การติดตามเงินสด

เซสชันการติดตามคือระยะเวลาที่มีการทำธุรกรรมในร้านค้าของคุณ โดยคุณสามารถใช้เซสชันการติดตามเพื่อตรวจสอบจำนวนเงินในลิ้นชักเก็บเงินของคุณเป็นประจำและมอบหมายพนักงานให้รับผิดชอบต่อจำนวนเงินที่ตนดูแล

อุปกรณ์ Shopify POS แต่ละเครื่องจะแสดงเฉพาะเซสชันการติดตามในอุปกรณ์นั้นๆ หากคุณลบและติดตั้งแอป Shopify POS อีกครั้ง คุณจะสูญเสียข้อมูลเซสชันการติดตามของอุปกรณ์ที่บันทึกไว้

หน้าจอเครื่องบันทึก

หน้าจอเครื่องบันทึกจะเปิดโอกาสให้คุณสร้างและตรวจสอบเซสชันการติดตามสำหรับร้านค้าของตัวเองได้ โดยสามารถควบคุมดูแลธุรกรรมเงินสดรายวัน รวมทั้งการปรับเปลี่ยนที่พนักงานเป็นผู้ดำเนินการ

หลังจากที่เริ่มเซสชันการติดตามแล้ว คุณยังสามารถควบคุมดูแลยอดขายที่มาจากประเภทการชำระเงินอื่นๆ อย่างเช่นบัตรเครดิตได้

หมายเหตุ: ไม่รู้จัก Shopify POS ใช่หรือไม่ คุณอาจกำลังใช้ Shopify POS Classic

การเปิดใช้งานเซสชันการติดตาม

 1. ใน Shopify POS ให้แตะที่ > การตั้งค่า > การตั้งค่าการชำระเงิน

 2. แตะที่ เงินสด

 3. แตะที่ปุ่มเปิดปิดเพื่อเปิดหรือปิดใช้งาน การติดตามเงินสด

เริ่มเซสชันการติดตามใหม่

คุณสามารถสร้างเซสชันการติดตาม Shopify POS ผ่านวิธีใดก็ได้จากสองวิธีดังต่อไปนี้:

 • ดำเนินการด้วยตนเอง หากคุณต้องการระบุเงินสดตั้งต้นสำหรับเซสชันการติดตาม

 • ดำเนินการอัตโนมัติ หากคุณต้องการให้ Shopify ใช้ยอดเงินสดรวมในลิ้นชักเก็บเงินตามจำนวนที่ต้องการเป็นเงินทอนสำหรับช่วงดำเนินธุรกรรมครั้งถัดไป

การเปิดเซสชันการติดตามด้วยตนเอง

หากคุณสร้างเซสชันการติดตามใหม่ด้วยตนเอง คุณสามารถป้อนค่าสำหรับเงินสดย่อยของคุณได้ เงินสดย่อยคือจำนวนเงินตั้งต้นที่ให้ไว้ในเครื่องบันทึกเงินสดเพื่อให้พนักงานใช้ทอนสำหรับการชำระเงินด้วยเงินสด

ขั้นตอน:

 1. จาก Shopify POS ให้แตะ > ลงทะเบียน

 2. แตะที่ เริ่มเซสชันการติดตาม แล้วกล่องโต้ตอบ เริ่มเซสชันการติดตาม จะเปิดขึ้นมา

 3. ป้อนเงินสดย่อยหรือจำนวนเงินตั้งต้น

 4. ตัวเลือกเสริม: ป้อนหมายเหตุ

 5. แตะที่ ยืนยัน เซสชันการติดตามจะยังคงเปิดทำงานอยู่จนกว่าคุณจะปิดด้วยตนเอง

การเปิดเซสชันการติดตามโดยอัตโนมัติ

ในกรณีที่คุณได้ปิดเซสชันการติดตามไป แต่ไม่ได้เปิดเซสชันขึ้นมาใหม่ก่อนประมวลผลคำสั่งซื้อถัดไป Shopify ก็จะเปิดเซสชันการติดตามใหม่โดยอัตโนมัติ

ระบบจะใช้ยอดเงินสดคงเหลือหลังการคำนวณที่ตอนท้ายของเซสชันการติดตามก่อนหน้าเป็นเงินสดย่อยหรือจำนวนเงินตั้งต้น หากเซสชันนี้คือเซสชันการติดตามแรกสุดสำหรับร้านค้าของคุณ ระบบจะกำหนดเงินสดย่อยให้เป็น 0 ดอลลาร์

ดูรายละเอียดเซสชันการติดตาม

ข้อมูลจะแตกต่างกันไปเล็กน้อย โดยขึ้นอยู่กับว่าคุณกำลังดูเซสชันการติดตามเงินสดที่เปิดอยู่หรือปิดแล้ว

ข้อมูลดังต่อไปนี้จะแสดงให้เห็นอยู่เสมอ:

 • วันที่ของช่วงฯ ดังกล่าว
 • ยอดขายทั้งหมดของช่วงฯ ดังกล่าว
 • ชื่อพนักงานที่เปิดช่วงฯ ดังกล่าว
 • จำนวนเงินสดย่อยตั้งต้น
 • การปรับเปลี่ยนที่พนักงานดำเนินการต่อผลรวมของเงินสดในลิ้นชัก (ตัวอย่างเช่นกรณีที่พวกเขาใช้เงินของตนเองเพื่อทอนเงิน)

หากเป็นเซสชันที่ปิดแล้ว คุณจะเห็นข้อมูลต่อไปนี้:

 • ชื่อพนักงานที่ปิดเซสชันดังกล่าว
 • เงินสดที่นับเมื่อสิ้นสุดเซสชัน (เฉพาะกรณีที่คุณป้อนไว้เมื่อคุณปิดเซสชัน
 • จำนวนเงินสดในลิ้นชักที่คาดการณ์ไว้เมื่อจบเซสชัน
 • เงินสดที่เหลือในจำนวนเงินสดย่อยหลังจากที่คุณตรวจนับยอดคงเหลือสุดท้ายของลิ้นชักเก็บเงิน (โดยปกติจะเสร็จสิ้นเมื่อคุณหักลบรายรับของวันออก)
 • ยอดขายแบ่งตามประเภทการชำระเงิน

ดูเซสชันการติดตามที่เปิดอยู่

 1. จาก Shopify POS ให้แตะ > ลงทะเบียน

 2. แตะที่ ดูเซสชันที่เปิดอยู่

ดูประวัติของเซสชันการติดตามที่ปิดแล้ว

 1. จาก Shopify POS ให้แตะ > ลงทะเบียน

 2. แตะที่ ประวัติเซสชัน

 3. แตะที่เซสชันการติดตามที่คุณต้องการจะดู

 4. ตัวเลือกเสริม: แตะที่ ยอดขายแบ่งตามประเภทการชำระเงิน > พิมพ์หน้านี้

ปรับค่าโฟลต

การแก้ไขเงินสดย่อยในเครื่องบันทึกจะเป็นการเพิ่มหรือลดเงินสด ในกรณีที่จำเป็น ดังตัวอย่างต่อไปนี้:

 • พนักงานไม่สามารถใช้เงินสดในลิ้นชักขณะนั้นเพื่อทอนเงินให้พอดีได้
 • เงินสดในลิ้นชักเกินขีดจำกัดที่คุณต้องการ (บริษัทบางแห่งกำหนดขีดจำกัดเพื่อป้องกันการขโมยหรือการนับเงินผิดเมื่อปิดร้าน)
 • พนักงานจำเป็นต้องนำเงินสดออกจากลิ้นชักเก็บเงินเป็นการชั่วคราว

ขั้นตอน:

 1. จาก Shopify POS ให้แตะ > ลงทะเบียน

 2. แตะที่ ดูเซสชันที่เปิดอยู่

 3. แตะที่เพิ่มหรือลบ โดยขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกรรมที่คุณต้องการดำเนินการ

 4. ป้อนจำนวนเงินที่เพิ่มหรือลบออก

 5. ป้อนหมายเหตุ หากจำเป็น

 6. แตะที่ ยืนยัน

การปรับปรุงรายการของเครื่องคิดเงินจะปรากฏในประวัติของเครื่องคิดเงินบนหน้าจอเครื่องคิดเงิน

ปิดเซสชันการติดตามเงินสด

หากต้องการให้จำนวนเงินในลิ้นชักเก็บเงินของคุณถูกต้องแม่นยำ คุณควรปิดเซสชันการติดตามเป็นระยะๆ (ตัวอย่างเช่น เมื่อหมดวัน หรือเมื่อหมดเวลาทำงานในแต่ละกะของพนักงาน)

เมื่อคุณปิดเซสชันการติดตาม ระบบจะเพิ่มข้อมูลต่อไปนี้ไปยัง ประวัติเซสชัน:

 • เงินสดที่นับเมื่อจบเซสชัน
 • มูลค่าของเงินสดในลิ้นชักที่คาดการณ์ไว้ โดยคำนวณจากธุรกรรมเงินสดทั้งหมดที่เกิดขึ้นในระหว่างเซสชัน และคำนึงถึงค่า เงินสดย่อยตั้งต้น และ การปรับปรุงรายการต่างๆ ที่เกิดขึ้นในระหว่างเซสชัน
 • เงินสดที่เหลือสำหรับเงินสดย่อยหลังจากที่คุณตรวจนับยอดคงเหลือสุดท้ายของลิ้นชักเก็บเงินแล้ว (โดยปกติจะเสร็จสิ้นเมื่อคุณลบรายรับของวันออก)
 • ยอดขายแบ่งตามประเภทการชำระเงิน

จำนวนเงินสดในลิ้นชักเก็บเงินและยอดคงเหลือที่คาดการณ์ไว้ควรเท่ากัน

ขั้นตอน:

 1. จาก Shopify POS ให้แตะ > ลงทะเบียน

 2. แตะที่ ดูเซสชันที่เปิดอยู่

 3. แตะที่ สิ้นสุดเซสชันการติดตาม

 4. ป้อนจำนวนเงินสดในลิ้นชักเก็บเงินแล้วแตะที่ ถัดไป

 5. ตรวจสอบยอดรวมในหน้า ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับเงินสด แล้วแตะที่ ถัดไป

 1. เลือกจำนวนเงินที่ต้องการให้เหลือไว้ในลิ้นชักเก็บเงิน จากนั้นแตะที่ ถัดไป

 2. ยืนยันว่าคุณต้องการลบเงินสดจำนวนเท่าไรจากการลงทะเบียนแล้วแตะยืนยัน

 3. ตรวจสอบสรุปเซสชันการติดตาม

 4. ตัวเลือกเสริม: แตะที่ พิมพ์ ซึ่งจะเป็นการพิมพ์เฉพาะรายละเอียดเกี่ยวกับเงินสดสำหรับเซสชันการติดตามนี้เท่านั้น หากต้องการ พิมพ์ข้อมูลสรุปที่รวมการชำระเงินทุกประเภท คุณจำเป็นต้องไปที่ประวัติของเซสชันดังกล่าว

 5. แตะที่ เสร็จสิ้น

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี