จัดส่งคำสั่งซื้อไปยังลูกค้าด้วย Shopify POS

หมายเหตุ: ฟีเจอร์นี้มีให้ใช้งานเฉพาะสำหรับผู้ขายที่ใช้ Shopify POS Pro เท่านั้น

ขณะที่คุณกำลังดำเนินการคำสั่งซื้อบนแอป Shopify POS ลูกค้าของคุณอาจต้องการให้คำสั่งซื้อของตนถูกจัดส่งไปยังที่อยู่ของพวกเขา คุณสามารถดำเนินการดังกล่าวได้โดยจัดส่งคำสั่งซื้อของลูกค้าของคุณโดยตรงจาก Shopify POS

จัดส่งคำสั่งซื้อไปยังที่อยู่ของลูกค้า

หากคุณเปิดใช้การป้องกันการขายสินค้าเกินจำนวนที่มีในคลัง คุณจะสามารถเลือกเพิ่มสินค้าคงคลังเฉพาะที่มีในสต็อกเท่านั้นไปยังคำสั่งซื้อของลูกค้าได้ หากสินค้าใดที่ลูกค้าเพิ่มลงในตะกร้าสินค้าหมดสต็อกแล้ว ข้อความแจ้งข้อผิดพลาดจะปรากฏว่าไม่สามารถจัดส่งสินค้าที่หมดสต็อกได้ การดำเนินการนี้จะป้องกันไม่ให้มีคำสั่งซื้อที่ไม่สามารถจัดการได้อันเนื่องมาจากสินค้าคงคลังที่หมดสต็อก

 1. เพิ่มสินค้าทั้งหมดลงในตะกร้าสินค้า

 2. ตัวเลือกเสริม: หากต้องการเพิ่มลูกค้าของคุณไปยังตะกร้าสินค้า ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้:

 3. ในแอป Shopify POS ให้แตะ “การดำเนินการเพิ่มเติม” และแตะ “จัดส่งไปยังลูกค้า” หรือหากคุณได้เพิ่มไทล์สมาร์ทกริดสำหรับการดำเนินการนี้แล้ว ให้แตะที่ “จัดส่งไปยังลูกค้า” บนหน้าจอหลักของคุณ

 4. ป้อนที่อยู่อีเมลและหมายเลขโทรศัพท์ของลูกค้า จากนั้นแตะที่ "ถัดไป"

 5. ในหน้าจอเพิ่มรายละเอียดการจัดส่ง ให้ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

 6. ในหน้าจอเลือกวิธีจัดส่งให้เลือกดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

 7. แตะขั้นตอนการชำระเงิน เลือกวิธีการชำระเงินและประมวลผลการชำระเงิน

 8. เลือกวิธีการส่งใบเสร็จคำสั่งซื้อให้แก่ลูกค้าแล้วแตะที่เสร็จสิ้น

คำสั่งซื้อจะถูกทำเครื่องหมายว่ายังไม่ได้จัดการและไม่สามารถจัดการได้จากแอป POS คุณต้องจัดการคำสั่งซื้อในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณเมื่อคุณพร้อมที่จะจัดส่งสินค้าตามคำสั่งซื้อไปยังลูกค้า

เพิ่มไทล์สมาร์ทกริด

หากคุณใช้การดำเนินการจัดส่งให้แก่ลูกค้าบ่อยครั้งคุณสามารถตั้งค่าทางลัดไปยังฟีเจอร์นี้ได้บนหน้าจอหลักของคุณโดยการเพิ่มไทล์ให้กับฟีเจอร์ดังกล่าว

ขั้นตอน:

 1. บนหน้าจอหลักของแอป Shopify POS ของคุณให้แตะที่เพิ่มไทล์

 2. แตะการดำเนินการแล้วแตะจัดส่งไปยังลูกค้า

 3. แตะที่ เสร็จสิ้น

คำถามที่พบบ่อย

คำสั่งซื้อที่จัดส่งให้ลูกค้าจะถูกทำเครื่องหมายเป็นยังไม่จัดการโดยอัตโนมัติใช่ไหม

ใช่ สินค้าทั้งหมดในคำสั่งซื้อที่จัดส่งให้ลูกค้าจะถูกทำเครื่องหมายว่ายังไม่จัดการ

ฉันสามารถรวมสินค้าที่ต้องจัดส่งกับสินค้าที่รับจากหน้าร้านไว้ในตะกร้าสินค้าของฉันได้ไหม

ไม่ได้ คำสั่งซื้อที่จัดส่งให้ลูกค้าจะจัดส่งสินค้าทั้งหมดในคำสั่งซื้อ หากคุณมีลูกค้าที่ต้องการให้จัดส่งสินค้าบางรายการและที่เหลืแรับจากหน้าร้าน คุณต้องสร้างธุรกรรมที่แยกกันสองรายการ

สินค้าคงคลังจะถูกหักออกจากคำสั่งซื้อที่จัดส่งให้ลูกค้าได้อย่างไร

คำสั่งซื้อที่จัดส่งให้ลูกค้าจะหักสินค้าคงคลังตามลำดับความสำคัญของการจัดการคำสั่งซื้อที่คุณกำหนดไว้

ตัวอย่างเช่น คุณมีตำแหน่งที่ตั้ง 2 แห่ง โดยตำแหน่งที่ตั้ง A (คลังสินค้า) มีความสำคัญมากที่สุดและตำแหน่งที่ตั้ง B (ที่ตั้งร้านค้าปลีกของคุณ) ตำแหน่งที่ตั้ง A มีเสื้อเชิ้ต 1 ตัวและตำแหน่งที่ตั้ง B มีเสื้อเชิ้ต 2 ตัวอยู่ในสินค้าคงคลังของตน หากคุณดำเนินการคำสั่งซื้อที่จัดส่งให้ลูกค้าเป็นเสื้อเชิ้ต 1 ตัวจากตำแหน่งที่ตั้ง B สินค้าคงคลังจะถูกหักออกจากตำแหน่งที่ตั้ง A เนื่องจากเป็นตำแหน่งที่ตั้งที่มีความสำคัญมากที่สุด

คำสั่งซื้อที่จัดส่งให้ลูกค้าจะไม่หักจำนวนสินค้าคงคลังจากตำแหน่งที่ตั้งที่กำหนดไว้ว่า ไม่ให้มีการจัดการคำสั่งซื้อออนไลน์

ฉันสามารถดำเนินการคำสั่งซื้อสินค้าที่จัดส่งให้ลูกค้าให้เสร็จสิ้นขณะออฟไลน์ได้ไหม

คำสั่งซื้อที่จัดส่งให้ลูกค้าต้องมีการเชื่อมต่อออนไลน์ คุณไม่สามารถดำเนินการคำสั่งซื้อดังกล่าวให้เสร็จสิ้นได้หากการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของคุณมีปัญหา หากคุณไม่สามารถเชื่อมต่อใหม่ได้ คุณต้องยกเลิกการทำธุรกรรมแล้วลองอีกครั้งเมื่อคุณเชื่อมต่อออนไลน์อีกครั้ง

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี