จัดการคำสั่งซื้อออนไลน์สำหรับการจัดส่งในพื้นที่

คุณสามารถจัดการคำสั่งซื้อที่ต้องจัดส่งในพื้นที่ จัดเตรียมคำสั่งซื้อสำหรับการจัดส่ง และอัปเดตสถานะของคำสั่งซื้อเหล่านั้นได้จากแอป Shopify POS

ก่อนที่คุณจะสามารถจัดการคำสั่งซื้อจาก Shopify POS ของคุณได้คุณจำเป็นต้อง ตั้งค่าการจัดส่งในพื้นที่ จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ

ขั้นตอนการทำงานและสถานะการจัดส่งในพื้นที่

เมื่อจัดการคำสั่งซื้อที่มีการจัดส่งในพื้นที่ของคุณ คำสั่งซื้อจะเปลี่ยนไปตามสถานะคำสั่งซื้อดังต่อไปนี้:

 • ไม่ได้จัดการ: การจัดเตรียมคำสั่งซื้อและการจัดส่งสินค้าแบบครบวงจร ขั้นตอนต่อไปของคุณคือการเตรียมคำสั่งซื้อสำหรับการจัดส่งโดยการรับสินค้าและการบรรจุสินค้า นอกจากนี้คุณยังสามารถพิมพ์บันทึกการจัดส่งเพื่อรวมเข้ากับคำสั่งซื้อได้เช่นกัน หากต้องการให้เสร็จสิ้น ให้ทำเครื่องหมายคำสั่งซื้อว่า พร้อมจัดส่ง

 • พร้อมจัดส่ง: คำสั่งซื้อของคุณกำลังเตรียมจัดส่งหรืออยู่ระหว่างการจัดส่ง คำสั่งซื้ออาจมีสถานะเหล่านี้ หากมีการจัดส่งสินค้าที่สั่งซื้อแล้วแต่ไม่สำเร็จ หลังจากคำสั่งซื้อได้รับการจัดส่งแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือทำเครื่องหมายว่าจัดส่งสินค้าแล้ว

 • จัดส่งแล้ว: หลังจากทำเครื่องหมายคำสั่งซื้อว่าจัดส่งแล้ว สถานะคำสั่งซื้อจะเปลี่ยนเป็น จัดการแล้ว และกระบวนการจัดการคำสั่งซื้อก็เป็นอันเสร็จสิ้น

หากคุณจำเป็นต้องยกเลิกการจัดส่ง คุณสามารถดำเนินการได้ จากส่วนผู้ดูแล Shopify

เปิดใช้การแจ้งเตือนการจัดส่งในพื้นที่

คุณสามารถเปิดใช้หรือปิดใช้การแจ้งเตือนแบบพุชจาก Shopify POS บนอุปกรณ์ของคุณเพื่อแจ้งเตือนให้ทราบเมื่อได้รับคำสั่งซื้อสำหรับการจัดส่งใหม่ เมื่อเปิดใช้การแจ้งเตือนแล้ว คุณสามารถแตะการแจ้งเตือนเพื่อเริ่มขั้นตอนการจัดส่งได้

ขั้นตอน

 1. ใน Shopify POS ให้แตะที่ “” > “การตั้งค่า” > “การแจ้งเตือน

 2. แตะที่สวิตช์สลับเพื่อเปิดหรือปิดใช้งานการแจ้งเตือน

จัดการคำสั่งซื้อที่มีการจัดส่งในพื้นที่

ดูวิธีการเข้าถึงคำสั่งซื้อสำหรับการจัดส่งในพื้นที่อย่างรวดเร็วจาก Shopify POS ของคุณ

กรองคำสั่งซื้อที่มีการจัดส่งในพื้นที่

จากหน้าจอ คำสั่งซื้อ คุณสามารถกรองคำสั่งซื้อออนไลน์เพื่อดูคำสั่งซื้อที่จัดส่งในพื้นที่ทั้งหมดได้

ขั้นตอน:

 1. ในหน้าจอหลักของแอป Shopify POS ให้แตะที่ “คำสั่งซื้อ

 2. ในส่วน ประเภทการขาย ให้แตะที่ ออนไลน์

 3. ในส่วน ประเภทการจัดส่ง ให้แตะที่ การจัดส่งในพื้นที่

เพิ่มไทล์สมาร์ทกริดสำหรับการจัดส่งสินค้าแบบครบวงจรในพื้นที่

เพิ่มไทล์ไปยังสมาร์ทกริดเพื่อดูคำสั่งซื้อที่ต้องจัดส่งในพื้นที่ของคุณอย่างรวดเร็ว

แตะที่ไทล์เพื่อดูรายการคำสั่งซื้อ ที่ยังไม่ได้จัดการ และ พร้อมจัดส่ง คุณสามารถใช้รายการนี้เพื่อจัดเตรียมคำสั่งซื้อสำหรับการจัดส่งได้

ขั้นตอน:

 1. ในหน้าจอหลักของแอป Shopify POS ให้แตะที่ เพิ่มไทล์ ภายในกริด

 2. แตะที่ การดำเนินการ

 3. ในส่วน การจัดส่งสินค้าแบบครบวงจร ให้แตะที่ เพิ่ม ด้านข้าง ดูคำสั่งซื้อที่จัดส่งในพื้นที่

 4. แตะที่ เสร็จสิ้น

ดูคำแนะนำในการจัดส่ง

ลูกค้าของคุณมีตัวเลือกในการเพิ่มคำแนะนำในการจัดส่งไปยังคำสั่งซื้อที่หน้าการชำระเงิน คำแนะนำเหล่านี้สามารถช่วยคุณค้นหาตำแหน่งที่ต้องจัดส่ง และให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดส่งพัสดุ

ขั้นตอน:

 1. ในหน้าจอหลักของแอป Shopify POS ให้แตะที่ “คำสั่งซื้อ
 1. แตะคำสั่งซื้อที่คุณต้องการเปิด

 2. เลื่อนไปที่ คำแนะนำในการจัดส่ง จากที่นี่ คุณสามารถอ่านคำแนะนำที่เหลือโดยลูกค้าของคุณได้ในขั้นตอนการชำระเงิน

จัดเตรียมคำสั่งซื้อสำหรับการจัดส่ง

หลังจากที่ลูกค้าทำการสั่งซื้อออนไลน์สำหรับการจัดส่งในพื้นที่ คุณหรือสมาชิกของพนักงานของคุณจำเป็นต้องรวบรวมและบรรจุสินค้า

นอกจากนี้คุณยังสามารถพิมพ์บันทึกการจัดส่งจากเครื่องพิมพ์ใบเสร็จของคุณเพื่อแนบไปกับคำสั่งซื้อได้อีกด้วย ทั้งนี้ต้องตั้งค่าเครื่องพิมพ์ใบเสร็จของคุณก่อนจึงจะสามารถพิมพ์บันทึกการจัดส่งได้

เมื่อคุณเตรียมคำสั่งซื้อเรียบร้อยแล้ว ให้คุณทำเครื่องหมายว่าพร้อมจัดส่ง

ขั้นตอน:

 1. ในหน้าจอหลักของแอป Shopify POS ให้แตะที่ “คำสั่งซื้อ
 1. แตะคำสั่งซื้อที่คุณต้องการจัดการ

 2. แตะที่ เตรียมพร้อมสำหรับการจัดส่ง

 3. ตัวเลือกเสริม: หากต้องการพิมพ์บันทึกการจัดส่ง ให้แตะที่ พิมพ์บันทึกการจัดส่ง

 4. เลือกและบรรจุสินค้าสำหรับการจัดส่ง

 5. แตะที่ ทำเครื่องหมายว่าพร้อมจัดส่ง

ทำเครื่องหมายคำสั่งซื้อว่าจัดส่งแล้ว

หลังจากจัดส่งคำสั่งซื้อแล้วคุณจำเป็นต้องทำเครื่องหมายคำสั่งซื้อว่าจัดส่งแล้ว การทำเช่นนี้จะเป็นการเปลี่ยนสถานะคำสั่งซื้อและสัญญาณให้แก่คุณและพนักงานของคุณและพนักงานที่จัดส่งคำสั่งซื้อแล้วและไม่จำเป็นต้องดำเนินการเพิ่มเติม

การทำเครื่องหมายคำสั่งซื้อว่าจัดส่งแล้ว จะส่งการแจ้งเตือนไปให้ลูกค้าเพื่อให้ทราบว่าสินค้าที่สั่งซื้อมาถึงแล้ว

ขั้นตอน:

 1. ในหน้าจอหลักของแอป Shopify POS ให้แตะที่ “คำสั่งซื้อ
 1. แตะที่คำสั่งซื้อที่คุณต้องการทำเครื่องหมายว่าจัดส่งแล้ว

 2. แตะที่ ทำเครื่องหมายว่าจัดส่งแล้ว

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี