Spore salg i Shopify POS

En sporingsøkt er en tidsperiode der transaksjoner finner sted i butikken. Du kan bruke en sporingsøkt til å avstemme kontantskuffen regelmessig og holde regnskap med beløpene som personalet har håndtert.

Betalingssporing fra Shopify POS-appen

Med kasse-skjermbildet kan du opprette og gå gjennom sporingsøkter for butikken. Du kan overvåke daglige kontanttransaksjoner og justeringer gjort av personalet.

Når du har startet en sporingsøkt, kan du også overvåke salg av andre betalingstyper, for eksempel kredittkort.

Aktivere sporingsøkter

 1. Trykk på > Innstillinger > Betalingstyper fra Shopify POS.
 2. Trykk på Kontanter.
 3. Trykk på veksleknappen for å aktivere eller deaktivere Sporing av kontanter.

Start en ny sporingsøkt

Du kan opprette en Shopify POS-sporingsøkt på to ulike måter:

 • Manuelt, hvis du ønsker å angi det inngående kontantbeløpet for sporingsøkten.
 • Automatisk, hvis du ønsker at Shopify bruker det forventede beløpet i kontantskuffen som startbeløp for sporingsøkten.

Start en sporingsøkt manuelt

Hvis du starter en ny sporingsøkt manuelt, kan du angi en verdi som startbeløp. Den innledende kontantbeholdningen er beløpet som ligger i kassaapparatet i utgangspunktet, slik at personalet kan veksle kontantbetalinger.

Steg:

 1. Trykk på > Kasse fra Shopify POS.
 2. Trykk på Start sporingsøkt. Start sporingsøkt-dialogboksen åpnes.
 3. Angi startbeløpet.
 4. Valgfritt: Angi en merknad.
 5. Trykk på Bekreft. Sporingsøkten forblir åpen til du lukker den manuelt.

Start en sporingsøkt automatisk

Hvis du har lukket en sporingsøkt, og du ikke åpner en ny før du behandler neste bestilling, vil Shopify åpne en ny sporingsøkt automatisk.

Den beregnede kontantbalansen på slutten av forrige sporingsøkt brukes som startbeløp. Hvis dette er den første sporingsøkten for butikken, blir startbeløpet angitt til 0.

Vis detaljer om sporingsøkt

Informasjonen varierer litt avhengig av om du viser en åpen eller en lukket kontantsporingsøkt.

Følgende informasjon vises alltid:

 • datoen for sporingsøkten
 • totalomsetning for denne økten
 • navnet på personalmedlemmet som startet økten
 • startbeløpet
 • eventuelle justeringer som personalmedlemmer har gjort til summen av kontanter i skuffen (for eksempel hvis de har brukt noen av sine egne penger til å gi veksel)

Følgende informasjon vises hvis sporingsøkten er lukket:

 • navnet på personalmedlemmet som avsluttet økten
 • kontantene som telles ved slutten av skiftet (så lenge du oppga dem da du avsluttet økten)
 • det forventede kontantbeløpet i skuffen når økten avsluttes
 • beløpet som er igjen i kontantskuffen når den endelige avstemmingen av kontantskuffen gjøres (gjøres vanligvis når du tar ut dagens inntekter)
 • en oversikt over betalinger etter type

Se den åpne sporingsøkten

 1. Trykk på > Kasse fra Shopify POS.
 2. Trykk på Vis åpen økt.

Vis historikken til en lukket sporingsøkt

 1. Trykk på > Kasse fra Shopify POS.
 2. Trykk på Økthistorikk.
 3. Trykk på sporingsøkten du vil vise.
 4. Valgfritt: Trykk på Vis betalingstyper for å se en oversikt over betalingstyper som er brukt i økten.
 5. Valgfritt: Trykk på Skriv ut side for å skrive ut informasjon om betalingstype.

Juster startbeløpet

En justering av startbeløpet i kassen innebærer å legge til eller fjerne kontanter. Det kan for eksempel være nødvendig hvis:

 • personalmedlemmer kan ikke gi riktig veksel med kontantene i skuffen
 • pengene i skuffen har oversteget den foretrukne grensen (noen selskaper pålegger en grense for å forhindre tyveri eller feilberegning ved lukking)
 • personalmedlemmer må midlertidig ta ut kontanter fra skuffen.

Steg:

 1. Trykk på > Kasse fra Shopify POS.
 2. Trykk på Vis åpen økt.
 3. Trykk på enten Legg til eller Fjern, avhengig av hvilken type transaksjon du vil gjøre.
 4. Angi beløpet som er lagt til eller fjernet.
 5. Angi en merknad hvis det er nødvendig.
 6. Trykk på Bekreft.

Justeringer for en kasse vises i delen for kontantaktivitet på øktdetaljsiden.

Se detaljer om betalingssporing fra Shopify-administrator

Du kan se en rapport for kontantsporingsøkter i Shopify-administrator. Du kan også filtrere listen med kontantsporingsøkter etter lokalisasjon og datointervall. Personalmedlemmer må ha Point of Sale-tillatelsene Vis logg over kontantsporingsøkter og Vis kontantsporingsøkter i POS-kanalen for å kunne se informasjon om kontantsporing.

Se gjennom tabellen nedenfor for å finne ut mer om hvilke detaljer om betalingssporing du kan se:

Detaljer om betalingssporing
Detalj Beskrivelse
Avvikssammendrag En oversikt over forventede beløp, og hva som faktisk er talt, for alle økter som er registrert ved den valgte lokalisasjonen innenfor tidsperioden. Det oppstår et avvik når det er en forskjell mellom forventet og talt beløp.
 • Avvik ved start viser beløpet som var rapportert ved slutten av forrige økt, og beløpet som ble talt ved starten av økten.
 • Avvik ved slutt viser forventet beløp i kontantskuffen ved å legge til beløpet som ble talt ved start og kontantbetalinger som er mottatt underveis i økten, og sammenligner dem mot beløpet som ble talt ved slutten av økten.
Kontantaktivitet En oversikt over kontantbetalingene for alle økter som er registrert ved den valgte lokalisasjonen i tidsperioden.
 • Beløpet Bruttobetalinger viser det totale beløpet for behandlede kontantbetalinger.
 • Beløpet Refusjoner viser det totale beløpet som er behandlet i refusjoner. Refusjonsbeløpet trekkes fra bruttobetalingsbeløpet for å gi beløpet for Nettobetalinger.
 • Øktliste Viser økter som oppstod ved den valgte lokalisasjonen innenfor tidsperioden. Hver rad er én enkelt økt, og viser øktens start- og sluttid, kasse-ID, åpen eller lukket status og totalavvik knyttet til økten. Ved å klikke på kolonneoverskriftene kan du sortere øktlisten etter øktstart, øktslutt eller totalavvik.

  Steg:

  1. Klikk Innstillinger > Apper og salgskanaler fra Shopify-administrator.

  2. Klikk Point of Sale fra siden Apper og salgskanaler.

  3. Klikk Åpne salgskanal.

  4. Klikk på Lokalisasjoner, og klikk på en lokalisasjon du vil se øktdetaljer for.

  5. Klikk på Vis kontantsporingsøkter i seksjonen Kontantsporing.

  6. Valgfritt: Velg datointervall for å filtrere informasjonen som vises.

  Lukke en betalingssporingsøkt

  Du kan avslutte kontantsporingsøkten direkte fra Shopify POS, eller avslutte økten eksternt fra Shopify-administrator.

  For å avstemme kontantskuffen riktig, bør du vurdere å avslutte sporingsøkter med jevne mellomrom, for eksempel ved utgangen av hver dag eller når skiftet til et personalmedlem slutter. Når du avslutter en sporingsøkt, legges følgende informasjon til i øktloggen:

  • kontantbeløpet på slutten av betalingsøkten
  • forventet verdi av kontanter i skuffen, som beregnes basert på alle kontanttransaksjoner som er opprettet under økten, og som tar høyde for det innledende startbeløpet og eventuelle justeringer som er gjort mens skiftet var åpent
  • kontantene som er igjen for beholdningen etter du har utført den endelige avstemmingen på kontantskuffen (gjøres vanligvis når du fjerner dagens inntekt)
  • en oversikt over betalinger etter type

  Kontantbeløpet i kontantskuffen og den forventede saldoen skal være det samme.

  Avslutt en kontantsporingsøkt fra Shopify POS

  Du kan avslutte en kontantsporingsøkt direkte fra Shopify POS-enheten.

  Steg:

  1. Trykk på > Kasse fra Shopify POS.
  2. Trykk på Vis åpen økt.
  3. Trykk på Avslutt sporingsøkt.
  4. Angi kontantbeløpet i kontantskuffen, og trykk på Neste.
  5. Gå gjennom totalsummene på Kontantsammendrag-siden og trykk på Neste. Hvis totalbeløpene på siden Kontantsammendrag ikke samsvarer, kan du justere det talte beløpet ved å trykke på Tilbake.
  6. Velg beløpet som skal legges igjen i kassaskuffen og trykk på Neste.
  7. Bekreft hvor mye kontanter du vil fjerne fra kassen, og trykk Bekreft.
  8. Gå gjennom oppsummeringen av sporingsøkten.
  9. Valgfritt: Trykk på Skriv ut. Dette skriver bare ut kontantinformasjon for denne sporingsøkten. Hvis du ønsker å skrive ut et sammendrag med alle betalingstyper må du gå til økthistorikken.
  10. Trykk på Ferdig.

  Avslutt en kontantsporingsøkt eksternt fra Shopify-administrator

  Hvis du ikke kan avslutte en kontantsporingsøkt på enheten, kan du avslutte økten fra Point of Sale-salgskanalen i Shopify-administrator. Hvis en transaksjon pågår, og du avslutter en kontantsporingsøkt, åpnes automatisk en ny økt når transaksjonen er fullført.

  Når du har avsluttet en økt, kan du ikke gjenåpne eller redigere den. Øktens aktivitetslogg oppdateres for å inkludere en ekstern avslutning av økten, og endringene du har gjort i beløpet i kontantskuffen.

  Steg:

  1. Klikk Innstillinger > Apper og salgskanaler fra Shopify-administrator.

  2. Klikk Point of Sale fra siden Apper og salgskanaler.

  3. Klikk Åpne salgskanal.

  4. Klikk på Lokalisasjoner, og klikk deretter på lokalisasjonen du vil avslutte en kontantsporingsøkt for.

  5. Klikk på Vis åpen økt i seksjonen Kontantsporing.

  6. Klikk på Avslutt økt.

  7. Angi kontantbeløpet som er talt i kontantskuffen i feltet Kontanter talt. Hvis du er usikker, kan du beholde standardbeløpet.

  8. Velg eller angi kontantbeløpet som er igjen i kontantskuffen i seksjonen Bekreft kontanter i skuffen. Standardbeløpet er 0 USD.

  9. Velg Bekreft avvik i talte kontanter for å bekrefte det talte avviket.

  10. Klikk på Avslutt økt.

  Eksporter detaljer om en betalingssporingsøkt fra Shopify-administrator

  Du kan eksportere detaljer om en betalingssporingsøkt til en CSV-fil. Hvis økten er åpen, kan du bare eksportere rapporten Øktaktivitet. Andre rapporter er tilgjengelig for eksport når du avslutter økten.

  Rapporter for betalingssporingsøkter
  Rapport Beskrivelse
  Øktaktivitet En detaljert øktaktivitetsrapport som sendes til deg på e-post.
  Avvikssammendrag En forenklet rapport som fremhever totalavviket.
  Kontantaktivitet En forenklet rapport som fremhever kontantaktiviteten.
  Kassesammendrag En fordeling av all kasseaktivitet, inkludert øktaktivitet og kontantaktivitet.

  Steg:

  1. Klikk Innstillinger > Apper og salgskanaler fra Shopify-administrator.

  2. Klikk Point of Sale fra siden Apper og salgskanaler.

  3. Klikk Åpne salgskanal.

  4. Klikk på Lokalisasjoner, og klikk på lokalisasjonen du ønsker å eksportere øktdetaljer for.

  5. Klikk på Vis kontantsporingsøkter i seksjonen Kontantsporing.

  6. Klikk på Eksporter.

  7. Velg øktdetaljene du ønsker å eksportere.

  8. Klikk på Eksporter.

  Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

  Prøv det gratis