Oppfylle nettbestillinger for lokal leveranse

Fra den helt nye Shopify POS-appen kan du administrere lokale leveringsbestillinger, forberede dem for leveranse og oppdatere bestillingsstatusen.

Før du kan administrere bestillinger fra Shopify POS, må du konfigurere lokale leveranser fra Shopify-administrator.

Arbeidsflyt og statuser for lokal leveranse

Når du oppfyller de lokale leveringsbestillingene dine, går de gjennom følgende bestillingsstatuser:

 • Ikke-behandlet: Forberedelse og innfrielse av bestillingen har ikke startet. Det neste steget er å forberede bestillingen for leveranse ved å plukke og pakke varene. Du kan også skrive ut følgesedler som legges ved bestillingen. For å fullføre merker du bestillingen som Klar for leveranse.

 • Klar til levering: Bestillingen er i ferd med å bli levert, eller er ute for levering. Bestillinger kan også ha denne statusen dersom leveranse ble forsøkt, men bestillingen ikke kunne leveres. Når bestillingen er levert, er neste steg å markere den som levert.

 • Levert: Når du har merket bestillingen som levert, vil bestillingsstatusen endres til Sluttført, og innfrielsesprosessen er fullført.

Hvis du må kansellere en leveranse, kan du gjøre det fra Shopify-administrator.

Aktiver varsler om lokal levering

Du kan aktivere eller deaktivere push-varsler fra Shopify POS på enheten din for å varsle deg når du mottar en ny leveringsbestilling. Når varsler er aktivert, kan du trykke på varselet for å starte leveringsarbeidsflyten.

Steg

 1. Fra Shopify POS trykker du > Innstillinger > Varsler.

 2. Trykk på glidebryteren for å aktivere eller deaktivere varsler.

Administrer lokale leveransebestillinger

Finn ut hvordan du får rask tilgang til lokale leveransebestillinger fra Shopify POS.

Filtrer lokale leveransebestillinger

Fra Bestillinger-skjermbildet kan du filtrere nettbestillinger for å vise alle lokale leveransebestillinger.

Steg:

 1. Trykk på Bestillinger på startskjermen i Shopify POS-appen.

 2. Under SALGSTYPEtrykker du på Nett.

 3. Under LEVERINGSTYPEtrykker du på Lokal leveranse.

Legg til et felt i smart-rutenettet for innfrielse av lokale leveranser

Legg til et felt i smart-rutenettet for rask visning av lokale leveringsbestillinger som må innfris.

Trykk på feltet for en liste med lokale leveransebestillinger som er Ikke-behandlet og Klar for leveranse. Du kan bruke denne listen til å forberede bestillinger for leveranse.

Steg:

 1. På hjem-skjermen i Shopify POS-appen trykker du på Legg til felt i rutenettet.

 2. Trykk på Handling.

 3. Under OPPFYLLELSEtrykker du Legg til ved siden av Vis lokale leveransebestillinger.

 4. Trykk på Ferdig.

Vis leveranseinstrukser

Kundene dine har muligheten til å legge inn leveranseinstrukser for bestillinger i kassen. Disse instruksene kan hjelpe deg med å finne frem til leveringssteder, eller gi deg ekstra informasjon om hvor pakken kan legges igjen.

Steg:

 1. Trykk på Bestillinger på startskjermen i Shopify POS-appen.
 1. Trykk på bestillingen du vil åpne.

 2. Bla til Leveranseinstruksjoner. Herfra kan du lese eventuelle instruksjoner kunden har lagt inn i kassen.

Klargjør en bestilling for leveranse

Når en kunde legger inn en nettbestilling for lokale leveranser, må du eller et personalmedlem finne frem og pakke varene.

Du kan også skrive ut en leveranseseddel fra kvitteringsskriveren som kan legges ved bestillingen. Kvitteringsskriveren din må være konfigurert før du kan skrive ut leveransesedler.

Når du er ferdig med å forberede en bestilling, merker du den som klar for leveranse.

Steg:

 1. Trykk på Bestillinger på startskjermen i Shopify POS-appen.
 1. Trykk på bestillingen du vil innfri.

 2. Trykk på Forbered for leveranse.

 3. Valgfritt: For å skrive ut en følgeseddel trykker du Skriv ut følgeseddel.

 4. Plukk og pakk varene for leveranse.

 5. Trykk på Merk som klar til leveranse.

Merk en bestilling som levert

Når en bestilling er levert, må den merkes som levert. Dette endrer bestillingsstatusen, og signaliserer til deg og personalet at bestillingen er levert, og at ingen ytterligere handlinger er nødvendig.

Merking av bestillingen som levert sender også et varsel til kunden, slik at de vet at bestillingen er levert.

Steg:

 1. Trykk på Bestillinger på startskjermen i Shopify POS-appen.
 1. Trykk på bestillingen du vil merke som levert.

 2. Trykk på Merk som levert.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis