Shopify POS Go

มีให้บริการเฉพาะ Shopify เท่านั้น

POS Go สำหรับ Shopify POS เป็นอุปกรณ์ POS สำหรับมือถือ แบบครบวงจรที่สร้างขึ้นเพื่อการขายสินค้าหน้าร้านที่น่าเชื่อถือ รวดเร็ว และใช้งานง่าย อุปกรณ์มือถือนี้ทำหน้าที่เป็นเครื่อง POS, เครื่องสแกนบาร์โค้ด และเครื่องอ่านบัตร ช่วยให้คุณสามารถประมวลผลการชำระเงินโดยไม่ต้องยุ่งยากกับฮาร์ดแวร์เพิ่มเติม

POS Go อุปกรณ์ POS สำหรับมือถือสำหรับ Shopify POS

ข้อกำหนด

หากต้องการใช้งาน POS Go คุณจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดต่อไปนี้:

 • ร้านค้าของคุณอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา
 • เปิดใช้งาน Shopify Payments เป็นผู้ให้บริการการชำระเงินของร้านค้าคุณแล้ว
 • เครือข่าย Wi-Fi แบบ WPA2

สถานที่ซื้อ POS Go

POS Go ของ Shopify พร้อมจำหน่ายเฉพาะสำหรับผู้ขายที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาเท่านั้น

ฮาร์ดแวร์ที่เข้ากันได้

POS Go เข้ากันได้กับเครรื่องพิมพ์ใบเสร็จที่ใช้ Wi-Fi แบบรหัสพินหรือสาย LAN ไม่รองรับ Bluetooth ตรวจสอบรายการเครื่องพิมพ์ใบเสร็จที่รองรับที่นี่

การชาร์จ POS Go

คุณสามารถชาร์จเครื่อง POS Go ได้โดยใช้สาย USB-C ที่ให้มาพร้อมกับเครื่อง หากต้องการชาร์จเครื่องอ่านบัตร ให้เสียบหัวต่อ USB ด้านที่เล็กกว่าเข้ากับเครื่อง POS Go จากนั้นเสียบปลายด้านที่ใหญ่กว่าเข้ากับเครื่องชาร์จโทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์

POS Go จะใช้เวลา 2-3 ชั่วโมงในการชาร์จจนเต็มโดยใช้อะแดปเตอร์แปลงไฟ หลังจากที่ POS Go ชาร์จจนเต็มแล้ว แบตเตอรี่ของ POS จะอยู่ได้นานถึง 80 ชั่วโมงในโหมดสแตนด์บาย

ไฟ LED แสดงสถานะของ POS Go มีการตั้งค่าการแสดงผลดังต่อไปนี้:

ไฟแสดงสถานะระดับแบตเตอรี่บน POS Go
ไฟ LED สีเขียว แบตเตอรี่เต็ม
ไฟ LED สีฟ้า (กระพริบ) กำลังชาร์จ
ไฟ LED ดับ ชาร์จแล้ว 99% - 21%
ไฟ LED สีเหลือง ชาร์จแล้ว 20% - 10%
ไฟ LED สีแดง ชาร์จแล้ว 1%-9%

เปิดและปิด POS

หากต้องการเปิดเครื่อง POS GO ให้กดปุ่มเปิด/ปิดแล้วปล่อย ไฟแสดงสถานะจะสว่างขึ้น

ตั้งค่า POS Go

 1. ชาร์จ POS Go แล้วเปิดเครื่อง

 2. เลือกประเทศที่คุณใช้งาน POS Go

 3. เลือกเครือข่าย Wi-Fi ป้อนรหัสผ่าน จากนั้นแตะ เข้าร่วม แล้วแตะ เชื่อมต่อ POS Go จะตรวจสอบการอัปเดตและใช้งานการอัปเดตโดยอัตโนมัติ

ประมวลผลการขายด้วย POS Go

 1. เพิ่มสินค้าไปยังตะกร้าสินค้าของลูกค้า

 2. ตัวเลือกเสริม: เพิ่มลูกค้าไปยังตะกร้าสินค้า

 3. ที่หน้าจอตะกร้าสินค้า ให้แตะที่การชำระเงิน

 4. ให้ลูกค้าแตะ รูด หรือเสียบบัตรของตน

 5. เมื่อการทำธุรกรรมสำเร็จแล้ว ลูกค้าจะสามารถนำบัตรของตนออกได้

 6. เลือกว่าจะให้ใบเสร็จและวิธีการจัดส่งหรือไม่

การใช้เครื่องสแกนบาร์โค้ดที่ผสานการทำงาน

คุณสามารถสแกนสินค้า ใบเสร็จรับเงิน และบัตรของขวัญได้ด้วย POS Go หากต้องการเปิดใช้งานเครื่องสแกนบนเครื่อง ให้กดปุ่มเครื่องสแกนด้านซ้ายหรือด้านขวา

การสแกนสินค้า

กดปุ่มเครื่องสแกนด้านซ้ายหรือด้านขวาค้างไว้ จากนั้นหันเครื่องสแกนไปยังบาร์โค้ดที่คุณต้องการสแกน หลังจากที่คุณสแกนบาร์โค้ดเรียบร้อยแล้ว แอป POS จะแสดงข้อมูลสินค้าและเพิ่มสินค้าไปยังตะกร้าสินค้า

คุณสามารถสแกนสินค้ารายการเดียวกันหลายชิ้นได้โดยสแกนบาร์โค้ดเดียวหลายครั้ง หรือสแกนบาร์โค้ดครั้งเดียวแล้วปรับจำนวนด้วยตนเองโดยใช้ปุ่ม + และ -

ตรวจสอบราคาสินค้าโดยการสแกนบาร์โค้ด ตรวจสอบราคา จากนั้นแตะที่ ล้างตะกร้าสินค้า เพื่อลบสินค้าดังกล่าวออกจากตะกร้าและปิดข้อมูลสินค้า

การสแกนใบเสร็จรับเงิน

สแกนบาร์โค้ดในใบเสร็จรับเงินเพื่อเปิดหน้าจอรายละเอียดคำสั่งซื้อ นอกจากนี้ คุณยังสามารถแตะที่แถบค้นหาและสแกนใบเสร็จรับเงินเพื่อดูรายละเอียดได้

สแกนบัตรของขวัญเพื่อตรวจสอบยอดคงเหลือ

ตรวจสอบยอดคงเหลือของบัตรของขวัญโดยการสแกนบาร์โค้ดบนบัตรของขวัญ แล้วบัตรข้อมูลยอดคงเหลือจะแสดงบนหน้าจอ

ใช้บัตรของขวัญในขั้นตอนการชำระเงินโดยเลือก ตัวเลือกการชำระเงินด้วยบัตรของขวัญ และปฏิบัติตามข้อความบนหน้าจอ

การอัปเดตโดยอัตโนมัติของ POS Go

POS Go ต้องรีบูตโดยอัตโนมัติทุกๆ 24 ชั่วโมง เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของ PCI ขณะนี้ เวลาดังกล่าวถูกตั้งไว้ที่ 02:00 นาฬิกาตามค่าเริ่มต้น ตามเวลาท้องถิ่น

เมื่ออุปกรณ์ถูกรีบูต ไม่ว่าจะโดยอัตโนมัติหรือด้วยตนเองก็ตาม คุณจะต้องป้อนพินพนักงานเพื่อปลดล็อกอุปกรณ์ก่อนที่จะตรวจสอบการอัปเดตซอฟต์แวร์ หากมีการอัปเดตที่พร้อมใช้งาน อุปกรณ์จะดาวน์โหลดและติดตั้งการอัปเดตโดยอัตโนมัติ คุณอาจได้รับตัวเลือกให้เลื่อนการอัปเดต แต่โดยทั่วไปแล้วขอแนะนำให้ยอมรับการอัปเดตเพื่อให้คุณใช้งานเวอร์ชันใหม่ล่าสุดอยู่เสมอ การอัปเดตบางรายการสามารถเลื่อนได้ แต่เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะมีเวอร์ชันล่าสุด คุณควรยอมรับการอัปเดตซอฟต์แวร์ทั้งหมด

หากแบตเตอรี่ของคุณต่ำเกินไป หรืออุปกรณ์ไม่สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi ได้ POS Go จะแสดงหน้าจอคําเตือน ปฏิบัติตามคําแนะนําบนหน้าจอและการอัปเดตจะดำเนินการต่อ

รีเซ็ต POS Go เป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน

การรีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงานและการตั้งค่าอุปกรณ์โดยสมบูรณ์อาจใช้เวลาประมาณ 30 นาทีในการดำเนินการให้เสร็จสิ้น

หากต้องการรีเซ็ต POS Go เป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน ให้กดปุ่ม 3 ปุ่ม (ปุ่มเปิด/ปิด ปุ่มสแกนด้านซ้ายและด้านขวา) บนอุปกรณ์พร้อมกันค้างไว้ประมาณ 5 วินาที กล่องโต้ตอบ "ยืนยันการรีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน" จะปรากฏขึ้น

การกดปุ่มทั้ง 3 ปุ่มค้างไว้เป็นเวลาประมาณ 14 วินาทีจะบังคับให้อุปกรณ์รีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน

หลังจากรีเซ็ตอุปกรณ์เป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงานแล้ว ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการตั้งค่าอีกครั้ง คุณจะต้องคำหนดค่าการเชื่อมต่อ WiFi ของอุปกรณ์ดังกล่าวใหม่ ดาวน์โหลดการอัปเดต และเข้าสู่ระบบร้านค้าของคุณอีกครั้ง

การแก้ไขปัญหา > ปัญหาที่ทราบ

หากคุณประสบปัญหาเกี่ยวกับอุปกรณ์ของคุณ โปรดลองปฏิบัติตามขั้นตอนการแก้ไขปัญหาต่อไปนี้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถรายงานปัญหาได้

POS Go เปิดไม่ติด

หาก POS Go ของคุณไม่ตอบสนองเมื่อกดปุ่มเปิด/ปิดเพื่อปลุกหรือเปิดใช้งานอุปกรณ์ อาจเป็นเพราะแบตเตอรี่หมดโดยสมบูรณ์เสียบอุปกรณ์ของคุณเข้ากับแหล่งจ่ายไฟเป็นเวลาสองสามชั่วโมงเพื่อชาร์จเราแนะทางให้ใช้สาย USB ที่มากับ POS Go ของคุณ หากเป็นไปได้คุณจะเห็นไฟ LED สว่างบนหน้าจอหากไฟ LED เป็นสีแดง หมายความว่าแบตเตอรี่ต่ำมากและกำลังชาร์จอยู่สีอื่นๆบ่งชี้ว่าแบตเตอรี่ไม่ต่ำจนเกินไปและกำลังชาร์จ/ชาร์จแล้วหากคุณไม่เห็นไฟ LED หลังจากเสียบปลั๊กและ POS Go ยังคงไม่ตอบสนอง ให้ลองเปลี่ยนอุปกรณ์ชาร์จไฟหากยังไม่มีการตอบสนอง ให้รายงานปัญหา เพื่อขอรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด "ไม่สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องอ่านได้"

หากคุณกดปุ่มเปิด/ปิดและล็อกอุปกรณ์ของคุณไว้ขณะรับชำระเงิน หลังจากที่คุณปลดล็อกอุปกรณ์แล้ว หน้าจอแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดว่า "ไม่สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องอ่านบัตรได้" แตะที่ กลับไปยังตัวเลือกการชำระเงิน จากนั้นเลือกวิธีการชำระเงินที่ต้องการเพื่อดำเนินการกระบวนการชำระเงินต่อไป

ป้อนพินไม่ถูกต้องในระหว่างการชำระเงิน

หากลูกค้าใช้บัตรที่ต้องป้อนพิน การป้อนพินที่ไม่ถูกต้องสาม (3) ครั้งอาจทําให้ POS Go ของคุณไม่ตอบสนอง วิธีแก้ไขปัญหาที่แนะนำคือการรีสตาร์ทอุปกรณ์ หากต้องการรีสตาร์ทอุปกรณ์ ให้กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้ 2-3 วินาที จากนั้นแตะ รีสตาร์ท หลังจากรีบูตและป้อนพินพนักงานแล้ว คุณจะสามารถดำเนินการขั้นตอนการชำระเงินต่อได้

ข้อมูลนี้ไม่ได้ครอบคลุมถึงปัญหาของฉัน

หากการรีบูตไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ โปรดลองรีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน หลังจากรีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน คุณจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการตั้งค่าอีกครั้ง

หากคุณประสบปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขด้วยการรีบูตหรือการรีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน ให้รายงานปัญหาดังกล่าว

การรายงานปัญหา

หากคุณประสบปัญหากับ POS Go ของคุณหรือพบว่าคุณต้องรีบูต/รีเซ็ตบ่อยครั้งเพื่อให้อุปกรณ์ทำงานต่อได้ คุณสามารถรายงานปัญหาดังกล่าวกับฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify ได้

เปิดเมนู POS จากนั้นแตะ ความช่วยเหลือ > รายงานจุดบกพร่องใส่รายละเอียดคร่าวๆ เกี่ยวกับปัญหา จากนั้นแตะ ส่งฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify อาจติดต่อคุณเพื่อรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม

หากคุณไม่สามารถส่งรายงานจุดบกพร่องด้วยเหตุผลใดก็ตาม หรือประสบปัญหาเร่งด่วน ให้โทรหาเราที่ 1-844-688-4796

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี