Bộ trang thiết bị Shopify POS

Bộ trang thiết bị tại quầy dành cho iPad Lightning

Bộ trang thiết bị tại quầy dành cho iPad Lightning

Phạm vi sử dụng

Hoa Kỳ
Canada

Bạn có thể sử dụng Bộ trang thiết bị tại quầy dành cho iPad Lightning trong tất cả các gói đăng ký Shopify.

Bộ trang thiết bị này còn bao gồm đầu đọc thẻ Shopify dành cho giao dịch qua tín dụng tại cửa hàng bán lẻ. Đầu đọc thẻ đi kèm sẽ khác nhau tùy từng khu vực.

Đối với Hoa Kỳ, bộ trang thiết bị này bao gồm Đầu đọc Tap & Chip và chân đế của đầu đọc thẻ.

Đầu đọc thẻ không tiếp xúc và thẻ chip
Đầu đọc thẻ không tiếp xúc và thẻ chip
Chân đế đầu đọc thẻ không tiếp xúc và thẻ chip
Chân đế đầu đọc thẻ không tiếp xúc và thẻ chip

Đối với Canada, bộ trang thiết bị này bao gồm đầu đọc thẻ WisePad 3.

Đầu đọc WisePad 3
Wisepad 3
Giá đỡ POS Tablet
Giá đỡ POS Tablet

Bạn cũng có thể mua từng trang thiết bị lẻ tại Cửa hàng trang thiết bị Shopify tại Canada hoặc Hoa Kỳ.

Bộ trang thiết bị tại quầy POS Terminal dành cho iPad Lightning

Bộ trang thiết bị tại quầy POS Terminal dành cho iPad Lightning

Phạm vi sử dụng

Hoa Kỳ
Canada

Bạn có thể sử dụng Bộ trang thiết bị tại quầy Shopify POS Terminal dành cho iPad Lightning trong tất cả các gói đăng ký Shopify.

Bộ trang thiết bị này gồm trang thiết bị Shopify được thiết kế cho các giao dịch tín dụng tại cửa hàng bán lẻ:

POS Go
POS Go
Chân đế POS Go
Chân đế POS Go
Giá đỡ POS Tablet
Giá đỡ POS Tablet

Bạn cũng có thể mua từng trang thiết bị lẻ tại Cửa hàng trang thiết bị Shopify tại Canada hoặc Hoa Kỳ.

Bộ trang thiết bị tại quầy dành cho máy tính bảng USB-C

Bộ trang thiết bị tại quầy dành cho Máy tính bảng USB-C

Phạm vi sử dụng

Hoa Kỳ
Canada

Bạn có thể sử dụng Bộ trang thiết bị tại quầy dành cho iPad USB-C trong tất cả các gói đăng ký Shopify.

Bộ trang thiết bị này còn bao gồm đầu đọc thẻ Shopify dành cho giao dịch qua tín dụng tại cửa hàng bán lẻ. Đầu đọc thẻ đi kèm sẽ khác nhau tùy từng khu vực.

Đối với Hoa Kỳ, bộ trang thiết bị này bao gồm Đầu đọc Tap & Chip và chân đế của đầu đọc thẻ.

Đầu đọc thẻ không tiếp xúc và thẻ chip
Đầu đọc thẻ không tiếp xúc và thẻ chip
Chân đế đầu đọc thẻ không tiếp xúc và thẻ chip
Chân đế đầu đọc thẻ không tiếp xúc và thẻ chip

Đối với Canada, bộ trang thiết bị này bao gồm đầu đọc thẻ WisePad 3.

Đầu đọc WisePad 3
Wisepad 3
Giá đỡ POS Tablet
Giá đỡ POS Tablet

Bạn cũng có thể thêm trang thiết bị tùy chọn sau đây vào bộ trang thiết bị:

Trung tâm kết nối
Trung tâm kết nối

Bạn cũng có thể mua từng trang thiết bị lẻ tại Cửa hàng trang thiết bị Shopify tại Canada hoặc Hoa Kỳ.

Bộ trang thiết bị tại quầy POS Terminal dành cho Máy tính bảng USB-C

Bộ trang thiết bị tại quầy POS Terminal dành cho Máy tính bảng USB-C

Phạm vi sử dụng

Hoa Kỳ
Canada

Bạn có thể sử dụng Bộ trang thiết bị tại quầy Shopify POS Terminal dành cho máy tính bảng USB-C trong tất cả các gói đăng ký Shopify.

Bộ trang thiết bị này gồm trang thiết bị Shopify được thiết kế cho các giao dịch tín dụng tại cửa hàng bán lẻ:

POS Go
POS Go
Chân đế POS Go
Chân đế POS Go
Giá đỡ POS Tablet
Giá đỡ POS Tablet

Bạn cũng có thể thêm trang thiết bị tùy chọn sau đây vào bộ trang thiết bị:

Trung tâm kết nối
Trung tâm kết nối

Bạn cũng có thể mua từng trang thiết bị lẻ tại Cửa hàng trang thiết bị Shopify tại Canada hoặc Hoa Kỳ.

Lắp đặt và thiết lập

Hướng dẫn lắp đặt đi kèm bộ trang thiết bị.

Chúng tôi cũng cung cấp hướng dẫn cài đặt cho từng trang thiết bị.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí