Shopify POS Go

Shopify POS Go
POS Go

พื้นที่ที่ให้บริการ

United States สหรัฐอเมริกา

POS Go สำหรับ Shopify POS เป็นอุปกรณ์ POS สำหรับมือถือ แบบครบวงจรที่สร้างขึ้นเพื่อการขายสินค้าหน้าร้านที่น่าเชื่อถือ รวดเร็ว และใช้งานง่าย อุปกรณ์มือถือนี้ทำหน้าที่เป็นเครื่อง POS, เครื่องสแกนบาร์โค้ด และเครื่องอ่านบัตร ช่วยให้คุณสามารถประมวลผลการชำระเงินโดยไม่ต้องยุ่งยากกับฮาร์ดแวร์เพิ่มเติม

ข้อกำหนด

หากต้องการใช้งาน POS Go คุณจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดต่อไปนี้:

 • ร้านค้าของคุณอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา
 • เปิดใช้งาน Shopify Payments เป็นผู้ให้บริการการชำระเงินของร้านค้าคุณแล้ว
 • เครือข่าย WiFi แบบ WPA2

สถานที่ซื้อ POS Go

POS Go ของ Shopify พร้อมจำหน่ายเฉพาะสำหรับผู้ขายที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาเท่านั้น

ฮาร์ดแวร์ที่เข้ากันได้

POS Go เข้ากันได้กับเครรื่องพิมพ์ใบเสร็จที่ใช้ WiFi แบบรหัสพินหรือสาย LAN ไม่รองรับ Bluetooth ตรวจสอบรายการเครื่องพิมพ์ใบเสร็จที่รองรับที่นี่

การชาร์จ POS Go

คุณสามารถชาร์จเครื่อง POS Go ได้โดยใช้สาย USB-C ที่ให้มาพร้อมกับเครื่อง หากต้องการชาร์จเครื่องอ่านบัตร ให้เสียบหัวต่อ USB ด้านที่เล็กกว่าเข้ากับเครื่อง POS Go จากนั้นเสียบปลายด้านที่ใหญ่กว่าเข้ากับเครื่องชาร์จโทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์

POS Go จะใช้เวลา 2-3 ชั่วโมงในการชาร์จจนเต็มโดยใช้อะแดปเตอร์แปลงไฟ หลังจากที่ POS Go ชาร์จจนเต็มแล้ว แบตเตอรี่ของ POS จะอยู่ได้นานถึง 80 ชั่วโมงในโหมดสแตนด์บาย

ไฟ LED แสดงสถานะของ POS Go มีการตั้งค่าการแสดงผลดังต่อไปนี้:

ไฟแสดงสถานะระดับแบตเตอรี่บน POS Go
ไฟ LED สีเขียว แบตเตอรี่เต็ม
ไฟ LED สีฟ้า (กระพริบ) กำลังชาร์จ
ไฟ LED ดับ ชาร์จแล้ว 99% - 21%
ไฟ LED สีเหลือง ชาร์จแล้ว 20% - 10%
ไฟ LED สีแดง ชาร์จแล้ว 1%-9%

เปิดและปิด POS Go

หากต้องการเปิดเครื่อง POS GO ให้กดปุ่มเปิด/ปิดแล้วปล่อย ไฟแสดงสถานะจะสว่างขึ้น

ตั้งค่า POS Go

 1. ชาร์จ POS Go แล้วเปิดเครื่อง

 2. เลือกประเทศที่คุณใช้งาน POS Go

 3. เลือกเครือข่าย WiFi ป้อนรหัสผ่าน จากนั้นแตะ เข้าร่วม แล้วแตะ เชื่อมต่อ POS Go จะตรวจสอบการอัปเดตและใช้งานการอัปเดตโดยอัตโนมัติ

ประมวลผลการขายด้วย POS Go

 1. เพิ่มสินค้าไปยังตะกร้าสินค้าของลูกค้า

 2. ตัวเลือกเสริม: เพิ่มลูกค้าไปยังตะกร้าสินค้า

 3. ที่หน้าจอตะกร้าสินค้า ให้แตะที่การชำระเงิน

 4. ให้ลูกค้าแตะ รูด หรือเสียบบัตรของตน

 5. เมื่อการทำธุรกรรมสำเร็จแล้ว ลูกค้าจะสามารถนำบัตรของตนออกได้

 6. เลือกว่าจะให้ใบเสร็จและวิธีการจัดส่งหรือไม่

การใช้เครื่องสแกนบาร์โค้ดที่ผสานการทำงาน

คุณสามารถสแกนสินค้า ใบเสร็จรับเงิน และบัตรของขวัญได้ด้วย POS Go หากต้องการเปิดใช้งานเครื่องสแกนบนเครื่อง ให้กดปุ่มเครื่องสแกนด้านซ้ายหรือด้านขวา

การสแกนสินค้า

กดปุ่มเครื่องสแกนด้านซ้ายหรือด้านขวาค้างไว้ จากนั้นหันเครื่องสแกนไปยังบาร์โค้ดที่คุณต้องการสแกน หลังจากที่คุณสแกนบาร์โค้ดเรียบร้อยแล้ว แอป POS จะแสดงข้อมูลสินค้าและเพิ่มสินค้าไปยังตะกร้าสินค้า

คุณสามารถสแกนสินค้ารายการเดียวกันหลายชิ้นได้โดยสแกนบาร์โค้ดเดียวหลายครั้ง หรือสแกนบาร์โค้ดครั้งเดียวแล้วปรับจำนวนด้วยตนเองโดยใช้ปุ่ม + และ -

ตรวจสอบราคาสินค้าโดยการสแกนบาร์โค้ด ตรวจสอบราคา จากนั้นแตะที่ ล้างตะกร้าสินค้า เพื่อลบสินค้าดังกล่าวออกจากตะกร้าและปิดข้อมูลสินค้า

การสแกนใบเสร็จรับเงิน

สแกนบาร์โค้ดในใบเสร็จรับเงินเพื่อเปิดหน้าจอรายละเอียดคำสั่งซื้อ นอกจากนี้ คุณยังสามารถแตะที่แถบค้นหาและสแกนใบเสร็จรับเงินเพื่อดูรายละเอียดได้

สแกนบัตรของขวัญเพื่อตรวจสอบยอดคงเหลือ

ตรวจสอบยอดคงเหลือของบัตรของขวัญโดยการสแกนบาร์โค้ดบนบัตรของขวัญ แล้วบัตรข้อมูลยอดคงเหลือจะแสดงบนหน้าจอ

ใช้บัตรของขวัญในขั้นตอนการชำระเงินโดยเลือก ตัวเลือกการชำระเงินด้วยบัตรของขวัญ และปฏิบัติตามข้อความบนหน้าจอ

การอัปเดตโดยอัตโนมัติของ POS Go

POS Go ต้องรีบูตโดยอัตโนมัติทุกๆ 24 ชั่วโมง เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของ PCI ขณะนี้ เวลาดังกล่าวถูกตั้งไว้ที่ 02:00 นาฬิกาตามค่าเริ่มต้น ตามเวลาท้องถิ่น

เมื่ออุปกรณ์ถูกรีบูต ไม่ว่าจะโดยอัตโนมัติหรือด้วยตนเองก็ตาม คุณจะต้องป้อนพินพนักงานเพื่อปลดล็อกอุปกรณ์ก่อนที่จะตรวจสอบการอัปเดตซอฟต์แวร์ หากมีการอัปเดตที่พร้อมใช้งาน อุปกรณ์จะดาวน์โหลดและติดตั้งการอัปเดตโดยอัตโนมัติ คุณอาจได้รับตัวเลือกให้เลื่อนการอัปเดต แต่โดยทั่วไปแล้วขอแนะนำให้ยอมรับการอัปเดตเพื่อให้คุณใช้งานเวอร์ชันใหม่ล่าสุดอยู่เสมอ การอัปเดตบางรายการสามารถเลื่อนได้ แต่เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะมีเวอร์ชันล่าสุด คุณควรยอมรับการอัปเดตซอฟต์แวร์ทั้งหมด

หากแบตเตอรี่ของคุณต่ำเกินไป หรืออุปกรณ์ไม่สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่าย WiFi ได้ POS Go จะแสดงหน้าจอคําเตือน ปฏิบัติตามคําแนะนําบนหน้าจอและการอัปเดตจะดำเนินการต่อ

รีเซ็ต POS Go เป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน

การรีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงานและการตั้งค่าอุปกรณ์โดยสมบูรณ์อาจใช้เวลาประมาณ 30 นาทีในการดำเนินการให้เสร็จสิ้น

หากต้องการรีเซ็ต POS Go เป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์เปิดเครื่องอยู่ แล้วกดปุ่ม 3 ปุ่ม (ปุ่มเปิด/ปิด ปุ่มสแกนด้านซ้าย และปุ่มสแกนด้านขวา) บนอุปกรณ์พร้อมกันค้างไว้ประมาณ 5 วินาที กล่องโต้ตอบ "ยืนยันการรีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน" จะปรากฏขึ้น

การกดปุ่มทั้ง 3 ปุ่มค้างไว้เป็นเวลาประมาณ 14 วินาทีจะบังคับให้อุปกรณ์รีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน

หลังจากรีเซ็ตอุปกรณ์เป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงานแล้ว ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการตั้งค่าอีกครั้ง คุณจะต้องคำหนดค่าการเชื่อมต่อ WiFi ของอุปกรณ์ดังกล่าวใหม่ ดาวน์โหลดการอัปเดต และเข้าสู่ระบบร้านค้าของคุณอีกครั้ง

การแก้ไขปัญหา > ปัญหาที่ทราบ

หากคุณประสบปัญหาเกี่ยวกับอุปกรณ์ของคุณ โปรดลองปฏิบัติตามขั้นตอนการแก้ไขปัญหาต่อไปนี้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถรายงานปัญหาได้

POS Go เปิดไม่ติด

หาก POS Go ของคุณไม่ตอบสนองเมื่อกดปุ่มเปิด/ปิดเพื่อปลุกหรือเปิดใช้งานอุปกรณ์ อาจเป็นเพราะแบตเตอรี่หมดโดยสมบูรณ์เสียบอุปกรณ์ของคุณเข้ากับแหล่งจ่ายไฟเป็นเวลาสองสามชั่วโมงเพื่อชาร์จเราแนะทางให้ใช้สาย USB ที่มากับ POS Go ของคุณ หากเป็นไปได้คุณจะเห็นไฟ LED สว่างบนหน้าจอหากไฟ LED เป็นสีแดง หมายความว่าแบตเตอรี่ต่ำมากและกำลังชาร์จอยู่สีอื่นๆบ่งชี้ว่าแบตเตอรี่ไม่ต่ำจนเกินไปและกำลังชาร์จ/ชาร์จแล้วหากคุณไม่เห็นไฟ LED หลังจากเสียบปลั๊กและ POS Go ยังคงไม่ตอบสนอง ให้ลองเปลี่ยนอุปกรณ์ชาร์จไฟหากยังไม่มีการตอบสนอง ให้รายงานปัญหา เพื่อขอรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด "ไม่สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องอ่านได้"

หากคุณกดปุ่มเปิด/ปิดและล็อกอุปกรณ์ของคุณไว้ขณะรับชำระเงิน หลังจากที่คุณปลดล็อกอุปกรณ์แล้ว หน้าจอแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดว่า "ไม่สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องอ่านบัตรได้" แตะที่ กลับไปยังตัวเลือกการชำระเงิน จากนั้นเลือกวิธีการชำระเงินที่ต้องการเพื่อดำเนินการกระบวนการชำระเงินต่อไป

ป้อนพินไม่ถูกต้องในระหว่างการชำระเงิน

หากลูกค้าใช้บัตรที่ต้องป้อนพิน การป้อนพินที่ไม่ถูกต้องสาม (3) ครั้งอาจทําให้ POS Go ของคุณไม่ตอบสนอง วิธีแก้ไขปัญหาที่แนะนำคือการรีสตาร์ทอุปกรณ์ หากต้องการรีสตาร์ทอุปกรณ์ ให้กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้ 2-3 วินาที จากนั้นแตะ รีสตาร์ท หลังจากรีบูตและป้อนพินพนักงานแล้ว คุณจะสามารถดำเนินการขั้นตอนการชำระเงินต่อได้

ข้อมูลนี้ไม่ได้ครอบคลุมถึงปัญหาของฉัน

หากการรีบูตไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ โปรดลองรีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน หลังจากรีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน คุณจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการตั้งค่าอีกครั้ง

หากคุณประสบปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขด้วยการรีบูตหรือการรีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน ให้รายงานปัญหาดังกล่าว

การรายงานปัญหา

หากคุณประสบปัญหากับ POS Go ของคุณหรือพบว่าคุณต้องรีบูต/รีเซ็ตบ่อยครั้งเพื่อให้อุปกรณ์ทำงานต่อได้ คุณสามารถรายงานปัญหาดังกล่าวกับฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify ได้

เปิดเมนู POS จากนั้นแตะ ความช่วยเหลือ > รายงานจุดบกพร่องใส่รายละเอียดคร่าวๆ เกี่ยวกับปัญหา จากนั้นแตะ ส่งฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify อาจติดต่อคุณเพื่อรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม

หากคุณไม่สามารถส่งรายงานจุดบกพร่องด้วยเหตุผลใดก็ตาม หรือประสบปัญหาเร่งด่วน ให้โทรหาเราที่ 1-844-688-4796

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี