Tạo hồ sơ khách hàng

Nếu khách hàng chưa từng mua hàng của bạn, bạn có thể tạo hồ sơ khách hàng cho họ.

Hồ sơ khách hàng có thể bao gồm các thông tin sau:

  • Họ tên
  • Email
  • Số điện thoại
  • Ghi chú
  • Địa chỉ giao hàng
  • Khách hàng muốn nhận thông tin tiếp thị hay không
  • Khách hàng có được miễn thuế hay không
  • Thẻ khách hàng

Các bước thực hiện:

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí