Käteisseuranta

Seurantajakso tarkoittaa maksutapahtumia sisältävää ajanjaksoa myymälässäsi. Voit käyttää seurantajaksoja laskeaksesi kassalaatikon säännöllisesti ja pitääksesi henkilöstön vastuussa heidän käsittelemistään rahoista.

Jos poistat ja asennat Shopify POS -sovelluksen uudelleen, menetät laitteeseen tallennetut seurantajaksotiedot.

Käteisseuranta ylläpitäjästä

Voit tarkastella käteisseurantaistuntojasi ylläpitäjästä klikkaamalla Myyntipiste > Yhteenveto > Käteisseurannan istunnot. Voit valita näytettävien tietojen sijainnin ja päivämäärävälin. Voit myös viedä valitut tiedot CSV-tiedostoon klikkaamalla Vie.

Yhteenveto erotuksista

Poikkeaman yhteenveto on katsaus odotettuihin summiin ja siihen, mitä vuoroissa todellisuudessa laskettiin tietyn ajanjakson aikana valitussa sijainnissa. Poikkeama alussa näyttää edellisen vuoron lopussa ilmoitetun summan ja vuoron alussa lasketun summan. Poikkeama lopussa näyttää kassalaatikon odotetun summan laskemalla yhteen alussa lasketun summan ja vuoron aikana vastaanotetut käteismaksut ja vertaa niitä vuoron päättymisen yhteydessä laskettuun summaan. Poikkeama tarkoittaa sitä, että odotetut ja lasketut summat eroavat toisistaan.

Käteismaksujen yhteenveto

Käteismaksujen yhteenvedossa näkyy yleiskatsaus käteismaksuihin tai kaikkiin valitun sijainnin vuoroihin tietyn ajanjakson aikana. Bruttomaksujen summa näyttää käsiteltyjen käteismaksujen kokonaissumman. Hyvitykset-summa näyttää käsiteltyjen hyvitysten kokonaissumman. Palautussumma vähennetään bruttomaksujen summasta, jotta saadaan nettomaksujen summa.

Vuoroluettelo

Vuoroluettelossa näkyvät valitun sijainnin vuorot tietyn ajanjakson aikana. Jokainen rivi on yksittäinen vuoro ja siinä näkyy vuoron alkamis- ja loppumisaika, rekisteröintitunnus, avoin tai suljettu tila sekä vuoron poikkeama. Klikkaamalla sarakkeiden otsikoita voit lajitella vuoroluetteloa vuoron alkamisajan, loppumisajan tai poikkeaman loppusumman mukaan.

Käteisseuranta Shopify POS -sovelluksesta

Kassa-näytön avulla voit luoda ja tarkastella kauppasi seurantaistuntoja. Voit valvoa päivittäisiä käteismaksutapahtumia ja henkilöstötilien tekemiä säätöjä.

Kun olet aloittanut seurantaistunnon, voit valvoa myös muilla maksutavoilla, kuten luottokortteilla, tehtyä myyntiä.

Seurantaistuntojen käyttöönotto

 1. Napauta Shopify POS -sovelluksessa > Asetukset > Maksuasetukset.

 2. Napauta Käteinen.

 3. Ota käteisseuranta käyttöön tai pois käytöstä napauttamalla vaihtopainiketta.

Aloita uusi seurantaistunto

Voit luoda Shopify myyntipisteen seurantaistunnon kahdella tavalla:

 • Manuaalisesti, jos haluat määrittää seurantaistunnon alkuvaihtokassan.

 • Automaattisesti, jos haluat Shopifyn käyttävän kassalaatikon ennakoitua käteissummaa seuraavan kassavuoron vaihtokassana.

Seurantaistunnon avaaminen manuaalisesti

Jos luot uuden seurantavuoron manuaalisesti, voit syöttää vaihtokassalle arvon. Vaihtokassa on kassavuoron alussa määrätty rahasumma, josta henkilöstö antaa vaihtorahaa käteismaksuissa.

Toimi näin:

 1. Napauta Shopify POS-sovelluksessa > Kassa.

 2. Napauta Aloita seurantaistunto. Aloita seurantaistunto -valintaikkuna avautuu.

 3. Syötä käteisen määrä tai aloitussumma.

 4. Valinnainen: kirjoita kommentti.

 5. Napauta Vahvista. Seurantaistunto pysyy avoinna, kunnes suljet sen manuaalisesti.

Seurantaistunnon avaaminen automaattisesti

Jos olet sulkenut seurantaistunnon etkä avaa uutta ennen seuraavan tilauksen käsittelyä, Shopify avaa uuden seurantaistunnon automaattisesti.

Edellisen seurantaistunnon lopussa laskettua summaa käytetään vaihtokassana tai avaussummana. Jos tämä on kauppasi ensimmäinen kassavuoro, vaihtokassan summa on nolla.

Näytä seurantaistunnon tiedot

Tiedot vaihtelevat hieman sen mukaan, tarkasteletko avointa tai suljettua käteisseurannan istuntoa.

Aina näkyvät tiedot ovat:

 • vuoron päivämäärä
 • vuoron kokonaismyynti
 • vuoron avanneen henkilöstön jäsenen nimi
 • vaihtokassa summa alussa
 • kaikki muutokset, jotka henkilöstö on tehnyt laatikon käteissummaan (jos he ovat esimerkiksi käyttäneet omaa rahaansa vaihtorahana).

Jos istunto on suljettu, näet seuraavat tiedot:

 • istunnon sulkeneen henkilöstön jäsenen nimi
 • jakson päätteeksi laskettu käteismäärä (kunhan olet syöttänyt sen, kun suljit jakson
 • kassalaatikon odotettu käteismäärä jakson sulkemisen yhteydessä
 • jäljelle jäänyt vaihtokassan summa, kun olet laskenut kassalaatikon lopullisen saldon (tavallisesti tehdään, kun poistat päivän myynnin)
 • myynnin maksutapojen mukaan

Näytä avoin seurantaistunto

 1. Napauta Shopify POS-sovelluksessa > Kassa.

 2. Napauta Näytä avoin istunto.

Näytä suljetun seurantaistunnon historia

Vaihtokassan muuttaminen

Vaihtokassan muuttamiseen liittyy käteisen lisääminen tai poistaminen. Se voi olla tarpeen seuraavissa tilanteissa:

 • henkilöstö ei voi antaa oikeaa määrää vaihtorahaa kassalaatikossa olevalla käteisellä
 • kassalaatikossa oleva käteisen määrä on ylittänyt haluamasi rajan (jotkut yritykset asettavat rajan varkauksien tai laskuvirheiden estämiseksi sulkemisen yhteydessä)
 • henkilöstön on väliaikaisesti poistettava käteistä kassalaatikosta.

Toimi näin:

Sulje käteisseurannan istunto

Kassalaatikon tarkan saldon varmistamiseksi sinun tulee sulkea seurantajakso säännöllisin väliajoin (esimerkiksi jokaisen päivän päättyessä tai, kun henkilöstötilin vuoro päättyy).

Kun suljet seurantaistunnon, istuntohistoriaanlisätään seuraavat tiedot:

 • jakson lopussa laskettu käteismäärä
 • kassalaatikossa olevan käteisen odotettu määrä, joka lasketaan kaikkien jakson aikana tehtyjen käteistapahtumien perusteella ja jossa otetaan huomioon alkuvaihtokassa ja mahdolliset vuoron aikana tehdyt muutokset
 • jäljelle jäänyt vaihtokassan summa, kun olet laskenut kassalaatikon lopullisen saldon (tavallisesti tehdään, kun poistat päivän myynnin)
 • myynnin maksutapojen mukaan

Kassalaatikossa olevan käteisen määrän ja arvioidun saldon on oltava sama.

Toimi näin:

Valmiina aloittamaan Shopifyssa?

Kokeile ilmaiseksi