Bộ trang thiết bị hỗ trợ bán lẻ của Shopify

Phạm vi sử dụng

Hoa Kỳ
Canada

Bạn có thể sử dụng Bộ trang thiết bị hỗ trợ bán lẻ của Shopify trong tất cả các gói đăng ký Shopify.

Bộ trang thiết bị này gồm trang thiết bị Shopify được thiết kế cho các giao dịch tín dụng tại cửa hàng bán lẻ:


Đầu đọc thẻ không tiếp xúc và thẻ chip
Đầu đọc thẻ không tiếp xúc và thẻ chip
Chân đế đầu đọc thẻ không tiếp xúc và thẻ chip
Chân đế đầu đọc thẻ không tiếp xúc và thẻ chip
Giá đỡ bán lẻ
Giá đỡ bán lẻ

Bạn cũng có thể mua từng trang thiết bị lẻ tại Cửa hàng trang thiết bị Shopify tại Canada hoặc Hoa Kỳ.

Lắp đặt và thiết lập

Hướng dẫn lắp đặt đi kèm bộ trang thiết bị.

Chúng tôi cũng cung cấp hướng dẫn cài đặt cho từng trang thiết bị.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí