Phương thức thanh toán

Bạn có thể chấp nhận các phương thức thanh toán khác nhau trong Shopify POS để khách hàng có thể lựa chọn các tùy chọn thanh toán trên trang thanh toán. ### Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí