Đầu đọc thẻ sọc từ (giắc audio)

Chỉ có trong Shopify

Đầu đọc thẻ sọc từ (giắc audio) là giải pháp gọn nhẹ, giá rẻ dành cho những cửa hàng thường xuyên di chuyển.

Shopify POS - đầu đọc thẻ giắc audio

Đầu đọc thẻ cắm vào giắc audio của iPad hoặc iPhone. Nếu đang sử dụng thiết bị iOS, bạn có thể tắt đầu đọc thẻ trong Cài đặt chung để dùng giắc audio phát lại nhạc.

Đầu đọc thẻ này dành cho ai?

Đầu đọc thẻ sọc từ (giắc audio) có trọng lượng nhẹ và giá rẻ, đây là giải pháp phù hợp dành cho thương nhân mới bắt đầu nhận thanh toán bằng thẻ tín dụng. Đầu đọc thẻ này cắm vào giắc audio của thiết bị POS và không có dây, vì vậy đây là thiết bị lý tưởng để sử dụng tại hội chợ, chợ hoặc địa điểm không cố định.

Các thiết bị và nhà cung cấp dịch vụ thanh toán tương thích

Bảng sau cho biết thiết bị và nhà cung cấp dịch vụ thanh toán tương thích với đầu đọc thẻ sọc từ (giắc audio).

Các thiết bị và nhà cung cấp dịch vụ thanh toán tương thích với đầu đọc thẻ sọc từ (giắc audio)
Thiết bị Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán được hỗ trợ
 • iPad
 • iPhone
Shopify Payments (Hoa Kỳ và Canada)

Địa điểm mua đầu đọc thẻ sọc từ (giắc audio)

Đầu đọc thẻ sọc từ (giắc audio) chỉ có trong Cửa hàng trang thiết bị Shopify tại Canada.

Cài đặt đầu đọc thẻ sọc từ (giắc audio)

Các bước thực hiện:

 1. Đảm bảo âm lượng trên thiết bị của bạn được đặt đến mức tối đa và không đặt thành im lặng. Không thể phát hiện đầu đọc thẻ nếu âm lượng thiết bị không ở mức tối đa.

 2. Cắm đầu đọc thẻ vào giắc cắm tai nghe của thiết bị. Nếu bạn đang sử dụng giá đỡ Windfall cho iPad, đầu đọc sẽ ở trên mặt giá đỡ.

 3. Khi bạn được nhắc nhở cho phép truy cập vào micrô của iPad trong lần thanh toán tín dụng tiếp theo, chạm vào Ok.

Cách quẹt thẻ

Quẹt thẻ tín dụng qua đầu đọc thẻ bằng cách hướng mặt sọc từ của thẻ về phía bạn:

Shopify POS - đầu đọc thẻ giắc audio

Xử lý vấn đề về đầu đọc thẻ

Nếu bạn gặp vấn đề khi sử dụng đầu đọc thẻ sọc từ (giắc audio), thử các bước xử lý vấn đề sau.

 1. Bạn có thấy lỗi Swipe failed (Quẹt không thành công) không?

 2. Bạn có kết nối Internet không?

 3. Bạn có sử dụng nhà cung cấp dịch vụ thanh toán và đơn vị tiền tệ tương thích không?

 4. Bạn có chạm vào Tín dụng lúc thanh toán không?

 5. Thiết bị POS của bạn có hộp đựng không?

 6. Bạn có đang dùng thiết bị để phát nhạc không?

 7. Shopify POS có quyền sử dụng micrô trên thiết bị của bạn không

 8. Âm lượng trên thiết bị đã ở mức tối đa chưa?

 9. Bạn đã tắt tùy chọn Use audio jack for card reader (Sử dụng giắc audio cho đầu đọc thẻ) (chỉ dành cho iOS) chưa?

 10. Bạn có thể nhận thanh toán qua thẻ tín dụng bằng một thẻ khác không?

 11. Bạn có thể xử lý thanh toán bằng cách nhập thủ công thông tin thẻ tín dụng không?

1. Bạn có thấy lỗi Quẹt không thành công không?

Nếu bạn thấy lỗi Quẹt không thành công khi quẹt thẻ, đảm bảo rằng bạn quẹt thẻ đúng cách.

2. Bạn có kết nối Internet không?

Để xử lý thanh toán, Shopify POS cần kết nối với Internet qua Wi-Fi hoặc dữ liệu di động của thiết bị. Nếu không thể kết nối với Internet, bạn không thể xử lý các khoản thanh toán qua thẻ.

3. Bạn có sử dụng nhà cung cấp dịch vụ thanh toán và đơn vị tiền tệ tương thích không?

Bạn chỉ có thể sử dụng đầu đọc thẻ sọc từ (giắc audio) nếu:

 • cửa hàng của bạn đặt tại Hoa Kỳ hoặc Canada
 • bạn đang sử dụng nhà cung cấp dịch vụ thanh toán tương thích
 • đơn vị tiền tệ của cửa hàng là USD hoặc CAD.

Nếu một trong những yêu cầu đó không phù hợp với bạn, bạn vẫn có thể nhận thanh toán bằng thẻ tín dụng qua máy quẹt thẻ thanh toán của tổ chức khác.

4. Bạn có chạm vào Tín dụng lúc thanh toán không?

Để chấp nhận thanh toán bằng đầu đọc thẻ sọc từ (giắc audio), chạm vào Tín dụng trên màn hình thanh toán. Bạn chỉ nên chạm vào External terminal (Máy quẹt thẻ bên ngoài) khi đang sử dụng máy quẹt thẻ thanh toán bên ngoài thay vì đầu đọc thẻ được Shopify hỗ trợ.

5. Thiết bị POS của bạn có hộp đựng không?

Một số loại hộp đựng làm đầu đọc thẻ sọc từ (giắc audio) không gắn chặt vào giắc audio của thiết bị. Nếu thiết bị của bạn ở trong hộp đựng, tháo thiết bị ra khỏi hộp đựng, cắm vào đầu đọc thẻ và thử xử lý lại thanh toán.

6. Bạn có đang dùng thiết bị để phát nhạc không?

Đầu đọc thẻ sọc từ (giắc audio) sử dụng khung âm thanh của thiết bị, do đó bạn không thể sử dụng thiết bị POS để phát nhạc và chấp nhận thanh toán bằng thẻ tín dụng cùng lúc. Nếu bạn muốn nhận thanh toán bằng thẻ, ngắt kết nối thiết bị POS với bất kỳ loa Bluetooth nào, kiểm tra để đảm bảo thiết bị có quyền truy cập micrô, sau đó thử nhận thanh toán thêm lần nữa.

7. Shopify POS có quyền sử dụng micrô trên thiết bị của bạn không

Shopify POS cần quyền sử dụng micrô của thiết bị để sử dụng đầu đọc thẻ sọc từ (giắc audio) nhận thanh toán bằng tín dụng. Nếu bạn từ chối cấp quyền ứng dụng, bạn có thể cấp quyền ứng dụng trong cài đặt thiết bị.

Các bước thực hiện:

 1. Trên màn hình chính của thiết bị, chạm vào Settings (Cài đặt).

 2. Trên màn hình Settings (Cài đặt) của thiết bị, tìm ứng dụng Shopify POS rồi chạm vào ứng dụng đó.

 3. Trong phần CHO PHÉP SHOPIFY POS TRUY CẬP, đảm bảo đã kích hoạt nút chuyển Micrô.

8. Âm lượng trên thiết bị đã ở mức tối đa chưa?

Shopify POS không nhận diện được đầu đọc thẻ sọc từ (giắc audio) trừ khi bạn bật tiếng thiết bị và chỉnh âm lượng ở mức tối đa. Rút đầu đọc thẻ ra, đảm bảo bạn đã bật tiếng thiết bị và đặt âm lượng ở mức tối đa, sau đó cắm đầu đọc thẻ vào và thử nhận thanh toán thêm lần nữa.

9. Bạn đã tắt tùy chọn Automatically detect swipe reader (Tự động phát hiện đầu đọc thẻ sọc từ) (chỉ dành cho iOS) chưa?

Bạn có thể đã tắt cài đặt Automatically detect swipe reader (Tự động phát hiện đầu đọc thẻ sọc từ) trong Shopify POS, ví dụ như nếu bạn muốn sử dụng thiết bị để phát nhạc. Bạn cần bật cài đặt Automatically detect swipe reader (Tự động phát hiện đầu đọc thẻ sọc từ).

Các bước thực hiện:

 1. Trong Shopify POS, chạm vào , sau đó chạm vào Manage connected hardware (Quản lý trang thiết bị đã kết nối).

 2. Bật Automatically detect swipe reader (Tự động phát hiện đầu đọc thẻ sọc từ).

10. Bạn có thể nhận thanh toán qua thẻ tín dụng bằng một thẻ khác không?

Cố gắng nhận thanh toán qua thẻ bằng thẻ tín dụng khác. Nếu thanh toán thành công, nghĩa là thẻ tín dụng của khách hàng gặp vấn đề.

11. Bạn có thể xử lý thanh toán bằng cách nhập thủ công thông tin thẻ tín dụng không?

Cố gắng nhận thanh toán qua thẻ bằng cách nhập thủ công thông tin thẻ. Nếu thanh toán thành công, nghĩa là đầu đọc thẻ gặp vấn đề.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí