ชุดฮาร์ดแวร์ Shopify POS

ชุดเครื่องมือท็อปเคาน์เตอร์สำหรับ Lightning iPads

ชุดเครื่องมือท็อปเคาน์เตอร์สำหรับ Lightning iPads

พื้นที่ที่ให้บริการ

สหรัฐอเมริกา
แคนาดา

คุณสามารถใช้ชุดเครื่องมือท็อปเคาน์เตอร์สำหรับ Lightning iPad ได้กับแผนการสมัครใช้งาน Shopify ทั้งหมด

ชุดเครื่องมือนี้ยังประกอบด้วยเครื่องอ่านบัตร Shopify ที่ออกแบบมาสำหรับการทำธุรกรรมเครดิตในร้านค้าปลีกของคุณ เครื่องอ่านบัตรที่มีให้นี้จะแตกต่างกันไปตามภูมิภาค

สำหรับสหรัฐอเมริกา ชุดเครื่องมือดังกล่าวประกอบด้วยเครื่องอ่านระบบแตะและระบบชิปและแท่นเชื่อมต่อสำหรับเครื่องอ่านบัตร

เครื่องอ่านบัตรระบบแตะและระบบชิป
เครื่องอ่านบัตรระบบแตะและระบบชิป
แท่นเชื่อมต่อสำหรับเครื่องอ่านระบบแตะและระบบชิป
แท่นเชื่อมต่อสำหรับเครื่องอ่านระบบแตะและระบบชิป

สำหรับแคนาดา ชุดเครื่องมือนี้จะประกอบด้วยเครื่องอ่านบัตร WisePad 3

เครื่องอ่านบัตร WisePad 3
WisePad 3
แท่นวางแท็บเล็ต POS
แท่นวางแท็บเล็ต POS

นอกจากนี้คุณยังสามารถซื้อส่วนประกอบแต่ละชิ้นได้จากร้านค้าฮาร์ดแวร์ของ Shopify ในแคนาดาหรือสหรัฐอเมริกา

ชุดเครื่องมือท็อปเคาน์เตอร์ POS Terminal สำหรับ Lightning iPads

ชุดเครื่องมือท็อปเคาน์เตอร์ POS Terminal สำหรับ Lightning iPads

พื้นที่ที่ให้บริการ

สหรัฐอเมริกา
แคนาดา

คุณสามารถใช้ชุดเครื่องมือท็อปเคาน์เตอร์ Shopify POS Terminal สำหรับ Lightning iPad ได้กับแผนการสมัครใช้งาน Shopify ทั้งหมด

ชุดเครื่องมือนี้ประกอบด้วยฮาร์ดแวร์ Shopify ที่ออกแบบมาสำหรับการทำธุรกรรมเครดิตในร้านค้าปลีกของคุณ:

POS Go
POS Go
แท่นเชื่อมต่อ POS Go
แท่นเชื่อมต่อ POS Go
แท่นวางแท็บเล็ต POS
แท่นวางแท็บเล็ต POS

นอกจากนี้คุณยังสามารถซื้อส่วนประกอบแต่ละชิ้นได้จากร้านค้าฮาร์ดแวร์ของ Shopify ในแคนาดาหรือสหรัฐอเมริกา

ชุดเครื่องมือท็อปเคาน์เตอร์สำหรับ USB-C Tablets

ชุดเครื่องมือท็อปเคาน์เตอร์สำหรับ USB-C Tablets

พื้นที่ที่ให้บริการ

สหรัฐอเมริกา
แคนาดา

คุณสามารถใช้ชุดเครื่องมือท็อปเคาน์เตอร์กับ USB-C iPads ได้กับทุกแผนการสมัครใช้งาน Shopify

ชุดเครื่องมือนี้ยังประกอบด้วยเครื่องอ่านบัตร Shopify ที่ออกแบบมาสำหรับการทำธุรกรรมเครดิตในร้านค้าปลีกของคุณ เครื่องอ่านบัตรที่มีให้นี้จะแตกต่างกันไปตามภูมิภาค

สำหรับสหรัฐอเมริกา ชุดเครื่องมือดังกล่าวประกอบด้วยเครื่องอ่านระบบแตะและระบบชิปและแท่นเชื่อมต่อสำหรับเครื่องอ่านบัตร

เครื่องอ่านบัตรระบบแตะและระบบชิป
เครื่องอ่านบัตรระบบแตะและระบบชิป
แท่นเชื่อมต่อสำหรับเครื่องอ่านระบบแตะและระบบชิป
แท่นเชื่อมต่อสำหรับเครื่องอ่านระบบแตะและระบบชิป

สำหรับแคนาดา ชุดเครื่องมือนี้จะประกอบด้วยเครื่องอ่านบัตร WisePad 3

เครื่องอ่านบัตร WisePad 3
WisePad 3
แท่นวางแท็บเล็ต POS
แท่นวางแท็บเล็ต POS

นอกจากนี้ยังมีฮาร์ดแวร์เสริมต่อไปนี้ให้เพิ่มเติมไปยังชุดเครื่องมือด้วย:

ฮับการเชื่อมต่อ
ฮับการเชื่อมต่อ

นอกจากนี้คุณยังสามารถซื้อส่วนประกอบแต่ละชิ้นได้จากร้านค้าฮาร์ดแวร์ของ Shopify ในแคนาดาหรือสหรัฐอเมริกา

ชุดท็อปเครื่องมือเคาน์เตอร์ POS Terminal สำหรับแท็บเล็ต USB-C

ชุดเครื่องมือท็อปเคาน์เตอร์ POS Terminal สำหรับ USB-C Tablets

พื้นที่ที่ให้บริการ

สหรัฐอเมริกา
แคนาดา

คุณสามารถใช้ชุดเครื่องมือท็อปเคาน์เตอร์ Shopify POS Terminal สำหรับแท็บเล็ต USB-C ได้ในแผนการสมัครใช้งาน Shopify ทั้งหมด

ชุดเครื่องมือนี้ประกอบด้วยฮาร์ดแวร์ Shopify ที่ออกแบบมาสำหรับการทำธุรกรรมเครดิตในร้านค้าปลีกของคุณ:

POS Go
POS Go
แท่นเชื่อมต่อ POS Go
แท่นเชื่อมต่อ POS Go
แท่นวางแท็บเล็ต POS
แท่นวางแท็บเล็ต POS

นอกจากนี้ยังมีฮาร์ดแวร์เสริมต่อไปนี้ให้เพิ่มเติมไปยังชุดเครื่องมือด้วย:

ฮับการเชื่อมต่อ
ฮับการเชื่อมต่อ

นอกจากนี้คุณยังสามารถซื้อส่วนประกอบแต่ละชิ้นได้จากร้านค้าฮาร์ดแวร์ของ Shopify ในแคนาดาหรือสหรัฐอเมริกา

การติดตั้งและการตั้งค่า

คำแนะนำในการติดตั้งจะมาพร้อมกับชุดเครื่องมือ

นอกจากนี้เรายังมีคำแนะนำในการติดตั้งสำหรับส่วนประกอบฮาร์ดแวร์แยกแต่ละชิ้นอีกด้วย

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี