Đầu đọc thẻ

Đầu đọc hoặc máy quẹt thẻ tín dụng là thiết bị bạn có thể sử dụng để chấp nhận thanh toán qua thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ bằng cách chạm, đưa thẻ vào hoặc quẹt thẻ hoặc nhập thông tin thẻ theo cách thủ công. Đầu đọc thẻ thường là thiết bị quẹt thẻ nhỏ kết nối với thiết bị Shopify POS. Đầu đọc thẻ của tổ chức khác thường là trang thiết bị độc lập, riêng biệt.

Trong phần này

Các loại thẻ được chấp nhận

Đầu đọc thẻ được Shopify hỗ trợ chấp nhận thanh toán từ tất cả các loại thẻ tín dụng phổ biến cũng như thẻ Debit Mastercard và Visa Debit.

Tại Canada, đầu đọc thẻ sọc từ không thể chấp nhận thanh toán từ thẻ ghi nợ của riêng Interac (ví dụ: Thẻ Interac không phải thẻ Debit Mastercard hoặc Visa Debit).

Nếu ở Hoa Kỳ, bạn cũng có thể chấp nhận thanh toán qua Apple Pay Cash bằng đầu đọc thẻ được hỗ trợ.

Nếu sử dụng đầu đọc thẻ ngoài, bạn cần kiểm tra với đơn vị xử lý thanh toán về loại thẻ mà máy quẹt thẻ chấp nhận.

Chọn đầu đọc thẻ

Loại đầu đọc thẻ bạn chọn phụ thuộc vào nơi bạn sinh sống, nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bạn sử dụng và thiết bị bạn đang sử dụng để chạy Shopify POS.

Shopify POS có một số đầu đọc thẻ được hỗ trợ:

  • Đầu đọc Tap & Chip
  • Đầu đọc thẻ chip và thẻ sọc từ
  • Đầu đọc thẻ sọc từ
  • Đầu đọc thẻ không tiếp xúc, thẻ chip và thẻ sọc từ
  • Máy quẹt thẻ WisePad 3
  • Chipper 2X BT

Những loại đầu đọc thẻ này được tích hợp với Shopify POS để bạn có thể nhận thanh toán trong Shopify POS, sau đó thông tin chi tiết về giao dịch sẽ hiển thị trong Shopify trên lịch trình đơn hàng. Để sử dụng đầu đọc thẻ được hỗ trợ, cửa hàng phải ở quốc gia được hỗ trợ và sử dụng nhà cung cấp dịch vụ thanh toán tương thích.

Bạn cũng có thể sử dụng đầu đọc thẻ ngoài không được hỗ trợ. Bạn có thể tìm thấy đơn vị cugn cấp máy quẹt thẻ ngoài tại bất kỳ nơi nào trên thế giới và vì thanh toán được xử lý bên ngoài Shopify, bạn không phải thiết lập nhà cung cấp dịch vụ thanh toán cụ thể trong trang quản trị Shopify.

Những hạn chế của máy quẹt thẻ của tổ chức khác là bạn cần có tài khoản với nhà cung cấp máy quẹt thẻ và Shopify chỉ hiển thị trạng thái thanh toán của đơn hàng chứ không hiển thị bất kỳ thông tin chi tiết giao dịch nào.

Đầu đọc thẻ được hỗ trợ cho Shopify POS
Đầu đọc thẻ Quốc gia được hỗ trợ Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán tương thích (iOS)
Đầu đọc Tap & Chip Hoa Kỳ và Canada Shopify Payments
Đầu đọc thẻ chip và thẻ sọc từ Hoa Kỳ Shopify Payments
Đầu đọc thẻ không tiếp xúc, thẻ chip và thẻ sọc từ (EMV) Vương Quốc AnhIreland Shopify Payments
Máy quẹt thẻ WisePad 3 Vương quốc Anh, Ireland, Đức, ÚcNew Zealand Shopify Payments
Chipper 2X BT Hoa Kỳ Shopify Payments
Đầu đọc thẻ sọc từ (giắc audio) Canada Shopify Payments hoặc nhà cung cấp dịch vụ thanh toán được POS hỗ trợ
Đầu đọc thẻ sọc từ (30 pin) Ngừng cung cấp Shopify Payments hoặc nhà cung cấp dịch vụ thanh toán được POS hỗ trợ
Đầu đọc thẻ sọc từ (Lightning) Ngừng cung cấp Shopify Payments hoặc nhà cung cấp dịch vụ thanh toán được POS hỗ trợ
Máy quẹt thẻ của tổ chức khác Mọi nơi Thanh toán được nhà cung cấp máy quẹt thẻ bên ngoài Shopify xử lý.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí