Sporing af salg i Shopify POS

En sporingssession er en periode, hvor der foregår transaktioner i butikken. Du bruger en sporingssession til regelmæssigt at afstemme kontantskuffen og holde regnskab med de beløb, som medarbejderne har håndteret.

Betalingssporing fra Shopify POS-appen

Siden Terminal gør det muligt for dig at oprette og gennemgå sporingssessioner i din butik. Du kan overvåge dine daglige kontante transaktioner og justeringer foretaget af medarbejdere.

Når du har startet en sporingssession, kan du også overvåge salg med andre betalingstyper, f.eks. kreditkort.

Aktivering af sporingssessioner

 1. Tryk på > Indstillinger > Betalingstyper i Shopify POS.
 2. Tryk på Kontant.
 3. Tryk på til/fra-knappen for at aktivere eller deaktivere Følg kontantbeholdning.

Start en ny sporingssession

Du kan starte en Shopify POS-sporingssession på en af to måder:

 • Manuelt, hvis du vil angive startbeløbet i kontanter for sporingssessionen.
 • Automatisk, hvis du vil have, at Shopify skal bruge det forventede beløb i kontantskuffen som startbeløbet for sporingssessionen.

Start en sporingssession manuelt

Hvis du starter en ny sporingssession manuelt, kan du angive en værdi for dit startbeløb. Startbeløbet er det pengebeløb, der til start er angivet i kasseapparatet, så medarbejderne har byttepenge til kontantbetalinger.

Fremgangsmåde:

 1. Tryk på > Terminal i Shopify POS.
 2. Tryk på Start sporingssession. Dialogboksen Start sporingssession åbnes.
 3. Angiv startbeløbet.
 4. Valgfrit: Skriv en bemærkning.
 5. Tryk på Bekræft. Sporingssessionen forbliver åben, indtil du lukker den manuelt.

Sådan starter du en sporingssession automatisk

Hvis du har afsluttet en sporingssession, og du ikke åbner en ny, før du behandler den næste ordre, starter Shopify automatisk en ny sporingssession.

Den beregnede kontantbeholdning ved lukningen af den forrige sporingssession bruges som overførsels- eller åbningsbeløb. Hvis dette er den første sporingssession for din butik, er overførslen indstillet til 0.

Se oplysninger om sporingssession

Oplysningerne varierer lidt, afhængigt af om du får vist en åben eller lukket session for betalingssporing.

Følgende oplysninger vises altid:

 • datoen for sporingssessionen
 • salg i alt for denne session
 • navnet på den medarbejder, der startede sessionen
 • startbeløbet
 • eventuelle justeringer, som medarbejderne har foretaget af summen af kontanter i skuffen (hvis de f.eks. har brugt nogle af deres egne penge til at give tilbage med).

Hvis sporingssessionen er lukket, vises følgende oplysninger:

 • navnet på den medarbejder, der afsluttede sessionen
 • optalte kontanter ved slutningen af sessionen (forudsat at du indtastede det, da du afsluttede sessionen)
 • kontantbeløbet i skuffen, der var forventet, da sessionen blev afsluttet
 • det beløb, der er tilbage i kontantskuffen, når du har foretaget den endelige afstemning af kontantskuffen (gøres som regel, når dagens indtægt hentes)
 • en opdeling af betalinger efter type

se den åbne sporingssession

 1. Tryk på > Terminal i Shopify POS.
 2. Tryk på Se åben session.

Se historikken for en lukket sporingssession

 1. Tryk på > Terminal i Shopify POS.
 2. Tryk på Sessionshistorik.
 3. Tryk på den sporingssession, du vil se.
 4. Valgfrit: Tryk på Se betalingstyper for at se en oversigt over de betalingstyper, der blev brugt i sessionen.
 5. Valgfrit: Tryk på Udskriv side for at udskrive oplysningerne om betalingstype.

Juster startbeløbet

En justering af startbeløbet i terminalen indebærer, at kontanter skal ilægges eller fjernes. Det kan f.eks. være nødvendigt:

 • medarbejderen kan ikke give det rigtige beløb tilbage med de kontanter, der er i skuffen
 • kontanterne i skuffen overstiger den foretrukne grænse (nogle virksomheder fastsætter en grænse for at forhindre tyveri eller fejlberegninger ved lukning)
 • medarbejderen har brug for midlertidigt at fjerne kontanter fra skuffen.

Fremgangsmåde:

 1. Tryk på > Terminal i Shopify POS.
 2. Tryk på Vis åben session.
 3. Tryk enten på Tilføj eller Fjern, afhængigt af den type transaktion du vil foretage.
 4. Indtast det beløb, du har tilføjet eller fjernet.
 5. Skriv en bemærkning, hvis det er nødvendigt.
 6. Tryk på Bekræft.

Justeringer af en terminal vises i afsnittet Handling med kontanter på siden med oplysninger om sessionen.

Se oplysninger om betalingssporing i din Shopify-administrator

Bemærk: Denne funktion er kun tilgængelig for shopejere, der bruger Shopify POS Pro.

Du kan se en rapport over sessioner for kassesporing i Shopify-administratoren. Du kan også filtrere listen over sessioner for kassesporing efter lokation og datointerval. Medarbejdere skal have Point of Sale-tilladelserne Se historik for session for betalingssporing og Se betalingssporingssessioner i POS-kanalen aktiveret for at kunne se oplysninger om kassesporing.

Gennemgå følgende tabel for at få mere at vide om oplysninger om betalingssporing, som du kan se:

Oplysninger om betalingssporing
Detaljer Beskrivelse
Oversigt over uoverensstemmelser En oversigt over forventede beløb, og hvad der faktisk blev optalt, for alle sessioner, der opstod på den valgte lokation inden for tidsintervallet. Der opstår en uoverensstemmelse, når der er en forskel mellem de forventede og optalte beløb.
 • Uoverensstemmelsen ved start viser det beløb, der blev rapporteret ved slutningen af den seneste session, og det beløb, der blev optalt i begyndelsen af sessionen.
 • Uoverensstemmelsen ved afslutningen viser det forventede beløb i kontantskuffen ved at tilføje det beløb, der blev optalt i starten, og de kontantbetalinger, der blev modtaget i løbet af en session, og sammenligner dem med det beløb, der blev optalt ved afslutningen af en session.
Handling med kontanter En oversigt over kontantbetalingerne for alle sessioner, der er foretaget på den valgte lokation inden for tidsintervallet.
 • Bruttobetalinger viser det samlede beløb for de kontantbetalinger, der blev behandlet.
 • Refusioner viser det samlede beløb for de refusioner, der blev behandlet. Beløbet for refusioner trækkes fra beløbet for bruttobetalinger for at udregne beløbet for nettobetalinger.
 • Liste over sessioner Viser de sessioner, der fandt sted på den valgte lokation i det valgte tidsinterval. Alle rækker er en enkelt session og viser start- og sluttidspunkt for sessionen, terminal-id, status som Åben eller Lukket samt den uoverensstemmelse i alt, som er knyttet til sessionen. Du kan sortere listen over sessioner efter sessionens starttidspunkt, sessions sluttidspunkt eller uoverensstemmelser i alt. Dette gøres ved at klikke på kolonneoverskrifterne.

  Fremgangsmåde:

  1. Klik på Indstillinger > Apps- og Salgskanaler i Shopify Admin.

  2. Klik på Point of SaleApps- og salgskanalsiden.

  3. Klik på Åbn salgskanal.

  4. Klik på Lokationer, og klik derefter på en lokation, som du vil se sessionsoplysningerne for.

  5. I afsnittet Kassesporing klikker du på Se sessioner for kassesporing.

  6. Valgfrit: Vælg datointervallet for at filtrere de viste oplysninger.

  Sådan lukker du en sporingssession for betaling

  Du kan lukke din session for betalingssporing direkte fra din Shopify POS eller lukke sessionen eksternt fra din Shopify-administrator.

  Overvej at afslutte dine sporingssessioner med regelmæssige intervaller, for at afstemme kontantskuffen nøjagtigt, f.eks. ved slutningen af hver dag eller ved slutningen af en medarbejders arbejdsdag. Når du afslutter en sporingssession, føjes følgende oplysninger til sessionshistorikken:

  • kontantoptællingen ved slutningen af betalingssessionen
  • den forventede værdi af kontantbeholdningen i skuffen, som beregnes ud fra alle de kontanttransaktioner, der er foretaget i løbet af sessionen. Der tages højde for startbeløbet og eventuelle justeringer, der er foretaget, mens skiftet var åbent
  • de kontanter, der er tilbage til kassebeholdningen, når du har foretaget den endelige afstemning af kontantskuffen (som regel, når dagens indtægt hentes)
  • en opdeling af betalinger efter type

  Kontantbeløbet i skuffen og den forventede saldo bør være den samme.

  Luk en sporingssession for betaling fra din Shopify POS

  Du kan lukke en sporingssession for betaling direkte fra din Shopify POS-enhed.

  Fremgangsmåde:

  1. Tryk på > Terminal i Shopify POS.
  2. Tryk på Vis åben session.
  3. Tryk på Afslut sporingssession.
  4. Indtast kontantbeløbet i kontantskuffen, og tryk på Næste.
  5. Gennemgå totalerne på siden Kontantoversigt, og tryk på Næste. Hvis dine totaler på siden Kontantoversigt ikke stemmer, kan du justere det optalte beløb ved at trykke på Tilbage.
  6. Vælg et beløb, der skal blive liggende i kontantskuffen, og tryk på Næste.
  7. Bekræft, hvor mange kontanter du vil fjerne fra terminalen, og tryk på Bekræft.
  8. Gennemgå resumeet af sporingssessionen.
  9. Valgfrit: Tryk på Udskriv. Dette udskriver kun kontantoplysninger for denne sporingssession. Hvis du vil udskrive et resume, der indeholder alle betalingstyper, skal du gå til sessionshistorikken.
  10. Tryk på Udført.

  Luk en sporingssession for betaling eksternt fra din Shopify-administrator

  Hvis du ikke kan lukke en kassesporingssession på enheden, kan du lukke en session fra Point of Sale-salgskanalen i din Shopify-administrator. Hvis en transaktion er i gang, og du lukker en kassesporingssession, åbnes der automatisk en ny session, når transaktionen er fuldført.

  Du kan ikke genåbne eller redigere en session, når du har lukket den. Sessions aktivitetshistorik opdateres, så den indeholder fjernlukningen af sessionen samt de ændringer, du har foretaget af beløbet i kontantskuffen.

  Fremgangsmåde:

  1. Klik på Indstillinger > Apps- og Salgskanaler i Shopify Admin.

  2. Klik på Point of SaleApps- og salgskanalsiden.

  3. Klik på Åbn salgskanal.

  4. Klik på Lokationer, og klik derefter på en lokation, som du vil lukke en sporingssession for betaling for.

  5. I afsnittet Kassesporing klikker du på Se åben session.

  6. Klik på Luk session.

  7. Angiv det kontantbeløb, der er optalt i kontantskuffen, i feltet Kontanter talt. Hvis du ikke er sikker, skal du beholde standardbeløbet.

  8. I afsnittet Bekræft kontanter i skuffen skal du vælge eller indtaste det kontantbeløb, der er tilbage i kontantskuffen. Standardbeløbet er 0 USD.

  9. Vælg Bekræft uoverensstemmelse i de optalte kontakter for at bekræfte den optalte uoverensstemmelse.

  10. Klik på Afslut session.

  Eksportér oplysninger om sporingssession for betaling fra din Shopify-administrator

  Du kan eksportere oplysninger om sporingssession for betaling til en CSV-fil. Hvis din session stadig er åben, kan du kun eksportere rapporten Sessionaktivitet. Andre rapporter er tilgængelige til eksport, når du lukker din session.

  Rapporter over sporingssessioner for betaling
  Rapport Beskrivelse
  Sessionsaktivitet En rapport med detaljeret sessionaktivitet, der sendes til din mail.
  Oversigt over uoverensstemmelser En forenklet rapport, der fremhæver den samlede uoverensstemmelse.
  Handling med kontanter En forenklet rapport, der fremhæver kontantaktivitet.
  Terminaloversigt En oversigt over al terminalaktivitet, der omfatter sessionsaktiviteter og kontantaktivitet.

  Fremgangsmåde:

  1. Klik på Indstillinger > Apps- og Salgskanaler i Shopify Admin.

  2. Klik på Point of SaleApps- og salgskanalsiden.

  3. Klik på Åbn salgskanal.

  4. Klik på Lokationer, og klik derefter på en lokation, som du vil eksportere sessionsoplysningerne for.

  5. I afsnittet Kassesporing klikker du på Se sessioner for kassesporing.

  6. Klik på Eksportér.

  7. Vælg de sessionsoplysninger, du vil eksportere.

  8. Klik på Eksportér.

  Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

  Prøv det gratis