การตั้งค่าและการใช้งาน POS Go

การชาร์จ POS Go

คุณสามารถชาร์จเครื่อง POS Go ได้โดยใช้สาย USB-C ที่ให้มาพร้อมกับเครื่อง หากต้องการชาร์จเครื่องอ่านบัตร ให้เสียบหัวต่อ USB ด้านที่เล็กกว่าเข้ากับเครื่อง POS Go จากนั้นเสียบปลายด้านที่ใหญ่กว่าเข้ากับเครื่องชาร์จโทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์

POS Go จะใช้เวลา 2-3 ชั่วโมงในการชาร์จจนเต็มโดยใช้อะแดปเตอร์แปลงไฟ หลังจากชาร์จ POS Go เต็มแล้ว แบตเตอรี่ของเครื่องจะสามารถใช้สำหรับการขายสินค้าได้ทั้งวัน

ไฟ LED แสดงสถานะของ POS Go มีสถานะดังต่อไปนี้:

ไฟแสดงสถานะระดับแบตเตอรี่บน POS Go
ไฟ LED สีเขียว แบตเตอรี่เต็ม
ไฟ LED สีฟ้า (กระพริบ) กำลังชาร์จ
ไฟ LED ดับ ชาร์จแล้ว 21% - 99%
ไฟ LED สีเหลือง ชาร์จแล้ว 10% - 20%
ไฟ LED สีแดง ชาร์จแล้ว 1%-9%

เปิดและปิด POS Go

หากต้องการเปิดเครื่อง POS GO ให้กดปุ่มเปิด/ปิดแล้วปล่อย ไฟแสดงสถานะจะสว่างขึ้น

หากต้องการปิดเครื่อง POS Go ให้กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้ เมื่อได้รับการแจ้งเตือน ให้แตะ "ปิด"

ตั้งค่า POS Go

 1. ชาร์จ POS Go แล้วเปิดเครื่อง
 2. เลือกประเทศที่คุณใช้งาน POS Go
 3. เลือกเครือข่าย WiFi ป้อนรหัสผ่าน จากนั้นแตะ “เข้าร่วม” แล้วแตะ ”เชื่อมต่อ” POS Go จะตรวจสอบการและใช้งานการอัปเดตเหล่านั้นโดยอัตโนมัติ
 4. เข้าสู่ระบบ Shopify POS

ประมวลผลการขายด้วย POS Go

ขั้นตอน:

 1. เพิ่มสินค้าไปยังตะกร้าสินค้าของลูกค้า
 2. ตัวเลือกเสริม: เพิ่มลูกค้าไปยังตะกร้าสินค้า
 3. ที่หน้าจอตะกร้าสินค้า ให้แตะที่การชำระเงิน
 4. ให้ลูกค้าแตะ รูด หรือเสียบบัตรของตน
 5. เมื่อการทำธุรกรรมสำเร็จแล้ว ลูกค้าจะสามารถนำบัตรของตนออกได้
 6. เลือกว่าจะให้ใบเสร็จและวิธีการจัดส่งหรือไม่

การใช้เครื่องสแกนบาร์โค้ดที่ผสานการทำงาน

คุณสามารถสแกนสินค้า ใบเสร็จรับเงิน และบัตรของขวัญได้ด้วย POS Go หากต้องการเปิดใช้งานเครื่องสแกนบนเครื่อง ให้กดปุ่มเครื่องสแกนด้านซ้ายหรือด้านขวา

การสแกนสินค้า

กดปุ่มเครื่องสแกนด้านซ้ายหรือด้านขวาค้างไว้ จากนั้นหันเครื่องสแกนไปยังบาร์โค้ดที่คุณต้องการสแกน หลังจากที่คุณสแกนบาร์โค้ดเรียบร้อยแล้ว แอป POS จะแสดงข้อมูลสินค้าและเพิ่มสินค้าไปยังตะกร้าสินค้า

คุณสามารถสแกนสินค้ารายการเดียวกันหลายชิ้นได้โดยสแกนบาร์โค้ดเดียวหลายครั้ง หรือสแกนบาร์โค้ดครั้งเดียวแล้วปรับจำนวนด้วยตนเองโดยใช้ปุ่ม + และ -

ตรวจสอบราคาสินค้าโดยการสแกนบาร์โค้ด ตรวจสอบราคา จากนั้นแตะที่ ล้างตะกร้าสินค้า เพื่อลบสินค้าดังกล่าวออกจากตะกร้าและปิดข้อมูลสินค้า

การสแกนใบเสร็จรับเงิน

สแกนบาร์โค้ดในใบเสร็จรับเงินเพื่อเปิดหน้าจอรายละเอียดคำสั่งซื้อ นอกจากนี้ คุณยังสามารถแตะที่แถบค้นหาและสแกนใบเสร็จรับเงินเพื่อดูรายละเอียดได้

สแกนบัตรของขวัญเพื่อตรวจสอบยอดคงเหลือ

ตรวจสอบยอดคงเหลือของบัตรของขวัญโดยการสแกนบาร์โค้ดบนบัตรของขวัญ แล้วบัตรข้อมูลยอดคงเหลือจะแสดงบนหน้าจอ

ใช้บัตรของขวัญในขั้นตอนการชำระเงินโดยเลือก ตัวเลือกการชำระเงินด้วยบัตรของขวัญ และปฏิบัติตามข้อความบนหน้าจอ

การใช้เครื่องพิมพ์ Wi-Fi ร่วมกับ POS Go

โดยทั่วไปแล้วเครื่องพิมพ์ใบเสร็จจะใช้เครือข่าย Wi-Fi ที่ไม่มีการรักษาความปลอดภัยในระหว่างขั้นตอนการตั้งค่า ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย POS Go จึงไม่สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายที่ไม่มีการรักษาความปลอดภัยได้ ดังนั้นจึงไม่สามารถใช้เพื่อตั้งค่าเครื่องพิมพ์ใหม่ส่วนใหญ่ได้ อย่างไรก็ตาม POS Go สามารถใช้ Wi-Fi เพื่อตั้งค่าเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ Epson TM-m30III ซึ่งใช้เครือข่ายความปลอดภัย

POS Go สามารถเชื่อมต่อกับการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ได้โดยใช้อุปกรณ์ที่แยกต่างหาก เช่น iPad หรือแท็บเล็ต Android

ตรวจสอบรายการเครื่องพิมพ์ใบเสร็จที่รองรับที่นี่ เพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องพิมพ์ของคุณใช้ร่วมกับ POS Go ได้

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้นใช้งาน โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ติดตั้งแอป POS บนแท็บเล็ต iPad หรือ Android ของคุณแล้ว

ขั้นตอน:

 1. จากแท็บเล็ต iPad หรือ Android ในแอป POS ให้แตะ อื่นๆ > การเชื่อมต่อ
 2. แตะ “ตั้งค่าฮาร์ดแวร์” > เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ"
 3. ปฏิบัติตามการแจ้งเตือนเพื่อเลือกเครื่องพิมพ์ใบเสร็จและตั้งค่าให้เสร็จสมบูรณ์
 4. จาก POS Go ของคุณ ให้แตะ อื่นๆ > การเชื่อมต่อ โดยเครื่องพิมพ์ใบเสร็จจะแสดงว่าเชื่อมต่ออยู่และคุณสามารถพิมพ์ใบเสร็จได้ภายในเวลาสักครู่

การอัปเดตโดยอัตโนมัติของ POS Go

POS Go ต้องรีบูตโดยอัตโนมัติทุกๆ 24 ชั่วโมง เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของ PCI ขณะนี้ เวลาดังกล่าวถูกตั้งไว้ที่ 02:00 นาฬิกาตามค่าเริ่มต้น ตามเวลาท้องถิ่น

เมื่ออุปกรณ์ถูกรีบูต ไม่ว่าจะโดยอัตโนมัติหรือด้วยตนเองก็ตาม คุณจะต้องป้อนพินพนักงานเพื่อปลดล็อกอุปกรณ์ก่อนที่จะตรวจสอบการอัปเดตซอฟต์แวร์ หากมีการอัปเดตที่พร้อมใช้งาน อุปกรณ์จะดาวน์โหลดและติดตั้งการอัปเดตโดยอัตโนมัติ คุณอาจได้รับตัวเลือกให้เลื่อนการอัปเดต แต่โดยทั่วไปแล้วขอแนะนำให้ยอมรับการอัปเดตเพื่อให้คุณใช้งานเวอร์ชันใหม่ล่าสุดอยู่เสมอ การอัปเดตบางรายการสามารถเลื่อนได้ แต่เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะมีเวอร์ชันล่าสุด คุณควรยอมรับการอัปเดตซอฟต์แวร์ทั้งหมด

หากแบตเตอรี่ของคุณต่ำเกินไป หรืออุปกรณ์ไม่สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่าย WiFi ได้ POS Go จะแสดงหน้าจอคําเตือน ปฏิบัติตามคําแนะนําบนหน้าจอแล้วระบบจะดำเนินการอัปเดตต่อ

คุณสามารถตรวจสอบยืนยันเวอร์ชัน OS บน POS Go ได้ จาก POS Go ของคุณ ให้แตะ “” แล้วไปที่ “เพิ่มเติม” > “การตั้งค่า” > “การตั้งค่าอุปกรณ์” > “ระบบ” > “เกี่ยวกับ” > “เวอร์ชัน OS

รีเซ็ต POS Go เป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน

การรีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงานและการตั้งค่าอุปกรณ์โดยสมบูรณ์อาจใช้เวลาประมาณ 30 นาทีในการดำเนินการให้เสร็จสิ้น

หากต้องการรีเซ็ต POS Go เป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์เปิดเครื่องอยู่ แล้วกดปุ่ม 3 ปุ่ม (ปุ่มเปิด/ปิด ปุ่มสแกนด้านซ้าย และปุ่มสแกนด้านขวา) บนอุปกรณ์พร้อมกันค้างไว้ประมาณ 5 วินาที กล่องโต้ตอบ 'ยืนยันการรีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน' จะปรากฏขึ้น

การกดปุ่มทั้ง 3 ปุ่มค้างไว้เป็นเวลาประมาณ 14 วินาทีจะบังคับให้อุปกรณ์รีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน

หลังจากรีเซ็ตอุปกรณ์เป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงานแล้ว ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการตั้งค่าอีกครั้ง คุณจะต้องกำหนดค่าการเชื่อมต่อ WiFi, การดาวน์โหลดการอัปเดตของอุปกรณ์ดังกล่าวใหม่ แล้วจึงเข้าสู่ระบบร้านค้าของคุณอีกครั้ง

ค้นหาชื่ออุปกรณ์

คุณสามารถเปลี่ยนชื่ออุปกรณ์ได้โดยไปที่ “” แล้วไปที่ “เพิ่มเติม” > “การตั้งค่า” > “การตั้งค่าอุปกรณ์” > “ระบบ” > “ชื่ออุปกรณ์

เมื่อใช้ POS Go ในแท่นเชื่อมต่อ ระบบจะแสดงชื่ออุปกรณ์ในระหว่างกระบวนการจับคู่อุปกรณ์และบนหน้าจอสถานะการเชื่อมต่อ โดยการเปลี่ยนชื่ออุปกรณ์จะไม่ส่งผลกระทบต่อการขายบนมือถือ

การตั้งค่า Wi-Fi

คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่า Wi-Fi โดยไปที่ “” แล้วไปที่ “เพิ่มเติม” > “การตั้งค่า” > “การตั้งค่าอุปกรณ์” > “เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต

ระบบจะแสดงเครือข่ายที่ POS Go เชื่อมต่อด้วยเครื่องหมายถูกสีเขียว ระบบจะแสดงเครือข่ายที่อยู่ในช่วงด้วยเช่นกัน หากต้องการเชื่อมต่อเครือข่ายที่ไม่อยู่ในรายการ ให้แตะที่ “อื่นๆ...” POS Go จะต้องใช้การรักษาความปลอดภัย WPA2 เพื่อเชื่อมต่อเครือข่าย

แตะที่ “เรียกใช้การตรวจสอบสุขภาพ” เพื่อทดสอบการเชื่อมต่อเครือข่าย

แตะ “i” ที่อยู่ถัดจากเครือข่ายเพื่อดำเนินงานต่อไปนี้ให้เสร็จสิ้น:

 • เข้าถึงข้อมูลเครือข่าย
 • ลืมเครือข่าย
 • แก้ไขรายละเอียดเกี่ยวกับการเชื่อมต่อ เช่น ที่อยู่ IP, ซับเน็ตมาสก์ และ DNS

ปรับความสว่างหน้าจอ

คุณสามารถปรับความสว่างหน้าจอบน POS Go ได้โดยไปที่ “” แล้วไปที่ “เพิ่มเติม” > “การตั้งค่า” > “การตั้งค่าอุปกรณ์” > “หน้าจอ

ในส่วนความสว่าง คุณสามารถปรับแถบเลื่อนเพื่อกำหนดความสว่างหน้าจอได้

คุณสามารถเปิดใช้งานความสว่างอัตโนมัติเพื่อให้ POS Go สามารถปรับความสว่างหน้าจอได้โดยอัตโนมัติตามสภาพแสงสว่างแวดล้อม

แตะ “ล็อกหน้าจอ” แล้วเลือกระยะเวลาในการล็อกหน้าจอ

แตะ “โหมดสีเข้ม/สว่าง” แล้วเลือกโหมดการแสดงผลแบบ “สีเข้ม” หรือ “สีสว่าง

ปรับเสียง

POS Go จะเล่นเสียงระหว่างการดําเนินการทั่วไป เช่น การสแกนบาร์โค้ดหรือการใช้การชำระเงินด้วยการแตะ

คุณสามารถปรับระดับเสียงได้โดยไปที่ “” แล้วไปที่ “เพิ่มเติม” > “การตั้งค่า” > “การตั้งค่าอุปกรณ์” > “เสียง”ใช้แถบเลื่อนเพื่อปรับระดับเสียง การตั้งค่าแถบเลื่อนเป็นศูนย์จะเป็นการปิดเสียง

ปรับฟังก์ชันการเข้าถึง

POS Go มีฟังก์ชันที่ใช้งานได้โดยไปที่ “” แล้วไปที่ “เพิ่มเติม” > “การตั้งค่า” > “การตั้งค่าอุปกรณ์” > “การเข้าถึง

ฟังก์ชันการเข้าถึงที่ใช้งานได้มีดังต่อไปนี้:

 • แปลงข้อความเป็นเสียง
 • การขยายหน้าจอ
 • การปรับแก้สี

แปลงข้อความเป็นเสียง

แตะ “เครื่องอ่านหน้าจอ” แล้วสลับ “เปิดใช้งานเครื่องอ่านหน้าจอเมื่อเสียบหูฟัง” เพื่อเปิดใช้งานเครื่องอ่านหน้าจอ

เมื่อเสียบหูฟังเข้ากับ POS Go อุปกรณ์จะพูดเนื้อหาบนหน้าจอผ่านหูฟัง ซึ่งคุณสามารถวาดรูปตัว L บนหน้าจอสัมผัสเพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าแปลงข้อความเป็นเสียง เช่น ระดับเสียง ความเร็วในการพูด และเปิดใช้งานฟีเจอร์หน้าจอความเป็นส่วนตัว ซึ่งจะเป็นการลบภาพหน้าจอพร้อมกับการอนุญาตการนำทางตามปกติ

คุณสามารถหูฟังออกได้หากไม่ต้องการให้อุปกรณ์ส่งเสียง

การขยายหน้าจอ

เมื่อคุณเปิดใช้งานการขยายหน้าจอสำหรับ POS Go คุณจะสามารถทํางานต่อไปนี้เพื่อปรับการขยายหน้าจอได้:

 • แตะที่หน้าจอสามครั้งเพื่อขยาย จากนั้นแตะหน้าจออีกครั้งสามครั้งจะเป็นการแสดงหน้าจอเป็นมุมมองปกติ
 • ใช้สองนิ้วลากเพื่อเลื่อนดู
 • ใช้สองนิ้วเพื่อปรับขยาย

คุณไม่สามารถขยายคีย์บอร์ดเสมือนด้วยฟังก์ชันนี้ได้

การปรับแก้สี

คุณสามารถปรับวิธีการแสดงสีบน POS Go ได้โดยการเปิดใช้งานตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งหรือทั้งสองตัวเลือกต่อไปนี้:

 • กลับสี: เลือกตัวเลือกนี้เพื่อให้หน้าจอแสดงด้วยสีที่กลับกันจากการแสดงผลปกติ
 • ตัวกรองสี: เลือกตัวเลือกนี้เพื่อปรับการแสดงผลเพื่อไม่ให้แสดงสีบางสี

การแก้ไขปัญหา

หากคุณประสบปัญหาเกี่ยวกับอุปกรณ์ของคุณ โปรดลองปฏิบัติตามขั้นตอนการแก้ไขปัญหาต่อไปนี้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถรายงานปัญหาได้

POS Go เปิดไม่ติด

หาก POS Go ของคุณไม่ตอบสนองเมื่อกดปุ่มเปิด/ปิดเพื่อปลุกหรือเปิดใช้งานอุปกรณ์ อาจเป็นเพราะแบตเตอรี่หมดโดยสมบูรณ์เสียบอุปกรณ์ของคุณเข้ากับแหล่งจ่ายไฟเป็นเวลาสองสามชั่วโมงเพื่อชาร์จใช้สายเคเบิล USB ที่มากับ POS Go ของคุณเมื่อเป็นไปได้ไฟ LED แสดงสถานะการชาร์จจะสว่างขึ้นเหนือหน้าจอเมื่อไฟ LED เป็นสีแดง หมายความว่าแบตเตอรี่ต่ำมากและอุปกรณ์กำลังชาร์จอยู่สีอื่นๆหมายความว่าแบตเตอรี่ไม่ต่ำมากและอุปกรณ์กำลังชาร์จอยู่ หรือชาร์จแบตเตอรี่เต็มแล้วหากไฟ LED ไม่สว่างหลังจากเสียบปลั๊กและ POS Go ยังคงไม่ตอบสนอง ให้ลองเปลี่ยนอุปกรณ์ชาร์จไฟหากยังไม่มีการตอบสนอง ให้รายงานปัญหา เพื่อขอรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด "ไม่สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องอ่านได้"

หากคุณกดปุ่มเปิด/ปิดและล็อกอุปกรณ์ของคุณไว้ในระหว่างการชำระเงิน หลังจากที่คุณปลดล็อกอุปกรณ์แล้ว หน้าจอแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดว่า "ไม่สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องอ่านบัตรได้" แตะที่กลับไปยังตัวเลือกการชำระเงิน จากนั้นเลือกวิธีการชำระเงินที่ต้องการเพื่อดำเนินการกระบวนการชำระเงินต่อไป

ป้อนพินไม่ถูกต้องในระหว่างการชำระเงิน

หากลูกค้าใช้บัตรที่ต้องป้อนพิน การป้อนพินที่ไม่ถูกต้อง 3 ครั้งอาจทําให้ POS Go ของคุณไม่ตอบสนอง วิธีแก้ไขปัญหาที่แนะนำคือการรีสตาร์ทอุปกรณ์ หากต้องการรีสตาร์ทอุปกรณ์ ให้กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้ 2-3 วินาที จากนั้นแตะ รีสตาร์ท หลังจากรีบูตและป้อนพินพนักงานแล้ว คุณจะสามารถดำเนินการขั้นตอนการชำระเงินต่อได้

ปัญหาในการเชื่อมต่อกับ POS Go

คุณสามารถตรวจสอบสถานะการเชื่อมต่อของ POS Go กับฮาร์ดแวร์การค้าปลีก, บัญชีผู้ใช้ Shopify, บลูทูธและ WiFi ได้ในอุปกรณ์โดยไปที่ จากนั้น อื่นๆ > การตั้งค่าการเชื่อมต่อ

หากคุณได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงในส่วนผู้ดูแล Shopify ซึ่งไม่แสดงใน POS คุณก็สามารถซิงค์ POS กับผู้ดูแลระบบของคุณด้วยตนเองเพื่อลองแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้

ขั้นตอน:

 1. แตะที่ เพิ่มเติม เพื่อเปิดเมนู POS จากนั้นแตะที่ “การเชื่อมต่อ
 2. แตะที่ “การซิงค์ข้อมูล” หน้าจอนี้จะแสดงสถานะการซิงค์ของข้อมูลร้านค้าดังต่อไปนี้:

  • อุปกรณ์
  • ตำแหน่งที่ตั้ง
  • สินค้าและสินค้าคงคลัง
  • พนักงาน
  • การตั้งค่าร้านค้า
 3. ให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้โดยขึ้นอยู่กับสถานะการซิงค์ที่แสดง:

  • หากต้องการซิงค์ข้อมูลทั้งหมด ให้แตะ “รีเฟรชทั้งหมด
  • หากต้องการซิงค์ข้อมูลร้านค้าบางรายการ ให้แตะ “รีเฟรช” ใต้ข้อมูลร้านค้าที่คุณต้องการซิงค์อีกครั้งด้วยตนเอง

เคล็ดลับการแก้ไขปัญหาเพิ่มเติมก่อนส่งรายงานไปยังฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify

 • ห้ามเป่าลมช่องใส่ชิปโดยเด็ดขาด เนื่องจากอนุภาคน้ำลายสามารถกัดกร่อนส่วนเชื่อมต่อของชิปได้
 • ห้ามใช้สิ่งที่มีสารยึดติด เช่น กระดาษโน๊ตแบบมีกาวหรือเทป เนื่องจากอาจทิ้งคราบและกักเก็บสิ่งสกปรก
 • ใช้สเปรย์ลมกำจัดฝุ่นในการทำความสะอาดสิ่งสกปรกออกจากช่องใส่ชิป
 • ใช้ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์และสำลีก้านชนิดบางค่อยๆ เช็ดส่วนเชื่อมต่อในช่องใส่ชิป

ข้อมูลนี้ไม่ได้ครอบคลุมถึงปัญหาของฉัน

หากการรีบูตไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ โปรดลองรีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน หลังจากรีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน คุณจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการตั้งค่าอีกครั้ง

หากคุณประสบปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขด้วยการรีบูตหรือการรีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน ให้รายงานปัญหาดังกล่าว

การรายงานปัญหา

หากคุณประสบปัญหากับ POS Go ของคุณหรือพบว่าคุณต้องรีบูต/รีเซ็ตบ่อยครั้งเพื่อให้อุปกรณ์ทำงานต่อได้ คุณสามารถรายงานปัญหาดังกล่าวกับฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify ได้

ขั้นตอน:

 1. แตะ อื่นๆ เพื่อเปิดเมนู POS จากนั้นแตะ ความช่วยเหลือ > รายงานจุดบกพร่อง
 2. ใส่รายละเอียดคร่าวๆ เกี่ยวกับปัญหา จากนั้นแตะ ส่งฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify อาจติดต่อคุณเพื่อรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม

หากคุณไม่สามารถส่งรายงานจุดบกพร่องด้วยเหตุผลใดก็ตาม หรือประสบปัญหาเร่งด่วน ให้แตะ จากนั้น เพิ่มเติม > ความช่วยเหลือ > ติดต่อฝ่ายช่วยเหลือ Shopify บน POS Go ของคุณ

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี