Lưu và truy xuất giỏ hàng Shopify POS

Nếu khách hàng cần rời đi trước khi hoàn tất việc mua hàng, nhưng họ muốn quay lại, bạn có thể lưu giỏ hàng để hoàn tất sau. Việc lưu giỏ hàng cho phép bạn tiếp tục xử lý các đơn hàng khác mà không mất thông tin chi tiết về đơn hàng hiện tại. Khi khách hàng quay lại, bạn có thể truy xuất đơn hàng trong Shopify POS.

Lưu giỏ hàng để truy xuất sau

Việc lưu giỏ hàng sẽ rất hữu ích khi khách hàng đang thanh toán nhưng cần rời đi trong khoảng thời gian ngắn, ví dụ như họ muốn mua mặt hàng khác, cần gọi điện thoại hoặc đến cây ATM. Bạn có thể thực hiện đơn hàng khác trong khi khách hàng rời đi. Khi khách hàng quay lại, bạn có thể mở giỏ hàng đã lưu và hoàn tất việc bán hàng.

Giỏ hàng đã lưu chỉ hiển thị trên thiết bị iPad đã lưu giỏ hàng. Mọi nhân viên có quyền truy cập tất cả giỏ hàng đã lưu trên iPad.

Mặt hàng trong giỏ hàng đã lưu xem như được đặt trước và không thuộc về hàng trong kho có sẵn để mua trong cửa hàng trực tuyến. Giỏ hàng được lưu đến khi được truy xuất hoặc đến khi bạn đăng xuất khỏi ứng dụng Shopify POS.

Các bước thực hiện:

Bạn có thể truy xuất giỏ hàng này khi sẵn sàng tiếp tục xử lý đơn hàng.

Đồng thời bạn có thể bắt đầu giao dịch mới.

Truy xuất giỏ hàng đã lưu

Thêm nút "Lưu giỏ hàng" vào Lưới thông minh

Nếu bạn cần lưu giỏ hàng thường xuyên, bạn có thể thêm nút Save cart (Lưu giỏ hàng) vào lưới thông minh trong Shopify POS.

Các bước thực hiện:

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí