การติดตามเงินสด

เซสชันดำเนินธุรกรรมคือระยะเวลาที่มีการทำธุรกรรมในร้านค้าของคุณ คุณสามารถใช้ฟีเจอร์การติดตามเงินสดเพื่อตรวจสอบจำนวนเงินในลิ้นชักเก็บเงินของคุณเป็นประจำและมอบหมายพนักงานให้รับผิดชอบต่อจำนวนเงินที่ตนดูแล

อุปกรณ์ Shopify POS แต่ละเครื่องจะแสดงเฉพาะเซสชันดำเนินธุรกรรมในเครื่องนั้นๆ หากคุณลบและติดตั้งแอป Shopify POS อีกครั้ง คุณจะสูญเสียข้อมูช่วงเซสชันดำเนินธุรกรรมของอุปกรณ์ที่บันทึกไว้

หน้าจอเครื่องบันทึก

หน้าจอลงทะเบียนช่วยให้คุณสามารถสร้างและติดตามเซสชันลงทะเบียนในร้านค้าของคุณได้ คุณสามารถติดตามการทำธุรกรรมเงินสดรายวันของคุณ และการปรับเปลี่ยนที่ดำเนินการโดยพนักงานของคุณได้

หมายเหตุ: ไม่รู้จัก Shopify POS ใช่หรือไม่ คุณอาจกำลังใช้ Shopify POS Classic

การตั้งค่าเครื่องบันทึกเงินสด

คุณสามารถตั้งค่าการกำหนดลักษณะการลงทะเบียนของคุณได้ในหน้าจอการตั้งค่าการลงทะเบียน

ขั้นตอน:

 1. จาก Shopify POS ให้แตะที่ > การตั้งค่า

 2. ใต้ส่วนลงทะเบียน ให้แตะที่ติดตามเงินสด

 3. แตะปุ่มสลับเพื่อเปิดหรือปิดใช้งานการติดตามเงินสด ฟีเจอร์นี้จะช่วยให้คุณสามารถติดตามเงินสดตามกะทำงานได้

เปิดเซสชันการลงทะเบียนใหม่

คุณสามารถสร้างช่วงดำเนินธุรกรรม Shopify POS ได้สองวิธีดังต่อไปนี้:

 • ดำเนินการด้วยตนเอง หากคุณต้องการทราบจำนวนเงินสดย่อยตั้งต้นของช่วงดำเนินธุรกรรม

 • ดำเนินการอัตโนมัติ หากคุณต้องการให้ Shopify ใช้ยอดเงินสดรวมในลิ้นชักเก็บเงินตามจำนวนที่ต้องการเป็นเงินทอนสำหรับช่วงดำเนินธุรกรรมครั้งถัดไป

การเปิดเซสชันดำเนินธุรกรรมด้วยตนเอง

หากคุณสร้างช่วงดำเนินธุรกรรมใหม่ด้วยตนเอง คุณจะสามารถป้อนค่าสำหรับเงินสดย่อยของคุณได้ เงินสดย่อยคือจำนวนเงินตั้งต้นที่ให้ไว้ในเครื่องบันทึกเงินสดเพื่อให้พนักงานใช้ทอนสำหรับการชำระเงินด้วยเงินสด

ขั้นตอน:

 1. จาก Shopify POS ให้แตะ > ลงทะเบียน

 2. ใต้การติดตามเงินสด ให้แตะเริ่มการติดตามเงินสด ถัดจากการลงทะเบียนที่คุณต้องการเริ่มการเปลี่ยนแปลง เปิดกล่องโต้ตอบเปิดกะ

 3. ป้อนจำนวนเงินสดย่อย

 4. ตัวเลือกเสริม: ป้อนหมายเหตุ

 5. แตะยืนยัน ช่วงดำเนินธุรกรรมจะยังไม่ปิดตัวลงจนกว่าคุณจะปิดเอง

เปิดเซสชันการลงทะเบียนโดยอัตโนมัติ

หากคุณปิดช่วงดำเนินธุรกรรมไว้อยู่และไม่ได้เปิดช่วงใหม่ก่อนที่จะดำเนินการคำสั่งซื้อถัดไป Shopify จะเปิดช่วงดำเนินธุรกรรมใหม่โดยอัตโนมัติ

เซสชันอัตโนมัติที่มีการติดตามเงินสด

หากคุณเปิดใช้งานการติดตามเงินสดในการตั้งค่าเครื่องบันทึกของคุณ ระบบจะใช้ยอดคงเหลือที่คำนวณจากเวลาปิดช่วงดำเนินธุรกรรมก่อนหน้าเป็นจำนวนเงินสดย่อยหรือจำนวนเงินเมื่อเปิดร้าน หากนี่เป็นช่วงดำเนินธุรกรรมแรกของร้านค้าคุณ ระบบจะตั้งจำนวนเงินสดย่อยไว้ที่ 0 ดอลลาร์สหรัฐ

หากคุณไม่ได้รับการชำระเงินด้วยเงินสด

หากคุณไม่ได้รับการชำระเงินด้วยเงินสด คุณสามารถปิดการติดตามเงินสดได้ในการตั้งค่าเครื่องบันทึกของคุณ ซึ่งหมายความว่าคุณไม่จำเป็นต้องระบุจำนวนเงินสดย่อยในระหว่างช่วงดำเนินธุรกรรม

ดูรายละเอียดเซสชันการติดตามเงินสด

หมายเหตุ: การติดตามเงินสดสามารถใช้งานได้ก็ต่อเมื่อคุณใช้ Shopify POS สำหรับการค้าปลีกเท่านั้น

คุณสามารถแตะช่วงใดๆ ก็ได้จากหน้าจอเครื่องคิดเงินของคุณเพื่อดูรายการต่อไปนี้

 • ดูประวัติลิ้นชัก

ดูประวัติเซสชันดำเนินธุรกรรม

คุณสามารถดูข้อมูลสรุปกิจกรรมได้ในระหว่างเซสชันการติดตามเงินสดได้

ขั้นตอน:

 1. ใน iPad ของคุณ ให้ไปยังหน้าจอเครื่องบันทึกในแอป Shopify POS

 2. แตะที่ประวัติลิ้นชัก

 3. เลือกเซสชันการติดตามเงินสดที่คุณต้องการดู

ข้อมูลจะแตกต่างกันไปเล็กน้อย ขึ้นอยู่กับว่า:

 • คุณกำลังดูเซสชันการติดตามเงินสดที่เปิดหรือปิดอยู่
 • คุณได้เปิดใช้งานการติดตามเงินสด

ข้อมูลดังต่อไปนี้จะแสดงให้เห็นอยู่เสมอ:

 • วันที่ของช่วงฯ ดังกล่าว
 • ยอดขายทั้งหมดของช่วงฯ ดังกล่าว
 • ชื่อพนักงานที่เปิดช่วงฯ ดังกล่าว
 • จำนวนเงินสดย่อยตั้งต้น (หากคุณเปิดใช้งานการติดตามเงินสดในการตั้งค่าเครื่องบันทึกของคุณ)
 • การปรับเปลี่ยนที่พนักงานดำเนินการต่อผลรวมของเงินสดในลิ้นชัก (ตัวอย่างเช่นกรณีที่พวกเขาใช้เงินของตนเองเพื่อทอนเงิน)

หากเซสชันที่คุณกำลังดูอยู่ปิดไปแล้ว คุณจะเห็นชื่อพนักงานที่ปิดเซสชันดังกล่าวด้วย

หากคุณเปิดใช้งานฟีเจอร์การติดตามเงินสดในการตั้งค่าเครื่องคิดเงินของคุณก่อนที่จะปิดเซสชัน คุณก็จะเห็นรายการต่อไปนี้

 • เงินสดที่นับเมื่อสิ้นสุดเซสชัน (เฉพาะกรณีที่คุณป้อนไว้เมื่อคุณปิดเซสชัน
 • จำนวนเงินสดในลิ้นชักที่คาดการณ์ไว้เมื่อจบเซสชัน
 • เงินสดที่เหลือของเงินสดย่อยหลังจากที่คุณตรวจนับยอดคงเหลือสุดท้ายของลิ้นชักเก็บเงิน (โดยปกติจะเสร็จสิ้นแล้วเมื่อคุณหักลบรายรับของวันดังกล่าวออกไปแล้ว)

ปรับค่าโฟลต

หมายเหตุ: การปรับวงเงินสามารถใช้งานได้ก็ต่อเมื่อคุณใช้Shopify POS สำหรับการค้าปลีกเท่านั้น

การแก้ไขเงินสดย่อยในเครื่องบันทึกจะเป็นการเพิ่มหรือลดเงินสด ในกรณีที่จำเป็น ดังตัวอย่างต่อไปนี้:

 • พนักงานไม่สามารถใช้เงินสดในลิ้นชักขณะนั้นเพื่อทอนเงินให้พอดีได้
 • เงินสดในลิ้นชักเกินขีดจำกัดที่คุณต้องการ (บริษัทบางแห่งกำหนดขีดจำกัดเพื่อป้องกันการขโมยหรือการนับเงินผิดเมื่อปิดร้าน)
 • พนักงานต้องนำเงินสดออกจากลิ้นชักเก็บเงินเป็นการชั่วคราว

หากคุณมีการติดตามเงินสด คุณควรบันทึกการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดได้ไม่ว่าจะเล็กน้อยเพียงใด

ขั้นตอน:

 1. ให้ไปยังหน้าจอเครื่องคิดเงินในแอป Shopify POS ใน iPad ของคุณ

 2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณกำลังดูช่วงดำเนินธุรกรรมที่เปิดอยู่

 3. แตะที่ดำเนินการปรับเปลี่ยน

 4. แตะที่เพิ่มหรือลบ โดยขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกรรมที่คุณต้องการดำเนินการ

 5. ป้อนจำนวนเงินที่เพิ่มหรือลบออก

 6. ป้อนหมายเหตุ หากจำเป็น

 7. แตะเสร็จสิ้น

การปรับปรุงรายการของเครื่องคิดเงินจะปรากฏในประวัติของเครื่องคิดเงินบนหน้าจอเครื่องคิดเงิน

ปิดเซสชันการติดตามเงินสด

หมายเหตุ: การติดตามเครื่องคิดเงินจะมีให้เฉพาะผู้ที่ใช้ Shopify POS สำหรับการค้าปลีกเท่านั้น

หากต้องการให้จำนวนเงินในลิ้นชักเก็บเงินของคุณถูกต้องแม่นยำ คุณควรปิดเซสชันดำเนินธุรกรรมเป็นระยะๆ (ตัวอย่างเช่น เมื่อหมดวัน หรือเมื่อหมดเวลาทำงานในแต่ละกะของพนักงาน)

ขณะที่คุณปิดเซสชันดำเนินธุรกรรม ข้อมูลดังต่อไปนี้จะถูกเพิ่มไปยังประวัติของเซสชันดำเนินธุรกรรม:

 • เงินสดที่นับเมื่อจบเซสชัน
 • มูลค่าของเงินสดในลิ้นชักที่คาดการณ์ไว้ โดยคำนวณจากธุรกรรมเงินสดทั้งหมดที่เกิดขึ้นในระหว่างเซสชัน และคำนึงถึงค่าเงินสดย่อยตั้งต้นและการปรับปรุงรายการต่างๆ ที่เกิดขึ้นในระหว่างเซสชัน
 • เงินสดที่เหลือสำหรับโฟลตหลังจากคุณตรวจนับยอดคงเหลือสุดท้ายของลิ้นชักเก็บเงินแล้ว (โดยปกติจะเสร็จสิ้นเมื่อคุณลบรายรับของวันออก)

จำนวนเงินสดในลิ้นชักเก็บเงินและยอดคงเหลือที่คาดการณ์ไว้ควรเท่ากัน

ขั้นตอน:

 1. จากหน้าจอลงทะเบียนให้แตะที่

 2. แตะลงทะเบียน

 3. ถัดจากเซสชันการลงทะเบียนที่คุณต้องการปิด ให้แตะดูลิ้นชัก

 4. แตะที่หยุดการติดตามเงินสด

 5. ป้อนจำนวนเงินสดในลิ้นชักเก็บเงินแล้วแตะที่เสร็จสิ้น

 6. ตรวจสอบยอดรวมในหน้าสรุปเงินสด

 1. เลือกจำนวนเงินที่ต้องการเก็บไว้ในลิ้นชักเก็บเงิน

 2. ยืนยันว่าคุณต้องการลบเงินสดจำนวนเท่าไรจากการลงทะเบียนแล้วแตะยืนยัน

 3. ตรวจสอบสรุปเซสชันการติดตามเงินสด

 4. ตัวเลือกเสริม: แตะที่พิมพ์

 5. แตะเสร็จสิ้น

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี