Administrasjon av utsalgssted-personale

Når du har personalmedlemmer som gjør fysiske salg, må disse personalmedlemmene ha POS-tilgang slik at de kan bruke Shopify POS til å drive butikken. Du kan gi ulike personalmedlemmer ulike tillatelsesnivåer til butikkens utsalgssted og detaljhandelsaktiviteter ved hjelp av POS-roller, som er et sett med tillatelser. Du kan opprette ulike POS-roller som, når de er tilordnet personalmedlemmene i utsalgssteder, styrer hvor mye tilgang hver enkelt medarbeider har til de ulike aktivitetene som kreves for å drive butikken.

Hvis du er butikkeieren, eller hvis du har tillatelsen Administrer utsalgsstedspersonale , kan du bruke Shopify POS eller Utsalgssted-kanalen i Shopify-administrator til å administrere personalet og tilordne dem roller. Hver utsalgsstedsmedarbeider må ha en tilordnet rolle.

I denne delen

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis