Administrere bestillinger, refusjoner og bytter

Skjermbildet Bestillinger i Shopify POS viser alle butikkens bestillinger, enten de er lagt inn på nett eller personlig. Fra hver bestilling kan du:

  • se gjennom detaljene.
  • legge til et notat.
  • utstede en kvittering på nytt
  • utføre en refusjon eller et bytte.
  • ta ytterligere betaling for en bestilling hvis den kun er delvis betalt.

I denne delen

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis