Administrasjon av Point of Sale-personale

Når du har personale som hjelper deg med å selge fysisk, må du gi disse personalmedlemmene tillatelser slik at de kan bruke Shopify POS til å drifte butikken.

Alt Shopify POS-personale må gis tilgang til Shopify POS ved å velge tillatelsen Gi Point of Sale-tilgang til dette personalmedlemmet på siden Brukere og tillatelser i Innstillinger-seksjonen i Shopify-administrator.

For å logge inn på Shopify POS med en Shopify-ID eller påloggingsinformasjon, må personalet ha påloggingskravene for Shopify POS. Hvis personalet ikke har alle de nødvendige tillatelsene, kan de bare bruke en PIN-kode til å logge inn etter at personale med de nødvendige tillatelsene først har logget inn.

Du kan tilordne ulike personalmedlemmer ulike tilgangsnivåer i butikkens Point of Sale (POS) og detaljhandelsaktiviteter med POS-roller, som er et sett med tillatelser. Du kan opprette ulike POS-roller som, når de tilordnes Point of Sale-personalet, avgjør hvor mange tillatelser hvert personalmedlem har til de ulike aktivitetene som kreves for å drifte butikken.

I denne delen

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis