Konfigurowanie i korzystanie z POS Go

Ładowanie urządzenia POS Go

POS Go możesz ładować za pomocą dołączonego kabla USB-C. Aby naładować czytnik, należy podłączyć małą końcówkę złącza USB do POS Go, a następnie dużą końcówkę do ładowarki telefonu lub komputera.

Pełne ładowanie urządzenia POS Go za pomocą ładowarki sieciowej trwa 2-3 godziny. Po pełnym naładowaniu POS Go jego bateria powinna wystarczyć na cały dzień sprzedaży.

Dioda wskaźnika zasilania urządzenia POS Go ma następujące statusy:

Kontrolki stanu naładowania baterii w urządzeniu POS Go
Zielona dioda LED Maksymalny poziom naładowania
Niebieska dioda LED (pulsująca) Ładowanie
Dioda LED wyłączona poziom naładowania 21% - 99%
Żółta dioda LED poziom naładowania 20%- 10%
Czerwona dioda LED poziom naładowania 1% - 9%

Włącz i wyłącz urządzenie POS Go

Aby włączyć POS Go, naciśnij i zwolnij przycisk zasilania. Kontrolka statusu włączy się.

Aby wyłączyć POS Go, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania. Po wyświetleniu monitu naciśnij przycisk Wyłącz.

Skonfiguruj urządzenie POS Go

 1. Naładuj urządzenie POS Go, a następnie je włącz.
 2. Wybierz kraj, w którym korzystasz z urządzenia POS Go.
 3. Wybierz sieć Wi-Fi. Wprowadź hasło, naciśnij opcję Dołącz, a następnie Połącz. POS Go automatycznie sprawdza, czy dostępne są aktualizacje i je wprowadza.
 4. Zaloguj się do Shopify POS.

Przetwarzanie sprzedaży za pomocą urządzenia POS Go

Kroki:

 1. Dodaj produkty do koszyka klienta.
 2. Opcjonalnie: Dodaj klienta do koszyka.
 3. Na ekranie Koszyk naciśnij opcję Realizacja zakupu.
 4. Wezwij klienta do zbliżenia, przeciągnięcia lub włożenia karty.
 5. Gdy transakcja zostanie zrealizowana, klient będzie mógł wyjąć kartę.
 6. Zdecyduj, czy wydać paragon i określić metodę dostarczenia.

Korzystanie ze zintegrowanego skanera kodów kreskowych

Za pomocą urządzenia POS Go możesz skanować produkty, paragony do zamówień i karty prezentowe. Aby aktywować wbudowany skaner, naciśnij lewy lub prawy przycisk skanera.

Skanowanie produktów

Naciśnij i przytrzymaj lewy lub prawy przycisk skanera na urządzeniu, a następnie skieruj czytnik na kod kreskowy, który chcesz zeskanować. Po pomyślnym zeskanowaniu kodu kreskowego aplikacja POS wyświetli informacje o produkcie i doda pozycję do koszyka.

Możesz zeskanować wiele sztuk tego samego towaru, skanując wielokrotnie jeden kod kreskowy lub skanując kod kreskowy jeden raz i ręcznie określając ilość za pomocą przycisków + i -.

Aby sprawdzić cenę pozycji, zeskanuj kod kreskowy, wyświetl cenę, a następnie naciśnij opcję Wyczyść koszyk, aby usunąć pozycję z koszyka i odrzucić informacje o produkcie.

Skanowanie paragonu do zamówienia

Zeskanuj kod kreskowy na paragonie do zamówienia, aby wprowadzić ekran szczegółów zamówienia. Możesz także nacisnąć pasek wyszukiwania i zeskanować paragon do zamówienia, aby wyświetlić szczegóły.

Zeskanuj kartę prezentową, aby sprawdzić saldo

Sprawdź saldo karty prezentowej, skanując kod kreskowy karty prezentowej. Na ekranie wyświetli się wysokość salda.

Aby użyć karty prezentowej podczas realizacji zakupu, wybierz opcję płatności Karta prezentowa i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Korzystanie z drukarki Wi-Fi z urządzeniem POS Go

Drukarki paragonów generalnie używają niezabezpieczonych sieci Wi-Fi podczas procesu konfiguracji. Ze względów bezpieczeństwa urządzenie POS Go nie może łączyć się z niezabezpieczoną siecią, a zatem nie może być używane do konfigurowania większości nowych drukarek. POS Go może jednak używać Wi-Fi do konfigurowania drukarki paragonów Epson POS-m30III, która korzysta z zabezpieczonej sieci.

POS Go można podłączyć do drukarki skonfigurowanej za pomocą oddzielnego urządzenia, np. iPada lub tabletu z systemem Android.

Przejrzyj listę obsługiwanych drukarek paragonów tutaj, aby upewnić się, że Twoja drukarka jest kompatybilna z POS Go.

Przed rozpoczęciem upewnij się, że masz zainstalowaną aplikację POS na iPadzie lub tablecie z systemem Android.

Kroki:

 1. W aplikacji POS na iPadzie lub tablecie z systemem Android naciśnij Więcej > Łączność.
 2. Naciśnij opcję Skonfiguruj sprzęt > Drukarka paragonów.
 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby wybrać drukarkę paragonów i zakończyć konfigurowanie.
 4. W aplikacji POS Go naciśnij Więcej > Łączność. W ciągu kilku minut drukarka paragonów wyświetli się jako podłączona i możesz drukować paragony.

Automatyczne aktualizacje dla urządzenia POS Go

Zgodnie z wymaganiami PCI co 24 godziny automatycznie wykonywany jest ponowny rozruch urządzenia POS Go. Obecnie domyślnie ustawiona godzina ponownego uruchomienia to 2:00 czasu lokalnego.

Gdy urządzenie zostanie ponownie uruchomione (automatycznie lub ręcznie), musisz wprowadzić kod PIN pracownika. Po odblokowaniu urządzenie sprawdzi, czy dostępne są aktualizacje oprogramowania. Jeśli tak, urządzenie automatycznie pobierze i zainstaluje aktualizacje. Może istnieć opcja odłożenia aktualizacji, ale zasadniczo zaleca się zaakceptowanie aktualizacji, tak aby zawsze korzystać z najnowszej wersji. Niektóre aktualizacje można odłożyć, ale warto zaakceptować wszystkie aktualizacje oprogramowania, aby mieć pewność, że zainstalowano najnowszą wersję.

Jeśli poziom naładowania baterii jest zbyt niski lub urządzenie nie może połączyć się z siecią Wi-Fi, na ekranie POS Go wyświetli się ostrzeżenie. Aby kontynuować aktualizację postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlonymi na ekranie.

Możesz zweryfikować swoją wersję systemu operacyjnego w POS Go. W POS Go naciśnij Więcej > Ustawienia > Ustawienia urządzenia > System > Informacje > Wersja systemu operacyjnego.

Przywracanie ustawień fabrycznych urządzenia POS Go

Przywrócenie wszystkich ustawień fabrycznych i pełna konfiguracja urządzenia może potrwać około 30 minut.

Aby zresetować urządzenie POS Go do ustawień fabrycznych, upewnij się, że urządzenie jest włączone, a następnie naciśnij wszystkie 3 przyciski (zasilania, lewy i prawy przycisk skanera) na urządzeniu naraz i przytrzymaj je przez około 5 sekund. Pojawi się okno dialogowe „Potwierdź przywrócenie ustawień fabrycznych”.

Przytrzymanie wszystkich 3 przycisków przez około 14 sekund wymusi przywrócenie ustawień fabrycznych urządzenia.

Po przywróceniu ustawień fabrycznych urządzenia skonfiguruj ponownie proces. Musisz ponownie skonfigurować połączenie Wi-Fi urządzenia, pobrać aktualizacje i ponownie zalogować się do sklepu.

Znajdź nazwę urządzenia

Możesz zmienić nazwę urządzenia, przechodząc do opcji: Więcej > Ustawienia > Ustawienia urządzenia > System > Nazwa urządzenia.

Podczas korzystania z POS Go w stacji dokującej nazwa urządzenia jest wyświetlana podczas procesu parowania oraz na ekranach statusu połączenia. Zmiana nazwy urządzenia nie ma wpływu na sprzedaż na urządzeniach mobilnych.

Ustawienia Wi-Fi

Możesz zmienić ustawienia Wi-Fi, przechodząc do opcji: Więcej > Ustawienia > Ustawienia urządzenia > Sieć i Internet.

Sieć, do której podłączony jest POS Go, jest oznaczona zielonym znacznikiem wyboru. Wyświetlane są także sieci znajdujące się w zasięgu. Aby połączyć się z siecią niewymienioną na liście, naciśnij opcję Inne.... Aby połączyć się z siecią, urządzenie POS Go wymaga zabezpieczeń WPA2.

Naciśnij opcję Run health check (Uruchom kontrolę stanu), aby przetestować połączenie z siecią

Naciśnij i obok sieci, aby wykonać poniższe zadania:

 • uzyskaj dostęp do informacji o sieci
 • zapomnij sieć
 • edytuj szczegóły dotyczące połączenia, takie jak adres IP, maska podsieci i DNS

Reguluj jasność ekranu

Możesz dostosować jasność ekranu na urządzeniu POS Go, przechodząc do opcji: Więcej > Ustawienia > Ustawienia urządzenia > Wyświetl.

W sekcji Jasność możesz regulować suwak, aby ustawić jasność ekranu.

Możesz aktywować opcję Automatyczna jasność, aby urządzenie POS Go automatycznie dostosowywało jasność ekranu w zależności od warunków oświetlenia otoczenia.

Naciśnij opcję Blokada ekranu i wybierz czas, przez jaki wyświetlacz ma być blokowany.

Naciśnij Tryb ciemny/jasny i wybierz tryb wyświetlania Ciemny lub Jasny.

Reguluj dźwięk

POS Go odtwarza dźwięki podczas typowych operacji, takich jak skanowanie kodów kreskowych lub korzystanie ze zbliżeniowej metody płatności.

Głośność tych dźwięków można regulować, przechodząc do opcji: Więcej > Ustawienia > Ustawienia urządzenia > Dźwięk. Użyj suwaka, aby regulować głośność. Ustawienie suwaka na zero spowoduje wyłączenie dźwięku.

Dostosuj funkcje dostępności

POS Go posiada funkcje dostępności, z których można korzystać, przechodząc do opcji: Więcej > Ustawienia > Ustawienia urządzenia > Dostępność.

Dostępne są następujące funkcje dostępności:

 • Przetwarzanie tekstu na mowę
 • Powiększenie ekranu
 • Korekta koloru

Przetwarzanie tekstu na mowę

Naciśnij Czytnik ekranu i przełącz opcję Aktywuj czytnik ekranu, gdy słuchawki są podłączone, aby aktywować czytnik ekranu.

Gdy słuchawki są podłączone do urządzenia POS Go, urządzenie odczytuje do słuchawek treść ekranu. Możesz wykonać gest L na ekranie dotykowym, aby zmienić ustawienia zamiany tekstu na mowę, takie jak głośność i szybkość mówienia, a także aktywować funkcję prywatności ekranu, która usuwa elementy wizualne z ekranu, jednocześnie umożliwiając normalną nawigację.

Aby urządzenie przestało mówić, możesz odłączyć słuchawki.

Powiększenie ekranu

Gdy aktywujesz Powiększenie ekranu dla POS Go, możesz wykonać poniższe czynności, aby dostosować powiększenie ekranu:

 • naciśnij ekran trzykrotnie, aby powiększyć, a następnie ponownie naciśnij ekran trzykrotnie, aby powrócić do normalnego widoku
 • przeciągnij dwoma palcami, aby przewinąć
 • rozsuń/zsuń dwa palce, aby wyregulować powiększenie

Za pomocą tej funkcji nie można powiększać wirtualnej klawiatury.

Korekta koloru

Sposób wyświetlania kolorów w POS Go można dostosować, aktywując jedną lub obie z poniższych opcji:

 • Odwróć kolory: Wybierz tę opcję, aby ekran był wyświetlany z odwróconymi kolorami w stosunku do normalnego ekranu.
 • Filtr kolorów: Wybierz tę opcję, aby dostosować wyświetlacz tak, aby nie pojawiały się na nim niektóre kolory.

Rozwiązywanie problemów

W przypadku problemów z urządzeniem spróbuj wykonać poniższe kroki. Możesz również zgłosić problem.

Urządzenie POS Go nie chce się włączyć

Jeśli urządzenie POS Go nie reaguje na naciśnięcie przycisku zasilania, prawdopodobnie bateria jest całkowicie rozładowana. Podłącz urządzenie do źródła zasilania na kilka godzin, aby je naładować. Jeśli to możliwe, użyj przewodu USB, który jest podłączony do POS Go. Tuż nad ekranem świeci się dioda LED wskazująca poziom naładowania. Gdy dioda LED jest czerwona, poziom naładowania baterii jest bardzo niski i trwa ładowanie urządzenia. Inne kolory wskazują, że poziom naładowania baterii nie jest krytycznie niski, a urządzenie ładuje się lub jest całkowicie naładowane. Jeśli dioda LED nie zaświeci się po podłączeniu ładowarki i urządzenie POS Go nadal nie reaguje, spróbuj użyć innej ładowarki. Jeśli nadal nie ma żadnej reakcji, zgłoś problem, aby uzyskać pomoc.

Komunikat o błędzie „Nie można połączyć się z czytnikiem”

Jeśli naciśniesz przycisk zasilania i zablokujesz urządzenie podczas płatności, po odblokowaniu urządzenia pojawi się ekran błędu z komunikatem „Nie można połączyć się z czytnikiem”. Naciśnij przycisk Powrót do opcji płatności, a następnie wybierz żądaną metodę płatności, aby wznowić proces płatności.

Nieprawidłowy kod PIN przy płatności

Jeśli klient używa karty, która wymaga podania kodu PIN, trzykrotne wprowadzenie nieprawidłowego kodu PIN może spowodować, że urządzenie POS Go przestanie reagować. W takim przypadku zaleca się ponowne uruchomienie urządzenia. Aby zrestartować urządzenie, przytrzymaj przycisk zasilania przez 2-3 sekundy, a następnie naciśnij opcję Zrestartuj. Po ponownym uruchomieniu i wprowadzeniu kodu PIN pracownika realizacja zakupu powinna być znowu możliwa.

Problemy z połączeniem z POS Go

Status połączenia POS Go ze sprzętem do sprzedaży detalicznej, kontem Shopify, Bluetooth i Wi-Fi można sprawdzić w ustawieniach Więcej > Połączenie.

Jeśli w panelu administracyjnym Shopify wprowadzisz zmianę, która nie jest wyświetlana w POS, możesz ręcznie zsynchronizować POS z panelem administracyjnym, aby rozwiązać problem.

Kroki:

 1. Naciśnij Więcej, aby otworzyć menu POS, a następnie naciśnij opcję Łączność.
 2. Naciśnij opcję Synchronizacja danych. Na tym ekranie wyświetlany jest status synchronizacji dla następujących danych sklepu:

  • Urządzenie
  • Lokalizacje
  • Produkty i zapasy
  • Pracownicy
  • Ustawienia sklepu
 3. W zależności od wyświetlanego statusu synchronizacji wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zsynchronizować wszystkie dane, naciśnij opcję Odśwież wszystko.
  • Aby zsynchronizować określone dane sklepu, naciśnij opcję Odśwież pod danymi sklepu, które chcesz ręcznie ponownie zsynchronizować.

Dalsze wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów przed wysłaniem raportu do Pomocy technicznej Shopify

 • Nigdy nie dmuchaj do slotu na chipie, ponieważ cząsteczki śliny mogą skorodować styki chipa.
 • Nie używaj naklejek, takich jak karteczki samoprzylepnych lub taśma, ponieważ mogą pozostawić resztki, które zbierają zanieczyszczenia.
 • Użyj puszki ze sprężonym powietrzem, aby wydmuchać wszelkie zanieczyszczenia znajdujące się wewnątrz slotu na chipie.
 • Użyj alkoholu izopropylowego i cienkich wacików bawełnianych, aby delikatnie wyczyścić styki w slocie na chipie.

Mój problem nie został tutaj opisany

Jeśli ponowne uruchomienie nie rozwiąże problemu, spróbuj przywrócić ustawienia fabryczne. Po przywróceniu ustawień fabrycznych musisz ponownie skonfigurować proces.

Jeśli problem nie został rozwiązany po zresetowaniu urządzenia lub przywróceniu ustawień fabrycznych, zgłoś problem.

Raportowanie problemów

Jeśli masz problem z POS Go lub zauważysz, że musisz często ponownie uruchamiać/resetować urządzenie, aby przywrócić możliwość korzystania z niego, możesz zgłosić problem do pomocy technicznej Shopify.

Kroki:

 1. Naciśnij Więcej, aby otworzyć menu POS, a następnie naciśnij opcję Pomoc techniczna Zgłoś błąd.
 2. Dołącz krótki opis problemu, a następnie naciśnij opcję Wyślij. Pomoc techniczna Shopify może skontaktować się z Tobą w celu uzyskania dodatkowych informacji.

Jeśli nie możesz wysłać raportu o błędach z jakiegokolwiek powodu lub masz pilny problem, naciśnij opcje: Więcej > Pomoc techniczna > Skontaktuj się z Pomocą techniczną na swoim urządzeniu POS Go.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo