Trang thiết bị dành cho Shopify POS

Bộ trang thiết bị cho Shopify POS

Bộ trang thiết bị tại quầy
Bộ trang thiết bị tại quầy

Trang thiết bị POS được hỗ trợ

POS Go
POS Go
mPOP
mPOP
Đầu đọc thẻ
Đầu đọc thẻ
Ngăn đựng tiền
Ngăn đựng tiền
Máy quét mã vạch
Máy quét mã vạch
Máy in mã vạch
Máy in mã vạch
Máy in biên lai
Máy in biên lai
Giá đỡ thiết bị
Giá đỡ thiết bị
Phụ kiện POS
Phụ kiện POS


Trang thiết bị POS đã ngừng cung cấp
Trang thiết bị POS đã ngừng cung cấp


Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí