Shopify Retail Kit

พื้นที่ที่ให้บริการ

สหรัฐอเมริกา
แคนาดา

คุณสามารถใช้ Shopify Retail Kit ได้ในแผนการสมัครใช้งาน Shopify ทั้งหมด

ชุดเครื่องมือนี้ประกอบด้วยฮาร์ดแวร์ Shopify ที่ออกแบบมาสำหรับการทำธุรกรรมเครดิตในร้านค้าปลีกของคุณ:


เครื่องอ่านบัตรระบบแตะและระบบชิป
เครื่องอ่านบัตรระบบแตะและระบบชิป
แท่นเชื่อมต่อสำหรับเครื่องอ่านระบบแตะและระบบชิป
แท่นเชื่อมต่อสำหรับเครื่องอ่านระบบแตะและระบบชิป
แท่นวางร้านค้าปลีก
แท่นวางร้านค้าปลีก

นอกจากนี้คุณยังสามารถซื้อส่วนประกอบแต่ละชิ้นได้จากร้านค้าฮาร์ดแวร์ของ Shopify ในแคนาดาหรือสหรัฐอเมริกา

การติดตั้งและการตั้งค่า

คำแนะนำในการติดตั้งจะมาพร้อมกับชุดเครื่องมือ

นอกจากนี้เรายังมีคำแนะนำในการติดตั้งสำหรับส่วนประกอบฮาร์ดแวร์แยกแต่ละชิ้นอีกด้วย

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี