Vận chuyển đơn hàng đến khách hàng bằng Shopify POS

Khi bạn xử lý đơn hàng trên ứng dụng Shopify POS, khách hàng có thể muốn đơn hàng được vận chuyển đến địa chỉ của họ. Bạn có thể thực hiện điều này bằng cách vận chuyển đơn hàng của khách trực tiếp từ Shopify POS.

Vận chuyển đơn hàng đến địa chỉ của khách hàng

Nếu đã bật tính năng bảo vệ chống bán quá số sản phẩm dự trữ, bạn chỉ có thể thêm hàng trong kho để vận chuyển cho khách hàng. Nếu kho hàng của bất kỳ sản phẩm nào được thêm vào giỏ hàng bị hết hàng, thông báo lỗi sẽ xuất hiện đề cập rằng không thể vận chuyển mặt hàng đã hết hàng. Điều này ngăn bạn đặt các đơn hàng không thể thực hiện do hết hàng trong kho.

Đơn hàng ban đầu được đánh dấu là chưa thực hiện và không thể thực hiện từ ứng dụng POS. Bạn cần thực hiện đơn hàng trong trang quản trị Shopify khi đã sẵn sàng vận chuyển đơn hàng cho khách hàng.

Thêm ô lưới thông minh

Nếu bạn thường xuyên sử dụng thao tác vận chuyển đến khách hàng, bạn có thể thiết lập lối tắt đến tính năng này trên màn hình chính bằng cách thêm ô.

Các bước thực hiện:

Câu hỏi thường gặp

Đơn hàng vận chuyển đến khách hàng có được tự động đánh dấu là chưa thực hiện không?

Có. Tất cả mặt hàng trong đơn hàng vận chuyển đến khách hàng được đánh dấu là chưa thực hiện.

Giỏ hàng của tôi có thể chứa mặt hàng cần vận chuyển lẫn mặt hàng đã được mua tại cửa hàng không?

Không. Đơn hàng vận chuyển đến khách hàng gửi tất cả mặt hàng trong đơn hàng. Nếu bạn có khách hàng cần vận chuyển một số mặt hàng và mua những mặt hàng khác tại cửa hàng, bạn cần tạo hai giao dịch riêng.

Hàng trong kho được lấy ra như nào đối với đơn hàng vận chuyển đến khách hàng?

Đơn hàng vận chuyển đến khách hàng lấy hàng trong kho dựa trên thứ tự ưu tiên thực hiện mà bạn thiết lập.

Ví dụ: Bạn có hai địa điểm, Địa điểm A (kho) ở mức ưu tiên cao nhất và Địa điểm B (địa điểm bán lẻ). Địa điểm A có 1 áo sơ mi và Địa điểm B có 2 áo sơ mi trong kho hàng. Nếu bạn thực hiện đơn hàng vận chuyển đến khách hàng đối với 1 áo sơ mi từ Địa điểm B, hàng trong kho sẽ được lấy đi từ địa điểm A vì đây là địa điểm có mức ưu tiên cao nhất.

Đơn hàng vận chuyển đến khách hàng không lấy hàng trong kho từ địa điểm được thiết lập để không thực hiện đơn hàng trực tuyến.

Tôi có thể hoàn tất đơn hàng vận chuyển đến khách hàng ngoại tuyến được không?

Đơn hàng vận chuyển đến khách hàng yêu cầu kết nối trực tuyến. Bạn không thể hoàn tất đơn hàng nếu mất kết nối Internet. Nếu bạn không thể kết nối lại, bạn cần hủy giao dịch và thử lại khi trực tuyến trở lại.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí