การประมวลผลธุรกรรมสำหรับทดสอบด้วย Shopify POS

หลังจากที่คุณตั้งค่าฮาร์ดแวร์ วิธีการชำระเงิน และสินค้าของร้านค้าแล้ว คุณก็พร้อมที่จะประมวลผลธุรกรรมสำหรับทดสอบ

การประมวลธุรกรรมสำหรับทดสอบจะช่วยให้มั่นใจได้ว่าคุณพร้อมที่จะรับการชำระเงินจากลูกค้าแล้ว

ก่อนที่คุณจะประมวลผลธุรกรรมสำหรับทดสอบ โปรดดำเนินการต่อไปนี้:

  • เปิดใช้งานการชำระเงินด้วยเงินสด: คุณสามารถใช้ Shopify POS ในการประมวลผลการชำระเงินประเภทต่างๆ ได้ โดยให้ใช้การชำระเงินด้วยเงินสดเพื่อการทดสอบ

  • เปิดใช้การติดตามเงินสดและเริ่มเซสชันใหม่: ระบบจะใช้เซสชันการติดตามเงินสดเพื่อตรวจสอบจำนวนเงินในลิ้นชักเก็บเงินของคุณเป็นประจำและมอบหมายพนักงานให้รับผิดชอบต่อจำนวนเงินที่ตนดูแล เมื่อเริ่มเซสชันใหม่เพื่อทดสอบธุรกรรม คุณสามารถเก็บข้อมูลธุรกรรมดังกล่าวแยกไว้เป็นบันทึกหลักฐานของคุณเองได้

  • สร้างลูกค้าทดสอบ: คุณสามารถสร้างโปรไฟล์สำหรับลูกค้าเพื่อบันทึกชื่อและรายละเอียดการติดต่อของพวกเขาได้ การบันทึกรายละเอียดการติดต่อของลูกค้าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการส่งใบเสร็จทางอีเมล รวมถึงการขยายฐานลูกค้าของคุณสำหรับแคมเปญการตลาดผ่านอีเมล ทั้งนี้ ให้สร้างลูกค้าด้วยอีเมลที่คุณมีสิทธิ์เข้าถึงเพื่อการทดสอบ

  • ปรับแต่งใบเสร็จ: คุณสามารถปรับแต่งข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในใบเสร็จของร้านค้าคุณได้

การประมวลผลธุรกรรมสำหรับทดสอบ

  1. เพิ่มสินค้าลงในตะกร้าสินค้า หากต้องการเพิ่มสินค้าลงในตะกร้าสินค้า ให้แตะ > สินค้า แล้วเลือกสินค้าจากรายการ หากสินค้าของคุณมีตัวเลือกสินค้า ให้เลือกตัวเลือกสินค้า หากคุณใช้บาร์โค้ดในร้านค้าของคุณ คุณก็สามารถสแกนบาร์โค้ดของสินค้าได้เช่นกัน

  2. หากต้องการเพิ่มลูกค้าไปยังคำสั่งซื้อ ให้แตะที่ไทล์สมาร์ทกริดเพิ่มลูกค้า” แล้วเลือกลูกค้าที่คุณจะทดสอบ

  3. แตะ การชำระเงิน > เงินสด > จำนวนเงินทอนที่แน่นอน

  4. แตะ “ส่งใบเสร็จทางอีเมล” “ส่งใบเสร็จทางข้อความ” หรือ “พิมพ์ใบเสร็จ

  5. แตะ “หมายเหตุคำสั่งซื้อ” แล้วป้อนข้อความว่าธุรกรรมสำหรับทดสอบลงในช่องเพื่อเก็บไว้เป็นบันทึกหลักฐานของคุณ

  6. แตะที่ เสร็จสิ้น

คุณสามารถดูคำสั่งซื้อสำหรับทดสอบได้ในหน้าการสั่งซื้อ โดยแตะที่ จากนั้นแตะ “คำสั่งซื้อ” แล้วจึงเลือกคำสั่งซื้อ ทั้งนี้ คุณสามารถประมวลผลธุรกรรมสำหรับทดสอบเพิ่มเติมได้หากต้องการทดสอบการตั้งค่าอื่นๆ

เมื่อคุณประมวลผลธุรกรรมสำหรับทดสอบเสร็จสิ้นแล้ว คุณสามารถปิดเซสชันการติดตามได้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี