Kontantspårning

En spårningssession är en tidsperiod under vilken transaktioner sker i din butik. Du använder en spårningssession för att regelbundet balansera din kassalåda och hålla medarbetare ansvariga för de pengar som de har hanterat.

Varje Shopify POS-enhet visar endast sina egna spårningssessioner. Om du raderar och installerar om Shopify POS-appen förlorar du enhetens sparade data för spårningssessioner.

Skärmen Register

Registreringsskärmen gör det möjligt för dig att skapa och spåra kassasessioner i din butik. Du kan hålla reda på dina dagliga kontantaffärer och justeringar som gjorts av anställda.

När du har startat en spårningssession kan du även övervaka försäljningen med andra betalningstyper, till exempel kreditkort.

Observera: Känns inte Shopify POS igen? Du kanske använder Shopify POS Classic.

Aktivera spårningssessioner

 1. Tryck på > Inställningar > Betalningsinställningar i Shopify POS.

 2. Tryck på Kontanter.

 3. Tryck på växlingsknappen för att aktivera eller inaktivera Spåra kontanter.

Påbörja en ny spårningssession

Du kan skapa en spårningssession för Shopify POS på båda två sätt:

 • Manuellt om du vill specificera den initiala växelkassan för spårningssessionen.

 • Automatiskt, om du vill att Shopify ska använda den förväntade kontantsumman i kassalådan som växelkassa för nästa kassaskift.

Öppna en spårningssession manuellt

Tips! Du kan bara ha en spårningssession öppen åt gången på varje enheten.

Om du skapar en ny spårningssession manuellt kan du ange ett värde för din växelkassa. Växelkassan är det belopp som ursprungligen angavs i kassaapparaten så att personal kan ge växel vid kontantbetalningar.

Steg:

 1. Från Shopify POS trycker du på > Register.

 2. Tryck på Starta spårningssession. Dialogrutan Starta spårningssession öppnas.

 3. Ange växelkassan eller utgångsbeloppet.

 4. Valfritt: Ange en anteckning.

 5. Tryck på Bekräfta. Spårningssessionen förblir öppen tills du stänger den manuellt.

Öppna en spårningssession automatiskt

Shopify öppnar en ny spårningssession automatiskt om du har stängt en spårningssession och du inte öppnar en annan innan du behandlar nästa order.

Det beräknade kontantsaldot vid slutet av den föregående spårningssessionen används som växelkassa eller utgångsbelopp. Om det här är den första spårningssessionen för din butik är växelkassan inställd på 0 USD.

Visa information om spårningssessioner

Informationen varierar lite beroende på om du visar en öppen eller en stängd kassaspårningssession.

Följande information visas alltid:

 • datum för skiftet
 • den totala försäljningen för det skiftet
 • Namnet på den anställde som öppnade skiftet
 • växelkassans utgångsbelopp
 • Eventuella justeringar som anställda har gjort till summan av kontanter i lådan (till exempel om de har använt en del av sina egna pengar för att växla).

Om sessionen är stängd ser du följande:

 • namnet på medarbetaren som avslutade sessionen
 • kontanter som räknades vid slutet av sessionen (så länge som du angav det när du avslutade sessionen
 • kontantbelopp i lådan som förväntades när sessionen stängdes
 • kontanter som finns kvar i växelkassan när du har utfört den slutliga avstämningen för kassalådan (vanligtvis gjort när du tar bort dagskassan)
 • försäljning efter varje betalningstyp

Visa den öppna spårningssessionen

 1. Från Shopify POS trycker du på > Register.

 2. Klicka på Visa öppen session.

Visa historiken för en stängd spårningssession

 1. Från Shopify POS trycker du på > Register.

 2. Tryck på Sessionshistorik.

 3. Tryck på den spårningssession du vill visa.

 4. Valfritt: Tryck på Försäljning efter betalningstyp > Skriv ut sida.

Justera växelkassan

En justering av växelkassan innebär tillägg eller borttagning av kontanter. Det kan vara nödvändigt om t. ex.:

 • en medarbetare kan inte ge rätt växel med de kontanter som finns i lådan
 • kassalådan har överskridit din föredragna gräns (vissa företag tillämpar en gräns för att förhindra stöld eller en felberäkning vid stängning)
 • en anställd behöver tillfälligt ta bort kontanter från kassalådan.

Steg:

 1. Från Shopify POS trycker du på > Register.

 2. Tryck på Visa öppen session.

 3. Tryck på lägg till eller ta bort, beroende på vilken typ av transaktion du vill göra.

 4. Ange det belopp som har lagts till eller tagits bort.

 5. Ange en anteckning vid behov.

 6. Tryck på Bekräfta.

Justeringar av ett register visas i registerhistoriken på registerskärmen.

Stäng en kassaspårningssession

För att balansera din kassalåda korrekt bör du stänga spårningssessioner med jämna mellanrum (till exempel i slutet av varje dag eller när en medarbetares skift avslutas).

Följande information läggs till i Sessionshistoriken när du stänger en spårningssession:

 • räknade kontanter i slutet av sessionen
 • det förväntade värdet av kontanter i lådan, som beräknas utifrån alla kontanttransaktioner som inträffade under sessionen, och som tar hänsyn till den ursprungliga växelkassan och eventuella justeringar som gjorts medan skiftet var öppet
 • kontanter som återstår i växelkassan när du har utfört den slutliga avstämningen för kassalådan (vanligtvis gjort när du tar bort dagskassan)
 • försäljning efter varje betalningstyp

Kontanterbeloppet i kassalådan och det förväntade saldot ska vara detsamma.

Steg:

 1. Från Shopify POS trycker du på > Register.

 2. Tryck på Visa öppen session.

 3. Tryck på Avsluta spårningssession.

 4. Ange kontantbeloppet i kassalådan och tryck på Nästa.

 5. Granska summorna på sidan för Kontantöversikt och tryck på Nästa.

 1. Välj ett belopp att lämna i kassalådan och tryck på Nästa.

 2. Bekräfta hur mycket kontanter du vill ta bort från kassan och tryck på Bekräfta.

 3. Granska sammanställningen av spårningssessionen.

 4. Valfritt: Tryck på Skriv ut. Detta skriver endast ut kontantinformation för denna spårningssession. Om du vill skriva ut en översikt av alla betalningstyperna måste du gå till sessionshistoriken.

 5. Klicka på Klar.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis