Shopify POS-analyse

Analyse-skjermbildet i Shopify POS lar deg gjennomgå butikkens daglige salgsrapport, og gir deg innsikt i nettosalg, gjennomsnittlig bestillingsverdi og gjennomsnittlig antall varer per bestilling. Den daglige salgsrapporten sammenligner dagens salg med salgene på samme dag i forrige uke.

På denne siden

Daglig salgsrapport

Rapporten sammenligner dagens salg med salgene som ble gjort samme dag i forrige uke. For å gå til rapporten over daglige salg fra Shopify POS, trykker du på > Analyse.

Følgende begreper er i rapporten:

Definisjon av begrepene i den daglige salgsrapporten for POS Next
Periode Beskrivelse
Nettosalg Det daglige totalsalget minus returer og andre fradrag. Denne verdien sammenlignes mot verdien på samme dag i forrige uke.
Gjennomsnittlig bestillingsverdi Gjennomsnittlig pengeverdi for en kundebestilling. Denne verdien sammenlignes med verdien fra samme dag i forrige uke.
Varer per bestilling Gjennomsnittlig antall varer i en kundebestilling. Denne verdien sammenlignes med verdien fra samme dag i forrige uke.
Mest populære produkter etter nettosalg De tre mest populære produktvariantene som er solgt i dag. Antall varer solgt og totalomsetningen er også oppført.
Mest populære produkttyper etter nettosalg De tre mest populære produkttypene solgt i dag. Antallet varer som er solgt og totalomsetning er også oppført.
Beste personalmedlemmer i kassen etter nettosalg De tre beste personalmedlemmene i dag. Antall bestillinger behandlet og totalomsetning er også oppført.
Nettobetalinger etter type Dagens nettobetalinger etter type. Totale nettobetalinger er også oppført.

Felt for daglige salg

Det er tre felter øverst i rapporten som viser Nettosalg, Gjennomsnittlig bestilingsverdi og Varer per bestilling. Trykk på et felt for å vise en mer detaljert rapport.

Du kan velge følgende datoperioder:

Definisjon av begrepene i den daglige salgsrapporten for POS Next
Periode Beskrivelse
I dag Gjeldende dato.
I går Forrige dato.
Uke til dags dato Inneværende uke, fra mandag til gjeldende dato.
Måned til dags dato Den gjeldende måneden, fra den første i måneden til gjeldende dato.
Kvartal til dags dato Gjeldende kvartal, fra første kvartal til gjeldende dato. Datoene for kvartalene er:
  • Q1: 1. januar – 31. mars
  • Q2: 1. april – 30. juni
  • Q3: 1 juli – 30. september
  • Q4: 1 oktober – 31. desember
År til dags dato Inneværende år, fra første januar til den gjeldende datoen.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis