Przetwarzanie transakcji testowej za pomocą Shopify POS

Po skonfigurowaniu sprzętu, metod płatności i produktów możesz przeprowadzić transakcję testową.

Przetworzenie transakcji testowej pozwoli Ci upewnić się, że jesteś gotowy(-a) na przyjmowanie płatności od swoich klientów.

Przed przetworzeniem transakcji testowej wykonaj następujące czynności:

  • Aktywuj płatności gotówkowe: Możesz przetwarzać różne typy płatności za pomocą aplikacji Shopify POS. Do celów testowych użyj płatności gotówkowej.

  • Włącz śledzenie gotówki i rozpocznij nową sesję: Sesje śledzenia gotówki są używane do regularnego bilansowania szuflady kasowej i rozliczania pracowników z przyjętych przez nich pieniędzy. Rozpoczętą nową sesję dla transakcji testowej możesz zachować oddzielnie na potrzeby swojej osobistej dokumentacji.

  • Utwórz klienta testowego: Możesz tworzyć profile dla swoich klientów, aby zapisać ich nazwiska i dane kontaktowe. Rejestrowanie danych kontaktowych klientów jest szczególnie przydatne przy wysyłaniu paragonów pocztą elektroniczną oraz przy poszerzaniu bazy klientów w kampaniach e-mail marketingowych. Utwórz dla celów testowych klienta z adresem e-mail, do którego masz dostęp.

  • Dostosuj paragony: Możesz dostosować informacje, które pojawiają się na paragonach Twojego sklepu.

Przetwarzanie transakcji testowej

  1. Dodaj produkt do koszyka. Aby dodać produkt do koszyka, naciśnij > Produkty i wybierz produkt z listy. Jeśli produkt ma warianty, wybierz wariant. Jeśli w swoim sklepie używasz kodów kreskowych, możesz również zeskanować kod kreskowy produktu.

  2. Aby dodać klienta do zamówienia, naciśnij kafelek inteligentnej siatki Dodaj klienta i wybierz klienta testowego.

  3. Naciśnij opcje: Realizacja zakupu > Gotówka > Dokładna reszta.

  4. Naciśnij opcję Paragon w e-mailu, Paragon w SMS-ie lub Drukuj paragon.

  5. Naciśnij opcję Uwaga dotycząca zamówienia i wprowadź Transakcję testową w polu na potrzeby swojej dokumentacji osobistej.

  6. Naciśnij Gotowe.

Możesz wyświetlić zamówienie testowe na stronie zamówienia, naciskając Zamówienia, a następnie wybierając zamówienie. Jeśli chcesz przetestować inne ustawienia możesz przetworzyć dodatkowe transakcje testowe.

Po zakończeniu przetwarzania transakcji testowych możesz zamknąć sesję śledzenia.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo