Maksun seuranta

Seurantajakso tarkoittaa maksutapahtumia sisältävää ajanjaksoa kaupassasi. Voit käyttää seurantajaksoja laskeaksesi kassalaatikon säännöllisesti ja pitääksesi henkilöstön vastuussa heidän käsittelemistään rahoista.

Jos poistat ja asennat Shopify POS -sovelluksen uudelleen, menetät laitteeseen tallennetut seurantajaksotiedot.

Käteisseuranta ylläpitäjästä

Voit tarkastella käteisseurantaistuntojasi ylläpitäjästä klikkaamalla Myyntipiste > Yhteenveto > Käteisseurannan istunnot. Voit valita näytettävien tietojen sijainnin ja päivämäärävälin. Voit myös viedä valitut tiedot CSV-tiedostoon klikkaamalla Vie.

Yhteenveto erotuksista

Poikkeaman yhteenveto on katsaus odotettuihin summiin ja siihen, mitä vuoroissa todellisuudessa laskettiin tietyn ajanjakson aikana valitussa sijainnissa. Poikkeama alussa näyttää edellisen vuoron lopussa ilmoitetun summan ja vuoron alussa lasketun summan. Poikkeama lopussa näyttää kassalaatikon odotetun summan laskemalla yhteen alussa lasketun summan ja vuoron aikana vastaanotetut käteismaksut ja vertaa niitä vuoron päättymisen yhteydessä laskettuun summaan. Poikkeama tarkoittaa sitä, että odotetut ja lasketut summat eroavat toisistaan.

Käteismaksujen yhteenveto

Käteismaksujen yhteenvedossa näkyy yleiskatsaus käteismaksuihin tai kaikkiin valitun sijainnin vuoroihin tietyn ajanjakson aikana. Bruttomaksujen summa näyttää käsiteltyjen käteismaksujen kokonaissumman. Hyvitykset-summa näyttää käsiteltyjen hyvitysten kokonaissumman. Palautussumma vähennetään bruttomaksujen summasta, jotta saadaan nettomaksujen summa.

Vuoroluettelo

Vuoroluettelossa näkyvät valitun sijainnin vuorot tietyn ajanjakson aikana. Jokainen rivi on yksittäinen vuoro ja siinä näkyy vuoron alkamis- ja loppumisaika, rekisteröintitunnus, avoin tai suljettu tila sekä vuoron poikkeama. Klikkaamalla sarakkeiden otsikoita voit lajitella vuoroluetteloa vuoron alkamisajan, loppumisajan tai poikkeaman loppusumman mukaan.

Käteisseuranta Shopify POS -sovelluksesta

Kassa-näytön avulla voit luoda ja tarkastella kauppasi seurantaistuntoja. Voit valvoa päivittäisiä käteismaksutapahtumia ja henkilöstötilien tekemiä säätöjä.

Kun olet aloittanut seurantaistunnon, voit valvoa myös muilla maksutavoilla, kuten luottokortteilla, tehtyä myyntiä.

Seurantaistuntojen käyttöönotto

 1. Napauta Shopify POS -sovelluksessa > Asetukset > Maksuasetukset.

 2. Napauta Käteinen.

 3. Ota käteisseuranta käyttöön tai pois käytöstä napauttamalla vaihtopainiketta.

Aloita uusi seurantaistunto

Voit käynnistää Shopify myyntipisteen seurantaistunnon kahdella tavalla:

 • manuaalisesti, jos haluat määrittää avaussumman seurantaistunnolle

 • automaattisesti, jos haluat, että Shopify käyttää kassalaatikon odotettua summaa seurantaistunnon avaussummana.

Seurantaistunnon aloittaminen manuaalisesti

Jos käynnistät uuden seurantaistunnon manuaalisesti, voit syöttää aloitussumman. Aloitussumma on kassavuoron alussa käyttöön otettu rahasumma, josta henkilöstö antaa vaihtorahaa käteismaksuissa.

Vaiheet:

 1. Napauta Shopify POS-sovelluksessa > Kassa.

 2. Napauta Aloita seurantaistunto. Aloita seurantaistunto -valintaikkuna avautuu.

 3. Syötä avaussumma.

 4. Valinnainen: kirjoita kommentti.

 5. Napauta Vahvista. Seurantaistunto pysyy avoinna, kunnes suljet sen manuaalisesti.

Seurantaistunnon aloittaminen automaattisesti

Jos olet päättänyt seurantaistunnon etkä käynnistä uutta ennen seuraavan tilauksen käsittelyä, Shopify käynnistää uuden seurantaistunnon automaattisesti.

Edellisen seurantaistunnon lopussa laskettua käteissaldoa käytetään avaussummana. Jos tämä on kauppasi ensimmäinen seurantaistunto, avaussummaksi asetetaan 0.

Näytä seurantaistunnon tiedot

Tiedot vaihtelevat hieman sen mukaan, tarkasteletko avointa tai suljettua maksuseurannan istuntoa.

Aina näkyvät tiedot ovat:

 • seurantaistunnon päivämäärä
 • kyseessä olevan istunnon kokonaismyynti
 • istunnon käynnistäneen henkilöstön jäsenen nimi
 • avaussumma
 • kaikki muutokset, jotka henkilöstö on tehnyt laatikon käteissummaan (jos he ovat esimerkiksi käyttäneet omaa rahaansa vaihtorahana).

Jos seurantaistunto on suljettu, näet seuraavat tiedot:

 • vuoron päättäneen henkilöstön jäsenen nimi
 • vuoron päätteeksi laskettu käteismäärä (jos olet syöttänyt sen, kun päätit vuoron)
 • kassalaatikon odotettu käteismäärä vuoron päättämisen yhteydessä
 • kassalaatikon jäljelle jäänyt summa, kun olet laskenut kassalaatikon lopullisen saldon (tavallisesti tehdään, kun poistat päivän myynnin)
 • maksujen erittely tyypin mukaan.

Näytä avoin seurantaistunto

 1. Napauta Shopify POS-sovelluksessa > Kassa.

 2. Napauta Näytä avoin istunto.

Näytä suljetun seurantaistunnon historia

 1. Napauta Shopify POS-sovelluksessa > Kassa.

 2. Napauta Istuntohistoria.

 3. Napauta seurantaistuntoa, jota haluat tarkastella.

 4. Valinnainen: Napauta Näytä maksutavat nähdäksesi istunnossa käytettyjä maksutyyppejä koskevan erittelyn.

 5. Valinnainen: Tulosta maksutyypin tiedot napauttamalla Tulosta sivu.

Avaussumman muuttaminen

Kassan aloitussumman muuttamista on käteisen lisääminen tai poistaminen. Se voi olla tarpeen seuraavissa tilanteissa:

 • henkilöstö ei voi antaa oikeaa määrää vaihtorahaa kassalaatikossa olevalla käteisellä
 • kassalaatikossa oleva käteisen määrä on ylittänyt haluamasi rajan (jotkut yritykset asettavat rajan varkauksien tai laskuvirheiden estämiseksi sulkemisen yhteydessä)
 • henkilöstön on väliaikaisesti poistettava käteistä kassalaatikosta.

Vaiheet:

 1. Napauta Shopify POS-sovelluksessa > Kassa.

 2. Napauta Näytä avoin istunto.

 3. Napauta joko Lisää tai Poista riippuen tapahtumatyypistä.

 4. Anna lisätty tai poistettu summa.

 5. Kirjoita tarvittaessa kommentti.

 6. Napauta Vahvista.

Kassaan tehdyt muutokset näkyvät käteistoiminta-osiossa istuntojen tiedot ‑sivulla.

Sulje maksuseurantaistunto

Kassalaatikon tarkan saldon varmistamiseksi sinun tulee päättää seurattavat vuorot säännöllisin väliajoin (esimerkiksi jokaisen päivän päättyessä tai, kun työntekijän vuoro päättyy).

Kun päätät seurantaistunnon, vuoron historiaan lisätään seuraavat tiedot:

 • maksuistunnon lopussa laskettu käteismäärä
 • kassalaatikossa olevan käteisen odotettu määrä, joka lasketaan kaikkien jakson aikana tehtyjen käteistapahtumien perusteella ja jossa otetaan huomioon aloitussumma ja mahdolliset vuoron aikana tehdyt muutokset
 • jäljelle jäänyt vaihtokassan summa, kun olet laskenut kassalaatikon lopullisen saldon (tavallisesti tehdään, kun poistat päivän myynnin)
 • maksujen erittely tyypin mukaan.

Kassalaatikossa olevan käteisen määrän ja arvioidun saldon on oltava sama.

Vaiheet:

 1. Napauta Shopify POS-sovelluksessa > Kassa.

 2. Napauta Näytä avoin istunto.

 3. Napauta Lopeta seurantaistunto.

 4. Syötä kassalaatikossa olevan käteisen määrä ja napauta Seuraava.

 5. Tarkista kokonaissummat Käteisen yhteenveto -sivulta ja napauta Seuraava.

 1. Valitse kassalaatikkoon jätettävä summa ja napauta Seuraava.

 2. Vahvista, kuinka paljon käteistä haluat poistaa kassasta ja napauta Vahvista.

 3. Tarkista seurantaistunnon yhteenveto.

 4. Valinnainen: Napauta Tulosta. Tämä toiminto tulostaa vain tämän seurantaistunnon käteistiedot. Jos haluat tulostaa kaikkien maksutapojen yhteenvedon, siirry vuoron historiaan.

 5. Napauta Valmis.

Valmiina aloittamaan Shopifyssa?

Kokeile ilmaiseksi