Chấp nhận Shop Pay Trả góp với Shopify POS

Sau khi thiết lập Shop Pay Trả góp cho POS, bạn có thể cung cấp các tùy chọn thanh toán linh hoạt cho khách hàng tại cửa hàng bằng cách cho phép họ mua ngay và thanh toán sau. Khách hàng được phê duyệt sẽ có các tùy chọn thanh toán trả góp tại cửa hàng tương tự như các tùy chọn trong cửa hàng trực tuyến. Bạn sẽ trả cùng một khoản phí giao dịch cho các đơn hàng Shop Pay Trả góp tại cửa hàng như đối với đơn hàng trực tuyến. Tìm hiểu thêm về Shop Pay Trả góp.

Yêu cầu

Shop Pay Trả góp chỉ dành cho thương nhân đủ điều kiện tại Hoa Kỳ và bán hàng bằng đồng USD.

Để chấp nhận Shop Pay Trả góp trên trang thanh toán của POS, bạn cần dùng ứng dụng Shopify POS phiên bản 8.4.0 trở lên.

Chấp nhận Shop Pay Trả góp khi thanh toán

Để chấp nhận Shop Pay Trả góp ở bước thanh toán, bạn có thể chọn Shop Pay Trả góp làm tùy chọn thanh toán, sau đó khách hàng sẽ hoàn tất thanh toán trên thiết bị của họ.

Bước:

 1. Trên thiết bị POS, vào trang Giỏ hàng , chạm vào Thanh toán.
 2. Trên trang Chọn tùy chọn thanh toán, chạm vào Shop Pay Trả góp. Mã QR sẽ được tạo cho giỏ hàng của khách hàng.
 3. Xoay thiết bị hướng về phía khách hàng và hướng dẫn họ quét mã QR bằng camera trên điện thoại thông minh của họ, sau đó hoàn tất đăng ký trên thiết bị của họ.
 4. Sau khi khách hàng hoàn tất đăng ký, được phê duyệt và thanh toán cho đơn mua xong, xác nhận rằng giao dịch hiển thị là Đã hoàn thành.

Yêu cầu đối với khách hàng

Để thanh toán tại cửa hàng bằng Shop Pay Trả góp, khách hàng cần đáp ứng các yêu cầu sau.

 • Đang thực hiện giao dịch mua có giá trị từ 50 USD đến 20.000 USD.
 • Truy cập được vào thiết bị điện thoại thông minh có thể truy cập Internet qua Wi-Fi hoặc dữ liệu di động.
 • Có địa chỉ thanh toán, địa chỉ giao hàng tại Hoa Kỳ và đang thanh toán bằng đồng USD.
 • Thanh toán bằng thẻ được Shop Pay hỗ trợ.
  • Nếu khách hàng chọn chia đơn hàng thành bốn khoản thanh toán hai tuần một lần, họ có thể thanh toán bằng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ.
  • Nếu khách hàng chọn gói thanh toán hằng tháng thì họ chỉ có thể thanh toán bằng thẻ ghi nợ.

Trải nghiệm thanh toán của khách hàng

Sau khi chọn Shop Pay Trả góp làm phương thức thanh toán ở bước thanh toán, khách hàng cần hoàn tất các bước sau.

Bước:

 1. Khách hàng quét mã QR trên thiết bị POS bằng điện thoại thông minh, mã này sẽ mở ra giao dịch thanh toán trên trình duyệt dành cho thiết bị di động.
 2. Khách hàng thực hiện một trong những việc sau:

  • Nếu là khách hàng Shop Pay mới, khách hàng cần nhập email để tạo tài khoản Shop Pay, sau đó nhập thông tin thanh toán và địa chỉ thanh toán.
  • Nếu là khách hàng Shop Pay hiện có, khách hàng cần đăng nhập vào tài khoản Shop Pay của mình.
 3. Khách hàng sẽ nhận được một trong những lời nhắc sau:

  • Nếu là khách hàng sử dụng Shop Pay Trả góp lần đầu, khách hàng phải nhập thông tin về điều kiện hợp lệ như ngày sinh và địa chỉ thanh toán theo quy trình đăng ký của Affirm.
  • Nếu là khách hàng hiện có của Shop Pay Trả góp, khách hàng có thể sẽ được nhắc nhập thông tin điều kiện hợp lệ bổ sung để giúp xác minh danh tính của họ.
 4. Nếu được phê duyệt để thanh toán bằng Shop Pay Trả góp, khách hàng sẽ chọn một trong số các gói thanh toán được cung cấp cho họ, sau đó chạm vào Tiếp tục.

 5. Sau khi Affirm xác minh giao dịch mua, khách hàng sẽ xem lại điều khoản và điều kiện thanh toán của họ, sau đó chạm vào Hoàn tất mua hàng.

 6. Khách hàng trả lại thiết bị cho bạn hoặc nhân viên để xác nhận rằng giao dịch mua đã hoàn tất.

Khách hàng có thể tìm hiểu thêm về cách dùng Shop Pay Trả góp tại Trung tâm trợ giúp của Affirm.

Hỗ trợ khách hàng khác trong khi một giao dịch thanh toán Shop Pay Trả góp đang diễn ra

Nếu khách hàng cần thời gian để hoàn tất đăng ký Shop Pay Trả góp, bạn có thể để quá trình thanh toán chạy trong nền trong khi hỗ trợ khách hàng khác về Shopify POS.

Bước:

 1. Trên màn hình mã QR, chạm vào Hỗ trợ khách hàng khác.
 2. Hoàn tất thanh toán cho khách hàng khác.
 3. Sau khi hoàn tất thanh toán và bạn đã sẵn sàng truy xuất giao dịch Shop Pay Trả góp, truy cập Giỏ hàng > Thao tác khác.
 4. Chạm vào Xem giao dịch thanh toán Shop Pay rồi chọn giao dịch của khách hàng để tiếp tục.

Giới hạn

Những hạn chế sau áp dụng cho giao dịch thanh toán trên POS bằng Shop Pay Trả góp.

Đào tạo nhân viên về Shop Pay Trả góp trên POS

Bạn có thể sử dụng các tài liệu sau để hướng dẫn nhân viên cung cấp tùy chọn Shop Pay Trả góp cho khách hàng tại địa điểm bán lẻ.

 • Khóa học trực tuyến Shop Pay Trả góp x Affirm cung cấp cho nhân viên cái nhìn tổng quan về quy trình thanh toán Shop Pay Trả góp và chia sẻ các phương thức tối ưu để luôn tuân thủ các quy định của tiểu bang và liên bang về cung cấp hình thức trả góp.
 • Có thể in bảng tài liệu Shop Pay Trả góp cho nhân viên tham khảo khi phục vụ khách hàng tại cửa hàng. Nội dung tải xuống này bao gồm danh sách kiểm tra thiết lập, hướng dẫn thanh toán, mẹo bán hàng tại cửa hàng và CÂU HỎI THƯỜNG GẶP của khách hàng.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí