Administrasjon av Point of Sale-personale

Når du har personale som hjelper deg med fysisk salg, må disse ha personaltillatelser slik at de kan bruke Shopify POS til å drifte butikken.

Shopify POS-personale med administratortillatelser må få tilgang til Shopify POS ved å velge tillatelsen Tilgang til Point of Sale på siden Brukere og tillatelser i seksjonen Innstillinger i Shopify-administrator. Du kan også ha personale med kun POS-tilgang, som ikke har administratortillatelser og må bruke en PIN-kode for å logge på Shopify POS.

For å konfigurere Shopify POS-appen med en Shopify-konto eller påloggingsinformasjon, må personalet ha Shopify POS-påloggingskravene. Hvis personalet ikke har Shopify POS-påloggingskravene, kan de bare bruke en PIN-kode for å få tilgang til Shopify POS-appen etter at et personalmedlem som har kravene har logget på først.

Du kan tilordne ulike personalmedlemmer ulike tilgangsnivåer i butikkens Point of Sale (POS) og detaljhandelsaktiviteter med POS-roller, som er et sett med tillatelser. Du kan opprette ulike POS-roller, som når de tilordnes POS-personalet styrer hvor mange tillatelser hvert enkelt personalmedlem har til de ulike aktivitetene som kreves for å drifte butikken.

I denne delen

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis