Đầu đọc thẻ

Đầu đọc hoặc máy quẹt thẻ tín dụng là thiết bị bạn có thể sử dụng để chấp nhận thanh toán qua thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ bằng cách chạm, đưa thẻ vào hoặc quẹt thẻ hoặc nhập thông tin thẻ theo cách thủ công. Đầu đọc thẻ thường là thiết bị quẹt thẻ nhỏ kết nối với thiết bị Shopify POS. Đầu đọc thẻ của tổ chức khác thường là trang thiết bị độc lập, riêng biệt.

Trong phần này

Các loại thẻ được chấp nhận

Đầu đọc thẻ được Shopify hỗ trợ chấp nhận thanh toán từ tất cả các loại thẻ tín dụng phổ biến cũng như thẻ Debit Mastercard và Visa Debit.

Tại Canada, đầu đọc thẻ sọc từ không thể chấp nhận thanh toán từ thẻ ghi nợ của riêng Interac (ví dụ: Thẻ Interac không phải thẻ Debit Mastercard hoặc Visa Debit).

Nếu sử dụng đầu đọc thẻ ngoài, bạn cần kiểm tra với đơn vị xử lý thanh toán về loại thẻ mà máy quẹt thẻ chấp nhận.

Chọn đầu đọc thẻ

Những đầu đọc thẻ này được tích hợp với Shopify POS để bạn có thể nhận thanh toán trong Shopify POS, sau đó thông tin chi tiết về giao dịch sẽ hiển thị trong Shopify trên Lịch trình đơn hàng. Để sử dụng đầu đọc thẻ được hỗ trợ, cửa hàng phải ở quốc gia được hỗ trợ và sử dụng nhà cung cấp dịch vụ thanh toán tương thích.

Bạn cũng có thể sử dụng đầu đọc thẻ ngoài không được hỗ trợ. Bạn có thể tìm thấy đơn vị cugn cấp máy quẹt thẻ ngoài tại bất kỳ nơi nào trên thế giới và vì thanh toán được xử lý bên ngoài Shopify, bạn không phải thiết lập nhà cung cấp dịch vụ thanh toán cụ thể trong trang quản trị Shopify.

Những hạn chế của máy quẹt thẻ bên ngoài là bạn cần có tài khoản với nhà cung cấp máy quẹt thẻ và Shopify chỉ hiển thị trạng thái thanh toán của đơn hàng chứ không hiển thị bất kỳ thông tin chi tiết giao dịch nào.

Đầu đọc thẻ được hỗ trợ cho Shopify POS
Đầu đọc thẻ Phạm vi sử dụng Đơn vị xử lý thanh toán
Đầu đọc thẻ không tiếp xúc và thẻ chip Hoa Kỳ Shopify Payments
Máy quẹt thẻ WisePad 3 Úc, Bỉ, Canada, Đan Mạch, Phần Lan, Đức, Ireland, Ý, Hà Lan, New Zealand, Singapore, Tây Ban Nha, Vương quốc Anh Shopify Payments
Shopify POS Go Úc,Canada, Ireland, Vương Quốc Anh, Hoa Kỳ Shopify Payments
POS Terminal Úc, Canada, Ireland, Vương quốc Anh, Hoa Kỳ Shopify Payments
Máy quẹt thẻ của tổ chức khác Mọi nơi Thanh toán được nhà cung cấp máy quẹt thẻ bên ngoài Shopify xử lý.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí