Đầu đọc thẻ đã ngừng cung cấp cho ứng dụng Shopify POS

Để cung cấp trải nghiệm chấp nhận thanh toán và bán lẻ tốt nhất có thể, ứng dụng Shopify POS được xây dựng tương thích với các đầu đọc thẻ cụ thể. Khi chúng tôi ra mắt đầu đọc thẻ mới và cải tiến, những đầu đọc thẻ hiện tại này sẽ bị loại bỏ để đảm bảo thương nhân Shopify sử dụng trang thiết bị mới nhất, mang đến trải nghiệm bán lẻ tối ưu.

Đầu đọc thẻ đã ngừng cung cấp và sản phẩm thay thế được đề xuất

Trang thiết bị và vùng bị ảnh hưởng như sau:

Đầu đọc thẻ đã ngừng cung cấp và các sản phẩm thay thế được đề xuất cho Shopify POS, bao gồm ngày ngừng cung cấp và khu vực bị ảnh hưởng.
Hardware (Phần cứng) Ngày kết thúc hỗ trợ Model thiết bị và vùng Thay thế đề xuất
Đầu đọc Tap & Chip (chỉ Canada) Ngày 31 tháng 10 năm 2023 iOS: Canada
Canada: WisePad 3, POS Go, POS Terminal
Đầu đọc thẻ sọc từ (giắc audio) Ngày 31 tháng 1 năm 2022 iOS: Hoa Kỳ và Canada
Android: Hoa Kỳ và Canada
Hoa Kỳ: Tap & Chip, POS Go, POS Terminal
Canada: WisePad 3, POS Go, POS Terminal
Đầu đọc thẻ sọc từ (Lightning) Ngày 31 tháng 1 năm 2022 iOS: Hoa Kỳ và Canada Hoa Kỳ: Tap & Chip, POS Go, POS Terminal
Canada: WisePad 3, POS Go, POS Terminal
Đầu đọc thẻ không tiếp xúc, thẻ chip và thẻ sọc từ Ngày 31 tháng 1 năm 2022 iOS: Hoa Kỳ, Vương quốc Anh và Ireland Hoa Kỳ: Tap & Chip POS Go, POS Terminal
Vương quốc Anh, Ireland: WisePad 3, POS Go, POS Terminal

Câu hỏi thường gặp về đầu đọc thẻ đã ngừng cung cấp

Một số câu hỏi thường gặp về trang thiết bị đã ngừng cung cấp.

Tại sao bạn ngừng cung cấp những đầu đọc thẻ này?

Mục tiêu của chúng tôi là cung cấp cho thương nhân trải nghiệm thanh toán tối ưu. Khi ứng dụng và trang thiết bị của Shopify POS được cải thiện, đầu đọc thẻ đã lỗi thời sẽ bị ngừng cung cấp và thay thế bằng trang thiết bị mới hơn và đáng tin cậy hơn. Bạn có thể di chuyển sang đầu đọc thẻ tích hợp được hỗ trợ và tận dụng Shopify Payments.

Nếu không cập nhật ứng dụng POS sau khi kết thúc hỗ trợ, tôi vẫn có thể sử dụng trang thiết bị chứ?

Nếu bạn không cập nhật ứng dụng POS, trang thiết bị có thể tiếp tục hoạt động nhưng bị giới hạn về chức năng hoặc bị chặn hoàn toàn khả năng chấp nhận thanh toán. Để tránh những lỗi ngoài dự kiến hoặc mất khả năng chấp nhận thanh toán, vui lòng đảm bảo bạn đã di chuyển sang tùy chọn đầu đọc thẻ được đề xuất trước khi kết thúc thời hạn hỗ trợ.

Tôi phải làm gì với đầu đọc thẻ đã ngừng cung cấp?

Nếu muốn tái chế đầu đọc thẻ lỗi thời, hãy gửi đến trung tâm tái chế chất thải điện tử tại địa phương.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí