Følg kontantbeholdningen

En trackingsession er en periode, hvor der foregår transaktioner i butikken. Du bruger en trackingsession til regelmæssigt at afstemme kontantskuffen og holde regnskab med de beløb, som medarbejderne har håndteret.

Hver Shopify POS-enhed viser kun sine egne trackingsessioner. Hvis du sletter og geninstallerer Shopify POS-appen, mister du data om trackingsessioner, der er gemt på enheden.

Siden Terminal

Siden Terminal giver dig mulighed for at oprette og gennemgå sporingssessioner i din butik. Du kan overvåge dine daglige kontante transaktioner og justeringer foretaget af medarbejdere.

Når du har startet en sporingssession, kan du også overvåge salg med andre betalingstyper, f.eks. kreditkort.

Bemærk: Kan du ikke genkende Shopify POS? Du bruger måske Shopify POS Classic.

Aktivering af sporingssessioner

 1. Tryk på > Indstillinger > Betalingsindstillinger i Shopify POS.

 2. Tryk på Kontant.

 3. Tryk på til/fra-knappen for at aktivere eller deaktivere Følg kontantbeholdning.

Start en ny sporingssession

Du kan oprette en Shopify POS-sporingssession på en af to måder:

 • Manuelt, hvis du vil angive startkontantoverførslen for sporingssessionen.

 • Automatisk, hvis du vil have, at Shopify skal bruge den forventede kontantsum i kontantskuffen som overførsel til næste terminalskift.

Sådan åbner du en sporingssession manuelt

Hvis du opretter en ny trackingsession manuelt, kan du indtaste en værdi for din kassebeholdning. Kassebeholdningen er det pengebeløb, der til start er angivet i kasseapparatet, så medarbejderne har byttepenge til kontantbetalinger.

Fremgangsmåde:

 1. Tryk på > Terminal i Shopify POS.

 2. Tryk på Start sporingssession. Dialogboksen Start sporingssession åbnes.

 3. Angiv beløbet for overførslen eller startbeløbet.

 4. Valgfrit: Skriv en bemærkning.

 5. Tryk på Bekræft. Sporingssessionen forbliver åben, indtil du lukker den manuelt.

Automatisk åbning af en sporingssession

Hvis du har lukket en sporingssession, og du ikke åbner en anden, før du behandler den næste ordre, åbner Shopify automatisk en ny sporingssession.

Den beregnede kontantbeholdning ved lukningen af den forrige sporingssession bruges som overførsels- eller åbningsbeløb. Hvis dette er den første sporingssession for din butik, er overførslen indstillet til 0 USD.

Se oplysninger om sporingssession

Oplysningerne varierer lidt, afhængigt af om du får vist en åben eller lukket kontantsporingssession.

Følgende oplysninger vises altid:

 • datoen for skiftet
 • det samlede salg for det pågældende skift
 • navnet på den medarbejder, der åbnede skiftet
 • det indledende overførselsbeløb
 • eventuelle justeringer, som medarbejdere har foretaget af summen af kontanter i skuffen (hvis de f.eks. har brugt nogle af deres egne penge til at give tilbage med).

Hvis sessionen er lukket, vil du se følgende:

 • navnet på den medarbejder, der lukkede sessionen
 • optalte kontanter ved slutningen af sessionen (forudsat at du indtastede det, da du lukkede sessionen
 • kontantbeløbet i skuffen, der var forventet, da sessionen blev lukket
 • de kontanter, der er tilbage i kassebeholdningen, når du har foretaget den endelige afstemning af kontantskuffen (gøres som regel, når dagens indtægt hentes)
 • salg efter hver betalingstype

se den åbne sporingssession

 1. Tryk på > Terminal i Shopify POS.

 2. Tryk på Se åben session.

Se historikken for en lukket sporingssession

 1. Tryk på > Terminal i Shopify POS.

 2. Tryk på Sessionshistorik.

 3. Tryk på den sporingssession, du vil se.

 4. Valgfrit: Tryk på Salg efter betalingstype > Udskriv side.

Juster overførslen

En justering af terminaloverførslen indebærer, at kontanter skal ilægges eller fjernes. Det kan f.eks. være nødvendigt hvis:

 • en medarbejder ikke kan give det rigtige beløb tilbage med de kontanter, der er i skuffen
 • kontanterne i skuffen overstiger den foretrukne grænse (nogle virksomheder fastsætter en grænse for at forhindre tyveri eller fejlberegninger ved lukning)
 • en medarbejder har brug for midlertidigt at fjerne kontanter fra skuffen.

Fremgangsmåde:

 1. Tryk på > Terminal i Shopify POS.

 2. Tryk på Vis åben session.

 3. Tryk enten på Tilføj eller Fjern, afhængigt af den type transaktion du vil foretage.

 4. Indtast det beløb, du har tilføjet eller fjernet.

 5. Skriv en bemærkning, hvis det er nødvendigt.

 6. Tryk på Bekræft.

Justeringer af en terminal vises i terminalhistorikken på siden Terminal.

Luk en kontantsporingssession

Hvis kontantskuffen skal afstemmes nøjagtigt, bør du lukke dine trackingsessioner regelmæssigt (for eksempel ved slutningen af hver dag, eller når en medarbejders arbejdsdag er slut).

Når du lukker en sporingssession, føjes følgende oplysninger til sporingssessionens historik:

 • kontantoptællingen ved slutningen af sessionen
 • den forventede værdi af kontantbeholdningen i skuffen, som beregnes ud fra alle de kontanttransaktioner, der er foretaget i løbet af sessionen. Der tages højde for startbeholdningen og eventuelle justeringer, der er foretaget, mens skiftet var åbent
 • de kontanter, der er tilbage til kassebeholdningen, når du har foretaget den endelige afstemning af kontantskuffen (som regel, når dagens indtægt hentes)
 • salg efter hver betalingstype

Kontantbeløbet i skuffen og den forventede saldo bør være den samme.

Fremgangsmåde:

 1. Tryk på > Terminal i Shopify POS.

 2. Tryk på Vis åben session.

 3. Tryk på Afslut sporingssession.

 4. Indtast kontantbeløbet i kontantskuffen, og tryk på Næste.

 5. Gennemgå totalerne på siden Kontantoversigt, og tryk på Næste.

 1. Vælg et beløb, der skal blive liggende i kontantskuffen, og tryk på Næste.

 2. Bekræft, hvor mange kontanter du vil fjerne fra terminalen, og tryk på Bekræft.

 3. Gennemgå resumeet af trackingsessionen.

 4. Valgfrit: Tryk på Udskriv. Dette udskriver kun kontantoplysninger for denne sporingssession. Hvis du vil udskrive et resume, der indeholder alle betalingstyper, skal du gå til sessionshistorikken.

 5. Tryk på Udført.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis