จัดส่งคำสั่งซื้อไปยังลูกค้าด้วย Shopify POS

หมายเหตุ: ฟีเจอร์นี้มีให้ใช้งานเฉพาะสำหรับผู้ขายที่ใช้ Shopify POS Pro เท่านั้น

ขณะที่คุณกำลังดำเนินการคำสั่งซื้อบนแอป Shopify POS ลูกค้าของคุณอาจต้องการให้คำสั่งซื้อของตนถูกจัดส่งไปยังที่อยู่ของพวกเขา คุณสามารถดำเนินการดังกล่าวได้โดยจัดส่งคำสั่งซื้อของลูกค้าของคุณโดยตรงจาก Shopify POS

จัดส่งคำสั่งซื้อไปยังที่อยู่ของลูกค้า

หากคุณเปิดใช้การป้องกันการขายสินค้าเกินจำนวนที่มีในคลัง คุณจะสามารถเลือกเพิ่มสินค้าคงคลังเฉพาะที่มีในสต็อกเท่านั้นไปยังคำสั่งซื้อของลูกค้าได้ หากสินค้าใดที่ลูกค้าเพิ่มลงในตะกร้าสินค้าหมดสต็อกแล้ว ข้อความแจ้งข้อผิดพลาดจะปรากฏว่าไม่สามารถจัดส่งสินค้าที่หมดสต็อกได้ การดำเนินการนี้จะป้องกันไม่ให้มีคำสั่งซื้อที่ไม่สามารถจัดการได้อันเนื่องมาจากสินค้าคงคลังที่หมดสต็อก

หมายเหตุ: ไม่รู้จัก Shopify POS ใช่หรือไม่ คุณอาจกำลังใช้ Shopify POS Classic

 1. เพิ่มสินค้าทั้งหมดลงในตะกร้าสินค้า

 2. ตัวเลือกเสริม: หากต้องการเพิ่มลูกค้าของคุณไปยังตะกร้าสินค้า ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้:

  1. แตะที่ บนหน้าจอหลักแล้วแตะลูกค้า
  2. เลือกลูกค้าของคุณจากรายชื่อลูกค้า
  3. แตะ "เพิ่มลงในตะกร้าสินค้า" จากหน้าจอรายละเอียดลูกค้า
 3. ในแอป Shopify POS ให้แตะการดำเนินการเพิ่มเติม จากนั้นแตะจัดส่งไปยังลูกค้า หรือหากคุณได้เพิ่มไทล์สมาร์ทกริดสำหรับการดำเนินการนี้แล้ว ให้แตะที่จัดส่งไปยังลูกค้าบนหน้าจอหลักของคุณ

 4. หากคุณยังไม่ได้เพิ่มลูกค้าของคุณไปยังตะกร้าสินค้า ให้ป้อนข้อมูลติดต่อของลูกค้า แล้วแตะ "บันทึก" หากต้องการข้ามการเพิ่มข้อมูลนี้ให้แตะ "ข้าม"

 5. ในหน้าจอเพิ่มรายละเอียดการจัดส่ง ให้ป้อนรายละเอียดการจัดส่งของลูกค้า หรือหากมีที่อยู่ที่ระบุไว้ก่อนหน้านี้ ให้แตะที่อยู่ดังกล่าวแล้วแตะบันทึก

 6. ในหน้าจอเลือกวิธีจัดส่งให้เลือกดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

- หากต้องการเลือกจากอัตราค่าจัดส่งหลังการคำนวณ ให้แตะที่วิธีจัดส่งที่ต้องการจากรายการที่มีอยู่ อัตราค่าจัดส่งที่แสดงจะเป็นอัตราค่าจัดส่งที่สามารถใช้ได้โดยคำนวณตามน้ำหนัก ตามราคา หรือตามผู้ให้บริการขนส่งที่คุณได้ตั้งค่าไว้ใน Shopify admin ระบบจะแสดงเฉพาะอัตราค่าจัดส่งที่สามารถใช้ได้กับตะกร้าสินค้าปัจจุบันได้เท่านั้น (ขึ้นอยู่กับกฎที่กำหนดไว้ของอัตราค่าจัดส่ง) หากคุณไม่เห็นอัตราค่าจัดส่งที่มีอยู่ แสดงว่าไม่มีอัตราค่าจัดส่งที่สามารถใช้ได้ คุณสามารถเพิ่มอัตราค่าจัดส่งใหม่ได้จากหน้าการตั้งค่า การจัดส่งและส่งมอบ ใน Shopify admin ของคุณ - หากต้องการป้อนอัตราค่าจัดส่งแบบกำหนดเอง ให้แตะที่อัตราค่าจัดส่งแบบกำหนดเอง แล้วป้อนจำนวนการจัดส่ง แล้วแตะที่เสร็จสิ้น

 1. แตะขั้นตอนการชำระเงิน เลือกวิธีการชำระเงินและประมวลผลการชำระเงิน

 2. เลือกวิธีการส่งใบเสร็จคำสั่งซื้อให้แก่ลูกค้าแล้วแตะที่เสร็จสิ้น

คำสั่งซื้อจะถูกทำเครื่องหมายว่ายังไม่ได้จัดการและไม่สามารถจัดการได้จากแอป POS คุณต้องจัดการคำสั่งซื้อใน Shopify admin ของคุณเมื่อคุณพร้อมที่จะจัดส่งสินค้าตามคำสั่งซื้อไปยังลูกค้า

เพิ่มไทล์สมาร์ทกริด

หากคุณใช้การดำเนินการจัดส่งให้แก่ลูกค้าบ่อยครั้งคุณสามารถตั้งค่าทางลัดไปยังฟีเจอร์นี้ได้บนหน้าจอหลักของคุณโดยการเพิ่มไทล์ให้กับฟีเจอร์ดังกล่าว

ขั้นตอน:

 1. บนหน้าจอหลักของแอป Shopify POS ของคุณให้แตะที่เพิ่มไทล์

 2. แตะการดำเนินการแล้วแตะจัดส่งไปยังลูกค้า

 3. แตะที่ เสร็จสิ้น

คำถามที่พบบ่อย

คำสั่งซื้อที่จัดส่งให้ลูกค้าจะถูกทำเครื่องหมายเป็นยังไม่จัดส่งโดยอัตโนมัติใช่ไหม

ใช่ สินค้าทั้งหมดในคำสั่งซื้อที่จัดส่งให้ลูกค้าจะถูกทำเครื่องหมายว่ายังไม่จัดส่ง

ฉันสามารถรวมสินค้าที่ต้องจัดส่งกับสินค้าที่รับจากหน้าร้านไว้ในตะกร้าสินค้าของฉันได้ไหม

ไม่ได้ คำสั่งซื้อที่จัดส่งให้ลูกค้าจะจัดส่งสินค้าทั้งหมดในคำสั่งซื้อ หากคุณมีลูกค้าที่ต้องการให้จัดส่งสินค้าบางรายการและที่เหลืแรับจากหน้าร้าน คุณต้องสร้างธุรกรรมที่แยกกันสองรายการ

สินค้าคงคลังจะถูกหักออกจากคำสั่งซื้อที่จัดส่งให้ลูกค้าได้อย่างไร

คำสั่งซื้อที่จัดส่งให้ลูกค้าจะหักสินค้าคงคลังตามลำดับความสำคัญของการจัดการสินค้าที่คุณกำหนดไว้


ตัวอย่างเช่น คุณมีตำแหน่งที่ตั้ง 2 แห่ง โดยตำแหน่งที่ตั้ง A (คลังสินค้า) มีความสำคัญมากที่สุดและตำแหน่งที่ตั้ง B (ที่ตั้งร้านค้าปลีกของคุณ) ตำแหน่งที่ตั้ง A มีเสื้อเชิ้ต 1 ตัวและตำแหน่งที่ตั้ง B มีเสื้อเชิ้ต 2 ตัวอยู่ในสินค้าคงคลังของตน หากคุณดำเนินการคำสั่งซื้อที่จัดส่งให้ลูกค้าเป็นเสื้อเชิ้ต 1 ตัวจากตำแหน่งที่ตั้ง B สินค้าคงคลังจะถูกหักออกจากตำแหน่งที่ตั้ง A เนื่องจากเป็นตำแหน่งที่ตั้งที่มีความสำคัญมากที่สุด

คำสั่งซื้อที่จัดส่งให้ลูกค้าจะไม่หักจำนวนสินค้าคงคลังจากตำแหน่งที่ตั้งที่กำหนดไว้ว่าไม่ให้มีการจัดการคำสั่งซื้อออนไลน์

ฉันสามารถดำเนินการคำสั่งซื้อสินค้าที่จัดส่งให้ลูกค้าให้เสร็จสิ้นขณะออฟไลน์ได้ไหม

คำสั่งซื้อที่จัดส่งให้ลูกค้าต้องมีการเชื่อมต่อออนไลน์ คุณไม่สามารถดำเนินการคำสั่งซื้อดังกล่าวให้เสร็จสิ้นได้หากการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของคุณมีปัญหา หากคุณไม่สามารถเชื่อมต่อใหม่ได้ คุณต้องยกเลิกการทำธุรกรรมแล้วลองอีกครั้งเมื่อคุณเชื่อมต่อออนไลน์อีกครั้ง

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี