Lựa chọn nhận biên lai của khách hàng

Nếu đã kích Shop Pay trên cửa hàng, bạn có thể sử dụng lựa chọn nhận biên lai của khách hàng để thu thập thông tin khách hàng và tạo tài khoản khách hàng tại cửa hàng bằng Shopify POS. Trong quá trình thanh toán, khách hàng chọn cách nhận biên lai mong muốn. Nếu thông tin của khách hàng khớp với tài khoản Shop, thông tin của khách hàng sẽ hiển thị trên trang thanh toán và khách hàng có thể chọn nhận biên lai trong ứng dụng Shop, qua email, qua SMS hoặc in biên lai. Nếu khách hàng nhận biên lai điện tử thì hệ thống sẽ tạo tài khoản khách hàng cho khách hàng.

Khi khách hàng thanh toán cho bạn lần đầu tiên, họ sẽ được nhắc chọn xem có muốn nhận thông tin tiếp thị từ bạn trước khi nhận biên lai hay không. Theo mặc định, tùy chọn này được thiết lập giống với cài đặt tiếp thị qua email và SMS hiện có.

Yêu cầu khi sử dụng lựa chọn nhận biên lai của khách hàng

Để sử dụng lựa chọn nhận biên lai của khách hàng, bạn phải đáp ứng các yêu cầu sau:

 • Bạn phải sử dụng ứng dụng Shopify POS 9.4 trở lên
 • Bạn phải có màn hình hiển thị cho khách hàng hoặc có khả năng xoay POS về phía khách hàng
 • Bạn phải sử dụng Shop Pay
 • Shopify Payments phải được kích hoạt trong cửa hàng
 • Bạn phải sử dụng đầu đọc thẻ Shopify

Thiết lập lựa chọn nhận biên lai của khách hàng

Bạn cần kích hoạt lựa chọn nhận biên lai của khách hàng trên trang quản trị Shopify.

Bước:

 1. Trên trang quản trị Shopify, nhấp vào Kênh bán hàng > Point of Sale.
 2. Nhấp vào Settings (Cài đặt).
 3. Trong mục Thanh toán, nhấp vào Lựa chọn nhận biên lai của khách hàng.
 4. Trên trang Lựa chọn nhận biên lai của khách hàng, sử dụng nút bật/tắt để kích hoạt lựa chọn nhận biên lai của khách hàng.
 5. Không bắt buộc: Nếu bạn muốn sử dụng lựa chọn nhận biên lai của khách hàng tại tất cả các địa điểm mới, hãy chọn Áp dụng cài đặt này cho địa điểm mới.
 6. Không bắt buộc: Nếu bạn muốn thay đổi địa điểm sử dụng lựa chọn nhận biên lai của khách hàng, hãy nhấp vào biểu tượng chỉnh sửa trong mục Địa điểm.
 7. Nhấp vào Lưu.

Trải nghiệm khách hàng

Khi kích hoạt lựa chọn nhận biên lai của khách hàng trên Shopify POS, nhân viên sẽ được nhắc xoay thiết bị Shopify POS về phía khách hàng sau khi chấp nhận thanh toán để khách hàng có thể chọn cách nhận biên lai mong muốn. Nếu sử dụng POS Terminal, bạn không cần xoay thiết bị vì lựa chọn nhận biên lai sẽ xuất hiện trên màn hình hiển thị cho khách hàng của POS Terminal.

Nếu khách hàng có tài khoản Shop và phương thức thanh toán mà khách hàng sử dụng khớp với tài khoản của họ, tùy chọn Gửi đến ứng dụng Shop sẽ hiển thị dưới dạng tùy chọn nhận biên lai.

Khách hàng cũng có thể chọn Gửi biên lai qua email, Gửi biên lai qua tin nhắn, In biên lai hoặc Không nhận biên lai. Nếu khách hàng chọn tùy chọn nhận biên lai điện tử thì hệ thống sẽ tạo tài khoản khách hàng. Khách hàng cũng được cung cấp tùy chọn đồng ý nhận thông tin từ doanh nghiệp của bạn. Khách hàng có thể sử dụng tính năng bật/tắt Đăng ký nhận tin tức và ưu đãi độc quyền để nhận thông tin từ bạn.

Để biết thêm thông tin về trải nghiệm Shop, tham khảo Gửi biên lai tại cửa hàng đến Shop trong Trung tâm trợ giúp của Shop.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí