Đánh dấu đơn hàng Shopify POS là đã thực hiện hoặc chưa thực hiện

Bạn có thể đánh dấu đơn hàng theo cách thủ công là đã thực hiện trong trang quản trị Shopify, nhưng điều này có nghĩa là bạn sẽ cần thay đổi trạng thái đơn hàng với mỗi lần mua được thực hiện tại cửa hàng bán lẻ. Nếu khách hàng mang theo những mặt hàng đã mua khi rời đi, việc tự động đánh dấu đơn hàng là đã thanh toán từ ứng dụng Shopify POS sẽ dễ dàng hơn.

Hiểu hành vi thực hiện đơn hàng tự động

Hành vi thực hiện đơn hàng tự động của Shopify POS dựa trên cài đặt thực hiện đơn hàng:

Hành vi thực hiện đơn hàng trong Shopify POS dựa trên cài đặt
Đánh dấu là đã thực hiện Trạng thái thực hiện
Bật Đơn hàng được đánh dấu là Đã thực hiện
(Ngoại trừ đơn hàng vận chuyển đến khách hàngđến tận nơi lấy hàng đối với đơn hàng trực tuyến. Những đơn hàng này luôn cần được đánh dấu theo cách thủ công là đã thực hiện.)
Tắt Đơn hàng được đánh dấu là Unfulfilled (Chưa thực hiện)

Cài đặt trạng thái thực hiện theo cách thủ công

Trong một số trường hợp, bạn có thể ghi đè tùy chọn trạng thái thực hiện và đặt thủ công trạng thái đơn hàng thành Fulfilled (Đã thực hiện). Bạn không thể thay đổi trạng thái đơn hàng thành Unfulfilled (Chưa thực hiện) theo cách thủ công sau khi đặt đơn hàng. Vì vậy, nếu bạn muốn ghi một đơn hàng là Unfulfilled (Chưa thực hiện), ngay cả khi mặt hàng này có trong kho, bạn phải tắt Mark as fulfilled (Đánh dấu là đã thực hiện) trong tùy chọn trạng thái thực hiện trước khi xử lý giao dịch.

Đánh dấu đơn hàng là đã thực hiện

Nếu một đơn hàng Shopify POS đã hoàn tất được đánh dấu trong màn hình Đơn hàngUnfulfilled (Chưa thực hiện), bạn không thể đánh dấu đơn hàng này là đã thực hiện trong ứng dụng Shopify POS. Bạn phải đăng nhập vào trang quản trị Shopify để thực hiện đơn hàng.

Bạn có thể đánh dấu đơn hàng là đã thực hiện khi đơn hàng vẫn trong giỏ hàng.

Các bước thực hiện:

  1. Trên màn hình chính của ứng dụng Shopify POS, chạm vào More actions (Thao tác khác).

  2. Trong mục CART (GIỎ HÀNG), bật Mark as fulfilled (Đánh dấu là đã thực hiện).

  3. Chạm vào Close (Đóng) và tiếp tục với đơn hàng.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí