Quản lý giảm giá

Trong Shopify POS, bạn có thể áp dụng giảm giá khi đã thêm mặt hàng vào giỏ hàng. Bạn có thể áp dụng giảm giá cho toàn bộ giỏ hàng hoặc cho từng mục hàng.

Các mã giảm giá tự động và mã giảm giá BXGY không áp dụng cho Shopify POS.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí