Kassesporing

En sporingssession er en periode, hvor der foregår transaktioner i butikken. Du bruger en sporingssession til regelmæssigt at afstemme kontantskuffen og holde regnskab med de beløb, som medarbejderne har håndteret.

Hvis du sletter og geninstallerer Shopify POS-appen, mister du data om sporingssessioner, der er gemt på enheden.

Kassesporing via administratoren

Bemærk: Denne funktion er kun tilgængelig for shopejere, der bruger Shopify POS Pro.

Du kan se dine sessioner for kassesporing via administratoren. Klik på Point of Sale (POS) > Oversigt > Sessioner for kassesporing. Du kan vælge hvilken lokation og hvilket datointerval, der vises. Du kan også klikke på Eksportér for at eksportere de viste oplysninger til en CSV-fil.

Oversigt over forskelle

Oversigten over forskelle er et overblik over de forventede beløb og de faktisk optalte beløb for alle de sessioner, der fandt sted på den valgte lokation i det valgte tidsinterval. Forskel ved start viser det beløb, der blev rapporteret ved afslutningen af den forrige session, og det beløb, der blev optalt ved sessionens start. Forskel ved afslutning viser det forventede beløb i kontantskuffen ved at lægge det optalte beløb ved sessionens start sammen med de kontantbetalinger, der blev modtaget under sessionen, og sammenligne dem med det beløb, der blev optalt ved sessionens afslutning. En forskel opstår, når der er en uoverensstemmelse mellem det forventede og det optalte beløb.

Oversigt over kontantbetalinger

Oversigten over kontantbetalinger giver et overblik over de kontantbetalinger eller alle de sessioner, der fandt sted på den valgte lokation i det valgte tidsinterval. Bruttobetalinger viser det samlede beløb for de kontantbetalinger, der blev behandlet. Refusioner viser det samlede beløb for de refusioner, der blev behandlet. Beløbet for refusioner trækkes fra beløbet for bruttobetalinger for at udregne beløbet for nettobetalinger.

Liste over sessioner

Listen over sessioner viser de sessioner, der fandt sted på den valgte lokation i det valgte tidsinterval. Alle rækker er en enkelt session og viser start- og sluttidspunkt for sessionen, terminal-id, status som Åben eller Lukket samt den forskel i alt, som er knyttet til sessionen. Du kan sortere listen over sessioner efter sessionens starttidspunkt, sessions sluttidspunkt eller forskel i alt. Dette gøres ved at klikke på kolonneoverskrifterne.

Kassesporing via Shopify POS-appen

Siden Terminal giver dig mulighed for at oprette og gennemgå sporingssessioner i din butik. Du kan overvåge dine daglige kontante transaktioner og justeringer foretaget af medarbejdere.

Når du har startet en sporingssession, kan du også overvåge salg med andre betalingstyper, f.eks. kreditkort.

Aktivering af sporingssessioner

Start en ny sporingssession

Du kan oprette en Shopify POS-sporingssession på en af to måder:

 • Manuelt, hvis du vil angive startkontantoverførslen for sporingssessionen.

 • Automatisk, hvis du vil have, at Shopify skal bruge den forventede kontantsum i kontantskuffen som overførsel til næste terminalskift.

Sådan åbner du en sporingssession manuelt

Hvis du opretter en ny sporingssession manuelt, kan du indtaste en værdi for din kassebeholdning. Kassebeholdningen er det pengebeløb, der til start er angivet i kasseapparatet, så medarbejderne har byttepenge til kontantbetalinger.

Fremgangsmåde:

Automatisk åbning af en sporingssession

Hvis du har lukket en sporingssession, og du ikke åbner en anden, før du behandler den næste ordre, åbner Shopify automatisk en ny sporingssession.

Den beregnede kontantbeholdning ved lukningen af den forrige sporingssession bruges som overførsels- eller åbningsbeløb. Hvis dette er den første sporingssession for din butik, er overførslen indstillet til 0.

Se oplysninger om sporingssession

Oplysningerne varierer lidt, afhængigt af om du får vist en åben eller lukket session for kassesporing.

Følgende oplysninger vises altid:

 • datoen for skiftet
 • det samlede salg for det pågældende skift
 • navnet på den medarbejder, der åbnede skiftet
 • det indledende overførselsbeløb
 • eventuelle justeringer, som medarbejderne har foretaget af summen af kontanter i skuffen (hvis de f.eks. har brugt nogle af deres egne penge til at give tilbage med).

Hvis sessionen er lukket, vil du se følgende:

 • navnet på den medarbejder, der lukkede sessionen
 • optalte kontanter ved slutningen af sessionen (forudsat at du indtastede det, da du lukkede sessionen
 • kontantbeløbet i skuffen, der var forventet, da sessionen blev lukket
 • de kontanter, der er tilbage i kassebeholdningen, når du har foretaget den endelige afstemning af kontantskuffen (gøres som regel, når dagens indtægt hentes)
 • salg efter hver betalingstype

se den åbne sporingssession

Se historikken for en lukket sporingssession

Juster overførslen

En justering af terminaloverførslen indebærer, at kontanter skal ilægges eller fjernes. Det kan f.eks. være nødvendigt hvis:

 • medarbejderen kan ikke give det rigtige beløb tilbage med de kontanter, der er i skuffen
 • kontanterne i skuffen overstiger den foretrukne grænse (nogle virksomheder fastsætter en grænse for at forhindre tyveri eller fejlberegninger ved lukning)
 • medarbejderen har brug for midlertidigt at fjerne kontanter fra skuffen.

Fremgangsmåde:

Luk en session for kassesporing

Hvis kontantskuffen skal afstemmes nøjagtigt, bør du lukke dine sporingssessioner regelmæssigt (for eksempel ved slutningen af hver dag, eller når en medarbejders arbejdsdag er slut).

Når du lukker en sporingssession, føjes følgende oplysninger til sporingssessionens historik:

 • kontantoptællingen ved slutningen af sessionen
 • den forventede værdi af kontantbeholdningen i skuffen, som beregnes ud fra alle de kontanttransaktioner, der er foretaget i løbet af sessionen. Der tages højde for startbeholdningen og eventuelle justeringer, der er foretaget, mens skiftet var åbent
 • de kontanter, der er tilbage til kassebeholdningen, når du har foretaget den endelige afstemning af kontantskuffen (som regel, når dagens indtægt hentes)
 • salg efter hver betalingstype

Kontantbeløbet i skuffen og den forventede saldo bør være den samme.

Fremgangsmåde:

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis