Chỉnh sửa hồ sơ khách hàng

Bạn có thể thay đổi thông tin khách hàng hiện có trong hồ sơ của họ.

Các bước thực hiện:

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí