Nakit Takibi

Takip oturumu, mağazanızda işlemlerin gerçekleştirildiği zaman aralığıdır. Kasanızı düzenli olarak dengede tutmak ve personelinizi, işledikleri paradan sorumlu tutmak için takip oturumunu kullanırsınız.

Her bir Shopify POS cihazı, yalnızca kendi takip oturumlarını gösterir. Shopify POS uygulamasını siler ve yeniden yüklerseniz cihazın kaydedilen takip oturumu verilerini kaybedersiniz.

Kayıt ekranı

Kasa ekranı, mağazanızda takip oturumları oluşturmanızı ve bu oturumları incelemenizi sağlar. Günlük nakit işlemlerinizi ve personel tarafından yapılan düzenlemeleri izleyebilirsiniz.

Bir takip oturumu başlattıktan sonra, satışları kredi kartı gibi diğer ödeme türlerine göre de izleyebilirsiniz.

Not: Shopify POS'un arabirimine aşina değil misiniz? Shopify Klasik POS'u kullanıyor olabilirsiniz.

Takip oturumlarını etkinleştirme

 1. Shopify POS'tan > Ayarlar > Ödeme ayarları'na dokunun.

 2. Nakit'e dokunun.

 3. Nakdi takip etme'yi etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için açma/kapatma düğmesine dokunun.

İpucu: Personel ayarlarında Sınırlı izinler seçeneğini etkinleştirerek kayıt ayarlarına erişimi kısıtlayabilirsiniz.

Yeni takip oturumu başlatma

Shopify POS takip oturumu oluşturmanın iki yöntemi vardır:

 • Manuel olarak (Takip oturumu için başlangıçtaki kasa avansını belirlemek isterseniz).

 • Otomatik olarak - Shopify'ın, kasadaki beklenen nakit toplamını bir sonraki kasa vardiyasında avans olarak kullanmasını isterseniz.

Takip oturumunu manuel olarak açma

İpucu: Her bir cihazda aynı anda yalnızca bir takip oturumu açabilirsiniz.

Manuel olarak yeni bir takip oturumu oluşturursanız, kasa avansınız için değer girebilirsiniz. Kasa avansı, nakit ödemelerde personelin para bozdurabilmesini sağlamak için başlangıçta yazar kasaya eklenen para tutarıdır.

Adımlar:

 1. Shopify POS'ta, > Kasa'ya dokunun.

 2. Takip oturumunu başlat'a dokunun. Takip oturumunu başlat iletişim kutusu açılır.

 3. Kasa ve başlangıç tutarını girin.

 4. İsteğe bağlı: Not ekleyin.

 5. Onayla'ya dokunun. Takip oturumu, manuel olarak kapatılıncaya kadar açık kalır.

Takip oturumunu otomatik olarak açma

Takip oturumunu kapattıysanız ve bir sonraki siparişi işlemeden önce yeni bir takip oturumu açmazsanız, Shopify otomatik olarak yeni bir takip oturumu açar.

Önceki takip oturumu kapandığında sayılan nakit bakiye, avans veya açılış tutarı olarak kullanılır. Bu, mağazanızın ilk takip oturumu ise avans 0 USD olarak ayarlanır.

Takip oturumu ayrıntılarını görüntüleme

Açık veya kapalı bir nakit takibi oturumunu görüntüleyip görüntülemediğinize göre bilgiler bir miktar değişiklik gösterebilir.

Aşağıdaki bilgiler ise her zaman gösterilir:

 • Vardiyanın tarihi
 • Vardiyanın yaptığı toplam satış
 • Vardiyayı açan personelin adı
 • Kasa açılış tutarı
 • Personelin kasadaki nakit toplamına yaptığı her düzenleme (örneğin, para bozdurmak için kendi paralarını kullanmışlarsa).

Oturum kapalıysa aşağıdakileri görürsünüz:

 • Oturumu kapatan personelin adı
 • Oturumun bitiminde sayılan nakit (tutarı, oturumu kapatırken girdiğiniz sürece)
 • Oturum kapandığında kasada olması beklenen nakit tutarı
 • Kasanın son bakiyesini işlediğinizde avansta kalan nakit tutarı (genellikle günün hasılatını çıkardığınızda yapılır)
 • Her bir ödeme türüne göre satışlar

Açık takip oturumunu görüntüleme

 1. Shopify POS'ta, > Kasa'ya dokunun.

 2. Mevcut oturumu görüntüle'ye dokunun.

Kapalı bir takip oturumunun geçmişini görüntüleme

 1. Shopify POS'ta, > Kasa'ya dokunun.

 2. Oturum geçmişi'ne dokunun.

 3. Görüntülemek istediğiniz takip oturumuna dokunun.

 4. İsteğe bağlı: Oturumda kullanılan ödeme türlerinin dökümünü görmek için Ödeme türlerini görüntüle'ye dokunun.

 5. İsteğe bağlı: Ödeme türü bilgilerini yazdırmak için Sayfayı yazdır'a dokunun.

Avansı düzenleme

Kasa avansının düzenlenmesi, nakit eklenmesini veya çıkarılmasını içerir. Aşağıdaki durumlarda gerekli olabilir:

 • Personeliniz, kasada mevcut olan nakitle para bozduramıyorsa
 • Kasadaki nakit, belirlediğiniz limiti aştıysa (bazı şirketler hırsızlığı veya kapanışta hesap yanlışlığını önlemek için sınır koymaktadır)
 • Personelinizin kasadan geçici olarak para çıkarması gerekiyorsa.

Adımlar:

 1. Shopify POS'ta, > Kasa'ya dokunun.

 2. Mevcut oturumu görüntüle'ye dokunun.

 3. Yapmak istediğiniz işlemin türüne bağlı olarak Ekle veya Çıkar'a dokunun.

 4. Eklenen veya çıkarılan tutarı girin.

 5. Gerekiyorsa not ekleyin.

 6. Onayla'ya dokunun.

Kasada yapılan düzenlemeler, Kasa ekranının kasa geçmişi bölümünde görünür.

Nakit takibi oturumunu kapatma

Kasanızı doğru şekilde dengede tutmak için takip oturumlarını düzenli aralıklarla kapatmanız gerekir (örneğin, her günün sonunda veya bir personelin vardiyası sona erdiğinde).

Bir takip oturumunu kapattığınızda oturum geçmişine aşağıdaki bilgiler eklenir:

 • Oturum sonunda sayılan nakit
 • Oturum sırasında gerçekleşen işlemlerin tümüne bağlı olarak hesaplanan ve başlangıçtaki avans ile vardiya açıkken yapılan her düzenlemeyi dikkate alan, kasada beklenen nakit değeri
 • Kasanın son bakiyesini işlediğinizde avansta kalan nakit tutarı (genellikle günün hasılatını çıkardığınızda yapılır)
 • Her bir ödeme türüne göre satışlar

Kasadaki nakit miktarı ve beklenen bakiye aynı olmalıdır.

Adımlar:

 1. Shopify POS'ta, > Kasa'ya dokunun.

 2. Mevcut oturumu görüntüle'ye dokunun.

 3. Takip oturumunu bitir'e dokunun.

 4. Kasaya nakit tutarını girin ve Sonraki seçeneğine dokunun.

 5. Nakit özeti sayfasındaki toplamları inceleyin ve Sonraki seçeneğine dokunun.

İpucu: Nakit özeti sayfasındaki toplamlarınız eşleşmiyorsa Geri'ye dokunarak sayılan tutarı düzenleyebilirsiniz.

 1. Kasada bırakılacak tutarı seçin ve Sonraki seçeneğine dokunun.

 2. Kasadan ne kadar nakit kaldırmak istediğinizi doğrulayın ve Onayla'ya dokunun.

 3. Takip oturumu özetini inceleyin.

 4. İsteğe bağlı: Yazdır'a dokunun. Bu işlemde, yalnızca bu takip oturumunun nakit ayrıntıları yazdırılır. Tüm ödeme türlerinin bulunduğu bir özet yazdırmak istiyorsanız oturumun geçmişine gitmeniz gerekir.

 5. Bitti'ye dokunun.

Shopify ile satış yapmaya hazır mısınız?

Ücretsiz olarak dene