Betalingssporing

En sporingssession er en periode, hvor der foregår transaktioner i butikken. Du bruger en sporingssession til regelmæssigt at afstemme kontantskuffen og holde regnskab med de beløb, som medarbejderne har håndteret.

Hvis du sletter og geninstallerer Shopify POS-appen, mister du data om sporingssessioner, der er gemt på enheden.

Kassesporing via administratoren

Bemærk: Denne funktion er kun tilgængelig for shopejere, der bruger Shopify POS Pro.

Du kan se en rapport over sessioner for kassesporing i Shopify-administratoren. Du kan også filtrere listen over sessioner for kassesporing efter lokation og datointerval.

Medarbejdere skal have Point of Sale-tilladelserne Se historik for session for betalingssporing og Se betalingssporingssessioner i POS-kanalen aktiveret for at kunne se oplysninger om kassesporing.

Fremgangsmåde:

 1. I din Shopify-administrator klikker du på Salgskanaler > Point of Sale.
 2. I afsnittet Kassesporing klikker du på Se sessioner for kassesporing.
 3. Valgfrit: Vælg lokationen og datointervallet for at filtrere de viste oplysninger.
 4. Valgfrit: Klik på Eksportér for at eksportere de valgte oplysninger til en CSV-fil.

Oversigt over uoverensstemmelser

Oversigten over uoverensstemmelser er et overblik over de forventede beløb og de faktisk optalte beløb for alle de sessioner, der fandt sted på den valgte lokation i det valgte tidsinterval. Uoverensstemmelse ved start viser det beløb, der blev rapporteret ved afslutningen af den forrige session, og det beløb, der blev optalt ved sessionens start. Uoverensstemmelse ved afslutning viser det forventede beløb i kontantskuffen ved at lægge det optalte beløb ved sessionens start sammen med de kontantbetalinger, der blev modtaget under sessionen, og sammenligne dem med det beløb, der blev optalt ved sessionens afslutning. En uoverensstemmelse opstår, når der er en forskel mellem det forventede og det optalte beløb.

Oversigt over kontantbetalinger

Oversigten over kontantbetalinger giver et overblik over kontantbetalingerne eller alle de sessioner, der fandt sted på den valgte lokation i det valgte tidsinterval. Bruttobetalinger viser det samlede beløb for de kontantbetalinger, der blev behandlet. Refusioner viser det samlede beløb for de refusioner, der blev behandlet. Beløbet for refusioner trækkes fra beløbet for bruttobetalinger for at udregne beløbet for nettobetalinger.

Liste over sessioner

Listen over sessioner viser de sessioner, der fandt sted på den valgte lokation i det valgte tidsinterval. Alle rækker er en enkelt session og viser start- og sluttidspunkt for sessionen, terminal-id, status som Åben eller Lukket samt den uoverensstemmelser i alt, som er knyttet til sessionen. Du kan sortere listen over sessioner efter sessionens starttidspunkt, sessions sluttidspunkt eller uoverensstemmelser i alt. Dette gøres ved at klikke på kolonneoverskrifterne.

Betalingssporing fra Shopify POS-appen

Siden Terminal giver dig mulighed for at oprette og gennemgå sporingssessioner i din butik. Du kan overvåge dine daglige kontante transaktioner og justeringer foretaget af medarbejdere.

Når du har startet en sporingssession, kan du også overvåge salg med andre betalingstyper, f.eks. kreditkort.

Aktivering af sporingssessioner

 1. Tryk på > Indstillinger > Betalingstyper i Shopify POS.
 2. Tryk på Kontant.
 3. Tryk på til/fra-knappen for at aktivere eller deaktivere Følg kontantbeholdning.

Start en ny sporingssession

Du kan starte en Shopify POS-sporingssession på en af to måder:

 • Manuelt, hvis du vil angive startbeløbet i kontanter for sporingssessionen.
 • Automatisk, hvis du vil have, at Shopify skal bruge det forventede beløb i kontantskuffen som startbeløbet for sporingssessionen.

Start en sporingssession manuelt

Hvis du starter en ny sporingssession manuelt, kan du angive en værdi for dit startbeløb. Startbeløbet er det pengebeløb, der til start er angivet i kasseapparatet, så medarbejderne har byttepenge til kontantbetalinger.

Fremgangsmåde:

 1. Tryk på > Terminal i Shopify POS.

 2. Tryk på Start sporingssession. Dialogboksen Start sporingssession åbnes.

 3. Angiv startbeløbet.

 4. Valgfrit: Skriv en bemærkning.

 5. Tryk på Bekræft. Sporingssessionen forbliver åben, indtil du lukker den manuelt.

Sådan starter du en sporingssession automatisk

Hvis du har afsluttet en sporingssession, og du ikke åbner en ny, før du behandler den næste ordre, starter Shopify automatisk en ny sporingssession.

Den beregnede kontantbeholdning ved afslutningen af den forrige sporingssession bruges som startbeløbet. Hvis dette er den første sporingssession for din butik, er startbeløbet angivet til 0.

Se oplysninger om sporingssession

Oplysningerne varierer lidt, afhængigt af om du får vist en åben eller lukket session for betalingssporing.

Følgende oplysninger vises altid:

 • datoen for sporingssessionen
 • salg i alt for denne session
 • navnet på den medarbejder, der startede sessionen
 • startbeløbet
 • eventuelle justeringer, som medarbejderne har foretaget af summen af kontanter i skuffen (hvis de f.eks. har brugt nogle af deres egne penge til at give tilbage med).

Hvis sporingssessionen er lukket, vises følgende oplysninger:

 • navnet på den medarbejder, der afsluttede sessionen
 • optalte kontanter ved slutningen af sessionen (forudsat at du indtastede det, da du afsluttede sessionen)
 • kontantbeløbet i skuffen, der var forventet, da sessionen blev afsluttet
 • det beløb, der er tilbage i kontantskuffen, når du har foretaget den endelige afstemning af kontantskuffen (gøres som regel, når dagens indtægt hentes)
 • en opdeling af betalinger efter type

se den åbne sporingssession

 1. Tryk på > Terminal i Shopify POS.

 2. Tryk på Se åben session.

Se historikken for en lukket sporingssession

 1. Tryk på > Terminal i Shopify POS.

 2. Tryk på Sessionshistorik.

 3. Tryk på den sporingssession, du vil se.

 4. Valgfrit: Tryk på Se betalingstyper for at se en oversigt over de betalingstyper, der blev brugt i sessionen.

 5. Valgfrit: Tryk på Udskriv side for at udskrive oplysningerne om betalingstype.

Juster startbeløbet

En justering af startbeløbet i terminalen indebærer, at kontanter skal ilægges eller fjernes. Det kan f.eks. være nødvendigt:

 • medarbejderen kan ikke give det rigtige beløb tilbage med de kontanter, der er i skuffen
 • kontanterne i skuffen overstiger den foretrukne grænse (nogle virksomheder fastsætter en grænse for at forhindre tyveri eller fejlberegninger ved lukning)
 • medarbejderen har brug for midlertidigt at fjerne kontanter fra skuffen.

Fremgangsmåde:

 1. Tryk på > Terminal i Shopify POS.

 2. Tryk på Vis åben session.

 3. Tryk enten på Tilføj eller Fjern, afhængigt af den type transaktion du vil foretage.

 4. Indtast det beløb, du har tilføjet eller fjernet.

 5. Skriv en bemærkning, hvis det er nødvendigt.

 6. Tryk på Bekræft.

Justeringer af en terminal vises i afsnittet Handling med kontanter på siden med oplysninger om sessionen.

Luk en sporingssession for betaling

Hvis kontantskuffen skal afstemmes nøjagtigt, bør du afslutte dine sporingssessioner regelmæssigt (for eksempel ved slutningen af hver dag, eller når en medarbejders arbejdsdag er slut).

Når du afslutter en sporingssession, føjes følgende oplysninger til sessionshistorikken:

 • kontantoptællingen ved slutningen af betalingssessionen
 • den forventede værdi af kontantbeholdningen i skuffen, som beregnes ud fra alle de kontanttransaktioner, der er foretaget i løbet af sessionen. Der tages højde for startbeløbet og eventuelle justeringer, der er foretaget, mens skiftet var åbent
 • de kontanter, der er tilbage til kassebeholdningen, når du har foretaget den endelige afstemning af kontantskuffen (som regel, når dagens indtægt hentes)
 • en opdeling af betalinger efter type

Kontantbeløbet i skuffen og den forventede saldo bør være den samme.

Fremgangsmåde:

 1. Tryk på > Terminal i Shopify POS.

 2. Tryk på Vis åben session.

 3. Tryk på Afslut sporingssession.

 4. Indtast kontantbeløbet i kontantskuffen, og tryk på Næste.

 5. Gennemgå totalerne på siden Kontantoversigt, og tryk på Næste.

 1. Vælg et beløb, der skal blive liggende i kontantskuffen, og tryk på Næste.

 2. Bekræft, hvor mange kontanter du vil fjerne fra terminalen, og tryk på Bekræft.

 3. Gennemgå resumeet af sporingssessionen.

 4. Valgfrit: Tryk på Udskriv. Dette udskriver kun kontantoplysninger for denne sporingssession. Hvis du vil udskrive et resume, der indeholder alle betalingstyper, skal du gå til sessionshistorikken.

 5. Tryk på Udført.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis