Samle inn tips med Shopify POS

Tips gir kundene muligheten til å vise sin takknemlighet for gode service. Kundene kan legge til et tips for alle bestillingene som behandles personlig på Shopify POS. Tips er for øyeblikket bare tilgjengelig for kredittbetalinger som er behandlet via en støttet kortleser.

Kompatible kortlesere

Du kan innhente tips om Shopify POS med følgende kompatible kortlesere:

Aktiver tips på Shopify POS

Når du aktiverer tips og velger betalingsmåten kreditt, legges det til en tips-dialogrute i Shopify POS-kassevisningen når kredittbetalingsmåten er valgt. Du kan angi opptil tre forhåndsinnstilte tipsbeløp og aktivere egendefinert tips for å la kundene angi sine egne tipsbeløp.

Steg:

 1. Fra Shopify POS trykker du på > Innstillinger.

 2. Under Kasse trykker du på Tips.

 3. Angi en prosentandel i Alternativ-feltene under TIPSALTERNATIVER. Du kan angi opptil tre ulike verdier.

 4. Valgfritt: Hvis du ikke ønsker å tillate egendefinerte tipsbeløp, deaktiverer du Egendefinert tips.

 5. Valgfritt: Aktiver miste tipsbeløp.

Minste tipsbeløp

Aktiver et minste tipsbeløp for å erstatte de forhåndsinnstilte tipsprosentene med de fastsatte dollarverdiene når en transaksjon faller under et bestemt beløp. Hvis du for eksempel angir et minste tipsbeløp på 10, kan du erstatte de forhåndsinnstilte tipsprosentene på 15 %, 18 % og 20 % med faste dollarbeløp på 1, 2 og 3 for transaksjoner under 10.

Steg:

 1. Fra Shopify POS trykker du på > Innstillinger.

 2. Under Kasse trykker du på Tips.

 3. Sjekk minste tipsbeløp.

 4. Angi minste tipsbeløp til transaksjonsgrensen.

 5. Angi en dollarverdi for hver av de 3 forhåndsinnstilte tipssummene.

Samle inn tips

Hvis tips-funksjonen er aktivert, vises tips-dialogboksen i kassen når kredittbetalingsmåten er valgt. Kundene kan velge ett av flere tips-alternativer:

 • en forhåndsinnstilt tipsprosent
 • et egendefinert tipsbeløp (dersom tilpassede tips er aktivert)
 • ingen tips

Steg:

 1. Fra handlekurvvisningen i Shopify POS trykker du Kasse.

 2. I Velg betaling-dialogboksen trykker du Kreditt.

 3. La kunden velge et tipsbeløp og foreta en betaling.

Refundering av tips

Du kan refundere et tips uten å refundere hele bestillingen.

Steg:

 1. Fra Shopify POS trykker du Bestillinger.

 2. Trykk på bestillingen med tipset du vil refundere.

 3. Trykk på Refusjon.

 4. I refusjonvisningen trykker du på + ved siden av tips for å øke refusjonsantallet til 1.

 5. Trykk på Neste.

 6. Bekreft at refusjonsdetaljene er riktige.

 7. Valgfritt: Legg til en årsak til refusjonen.

 8. Trykk på Refusjon.

 9. Valgfritt: Send kvittering til kunden via e-post eller SMS.

Tipsrapporter

Du kan se tipsene som samles inn av hvert personalmedlem i Tipsrapport, og totalt antall tips som er samlet inn i Økonomi-rapporten.

Steg:

Slik viser du de totale tipsene som er samlet i økonomirapporten:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Analyse > Rapporter.

 2. Velg Økonomi fra rullegardinmenyen med kategorier.

 3. Klikk på Tips.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis