Tạo hồ sơ khách hàng

Nếu khách hàng chưa từng mua hàng của bạn, bạn có thể tạo hồ sơ khách hàng cho họ.

Hồ sơ khách hàng có thể bao gồm các thông tin sau:

 • Họ tên
 • Email
 • Số điện thoại
 • Ghi chú
 • Địa chỉ giao hàng
 • Khách hàng muốn nhận thông tin tiếp thị hay không
 • Khách hàng có được miễn thuế hay không
 • Thẻ khách hàng

Tạo thủ công hồ sơ khách hàng

Các bước thực hiện:

 1. Trong ứng dụng Shopify POS, chạm vào Add customer (Thêm khách hàng).
 2. Chạm vào Thêm khách hàng mới*..
 3. Nhập thông tin chi tiết của khách hàng. Ít nhất bạn cần nhập tên của khách hàng.
 1. Không bắt buộc: Để lưu thông tin chi tiết của khách hàng mà không thêm khách hàng vào giỏ hàng, tắt Thêm khách hàng vào giỏ hàng.
 2. Chạm vào Save (Lưu).

Tạo hồ sơ theo khách hàng

Nếu đã kích Shop Pay trên cửa hàng, bạn có thể sử dụng lựa chọn nhận biên lai của khách hàng để thu thập thông tin khách hàng và tạo tài khoản khách hàng tại cửa hàng bằng Shopify POS. Trong quá trình thanh toán, khách hàng chọn cách nhận biên lai mong muốn. Nếu thông tin của khách hàng khớp với tài khoản Shop, thông tin của khách hàng sẽ hiển thị trên trang thanh toán và khách hàng có thể chọn nhận biên lai trong ứng dụng Shop, qua email, qua SMS hoặc in biên lai. Nếu khách hàng nhận biên lai điện tử thì hệ thống sẽ tạo tài khoản khách hàng cho khách hàng.

Khi khách hàng thanh toán cho bạn lần đầu tiên, họ sẽ được nhắc chọn xem có muốn nhận thông tin tiếp thị từ bạn trước khi nhận biên lai hay không. Theo mặc định, tùy chọn này được thiết lập giống với cài đặt tiếp thị qua email và SMS hiện có.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí