Đầu đọc thẻ đã ngừng cung cấp cho ứng dụng Shopify POS

Để mang đến trải nghiệm bán lẻ và chấp nhận thanh toán tốt nhất có thể, ứng dụng Shopify POS được xây dựng bằng các tích hợp với trang thiết bị đáng tin cậy. Khi trang thiết bị trở nên lỗi thời và kém tin cậy, tích hợp sẽ bị xóa để đảm bảo mang đến trải nghiệm khách hàng vượt trội.

Đầu đọc thẻ đã ngừng cung cấp và sản phẩm thay thế được đề xuất

Trang thiết bị và vùng bị ảnh hưởng như sau:

Đầu đọc thẻ đã ngừng cung cấp và các sản phẩm thay thế được đề xuất cho Shopify POS, bao gồm ngày ngừng cung cấp và khu vực bị ảnh hưởng.
Hardware (Phần cứng) Ngày kết thúc hỗ trợ Model thiết bị và vùng Thay thế đề xuất
Đầu đọc thẻ sọc từ (giắc audio) Ngày 31 tháng 1 năm 2022 iOS: Hoa Kỳ và Canada
Android: Hoa Kỳ
Hoa Kỳ và Canada: Tap & Chip
Đầu đọc thẻ sọc từ (Lightning) Ngày 31 tháng 1 năm 2022 iOS: Hoa Kỳ và Canada Hoa Kỳ và Canada: Tap & Chip
Đầu đọc thẻ không tiếp xúc, thẻ chip và thẻ sọc từ Ngày 31 tháng 1 năm 2022 iOS: Hoa Kỳ, Vương quốc Anh và Ireland Hoa Kỳ: Tap & Chip
Vương quốc Anh và Ireland: WisePad 3

Câu hỏi thường gặp về đầu đọc thẻ đã ngừng cung cấp

Một số câu hỏi thường gặp về trang thiết bị đã ngừng cung cấp.

Tại sao bạn ngừng cung cấp những đầu đọc thẻ này?

Khi ứng dụng Shopify POS có phiên bản nâng cấp cao hơn, đầu đọc thẻ đã lỗi thời sẽ bị ngừng sử dụng và được thay thế bằng trang thiết bị mới hơn và đáng tin cậy hơn. Bạn có thể di chuyển sang đầu đọc thẻ tích hợp được hỗ trợ và tận dụng shopify Payments.

Nếu không cập nhật ứng dụng POS sau khi kết thúc hỗ trợ, tôi vẫn có thể sử dụng trang thiết bị chứ?

Nếu bạn không cập nhật ứng dụng POS, trang thiết bị có thể tiếp tục hoạt động với chức năng bị giới hạn. Để tránh lỗi ngoài dự kiến, không tiếp tục sử dụng trang thiết bị sau khi kết thúc ngày hỗ trợ.

Tôi phải làm gì với đầu đọc thẻ đã ngừng cung cấp?

Nếu muốn tái chế đầu đọc thẻ lỗi thời, hãy gửi đến trung tâm tái chế chất thải điện tử tại địa phương.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí