การติดตามการชำระเงิน

เซสชันการติดตามคือระยะเวลาที่มีการทำธุรกรรมในร้านค้าของคุณ โดยคุณสามารถใช้เซสชันการติดตามเพื่อตรวจสอบจำนวนเงินในลิ้นชักเก็บเงินของคุณเป็นประจำและมอบหมายพนักงานให้รับผิดชอบต่อจำนวนเงินที่ตนดูแล

หากคุณลบและติดตั้งแอป Shopify POS อีกครั้ง คุณจะสูญเสียข้อมูลเซสชันการติดตามของอุปกรณ์ที่บันทึกไว้

การติดตามเงินสดจากส่วนผู้ดูแล

หมายเหตุ: ฟีเจอร์นี้มีให้ใช้งานเฉพาะสำหรับผู้ขายที่ใช้ Shopify POS Pro เท่านั้น

คุณสามารถดูเซสชันการติดตามเงินสดได้จากส่วนผู้ดูแล โดยคลิกที่ ระบบขายหน้าร้าน > ภาพรวม > เซสชันการติดตามเงินสด ทั้งนี้ คุณสามารถเลือกตำแหน่งที่ตั้งและช่วงวันที่สำหรับข้อมูลที่แสดงได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถคลิกที่ “ส่งออก” เพื่อส่งออกข้อมูลที่เลือกเป็นไฟล์ CSV ได้เช่นกัน

ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับความคลาดเคลื่อน

ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับความคลาดเคลื่อนคือภาพรวมของจํานวนเงินที่คาดไว้และจำนวนเงินที่นับได้จริงสำหรับเซสชันทั้งหมดที่เกิดขึ้นในตำแหน่งที่ตั้งที่เลือกภายในช่วงเวลาหนึ่ง ความคลาดเคลื่อนในตอนเริ่มจะแสดงจํานวนที่รายงานเมื่อสิ้นสุดเซสชันล่าสุดและจํานวนที่นับได้เมื่อต้นเซสชัน ส่วนความคลาดเคลื่อนในตอนท้ายจะแสดงจํานวนที่คาดไว้ในลิ้นชักเก็บเงินโดยการบวกจํานวนที่นับได้ในตอนเริ่มกับการชำระเงินด้วยเงินสดที่ได้รับตลอดเซสชันหนึ่ง และเปรียบเทียบกับจํานวนที่นับได้เมื่อสิ้นสุดเซสชัน โดยความคลาดเคลื่อนจะเกิดขึ้นเมื่อจํานวนเงินที่คาดไว้กับจํานวนเงินที่นับได้มีความแตกต่างกัน

ข้อมูลสรุปการชำระเงินด้วยเงินสด

ข้อมูลสรุปการชำระเงินด้วยเงินสดจะแสดงภาพรวมของการชำระเงินด้วยเงินสดหรือเซสชันทั้งหมดที่เกิดขึ้นในตำแหน่งที่ตั้งที่เลือกภายในช่วงเวลาหนึ่ง ยอดชำระเงินรวมจะแสดงจํานวนเงินสดทั้งหมดที่ได้รับชำระซึ่งประมวลผลแล้ว ส่วนจำนวนเงินที่คืนจะแสดงจำนวนเงินที่คืนทั้งหมดซึ่งประมวลผลแล้ว โดยจํานวนเงินที่คืนจะถูกหักออกจากจํานวนเงินที่ได้รับชำระรวมเพื่อให้ได้ยอดชำระเงินสุทธิ

รายการเซสชัน

รายการเซสชันจะแสดงเซสชันที่เกิดขึ้นในตำแหน่งที่ตั้งที่เลือกภายในช่วงเวลาหนึ่ง โดยแต่ละแถวคือเซสชันเดียวและจะแสดงเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดเซสชัน, ID ลงทะเบียน, สถานะเปิดหรือปิด และความคลาดเคลื่อนทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเซสชัน เมื่อคลิกที่ส่วนหัวของคอลัมน์ คุณจะสามารถจัดเรียงรายการเซสชันได้ตามเวลาเริ่มเซสชัน เวลาสิ้นสุดเซสชัน หรือความคลาดเคลื่อนทั้งหมด

การติดตามการชำระเงินจากแอป Shopify POS

หน้าจอเครื่องบันทึกเงินจะช่วยให้คุณสามารถสร้างและตรวจสอบเซสชันการติดตามจากร้านค้าตนเองได้ คุณสามารถติดตามธุรกรรมเงินสดประจำวันของคุณและการปรับแต่งที่พนักงานเป็นผู้ดำเนินการได้

หลังจากที่เริ่มเซสชันการติดตามแล้ว คุณยังสามารถควบคุมดูแลยอดขายที่มาจากประเภทการชำระเงินอื่นๆ อย่างเช่นบัตรเครดิตได้

การเปิดใช้งานเซสชันการติดตาม

 1. ใน Shopify POS ให้แตะที่ > การตั้งค่า > การตั้งค่าการชำระเงิน

 2. แตะที่ เงินสด

 3. แตะที่ปุ่มเปิดปิดเพื่อเปิดหรือปิดใช้งาน การติดตามเงินสด

เริ่มเซสชันการติดตามใหม่

คุณสามารถเริ่มเซสชันการติดตาม Shopify POS ผ่านวิธีใดก็ได้จากสองวิธีดังต่อไปนี้:

 • ด้วยตนเอง หากคุณต้องการระบุจํานวนเงินเริ่มต้นของเงินสดตั้งต้นสำหรับเซสชันการติดตาม

 • แบบอัตโนมัติ หากคุณต้องการให้ Shopify ใช้จำนวนเงินที่คาดว่ามีอยู่ในลิ้นชักเก็บเงินเป็นจํานวนเงินเริ่มต้นในเซสชันการติดตาม

การเริ่มเซสชันการติดตามด้วยตนเอง

หากคุณเริ่มเซสชันการติดตามใหม่ด้วยตนเอง คุณสามารถป้อนค่าสำหรับจำนวนเงินเริ่มต้นของคุณได้ จำนวนเงินสดเริ่มต้นของคุณคือจำนวนเงินตั้งต้นที่ให้ไว้ในเครื่องบันทึกเงินเงินสดเพื่อให้พนักงานใช้ทอนสำหรับการชำระเงินด้วยเงินสด

ขั้นตอน:

 1. จาก Shopify POS ให้แตะ > ลงทะเบียน

 2. แตะที่ เริ่มเซสชันการติดตาม แล้วกล่องโต้ตอบ เริ่มเซสชันการติดตาม จะเปิดขึ้นมา

 3. ป้อนจํานวนเงินเริ่มต้น

 4. ตัวเลือกเสริม: ป้อนหมายเหตุ

 5. แตะที่ ยืนยัน เซสชันการติดตามจะยังคงเปิดทำงานอยู่จนกว่าคุณจะปิดด้วยตนเอง

การเริ่มเซสชันการติดตามแบบอัตโนมัติ

ในกรณีที่คุณได้จบเซสชันการติดตามไป แต่ไม่ได้เริ่มเซสชันอื่นขึ้นมาใหม่ก่อนประมวลผลคำสั่งซื้อถัดไป Shopify ก็จะเริ่มเซสชันการติดตามใหม่โดยอัตโนมัติ

ระบบจะใช้ยอดเงินสดคงเหลือหลังการคำนวณเมื่อสิ้นสุดเซสชันการติดตามก่อนหน้าเป็นจำนวนเงินเริ่มต้น หากเซสชันนี้คือเซสชันการติดตามแรกสุดสำหรับร้านค้าของคุณ ระบบจะกำหนดจำนวนเงินเริ่มต้นให้เป็น 0

ดูรายละเอียดเซสชันการติดตาม

ข้อมูลจะแตกต่างกันไปเล็กน้อย โดยขึ้นอยู่กับว่าคุณกำลังดูเซสชันการติดตามการชำระเงินที่เปิดอยู่หรือปิดแล้ว

ข้อมูลดังต่อไปนี้จะแสดงให้เห็นอยู่เสมอ:

 • วันที่ของเซสชันการติดตาม
 • ยอดขายรวมของเซสชันนั้น
 • ชื่อของพนักงานที่เริ่มเซสชันดังกล่าว
 • จํานวนเงินเริ่มต้น
 • การปรับเปลี่ยนใดๆ ที่พนักงานดำเนินการต่อผลรวมของเงินสดในลิ้นชัก (ตัวอย่างเช่น กรณีที่พวกเขาใช้เงินของตนเองในการทอนเงิน)

หากเซสชันการติดตามถูกปิด คุณจะเห็นรายละเอียดดังต่อไปนี้:

 • ชื่อของพนักงานที่จบเซสชันดังกล่าว
 • เงินสดที่นับเมื่อสิ้นสุดเซสชัน (เฉพาะกรณีที่คุณป้อนไว้เมื่อคุณจบเซสชัน
 • จำนวนเงินสดในลิ้นชักที่คาดการณ์ไว้เมื่อจบเซสชัน
 • จำนวนเงินที่เหลือในลิ้นชักเก็บเงินหลังจากที่คุณตรวจนับยอดคงเหลือสุดท้ายของลิ้นชักเก็บเงิน (โดยปกติจะเสร็จสิ้นเมื่อคุณหักลบรายรับของวันออก)
 • การแจกแจงรายละเอียดของการชำระเงินแบ่งตามประเภท

ดูเซสชันการติดตามที่เปิดอยู่

 1. จาก Shopify POS ให้แตะ > ลงทะเบียน

 2. แตะที่ ดูเซสชันที่เปิดอยู่

ดูประวัติของเซสชันการติดตามที่ปิดแล้ว

 1. จาก Shopify POS ให้แตะ > ลงทะเบียน

 2. แตะที่ ประวัติเซสชัน

 3. แตะที่เซสชันการติดตามที่คุณต้องการจะดู

 4. ไม่บังคับ: แตะที่ ดูประเภทการชำระเงิน เพื่อดูข้อมูลแยกย่อยของประเภทการชำระเงินที่ใช้ในเซสชัน

 5. ไม่บังคับ: แตะที่ พิมพ์หน้า เพื่อพิมพ์ข้อมูลประเภทการชำระเงิน

ปรับจํานวนเงินเริ่มต้น

การปรับเปลี่ยนจำนวนเงินสดเริ่มต้นในเครื่องบันทึกเงินจะเป็นการเพิ่มหรือลดเงินสด ในกรณีที่จำเป็น ดังตัวอย่างต่อไปนี้:

 • พนักงานไม่สามารถใช้เงินสดในลิ้นชักขณะนั้นเพื่อทอนเงินให้พอดีได้
 • เงินสดในลิ้นชักเกินขีดจำกัดที่คุณต้องการ (บริษัทบางแห่งกำหนดขีดจำกัดเพื่อป้องกันการขโมยหรือการนับเงินผิดเมื่อปิดร้าน)
 • พนักงานจำเป็นต้องนำเงินสดออกจากลิ้นชักเป็นการชั่วคราว

ขั้นตอน:

 1. จาก Shopify POS ให้แตะ > ลงทะเบียน

 2. แตะที่ ดูเซสชันที่เปิดอยู่

 3. แตะที่เพิ่มหรือลบ โดยขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกรรมที่คุณต้องการดำเนินการ

 4. ป้อนจำนวนเงินที่เพิ่มหรือลบออก

 5. ป้อนหมายเหตุ หากจำเป็น

 6. แตะที่ ยืนยัน

การปรับรายการของเครื่องคิดเงินจะปรากฏในส่วนกิจกรรมเงินสดในหน้ารายละเอียดของเซสชัน

ปิดเซสชันการติดตามการชำระเงิน

หากต้องการให้จำนวนเงินในลิ้นชักเก็บเงินของคุณถูกต้องแม่นยำ คุณควรจบเซสชันการติดตามเป็นระยะๆ (ตัวอย่างเช่น เมื่อปิดร้าน หรือเมื่อหมดเวลาทำงานในแต่ละกะของพนักงาน)

เมื่อคุณจบเซสชันการติดตาม ระบบจะเพิ่มข้อมูลต่อไปนี้ไปยังประวัติเซสชัน:

 • เงินสดที่นับได้เมื่อสิ้นสุดเซสชันการชำระเงิน
 • มูลค่าของเงินสดในลิ้นชักที่คาดการณ์ไว้ ที่คำนวณจากธุรกรรมเงินสดทั้งหมดที่เกิดขึ้นในระหว่างเซสชัน และคำนึงถึงค่าจำนวนเงินสดเริ่มต้นแบบตั้งต้นและการปรับปรุงรายการต่างๆ ที่เกิดขึ้นในระหว่างการเปิดเซสชัน
 • เงินสดที่เหลือสำหรับเงินสดย่อยหลังจากที่คุณตรวจนับยอดคงเหลือสุดท้ายของลิ้นชักเก็บเงินแล้ว (โดยปกติจะเสร็จสิ้นเมื่อคุณลบรายรับของวันออก)
 • การแจกแจงรายละเอียดของการชำระเงินแบ่งตามประเภท

จำนวนเงินสดในลิ้นชักเก็บเงินและยอดคงเหลือที่คาดการณ์ไว้ควรเท่ากัน

ขั้นตอน:

 1. จาก Shopify POS ให้แตะ > ลงทะเบียน

 2. แตะที่ ดูเซสชันที่เปิดอยู่

 3. แตะที่ สิ้นสุดเซสชันการติดตาม

 4. ป้อนจำนวนเงินสดในลิ้นชักเก็บเงินแล้วแตะที่ ถัดไป

 5. ตรวจสอบยอดรวมในหน้า ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับเงินสด แล้วแตะที่ ถัดไป

 1. เลือกจำนวนเงินที่ต้องการให้เหลือไว้ในลิ้นชักเก็บเงิน จากนั้นแตะที่ ถัดไป

 2. ยืนยันว่าคุณต้องการลบเงินสดจำนวนเท่าไรจากการลงทะเบียนแล้วแตะยืนยัน

 3. ตรวจสอบสรุปเซสชันการติดตาม

 4. ตัวเลือกเสริม: แตะที่ “พิมพ์” ซึ่งจะเป็นการพิมพ์เฉพาะรายละเอียดเกี่ยวกับเงินสดสำหรับเซสชันการติดตามนี้เท่านั้น หากต้องการพิมพ์ข้อมูลสรุปที่รวมการชำระเงินทุกประเภท คุณจำเป็นต้องไปที่ประวัติของเซสชันดังกล่าว

 5. แตะที่ เสร็จสิ้น

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี