Oppdatere en bestilling

Du kan legge til merknader eller oppdatere kunder for eksisterende bestillinger.

Legg til en merknad i en bestilling

Bestillingsmerknadene vises på en bestillingsdetaljskjerm, og de er nyttige for å kunne legge ved tilleggsinformasjon om en bestilling. Du vil kanskje legge ved en merknad til en bestilling av følgende grunner:

  • Du har refundert eller kansellert bestillingen.
  • Du har gjort en utveksling for hele eller deler av bestillingen.
  • Kunden din har noen tilleggskrav som du vil registrere.
  1. Fra Shopify POS-appen trykker du på -knappen og deretter Bestillinger.

  2. Trykk på en bestilling for å se detaljene og trykk på Legg til notat.

  3. Angi merknaden og trykk deretter på Lagre.

Notatet vises på skjermbildet for bestillingsinformasjon. Du kan redigere notatet ved å trykke på Rediger ved siden av BESTILLINGSMERKNADER.

Legg til, slett eller endre kunden i en bestilling

Du kan justere kundeinformasjonen i en POS-bestilling.

For å endre kunden på en bestilling må du slette den gjeldende kunden og legge til riktig kunde.

Du kan også redigere informasjon om kunden ved å trykke på kundens navn.

Steg:

  1. Fra Shopify POS-appen trykker du på -knappen og deretter Bestillinger.

  2. Trykk på en bestilling for å vise skjermbildet med detaljer.

  3. Juster bestillingen etter behov ved å gjøre en av følgende:

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis