือกใช้แจ็คเสียงสำหรับเครื่องอ่านบัตร (iOS เท่านั้น) หรือไม่

 10. คุณสามารถรับชำระเงินด้วยบัตรเครดิตโดยใช้บัตรอื่นได้หรือไม่

 11. คุณสามารถประมวลผลการชำระเงินโดยการป้อนข้อมูลบัตรเครดิตด้วยตนเองได้หรือไม่

1. คุณเห็นข้อผิดพลาดการรูดล้มเหลวหรือไม่

หากคุณเห็นข้อผิดพลาดการรูดล้มเหลวเมื่อรูดบัตร ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณรูดบัตรอย่างถูกต้อง

2. มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตหรือไม่

เพื่อการประมวลผลการชำระเงิน Shopify POS จำเป็นต้องเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตผ่าน Wi-fi หรือข้อมูลเซลลูลาร์ของอุปกรณ์ หากคุณไม่สามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ คุณก็จะไม่สามารถดำเนินการชำระเงินด้วยบัตรได้

3. คุณกำลังใช้งานผู้ให้บริการการชำระเงินและสกุลเงินที่เข้ากันได้หรือไม่

คุณสามารถใช้เครื่องอ่านบัตรระบบรูด (แจ็คหูฟัง) ได้เฉพาะในกรณีที่:

 • ร้านค้าของคุณตั้งอยู่ในสหรัฐฯ หรือแคนาดา
 • คุณกำลังใช้งานผู้ให้บริการการชำระเงินที่เข้ากันได้
 • สกุลเงินของร้านค้าคุณคือ USD หรือ CAD

หากคุณไม่มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดดังกล่าวข้อใดข้อหนึ่ง คุณก็ยังสามารถรับการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตโดยใช้เครื่องอ่านบัตรภายนอก

4. คุณได้แตะที่เครดิตในขั้นตอนการชำระเงินหรือไม่

หากต้องการรับชำระเงินด้วยเครื่องอ่านบัตรระบบรูด (แจ็คหูฟัง) ให้แตะที่เครดิตในหน้าจอการชำระเงิน คุณควรแตะที่เครื่องอ่านบัตรภายนอกเฉพาะในกรณีที่คุณใช้เครื่องอ่านบัตรภายนอกแทนเครื่องอ่านบัตรที่ Shopify รองรับ

5. อุปกรณ์ POS ของคุณอยู่ในเคสหรือไม่

เคสบางประเภทจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เครื่องอ่านบัตรระบบรูด (แจ็คหูฟัง) สอดเข้ากับแจ็คหูฟังของอุปกรณ์อย่างไม่ลงตัวพอดี หากอุปกรณ์ของคุณอยู่ในเคส ให้ถอดอุปกรณ์ออกจากเคส จากนั้นเสียบเครื่องอ่านบัตรแล้วลองประมวลผลการชำระเงินอีกครั้ง

6. คุณกำลังใช้อุปกรณ์เพื่อฟังเพลงอยู่หรือไม่

เครื่องอ่านบัตรระบบรูด (แจ็คหูฟัง) ใช้ออดิโอเฟรมเวิร์กของอุปกรณ์ เพราะฉะนั้นคุณจึงไม่สามารถใช้งานอุปกรณ์ POS เพื่อฟังเพลงและรับการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตได้ในเวลาเดียวกัน หากคุณต้องการรับชำระเงินด้วยบัตร ให้เลิกเชื่อมต่ออุปกรณ์ POS จากลำโพง Bluetooth ใด ๆ ก็ตามโดยทำเครื่องหมายที่อุปกรณ์ที่ได้รับสิทธิ์อนุญาตใช้งานไมโครโฟน จากนั้นลองดำเนินการรับชำระเงินอีกครั้ง

7. Shopify POS ได้รับสิทธิ์อนุญาตให้ใช้ไมโครโฟนของอุปกรณ์ของคุณหรือไม่

Shopify POS จำเป็นต้องได้รับสิทธิ์อนุญาตให้ใช้ไมโครโฟนของอุปกรณ์ของคุณ เพื่อใช้เครื่องอ่านบัตรระบบรูด (แจ็คเสียง) ในการรับชำระเงินผ่านบัตรเครดิต หากคุณปฏิเสธการให้สิทธิ์อนุญาตกับแอป คุณสามารถให้สิทธิ์อนุญาตได้ทุกเมื่อจากการตั้งค่าอุปกรณ์

ขั้นตอน:

 1. บนหน้าจอหลักของอุปกรณ์ของคุณให้แตะที่การตั้งค่า

 2. จากหน้าจอการตั้งค่าของอุปกรณ์ของคุณ ให้หาแอป Shopify POS จากนั้นแตะที่แอปดังกล่าว

 3. ใต้อนุญาตให้ SHOPIFY POS เข้าถึง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิดใช้ปุ่มเปิดปิดไมโครโฟนแล้ว

8. ระดับเสียงอุปกรณ์ของคุณอยู่ที่ระดับสูงสุดหรือไม่

Shopify POS จะจำเครื่องอ่านบัตรระบบรูด (แจ็คเสียง) ไม่ได้ เว้นเสียแต่ว่าอุปกรณ์ของคุณจะตั้งไม่ปิดเสียงและระดับเสียงอยู่ที่ระดับสูงสุด ดังนั้นให้ถอดเครื่องอ่านบัตรออก ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ของคุณไม่ได้ปิดเสียงและมีระดับเสียงสูงสุด จากนั้นเสียบเครื่องอ่านบัตรและลองรับการชำระเงินอีกครั้ง

9. คุณได้ปิดใช้งานตัวเลือกตรวจหาเครื่องอ่านบัตรระบบรูดโดยอัตโนมัติ (iOS เท่านั้น) หรือไม่

คุณอาจปิดใช้งานการตั้งค่าตรวจหาเครื่องอ่านบัตรระบบรูดโดยอัตโนมัติใน Shopify POS เช่นในกรณีที่คุณต้องการใช้อุปกรณ์ดังกล่าวเพื่อฟังเพลง คุณจำเป็นต้องเปิดใช้การตั้งค่าตรวจหาเครื่องอ่านบัตรระบบรูดโดยอัตโนมัติ

ขั้นตอน:

 1. จาก Shopify POS ให้แตะ จากนั้นแตะจัดการฮาร์ดแวร์ที่เชื่อมต่ออยู่

 2. เปิดใช้ตรวจหาเครื่องอ่านบัตรระบบรูดโดยอัตโนมัติ

10. คุณสามารถรับชำระเงินด้วยบัตรเครดิตโดยใช้บัตรอื่นได้หรือไม่

ลองรับชำระเงินด้วยบัตรโดยใช้บัตรเครดิตใบอื่น หากการชำระเงินประสบความสำเร็จ กรณีนี้อาจเกิดปัญหากับบัตรเครดิตของลูกค้า

11. คุณสามารถประมวลผลการชำระเงินโดยการป้อนข้อมูลบัตรเครดิตด้วยตนเองได้หรือไม่

ลองรับชำระเงินด้วยบัตรโดยป้อนข้อมูลบัตรด้วยตนเอง หากการชำระเงินประสบความสำเร็จ กรณีอาจเกิดปัญหากับเครื่องอ่านบัตร

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี