Quản lý khách hàng

Với Shopify POS, bạn có thể tạo hồ sơ cho khách hàng để lưu tên và chi tiết liên hệ của họ. Ghi lại chi tiết liên hệ của khách hàng đặc biệt có ích trong việc gửi biên lai qua email và mở rộng nhóm khách hàng trung thành cho các chiến dịch tiếp thị qua email.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí