Phí tùy chỉnh

Nếu bạn thêm các khoản phí tùy chỉnh thông thường vào đơn hàng của khách hàng, ví dụ như phí giao hàng tận nơi hoặc phí tùy chỉnh, bạn có thể lưu các phí đó dưới dạng ô lưới thông minh. Thao tác này cho phép bạn chạm nhanh vào ô thông minh để thêm khoản phí tùy chỉnh vào đơn hàng.

Thêm ô phí tùy chỉnh vào lưới thông minh

Bạn có thể đặt sẵn ô phí tùy chỉnh trong lưới thông minh để có thể nhanh chóng thêm phí vào giỏ hàng của khách hàng.

Các bước thực hiện:

  1. Trong ứng dụng Shopify POS, chạm vào Thêm ô trong lưới.

  2. Chạm vào Phí, nhập tiêu đề và giá cho phí tùy chỉnh, sau đó chạm vào Lưu.

Thêm phí tùy chỉnh vào giỏ hàng của khách hàng

Ngoài việc sử dụng ô phí tùy chỉnh đặt sẵn trong lưới thông minh, bạn còn có thể thêm phí tùy chỉnh vào giỏ hàng của khách hàng. Chỉ có thể áp dụng một khoản phí tùy chỉnh cho giỏ hàng. Để thêm nhiều khoản phí, hãy thêm tổng số tiền làm một khoản phí tùy chỉnh duy nhất.

Các bước thực hiện:

  1. Chạm vào ô Phí tùy chỉnh trong lưới thông minh.

  2. Xem lại số tiền rồi chạm vào lưu.

Để xóa phí tùy chỉnh, chạm vào ô Xóa phí trong lưới thông minh.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí